Shipping Services

FedEx International Priority® Freight

FedEx International Priority® Freight

กำลังมองหาโซลูชั่นการจัดส่งทั้งพัสดุแบบรายชิ้นและแบบกลุ่ม?

บริการขนส่งทางอากาศแบบพรีเมียมของเราจัดรวมพัสดุแต่ละชิ้น เพื่อให้สามารถยกหรือมัดรวมบนแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดเดียวกันได้ เป็นบริการที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเหนือสิ่งอื่นใด รวมการจัดส่งของคุณไว้ด้วยกัน

Alt

ระยะเวลาและการครอบคลุม

 • โดยปกติคือ 1-3 วันทำการทั่วโลก

   

  *อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าไปยังประเทศไทย
Alt

วันที่เปิดให้บริการ

 • ทุกวันทำการ
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • เปิดให้บริการในวันเสาร์ในบางประเทศที่มีการร้องขอ
Alt

ขนาดและน้ำหนัก

 • ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่สูงกว่า 178 ซม. ยาวมากกว่า 302 ซม. หรือกว้างกว่า 203 ซม.
 • หนักอย่างน้อย 68 กก.
  ให้บริการแท่นรองน้ำหนักหรือสกิดสำหรับพัสดุที่หนักมากกว่า 997 กก.
 • ไม่จำกัดน้ำหนักพัสดุรวม 
Alt

คำแนะนำพิเศษ

 • ควรห่อพัสดุกับแท่นรองหรือสกิดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพัสดุของคุณเสียหาย
 • พัสดุแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักมากกว่า 68 กก. ควรถูกห่อหุ้มและมัดติดกับแท่นรองด้วยสายรัดโลหะหรือสายรัดพลาสติกที่ทนทานรอบด้านของแท่นรอง
 • ไม่จำเป็นต้องห่อหุ้มพัสดุที่เป็นกล่องไม้อัดหรือตู้คอนเทนเนอร์โลหะ หากมีการล็อกหรือปิดจากภายนอก ไม่ควรใช้กาว ตะปู หรือสกรู
 • สำหรับใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ air waybill แบบเขียน ให้ใช้ FedEx® Expanded Service International Air Waybill