วัสดุบรรจุภัณฑ์

แบบฟอร์มขอสั่งบรรจุภัณฑ์ของ FedEx

แบบฟอร์มขอสั่งบรรจุภัณฑ์ของ FedEx

บรรจุภัณฑ์ของ FedEx ประเภทใดที่คุณต้องการ?

บรรจุภัณฑ์ของ FedEx ประเภทใดที่คุณต้องการ?

_content_fedex-com_global_en_kr_shipping_packaging_supplies_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

หากต้องการสั่งบรรจุภัณฑ์ กรุณากรอกจำนวนที่คุณต้องการถัดจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว จากนั้นกรอกข้อมูลบัญชีและข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน แล้วคลิกส่งข้อมูล 

ซอง FedEx Envelope
ภาพซอง FedEx Pak แบบกันกระแทกชนิดใช้ซ้ำได้
กล่องทรงสามเหลี่ยม FedEx Tube
กล่อง FedEx Box ขนาดเล็ก
กล่อง FedEx Box ขนาดกลาง
กล่อง FedEx ขนาดใหญ่ Large Box
กล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 10kg Box
กล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 25kg Box

ซองระหว่างประเทศของ FedEx (Pouches)

*ใช้อัตราคงที่ ไม่มีส่วนลดส่งเสริมการขายที่ใช้ได้

ให้เราส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังที่ใด?