อัตรา

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

หากต้องการดูอัตราค่าบริการจัดส่งของ FedEx (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการของ FedEx ที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการค้นหาอัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่เฉพาะเจาะจงของคุณ กรุณาคลิกที่นี่

อัตราค่าบริการส่งออกของไทย ปี 2563 (สำหรับผู้ชำระเงินในไทย)

อัตราค่าบริการ ImportOne ของไทย ปี 2563 (สำหรับผู้ชำระเงินในไทย)

อัตราค่าบริการ ImportOne จะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการ FedEx ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ๆ อัตราค่าบริการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้ามายังไทย หากต้องการค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าบริการของ FedEx ImportOne หรือไม่ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx

International DirectDistribution (สำหรับบริการส่งออกเท่านั้น)

อัตรา International First (สำหรับบริการส่งออกเท่านั้น)

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกจะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามของ FedEx แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่นๆ ค่าบริการจะไปเป็นตามอัตราค่าบริการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทาง หากต้องการค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ตามบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกของ FedEx หรือไม่ กรุณาติดต่อทีมฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx