เงื่อนไขทั่วไปของการจัดส่งพัสดุ

เงื่อนไขทั่วไปของการจัดส่งพัสดุ

เงื่อนไขทั่วไปของการจัดส่งพัสดุ

 

ด้วยเราสัญญาว่าจะแจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบข่าวตลอดเวลา เราจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงเงื่อนไขทางสัญญาที่นำมาใช้กับ การจัดส่งแบบ FedEx International Priority® และ FedEx International Economy®

สำหรับระเบียบและเงื่อนไขที่ครอบคลุมบริการ FedEx โปรดดูที่ด้านหลังของ FedEx International Air Waybill และเงื่อนไขทั่วไปของการจัดส่งพัสดุที่อ้างถึง ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน ใช้ยึดตามข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบตามด้านล่างนี้เป็นหลัก

ดาวน์โหลดเงื่อนไขทั่วไปของการจัดส่งพัสดุ