ลูกค้าใหม่ที่ใช้แล็ปท็อป

ศูนย์ลูกค้าใหม่

ศูนย์ลูกค้าใหม่

ไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มจากตรงไหน คุณมา
ถูกที่แล้ว รับข้อมูลที่คุณต้องการและ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งกับ FedEx

ไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มจากตรงไหน คุณมา
ถูกที่แล้ว รับข้อมูลที่คุณต้องการและ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งกับ FedEx

ให้เราช่วยคุณในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดส่งกับ FedEx

ไม่ว่าคุณจะจัดส่งเป็นครั้งแรกหรือใช้บริการมาแล้วบ่อยครั้ง เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ คำแนะนำและแหล่งข้อมูลของเราจะช่วยให้คุณพบข้อมูลการจัดส่งพัสดุที่ตรงกับความต้องการ

ส่งเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

สี่ขั้นตอนในการอัพโหลดเอกสารศุลกากรของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์:

ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com และกรอกข้อมูลการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 2
ในส่วน "เอกสารศุลกากร" ให้เลือกตัวเลือก "ใช่ ฉันต้องการให้ FedEx ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์" จากนั้น ให้คลิก "ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx" เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3
อัพโหลดไฟล์รูปภาพหัวจดหมายและลายเซ็นสำหรับการจัดส่งครั้งแรกของคุณ

ขั้นตอนที่ 4
คลิก "จบขั้นตอน" เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้น


วิดีโอให้คำแนะนำ

ดูวิธีปรับขนาดรูปภาพของหัวจดหมายและลายเซ็น

การเรียนรู้วิธีปรับขนาด

ดูวิธีสร้างการจัดส่งโดยใช้ ETD

ดูวิธีสร้างการจัดส่งพัสดุโดยใช้ ETD

คำแนะนำ เคล็ดลับ

  1. หากคุณใช้ FedEx Ship ManagerTM ที่ fedex.com เพื่อเตรียมการจัดส่งพัสดุ กรุณาอัพโหลดเอกสารของคุณหรือใช้เอกสารที่ FedEx สร้างขึ้นแล้วเลือก "ใช่ ฉันต้องการให้ FedEx ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเปิดบริการเอกสารการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณใช้บริการดังกล่าวแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้เพื่อใช้ในอนาคต เพื่อให้คุณได้เปรียบในการดำเนินพิธีการศุลกากรและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

คำแนะนำ คำแนะนำ

ดูวิธีเปิดใช้งานเอกสารทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx