กล่อง FedEx Box - ขนาดกลาง

 

• ขนาดภายใน: 13.25" x 11.5" x 2.38" (33.66 ซม. x 29.21 ซม. x 6.03 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 20 ปอนด์ (9.07 กก.)

• น้ำหนักกล่องเปล่าคือ 6.5 ออนซ์

• สำหรับแฟ้มเอกสาร หนังสือ และเอกสารที่มีน้ำหนักมาก

• น้ำหนักที่เรียกชำระขั้นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่อง FedEx ชนิดนี้จะเท่ากับ 1 กก. ต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์