บรรจุภัณฑ์ของ FedEx

การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง

การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบในการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับในการบรรจุหีบห่อของเราสำหรับการจัดการพัสดุด้วยตัวของท่านเอง

 

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบในการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับในการบรรจุหีบห่อของเราสำหรับการจัดการพัสดุด้วยตัวของท่านเอง

 

เรียนรู้

ค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับการใช้งาน

บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน

สั่งบรรจุภัณฑ์

เลือกจากตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายของ FedEx
ให้เหมาะสมตามการใช้งานของคุณ

รถเข็น

วิธีการ

พนักงานของ FedEx จะทำการสแกนกล่อง

การระบุ
สินค้าอันตราย

การระบุสินค้าอันตรายและบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องเพื่อปกป้องพัสดุของคุณ
 

 

การบรรจุหีบห่อตัวอย่างทางคลินิก

การบรรจุหีบห่อ
แบตเตอรี่ลิเธียม

การบรรจุหีบห่อแบตเตอรี่ของคุณอย่างปลอดภัยและแน่นหนาจะช่วยให้เราสามารถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

บุคคลผู้ปฏิบัติงานควรดูแลเป็นพิเศษเมื่อปฏิบัติงานกับภาชนะบรรจุน้ำแข็งแห้ง

การจัดส่ง
น้ำแข็งแห้ง

ดูแนวทางในการบรรจุหีบห่อและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ FedEx ในการจัดส่งน้ำแข็งแห้ง
 


บรรจุและห่อพัสดุอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้พัสดุของคุณไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพเดียวกับที่จัดส่งไป
กรุณาดาวน์โหลดและอ่านคู่มือการบรรจุของเรา

บรรจุภัณฑ์ของ FedEx

การบรรจุหีบห่อที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อการส่งพัสดุที่รวดเร็วของคุณ เราได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้ พร้อมผนึกด้วยตนเอง ในรูปแบบ รูปทรง และขนาดที่หลากหลาย แต่ละแบบได้ผ่านการพิสูจน์และทดสอบมาแล้วหลายล้านครั้ง