ซอง FedEx Envelope

 

• ขนาดภายใน: 9.252” x 13.189” (23.5 ซม. x 33.5 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 17.6 ออนซ์ (500 กรัม)*

• น้ำหนักซองเปล่าคือ 1.8 ออนซ์

• สำหรับเอกสาร (สูงสุดประมาณ 60 หน้า 8.25" x 11.75" หรือ 21 x 29.7 ซม.)

* การจัดส่งพัสดุในซอง FedEx Envelope ที่น้ำหนักเกินกว่า 0.5 กก. จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับอัตราราคาของ ซอง FedEx Pak ขนาดใหญ่

** ไม่อนุญาตให้บรรจุเอกสารที่มีความหนาเกินกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์นี้หรือมีขนาดที่ปรับเปลี่ยนอย่างไม่เหมาะสม