ซอง FedEx ขนาดใหญ่ Large Pak

 

• ขนาดภายใน: 12" x 15.5" (30.48 ซม. x 39.37 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 5.5 ปอนด์ (2.5 กก.)

• น้ำหนักซองเปล่า: 1 ออนซ์

• ซองกันการฉีกขาดและกันน้ำสำหรับเอกสารที่มีน้ำหนักมาก

* การจัดส่งซอง FedEx Pak ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กก. จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับ อัตราราคา FedEx International Priority

** การคิดราคาตามน้ำหนักเชิงขนาดจะใช้กับการจัดส่งซอง FedEx Pak ที่มีขนาดเกิน 940 ลูกบาศก์นิ้ว หรือ 15,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร