ซอง FedEx ขนาดใหญ่ Large Pak ชนิดใช้ซ้ำได้

 

• ใช้สำหรับเอกสารขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก หรือใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล (soft goods)

• ขนาดภายใน: 12" x 15.5" (30.48 ซม. x 39.37 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 5.5 ปอนด์ (2.5 กก.)

• น้ำหนักซองเปล่า: 1 ออนซ์

• ซองกันการฉีกขาดและกันน้ำสำหรับเอกสารที่มีน้ำหนักมาก

• ซอง Pak นี้รีไซเคิลได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทำจากวัสดุรีไซเคิลโดยเฉลี่ย 13%

• ซอง Pak ต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ และสิ่งที่บรรจุนั้นไม่แตกหัก จึงจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

• อาจมีการจำกัดปริมาณตามประวัติการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของ FedEx Express ของคุณ

* การจัดส่งซอง FedEx Pak ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กก. จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับ อัตราราคา FedEx International Priority

** การคิดราคาตามน้ำหนักเชิงขนาดจะใช้กับการจัดส่งซอง FedEx Pak ที่มีขนาดเกิน 940 ลูกบาศก์นิ้ว หรือ 15,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร