ผู้ส่งพัสดุของ FedEx เดินอยู่ในโถงทางเดินของโรงพยาบาล

วิธีจัดส่งสินค้าอันตราย

วิธีจัดส่งสินค้าอันตราย

ประเภทของสินค้าอันตรายที่คุณต้องการจัดส่งอาจมีผลต่อวิธีการบรรจุหีบห่อและการเตรียมการที่จำเป็นในการจัดส่ง จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้จัดส่งสำเร็จ

 

 

 

ประเภทของสินค้าอันตรายที่คุณต้องการจัดส่งอาจมีผลต่อวิธีการบรรจุหีบห่อและการเตรียมการที่จำเป็นในการจัดส่ง จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้จัดส่งสำเร็จ

 

 

 

คำแนะนำในการจัดส่งสินค้าอันตราย 5 ขั้นตอน

1. รู้กฎระเบียบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจัดส่งสิ่งใดก็ตามที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าอันตรายถือเป็นเรื่องสำคัญ

กฎระเบียบประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการบรรจุภัณฑ์ การเตรียมเอกสาร และการติดป้ายกำกับตามที่กำหนด กฎอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการขนส่ง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบกับผู้ส่งของคุณเพื่อให้ทราบวิธีที่จะใช้ในการขนส่งสินค้าอันตราย

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝีกอบรม

ผู้ใดก็ตามที่จัดส่งสินค้าอันตรายจำเป็นต้องได้รับการอบรมต่างๆ ที่กำหนดและเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ หรือว่าจ้างบุคคลหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการอบรมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการจัดส่งในนามของคุณ

3. จำแนกประเภทและสำแดงการจัดส่งของคุณอย่างถูกต้อง

ผู้จัดส่งคือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีการระบุ การจำแนกประเภท การสำแดงข้อมูล การบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากสินค้าอันตรายด้วยเอกสารที่ถูกต้องสำหรับประเทศ/เขตปกครองซึ่งเป็นต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของสินค้า หากคุณไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายว่าสินค้าอันตรายของคุณจัดอยู่ในประเภทใด

4. บรรจุหีบห่อสินค้าของคุณให้เรียบร้อย

โดยส่วนใหญ่แล้ว มีข้อกำหนดว่าต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง รวมถึงมีการทำเครื่องหมายเฉพาะของสหประชาชาติที่เห็นได้ชัดเจน การทำเครื่องหมายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบความสามารถบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายแล้ว ดูกฎระเบียบข้อบังคับ IATA DG ล่าสุดเพื่อตรวจสอบว่าการจัดส่งของคุณจำเป็นต้องทำเครื่องหมายหรือไม่

ลูกค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าอันตรายในบรรจุภัณฑ์ FedEx Express ได้ ยกเว้น:

  • สารชีวภาพหมวดหมู่ B ซึ่งอาจจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ FedEx UN 3373 Pak, กล่อง FedEx Clinical Boxes และบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ FedEx TempAssure
  • แบตเตอรี่ลิเธียมที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด IATA ส่วนที่ II

5. มีการติดฉลากและจัดทำเอกสารที่ถูกต้อง

การจัดส่งสินค้าอันตรายส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีฉลากที่เห็นเด่นชัดเพื่อระบุประเภทความอันตรายและความอันตรายรอง ลูกค้าสามารถซื้อฉลากที่ได้รับการอนุมัติ (หรือดูรายชื่อผู้ขายฉลากอื่นๆ) ในเว็บไซต์สินค้าอันตรายของ IATA ต้องดึงฉลากเก่าบนกล่องที่ใช้ซ้ำออก

นอกจากนี้ ผู้จัดส่งจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเอกสารที่ถูกต้อง

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือ Airway Bill: สามารถสร้างใบตราส่งสินค้าทางอากาศอัตโนมัติบนฉลากแบบมีกาวในตัวโดยใช้เว็บไซต์ fedex.com และสร้างบนฉลากแบบใช้ความร้อนโดยใช้ FedEx Ship Manager เวอร์ชั่นใดก็ได้

ใบสำแดงของผู้จัดส่งหรือ Shipper’s Declaration: ผู้จัดส่งต้องเตรียมใบสำแดงของผู้จัดส่งกำกับบนบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งสินค้าอันตรายส่วนใหญ่ เพื่อรับรองว่าสินค้าผ่านการบรรจุหีบห่อ ติดป้ายกำกับ และสำแดงตามกฎระเบียบข้อบังคับสินค้าอันตรายของ IATA ขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอาจต้องระบุรายละเอียดติดต่อของผู้ให้ข้อมูลที่พร้อมตอบสนองในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารศุลกากรหรือ Customs Documentation: คุณจำเป็นต้องมีเอกสารศุลกากรในการจัดส่งใดๆ ก็ตามที่ประเทศปลายทางหรือประเทศต้นทางอยู่นอกทวีปยุโรป

เป็นมากกว่าการจัดส่ง

เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องปฏิบัติการตรวจดูหลอดทดลอง

สินค้าอันตรายคืออะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าสินค้าอันตรายคืออะไร และสิ่งที่คุณจัดส่งถือเป็นสินค้าอันตรายหรือไม่

ผู้หญิงบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า

เหตุใดจึงควรจัดส่งสินค้าอันตรายของคุณกับ FedEx

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดของเราสามารถช่วยให้คุณจัดส่งสินค้าอันตรายด้วยความมั่นใจได้อย่างไร