กล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 25kg Box

 

• ขนาดภายใน: 21.56" x 16.56" x 13.19" (54.8 ซม. x 42.1 ซม. x 33.5 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 55 ปอนด์ (25 กก.) หากต้องการราคาแบบเหมาจ่าย น้ำหนักต้องไม่เกิน 25 กก.

• น้ำหนักกล่องเปล่าคือ 57 ออนซ์

• กล่องบุสองชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

• มีให้บริการที่ ศูนย์ FedEx World Service Center®

 

* อาจมีข้อจำกัดบางประการ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
** อัตราเพิ่มเติมต่อ กก. ใช้กับพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 25 กก. และ 10 กก. สำหรับกล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 25kg และ 10 kg Box ตามลำดับ


หมายเหตุ:

1.  คุณสมบัติข้างต้นใช้กับพัสดุในบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ กล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 25kg หรือ 10 kg Box เท่านั้น
2.  มีการใช้ข้อบังคับมาตรฐานของ FedEx International Priority 
3.  สินค้าเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้าม
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     อาวุธปืน
     สินค้าอันตราย
     สิ่งที่เน่าเสียได้
     สำหรับข้อจำกัดอื่นๆ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
4.   กล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 25kg หรือ 10kg Box แต่ละกล่องต้องมีใบตราส่งสินค้าทางอากาศกำกับหนึ่งใบ
5.  เมื่อใช้กล่อง FedEx สำหรับน้ำหนัก 25kg หรือ 10kg Box สำหรับการจัดส่งพัสดุ จะใช้การกำหนดราคาเป็นแบบเหมาจ่าย