แบตเตอรี่ลิเธียมฮีโร่

เรียนรู้วิธีการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัยและวางใจได้

เรียนรู้วิธีการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัยและวางใจได้

การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ไม่ต้องกังวล — FedEx จะช่วยเหลือคุณด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ

การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ไม่ต้องกังวล — FedEx จะช่วยเหลือคุณด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ

ต้องการที่จะจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมใช่ไหม

ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมมักพบในวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือและเครื่องคิดเลข แต่สิ่งเหล่านั้นก็อาจเป็นอันตรายจากไฟไหม้บนพื้นดินและระหว่างการบิน เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินค้าอันตราย จึงมีกฎระเบียบไว้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขนส่งปลอดภัย พอร์ทัลนี้ให้แหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องวัตถุอันตรายของ IATA ปัจจุบัน

แบตเตอรี่ไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

อัดประจุไฟได้

เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา เช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 และกล้องบันทึกวิดีโอ แบตเตอรี่เหล่านี้สามารถอัดประจุไฟได้เมื่อประจุไฟหมด

แบตเตอรี่โลหะ

แบตเตอรี่ลิเธียมโลหะ

อัดประจุไฟไม่ได้

มีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ทั่วไป และมักพบในของเล่นและเครื่องคิดเลข แบตเตอรี่เหล่านี้ไม่สามารถอัดประจุไฟได้ และจะต้องทิ้งเมื่อประจุไฟหมด

เลือกผลิตภัณฑ์ลิเธียมที่คุณต้องการจัดส่งเพื่อดูข้อมูลการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง

Loading data, please wait

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมใช่ไหม เราพร้อมดำเนินการให้คุณ อ่านเพิ่มเติม

  • คู่มือนี้อิงตาม "กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA" ปี 2564 และให้ภาพรวมโดยทั่วไปของข้อกำหนดในการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม ไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งพัสดุ โปรดศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อและข้อกำหนดพิเศษที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดสำหรับสินค้าที่จะจัดส่ง
  • เอกสารเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือผู้จัดส่งสินค้าที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม เอกสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลง ตอบสนอง หรือมีอิทธิผลต่อข้อกำหนดของภาครัฐใดๆ เนื้อหาของเอกสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากกฎระเบียบของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา FedEx Express ไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการตีความเอกสารนี้ผิดพลาด