เตรียมเอกสารการจัดส่งพัสดุ

  • เตรียมเอกสารการจัดส่งพัสดุ

  • วิธีการกรอกใบกำกับสินค้าพาณิชย์

วิธีการกรอกใบกำกับสินค้าพาณิชย์

เรียนรู้วิธีการกรอกใบกำกับสินค้าพาณิชย์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่า


ตัวอย่างใบกำกับสินค้าพาณิชย์
แบบฟอร์มเปล่าสำหรับใบกำกับสินค้าพาณิชย์

 

  • ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศของ FedEx

วิธีการกรอกใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx

สำหรับบริการบรรจุภัณฑ์ด่วนรวมถึง FedEx International Priority®

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

  • ใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx

วิธีการกรอกใบตราส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เป็นบริการเพิ่มเติมของ FedEx

สำหรับบริการจัดส่งด่วน (น้ำหนักเกิน 68 กก.) การจัดการสินค้าอันตราย FedEx International Broker Select® และพัสดุ Letters of Credit

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสาร

รายการบรรจุภัณฑ์

จำเป็นต้องใช้รายการบรรจุภัณฑ์ หากมีพัสดุมากกว่าหนึ่งชิ้นภายใต้ใบตราขนส่งทางอากาศหรือ air waybill หนึ่งใบ หรือมีการจัดส่งที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ถูกจัดส่ง รายการจะต้องอธิบายสินค้า ปริมาณและน้ำหนักอย่างถูกต้องและชัดเจน

ใบอนุญาตพิเศษหรือเอกสารอื่นๆ

สินค้าบางอย่างจำเป็นต้องมีใบอนุญาตพิเศษหรือเอกสารอื่นๆ ทั้งที่ต้นทางหรือปลายทาง หรือเนื่องจากขั้นตอนการผ่านพิธีการทางศุลกากร เมื่อมีการจัดส่งไปยังปลายทางเช่น สหรัฐอเมริกาหรือจีน คุณอาจต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศปลายทาง การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินการการจัดส่งของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรุณาดาวน์โหลด ข้อแนะนำในการดำเนินการพิธีการศุลกากรขาเข้าของประเทศจีน

สำหรับคำแนะนำในการนำเข้าไปยังประเทศจีน ให้คลิกที่นี่และไปยังสหรัฐอเมริกา ให้คลิกที่นี่

 

FedEx Global Trade Manager   แผนกบริการลูกค้า

 

 

FedEx® Global Trade Manager

 

ต้องการความช่วยเหลือ?

 

ค้นหาเครื่องมือที่มีให้ที่ช่วยให้คุณจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศของคุณได้ตามต้องการ

 

                   ติดต่อเรา

 

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร