ประเภทคําแนะนำในการบรรจุ:

970 หมวด II | UN3091

สิ่งที่คุณต้องรู้ในการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม


เอกสารที่ต้องการ

  • ไม่ต้องมีใบสำแดงของผู้จัดส่ง

  • สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม ต้องมีข้อความระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศของ FedEx ว่า “แบตเตอรี่ลิเธียมโลหะเป็นไปตามระเบียบในหมวด II ของ PI970” ไม่จำเป็นต้องระบุข้อความดังกล่าวในใบตราส่งสินค้าทางอากาศสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม 

ต้องมีการบรรจุหีบห่อและการติดฉลาก

  • บรรจุภัณฑ์ภายนอกที่แข็งแรงทนทาน

  • เครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกต้องสมบูรณ์ (รูปที่ 1):

    • ข้อกำหนดนี้ไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีเฉพาะแบตเตอรี่เซลล์กระดุมที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ (รวมถึงแผงวงจร) หรือ
    • การขนส่งสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 2 ชิ้น โดยที่แต่ละบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยเซลล์ไม่เกิน 4 เซลล์หรือแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 ก้อนที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์

 

หากมีเซลล์ 4 เซลล์หรือแบตเตอรี่ 2 ก้อน
ต่อบรรจุภัณฑ์ หรือน้อยกว่านั้น

package_required_1

หากมีเซลล์มากกว่า 4 เซลล์หรือแบตเตอรี่มากกว่า 2 ก้อนต่อบรรจุภัณฑ์

img - 2
รูปที่ - 1

รูปที่ 1

ผู้จัดส่งจะต้องระบุในส่วนประเภทแบตเตอรี่ – หมายเลข UN (*) และหมายเลขโทรศัพท์ (**) บนฉลากให้ครบถ้วน


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม IDG: ไม่มีค่าธรรมเนียม

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการจัดส่งของคุณ คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ต้นทางและปลายทาง

โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อจองบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียม

จัดส่งจาก ไทย

ต้นทาง รับจัดส่ง
กรุงเทพฯ ใช่
แหลมฉบัง
ใช่
พัทยา
ใช่
อยุธยา
ใช่
นครราชสีมา
ใช่
ภูเก็ต
ใช่
เชียงใหม่
ใช่
ปลายทาง สถานที่ รับจัดส่ง
ออสเตรเลีย ทุกสถานที่ ใช่
จีน
ทุกสถานที่ ใช่
ฝรั่งเศส
ทุกสถานที่ ใช่
 เยอรมนี
ทุกสถานที่ ใช่
 กวม
ทุกสถานที่ ใช่
 เขตบริหารพิเศษจีนฮ่องกง
ทุกสถานที่ ใช่
 อินเดีย
ทุกสถานที่ ใช่
 อินโดนีเซีย
ทุกสถานที่ ใช่
ญี่ปุ่น
ทุกสถานที่ ใช่
มาเลเซีย
ทุกสถานที่
ใช่
 นิวซีแลนด์
 ทุกสถานที่
ใช่
ฟิลิปปินส์1 ทุกสถานที่ ใช่
สิงคโปร์ ทุกสถานที่ ใช่
เกาหลีใต้ ทุกสถานที่ ใช่
จีนไต้หวัน ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอเมริกา2 ทุกสถานที่ ใช่
เวียดนาม ทุกสถานที่ ใช่

จัดส่งไปยัง ไทย

ปลายทาง รับจัดส่ง
กรุงเทพฯ ใช่
แหลมฉบัง
ใช่
พัทยา
ใช่
อยุธยา
ใช่
นครราชสีมา
ใช่
ภูเก็ต
ใช่
เชียงใหม่
ใช่
ต้นทาง สถานที่ รับจัดส่ง
ออสเตรเลีย ทุกสถานที่ ใช่
จีน
ทุกสถานที่ ใช่
ฝรั่งเศส
ทุกสถานที่ ใช่
 เยอรมนี
ทุกสถานที่ ใช่
 กวม
ทุกสถานที่ ใช่
 เขตบริหารพิเศษจีนฮ่องกง
ทุกสถานที่ ใช่
 อินเดีย
ทุกสถานที่ ใช่
 อินโดนีเซีย
ทุกสถานที่ ใช่
ญี่ปุ่น
ทุกสถานที่ ใช่
มาเลเซีย
ทุกสถานที่
ใช่
 นิวซีแลนด์
 ทุกสถานที่
ใช่
ฟิลิปปินส์ ทุกสถานที่ ใช่
สิงคโปร์ ทุกสถานที่ ใช่
เกาหลีใต้ ทุกสถานที่ ใช่
จีนไต้หวัน ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทุกสถานที่ ใช่
สหรัฐอเมริกา ทุกสถานที่ ใช่
เวียดนาม ทุกสถานที่ ใช่

1 ฟิลิปปินส์: จำกัดการให้บริการเฉพาะใน BNQ (Pasay City), CUJ (Cavite), CYU (Clark), CYZ (Quezon City), LWA (Laguna), MNL (Manila), PAG (Pasig) และ SFE (Subic) เท่านั้น

2 ALASKA (สหรัฐอเมริกา):

  • สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปยัง/จาก BRW และ PUO ใน Anchorage, Alaska ซึ่งรวมถึงหมวด II การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม
  • สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปยัง/จาก Juneau (JNU), Ketchikan (KTN) และ Sitka (SIT) อย่างไรก็ตาม สามารถรับจัดส่งหมวด II แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม แต่ไม่มีฉลากสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้นไปยัง/จากสถานที่เหล่านี้ได้

HAWAII (สหรัฐอเมริกา): สินค้าอันตรายไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งไปยัง/จากพื้นที่ Kalaupapa ของเกาะ Molokai อย่างไรก็ตาม สามารถรับจัดส่งหมวด II แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีเครื่องหมายแบตเตอรี่ลิเธียม แต่ไม่มีฉลากสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าเท่านั้นไปยัง/จากสถานที่เหล่านี้ได้