อัตรา

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

หากต้องการดูอัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุของ FedEx (ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2019) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการ FedEx ที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่สอดคล้องกัน หากต้องการค้นหารายการอัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่เจาะจงของคุณ กรุณาคลิกที่นี่

อัตราค่าบริการส่งออกของไทย ปี 2019 (สำหรับผู้ชำระเงินในไทย)

อัตราค่าบริการ ImportOne ของ ไทย ปี 2019 (สำหรับผู้ชำระเงินในไทย)

อัตราค่าบริการ ImportOne จะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการ FedEx ImportOne แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ๆ อัตราค่าบริการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทางจะใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุขาเข้ามายังไทย หากต้องการค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าบริการของ FedEx ImportOne หรือไม่ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx

International DirectDistribution (สำหรับบริการส่งออกเท่านั้น)

อัตรา International First (สำหรับบริการส่งออกเท่านั้น)

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกจะใช้สำหรับลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนรับบริการสำหรับบุคคลที่สามของ FedEx แล้วเท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ๆ ค่าบริการจะไปเป็นตามอัตราค่าบริการส่งออกตามประเทศ/เขตปกครองต้นทาง หากต้องการค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ตามบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกของ FedEx หรือไม่ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ FedEx