ซอง FedEx Pak แบบกันกระแทกชนิดใช้ซ้ำได้

 

• ขนาดภายใน: 11.75" x 14.75" (29.85 ซม. x 37.5 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 5.5 ปอนด์ (2.5 กก.)

• น้ำหนักซองเปล่า: 1 ออนซ์

• ซองกันฉีกขาดและกันน้ำ สำหรับเอกสารที่ต้องมีวัสดุรองเพิ่มเติม

• ซอง Pak นี้รีไซเคิลได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทำจากวัสดุรีไซเคิลโดยเฉลี่ย 13%

• ซอง Pak ต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ และสิ่งที่บรรจุนั้นไม่แตกหัก จึงจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

• อาจมีการจำกัดปริมาณตามประวัติการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของ FedEx Express ของคุณ

* การจัดส่งด้วยซอง FedEx Pak ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กก. จะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการ FedEx International Priority

** การคิดราคาตามน้ำหนักเชิงขนาดจะใช้กับการจัดส่งซอง FedEx Pak ที่มีขนาดเกิน 940 ลูกบาศก์นิ้ว หรือ 15,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร