กล่อง FedEx Box - ขนาดใหญ่

 

• ขนาดภายใน: 17.88" x 12.38" x 3" (45.40 ซม. x 31.43 ซม. x 7.62 ซม.)

• น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตคือ 20 ปอนด์ (9.07 กก.)

• น้ำหนักกล่องเปล่าคือ 14.5 ออนซ์

• สำหรับตั้งกระดาษ ชิ้นส่วนขนาดเล็ก และรายงาน

• น้ำหนักที่เรียกชำระขั้นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่อง FedEx ชนิดนี้จะเท่ากับ 1 กก. ต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์