เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องปฏิบัติการตรวจดูหลอดทดลอง

สินค้าอันตราย

สินค้าอันตราย

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของเราเพื่อ
จัดส่งสินค้าอันตรายของคุณไปทั่วโลกได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของเราเพื่อ
จัดส่งสินค้าอันตรายของคุณไปทั่วโลกได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

สิ่งใดบ้างที่ถือว่าเป็นสินค้าอันตราย

สินค้าอันตราย คือผลิตภัณฑ์หรือสารต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องบรรจุหีบห่อให้เหมาะสม ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และจัดส่งด้วยความเชี่ยวชาญที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไปถึงที่หมายโดยปลอดภัย

หากคุณไม่แน่ใจว่าการจัดส่งของคุณจัดอยู่ในประเภทสินค้าอันตรายหรือไม่ กรุณาสอบถามถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet - SDS) จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย หากมีการแสดงข้อมูลหรือกล่าวถึงหมายเลข UN ในบทที่ 14 แสดงว่าเป็นสินค้าอันตราย

เราจัดส่งสินค้าอันตรายประเภทใดบ้าง

สินค้าอันตรายมี 9 ประเภท และถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องทราบว่าสินค้าใดบ้างที่จัดอยู่ในประเภทเหล่านี้ สินค้าบางอย่าง เช่น วัตถุระเบิดและสารพิษ เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างชัดเจน แต่มีอย่างอื่นที่อาจทำให้คุณแปลกใจ กระป๋องสเปรย์ น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อป ทั้งหมดนี้ถือเป็นสินค้าอันตรายเช่นกัน

สินค้าอันตรายสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

สินค้าอันตรายไม่ต้องห้าม

ประเภท 1: ไอคอนวัตถุระเบิด

ประเภท 1: วัตถุระเบิด

(เช่น ดอกไม้ไฟหรือพลุ)
ยอมรับจัดส่งในบางประเทศเท่านั้นและสำหรับหมวด 1.4 เท่านั้น

ประเภท 2.1: ไอคอนก๊าซไวไฟ

หมวด 2.1: ก๊าซไวไฟ

(เช่น ก๊าซกระป๋อง)

ประเภท 2.2: ไอคอนก๊าซไม่ไวไฟ/ไม่มีพิษ

หมวด 2.2: ก๊าซไม่ไวไฟ/ไม่มีพิษ

(เช่น ออกซิเจนบรรจุภาชนะ)

ประเภท 2.3: ไอคอนก๊าซพิษ

หมวด 2.3: ก๊าซพิษ

(เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์)
FedEx จะไม่รับจัดส่ง 

ประเภท 3: ไอคอนของเหลวไวไฟ

ประเภท 3: ของเหลวไวไฟ

(เช่น ตัวทำละลายหรือสี)

ประเภท 4.1: ไอคอนของแข็งไวไฟ

หมวด 4.1: ของแข็งที่ติดไฟได้

(เช่น ไม้ขีดไฟ)

ประเภท 4.2: ไอคอนสารที่ลุกไหม้เองได้

หมวด 4.2: สารที่ลุกไหม้เองได้

(เช่น ฟอสฟอรัส)

ประเภท 4.3: ไอคอนสารที่เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ

หมวด 4.3: สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ

(เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์)

ประเภท 5.1: ไอคอนตัวออกซิไดซ์

หมวด 5.1: สารออกซิไดซ์

(เช่น ปุ๋ย)

ประเภท 5.2: ไอคอนสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

หมวด 5.2: สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

(เช่น สารประกอบไอโอด๊อกซ์)

ประเภท 8: ไอคอนสารกัดกร่อน

ประเภท 8: สารกัดกร่อน

(เช่น น้ำยาฟอกสีหรือน้ำยาทำความสะอาดท่อ)

สินค้าอันตรายต้องห้าม

ประเภท 6.1: ไอคอนสารพิษ

หมวด 6.1: สารพิษ

(เช่น ยาฆ่าแมลง)

ประเภท 6.2: ไอคอนสารติดเชื้อ

หมวด 6.2: สารติดเชื้อ

(เช่น ตัวอย่างจากร่างกายคนไข้หรือการทดลองทางการแพทย์)
ยอมรับจัดส่งในบางประเทศและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ประเภท 7: ไอคอนวัสดุกัมมันตรังสี

ประเภท 7: วัสดุกัมมันตรังสี

(เช่น เครื่องตรวจจับควัน)
ยอมรับจัดส่งในบางประเทศเท่านั้น

ประเภท 9: ไอคอนสินค้า สาร และวัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด-1
ประเภท 9: ไอคอนสินค้า สาร และวัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด-2

ประเภท 9: สินค้า สาร และวัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด

(เช่น ถุงลมนิรภัย แม่เหล็ก แบตเตอรี่ลิเธียม หรือน้ำแข็งแห้ง)


เป็นมากกว่าการจัดส่ง

ผู้ส่งพัสดุของ FedEx เดินอยู่ในโถงทางเดินของโรงพยาบาล

วิธีจัดส่งสินค้าอันตราย

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบในการเตรียมการและการจัดส่งสินค้าอันตราย 

ผู้หญิงบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า

เหตุใดจึงควรจัดส่งสินค้าอันตรายของคุณกับ FedEx

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดของเราสามารถช่วยให้คุณจัดส่งสินค้าอันตรายด้วยความมั่นใจได้อย่างไร