shipping services

FedEx International Economy® Freight

FedEx International Economy® Freight

การจัดส่งเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะมีงบประมาณจำกัด ขอแนะนำนโยบายไม่จำกัดน้ำหนัก
สำหรับพัสดุทุกชนิดของคุณ การจัดส่งที่ประหยัด ผ่านพิธีศุลกากร และส่งมอบตรงเวลา
ไปยังประเทศหลักในเอเชียและอเมริกาเหนือ

Alt

ระยะเวลาและการครอบคลุม

ส่งออก:

นำเข้า:
 • โดยปกติคือ 2-4 วันทำการสำหรับประเทศหลักทั่วโลก
 • โดยปกติคือ 3-6 วันทำการสำหรับประเทศหลักทั่วโลก* 
  *อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าไปยังประเทศไทย
Alt

วันที่เปิดให้บริการ

 • ทุกวันทำการ

 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 • เปิดให้บริการในวันเสาร์ในบางประเทศที่มีการร้องขอ
Alt

ขนาดและน้ำหนัก

 • ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่สูงกว่า 178 ซม. ยาวมากกว่า 302 ซม. หรือกว้างกว่า 203 ซม.
 • หนักอย่างน้อย 68 กก.
  ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่หนักมากกว่า 997 กก.
 • ไม่จำกัดน้ำหนักพัสดุรวม
Alt

คำแนะนำพิเศษ

 • ควรห่อพัสดุกับแท่นรองหรือสกิดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพัสดุของคุณเสียหาย

 • พัสดุแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักมากกว่า 68 กก. ควรถูกห่อหุ้มและมัดติดกับแท่นรองด้วยสายรัดโลหะหรือสายรัดพลาสติกที่ทนทานรอบด้านของแท่นรอง

 • ไม่จำเป็นต้องห่อหุ้มพัสดุที่เป็นกล่องไม้อัดหรือตู้คอนเทนเนอร์โลหะ หากมีการล็อกหรือปิดจากภายนอก ไม่ควรใช้กาว ตะปู หรือสกรู

 • สำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill แบบเขียน ให้ใช้ FedEx® Expanded Service International Air Waybill