ลูกค้าใหม่ที่ใช้แล็ปท็อป

ศูนย์ลูกค้าใหม่

ศูนย์ลูกค้าใหม่

ไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มจากตรงไหน คุณมา
ถูกที่แล้ว รับข้อมูลที่คุณต้องการและ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งกับ FedEx

ไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มจากตรงไหน คุณมา
ถูกที่แล้ว รับข้อมูลที่คุณต้องการและ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งกับ FedEx

ให้เราช่วยคุณในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดส่งกับ FedEx

ไม่ว่าคุณจะจัดส่งเป็นครั้งแรกหรือใช้บริการมาแล้วบ่อยครั้ง เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ คำแนะนำและแหล่งข้อมูลของเราจะช่วยให้คุณพบข้อมูลการจัดส่งพัสดุที่ตรงกับความต้องการ

เตรียมเอกสารศุลกากร

สามขั้นตอนในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารศุลกากรใดสำหรับการจัดส่งของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1
ใช้ Global Trade Manager เพื่อค้นหาเอกสารศุลกากรที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการจัดส่งพัสดุของคุณ

ขั้นตอนที่ 2
สร้างและอัพโหลดใบกำกับสินค้าพาณิชย์เมื่อเตรียมการจัดส่งพัสดุโดยใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com และอัพโหลดเอกสารศุลกากรที่จำเป็นของคุณ

ขั้นตอนที่ 3
พิมพ์ใบตราส่งพัสดุทางอากาศระหว่างประเทศและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น

คำแนะนำ เคล็ดลับ

  1. ระบุคำอธิบายเกี่ยวกับพัสดุที่จัดส่งให้ละเอียดและสอดคล้องกันในเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อช่วยลดความล่าช้าด้านศุลกากร

  2. หากคุณใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com เพื่อเตรียมการจัดส่งพัสดุ กรุณาอัพโหลดเอกสารของคุณหรือใช้เอกสารที่ FedEx สร้างขึ้นแล้วเลือก "ใช่ ฉันต้องการให้ FedEx ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเปิดบริการเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณใช้บริการดังกล่าวแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้เพื่อใช้ในอนาคต เพื่อให้คุณได้เปรียบในการดำเนินพิธีการศุลกากรและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

คำแนะนำ คำแนะนำ

ดูวิธีกรอกใบกำกับสินค้าพาณิชย์ (Commercial Invoice)