ซอง FedEx ขนาดใหญ่พิเศษ Extra Large Pak

 

• ขนาดภายใน: 17.5" x 20.75" (44.45 ซม. x 52.71 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตเท่ากับ 5.5 ปอนด์ (2.5 กก.)*

• น้ำหนักซองเปล่าคือ 1.5 ออนซ์

• ซองกันน้ำสำหรับพัสดุที่อ่อน นุ่ม เบา และชิ้นใหญ่

* การจัดส่งด้วยซอง FedEx Pak ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กก. จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับ อัตราราคาของ FedEx International Priority
** การคิดราคาตามน้ำหนักเชิงขนาดจะใช้กับการจัดส่งซอง FedEx Pak ที่มีขนาดเกิน 940 ลูกบาศก์นิ้ว หรือ 15,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร