บริการจัดส่ง

FedEx International Economy® Freight

FedEx International Economy® Freight

ให้คุณพักผ่อนและสบายใจได้ในขณะที่เราขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากของคุณไปทั่วโลก

ให้คุณเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างน่าเชื่อถือและในราคาประหยัด พร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจที่ไม่จำกัดได้ด้วยนโยบายไม่จำกัดน้ำหนักของเรา

หรือ

ระยะเวลาและการครอบคลุม

การส่งออก:
 

 • โดยปกติคือ 2-4 วันทำการ สำหรับประเทศหลักทั่วโลก
การนำเข้า:

 

 • โดยปกติคือ 3-6 วันทำการ สำหรับประเทศหลักทั่วโลก* 
*อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าไปยังประเทศไทย
หรือ

วันที่เปิดให้บริการ

 • ทุกวันทำการ

 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 • เปิดให้บริการในวันเสาร์ในบางประเทศที่มีการร้องขอ
   
หรือ

ขนาดและน้ำหนัก

 • น้ำหนักขั้นต่ำต่อบรรจุภัณฑ์จะเท่ากับ 68 กก. โดยมีความยาวมากกว่า 274 ซม. หรือช่วงกว้างมากกว่า 330 ซม.

 • ให้บริการแท่นรองน้ำหนักสำหรับพัสดุ

  • ที่สูงกว่า 178 ซม. ยาวมากกว่า 302 ซม. หรือกว้างกว่า 203 ซม. หรือ

  • มีน้ำหนักมากกว่า 997 กก.
    
 • ไม่จำกัดน้ำหนักพัสดุรวม
   
หรือ

คุณสมบัติของบริการ

 • บริการห่อพัสดุกับแท่นรองอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพัสดุของคุณเสียหาย

 • พัสดุแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักมากกว่า 68 กก. จะถูกห่อหุ้มและมัดติดกับแท่นรองด้วยสายรัดโลหะหรือสายรัดพลาสติกที่ทนทานรอบด้านของแท่นรอง

 • ไม่จำเป็นต้องห่อหุ้มพัสดุที่เป็นกล่องไม้อัดหรือตู้คอนเทนเนอร์โลหะ หากมีการล็อกหรือปิดจากภายนอก ไม่ควรใช้กาว ตะปู หรือสกรู

 • สำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ Air Waybill แบบเขียน ให้ใช้ FedEx® Expanded Service International Air Waybill

ไม่แน่ใจว่าควรใช้บริการประเภทใด?