Shipping Services

FedEx International Priority® DirectDistribution

FedEx International Priority® DirectDistribution

เราทำให้การจัดส่งพัสดุแบบกลุ่มขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่บอกที่อยู่ต้นทาง ปลายทาง
และการผ่านพิธีศุลกากรรวมเป็นหน่วยเดียว ขนาดและน้ำหนักที่ไม่จำกัดของพัสดุต่อชิ้น
และการจัดส่งอย่างตรงเวลาภายใน 2-4 วันทำการเท่านั้น

Alt

ระยะเวลาและการครอบคลุม

 • ที่อยู่และผู้รับมากกว่า 1 รายการในประเทศปลายทางเพียงประเทศเดียว
 • โดยปกติคือภายใน 2-4 วันทำการ
Alt

วันที่เปิดให้บริการ

 • ทุกวันทำการ
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • เปิดให้บริการในวันเสาร์ในบางประเทศที่มีการร้องขอ
Alt

ขนาดและน้ำหนัก

จำกัดพัสดุรายชิ้นที่ขนาด: แท่นรองพัสดุหรือพาเลท:
 • กว้าง 274 ซม. และความยาวรวมเส้นรอบวง 330 ซม.
 • หนัก 68 กก.
 • ให้บริการต่อแท่นรองน้ำหนักหรือพาเลทสำหรับพัสดุที่สูงกว่า 178 ซม. ยาวมากกว่า 302 ซม. หรือกว้างกว่า 203 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนักพัสดุรวม
  ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่หนักมากกว่า 997 กก.
ให้บริการขนส่งที่มีพัสดุเป็นชิ้นๆ หรือพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. และพัสดุขนาดใหญ่หรือพัสดุที่ใช้แท่นรองหรือสกิดที่มีน้ำหนัก 69 กก. ขึ้นไป
Alt

คำแนะนำพิเศษ

 • ให้บริการผ่านพิธีศุลกากรสำหรับการขนส่งทั้งหมดทุกชิ้นเป็นหน่วยเดียวสำหรับประเทศต่างๆ แถบยุโรป
 • การติดตามสถานะออนไลน์สำหรับการจัดส่งพัสดุแต่ละชิ้น

ไม่แน่ใจว่าต้องใช้บริการประเภทใด?