กล่อง FedEx Box - ขนาดเล็ก

 

• กล่องพร้อมประกอบ ซึ่งออกแบบมาสำหรับบรรจุเทปแม่เหล็กหนึ่งม้วนและเอกสารขนาดเล็ก

• ขนาดภายใน: 12.25" x 10.9" x 1.5" (31.12 ซม. x 27.69 ซม. x 3.81 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 20 ปอนด์ (9.07 กก.)

• น้ำหนักกล่องเปล่าคือ 4.5 ออนซ์

• สำหรับแค็ตตาล็อก แฟ้มเอกสาร วิดีโอเทป และซีดี

• น้ำหนักที่เรียกชำระขั้นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่อง FedEx ชนิดนี้จะเท่ากับ 1 กก. ต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์