อัตรา

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx

 ดาวน์โหลดเอกสารอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศล่าสุดของ FedEx และดัชนีโซนพื้นที่ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564) 


หากต้องการราคาสำหรับการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจง กรุณาใช้เครื่องมือคำนวณอัตราราคาของเรา


หากต้องการราคาสำหรับบัญชีจัดส่งของคุณ กรุณาใช้เอกสารอัตราค่าบริการ FedEx

อัตราค่าบริการส่งออกและนำเข้าสำหรับผู้ชำระเงินในไทย

ข้อมูลการจัดโซนพื้นที่และค่าธรรมเนียม


อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลกสำหรับผู้ชำระเงินในไทย​