ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ

สัปดาห์

ราคาประจำสัปดาห์

ค่าธรรมเนียม

09 ธันวาคม, 2019 - 15 ธันวาคม, 2019
$1.853
16.25%

เปอร์เซ็นต์ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของ บริการ FedEx Express® จะได้รับการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอิงตามราคาซื้อขายแบบทันทีรายสัปดาห์ของ U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอน

ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับบริการ FedEx Express® ทั้งหมด ยกเว้น FedEx International Express Freight® (IXF) และบริการ FedEx International Airport-to-Airport (ATA)

ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้งจะมีการประเมินตามค่าขนส่งสุทธิและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียมการกำหนดเส้นทาง (ตัวแทนดำเนินการที่เลือกเอง) 
  • นอกพื้นที่ส่งมอบ (ODA) 
  • นอกพื้นที่รับพัสดุ (OPA)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับที่อยู่อาศัย (RESI)
  • ส่งมอบพัสดุวันเสาร์ (SDL) และ
  • รับพัสดุวันเสาร์ (SPU)

หมายเหตุ: มีความล่าช้าประมาณสองสัปดาห์ระหว่างดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง FedEx อาจใช้เวลาล่าช้ากว่านี้เมื่อมีการเลื่อนประกาศราคาน้ำมันใน eia.gov เปอร์เซ็นต์ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีผลบังคับใช้กับการส่งออก, ImportOne* และการจัดส่งสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก#
* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการ ImportOne เท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้สำหรับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้กับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามพัสดุ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ สำหรับพัสดุที่จัดส่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนเงินและระยะเวลาของค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การมอบหมายให้ FedEx เป็นผู้จัดส่งพัสดุของคุณเท่ากับว่าคุณยินยอมที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมที่กำหนดโดย FedEx แล้ว


ตารางค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของ FedEx Express

(ราคา USGC ต่อแกลลอนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ($))

ราคา USGC ขั้นต่ำสุด - แต่น้อยกว่า ข้อมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
$0 - $0.35 0.00%
$0.35 - $0.39 0.25%
$0.39 - $0.43 0.75%
$0.43 - $0.47 1.25%
$0.47 - $0.51 1.75%
$0.51 - $0.55 2.25%
$0.55 - $0.59 2.75%
$0.59 - $0.63 3.25%
$0.63 - $0.67 3.75%
$0.67 - $0.71 4.25%
$0.71 - $0.75 4.75%
$0.75 - $0.79 5.25%
$0.79 - $0.83 5.75%
$0.83 - $0.87 6.25%
$0.87 - $0.91 6.75%
$0.91 - $0.95 7.25%
$0.95 - $0.99 7.75%
$0.99 - $1.03 8.25%
$1.03 - $1.07 8.75%
$1.07 - $1.11 9.25%
$1.11 - $1.15 9.75%
$1.15 - $1.19 10.25%
$1.19 - $1.25 10.75%
$1.25 - $1.31 11.25%
$1.31 - $1.37 11.75%
$1.37 - $1.43 12.25%
$1.43 - $1.49 12.75%
$1.49 - $1.55 13.25%
$1.55 - $1.61 13.75%
$1.61 - $1.67 14.25%
$1.67 - $1.73 14.75%
$1.73 - $1.79 15.25%
$1.79 - $1.85 15.75%
$1.85 - $1.91 16.25%
$1.91 - $1.97 16.75%
$1.97 - $2.03 17.25%
$2.03 - $2.09 17.75%
$2.09 - $2.15 18.25%
$2.15 - $2.21 18.75%
$2.21 - $2.27 19.25%
$2.27 - $2.33 19.75%
$2.33 - $2.39 20.25%
$2.39 - $2.45 20.75%
$2.45 - $2.51 21.25%
$2.51 - $2.57 21.75%
$2.57 - $2.63 22.25%
$2.63 - $2.69 22.75%
$2.69 - $2.75 23.25%
$2.75 - $2.81 23.75%
$2.81 - $2.87 24.25%
$2.87 - $2.93 24.75%
$2.93 - $2.99 25.25%
$2.99 - $3.05 25.75%
$3.05 - $3.11 26.25%
$3.11 - $3.17 26.75%
$3.17 - $3.23 27.25%
$3.23 - $3.29 27.75%
$3.29 - $3.35 28.25%
$3.35 - $3.41 28.75%
$3.41 - $3.47 29.25%
$3.47 - $3.53 29.75%
$3.53 - $3.59 30.25%
$3.59 - $3.65 30.75%
$3.65 - $3.71 31.25%
$3.71 - $3.77 31.75%
$3.77 - $3.83 32.25%
$3.83 - $3.89 32.75%
$3.89 - $3.95 33.25%
$3.95 - $4.01 33.75%
$4.01 - $4.07 34.25%
$4.07 - $4.13 34.75%
$4.13 - $4.19 35.25%


หมายเหตุ: มีความล่าช้าประมาณสองสัปดาห์ระหว่างดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง FedEx อาจใช้เวลาล่าช้ากว่านี้เมื่อมีการเลื่อนประกาศราคาน้ำมันใน eia.gov เปอร์เซ็นต์ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีผลบังคับใช้กับการส่งออก, ImportOne* และการจัดส่งสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก#
* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการ ImportOne เท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกจะใช้ตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้สำหรับการจัดส่งพัสดุขาเข้า

# สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการบุคคลที่สามทั่วโลกเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะนำมาใช้กับการจัดส่งพัสดุของบุคคลที่สามพัสดุ

เปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงและจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไข หากราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแกลลอน จะมีการอัพเดทข้อมูลในตารางข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ FedEx Express จะมีผลบังคับใช้ทุกวันจันทร์ โดยจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ FedEx ของคุณ

เปอร์เซ็นต์ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับบริการของ FedEx Express® จะได้รับการปรับเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยอิงตามราคาซื้อขายทันทีรายสัปดาห์ของ U.S. Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอน โปรดดูดัชนี USGC สำหรับราคาซื้อขายทันทีของเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันก๊าดจำนวนหนึ่งแกลลอน ราคาในดัชนีเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) และ FedEx ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลนี้


หมายเหตุ: การคลิกที่ลิงก์ดัชนีข้างต้นนี้จะเปิดไฟล์ PDF หรือเว็บไซต์ใหม่ภายนอกเว็บไซต์ fedex.com ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่