ลูกค้าใหม่ที่ใช้แล็ปท็อป

ศูนย์ลูกค้าใหม่

ศูนย์ลูกค้าใหม่

ไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มจากตรงไหน คุณมา
ถูกที่แล้ว รับข้อมูลที่คุณต้องการและ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งกับ FedEx

ไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มจากตรงไหน คุณมา
ถูกที่แล้ว รับข้อมูลที่คุณต้องการและ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งกับ FedEx

ให้เราช่วยคุณในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดส่งกับ FedEx

ไม่ว่าคุณจะจัดส่งเป็นครั้งแรกหรือใช้บริการมาแล้วบ่อยครั้ง เราก็พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ คำแนะนำและแหล่งข้อมูลของเราจะช่วยให้คุณพบข้อมูลการจัดส่งพัสดุที่ตรงกับความต้องการ

ยื่นคำร้องในกรณีที่พัสดุสูญหายหรือเสียหาย

สี่ขั้นตอนในการยื่นคำร้องในกรณีที่พัสดุสูญหายหรือเสียหาย:

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง

ขั้นตอนที่ 2
กรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3
รวบรวมเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 4
ส่งคืนแบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้นแล้วให้กับทีมแผนกบริการลูกค้าของ FedEx ทางอีเมล แฟกซ์ หรือจดหมายพร้อมเอกสารประกอบ

คำแนะนำ เคล็ดลับ

  1. หากคุณส่งแบบฟอร์มการยื่นคำร้องให้เราผ่านทางอีเมล คุณจะได้รับการตอบรับสำหรับอีเมลดังกล่าวและข้อมูลคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะคำร้องของคุณ

  2. การยื่นคำร้องสำหรับการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าจะต้องดำเนินการภายใน 21 วันตามปฏิทินหลังการส่งมอบพัสดุ และจะต้องยื่นเอกสารประกอบทั้งหมดภายในเก้าเดือนหลังจากที่ส่งพัสดุไปยัง FedEx แล้ว

  3. การยื่นคำร้องสำหรับการไม่จัดส่งพัสดุหรือจัดส่งพัสดุไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการภายในเก้าเดือนหลังจากที่ส่งพัสดุไปยัง FedEx แล้ว โดยคำร้องทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขตามผลการตรวจสอบคำร้อง

คำแนะนำ คำแนะนำ