กล่องทรงสามเหลี่ยม FedEx Tube

 

• ขนาดภายใน: 38" x 6" x 6" x 6" (96.52 ซม. x 15.24 ซม. x 15.24 ซม. x 15.24 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 20 ปอนด์ (9.07 กก.)

• น้ำหนักกล่องเปล่าคือ 16 ออนซ์

• กล่องทรงสามเหลี่ยมสำหรับแบบแปลน โปสเตอร์ ม้วนผ้า แผนผัง และแบบพิมพ์เขียว

• น้ำหนักที่เรียกชำระขั้นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์ FedEx ชนิดนี้จะเท่ากับ 4 กก. ต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์