shipping services

FedEx International Priority®

FedEx International Priority®

เป็นเรื่องด่วน เป็นเรื่องสำคัญ จัดส่งเรียบร้อยถึงประตูบ้านภายในวันทำการถัดไป
เราจัดส่งภายในทวีปเอเชีย และจากทวีปเอเชียไปยังส่วนต่างๆ ของโลก

Alt

ระยะเวลาและการครอบคลุม

  • โดยปกติคือ 1-3 วันทำการทั่วโลก

*อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าไปยังประเทศไทย

*ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ FedEx สำหรับเวลาการจัดส่งที่แน่นอน จาก/ถึง ต้นทาง/ปลายทางที่หลากหลาย

Alt

วันที่เปิดให้บริการ

  • ทุกวันทำการ
  • วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เปิดให้บริการในวันเสาร์ในบางประเทศที่มีการร้องขอ
Alt

ขนาดและน้ำหนัก

สูงสุด:

  • กว้าง 274 ซม. และความยาวรวมเส้นรอบวง 330 ซม.
  • หนัก 68 กก.
Alt

ลักษณะของการบริการ

Delivery Signature Options, การผ่านพิธีการศุลกากร, การรับประกันการคืนเงิน, การติดตามสถานะออนไลน์, บริการ FedEx International Broker Select, บริการรับพัสดุได้ที่ศูนย์บริการ FedEx


ไม่แน่ใจว่าต้องใช้บริการประเภทใด?