อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก
(สำหรับผู้ชำระเงินในประเทศไทย)

หากต้องการดูอัตราค่าบริการของ FedEx สำหรับบุคคลที่สามทั่วโลก (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565) กรุณาคลิกที่ชื่อบริการของ FedEx ที่คุณต้องการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการค้นหาอัตราค่าบริการสำหรับพัสดุที่เฉพาะเจาะจงของคุณ กรุณาคลิกที่นี่