Умови перевезення

Умови перевезення

Умови перевезення


ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Ці Умови перевезення ЗНІМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ з компанії FedEx і її працівників чи агентів за втрати, пошкодження та затримку за деяких обставин; ОБМЕЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ до вказаних обсягів у випадках, де відповідальність приймається, і ВИМАГАЮТЬ НАДСИЛАТИ СПОВІЩЕННЯ ПРО ВИСУВАННЯ ПРЕТЕНЗІЇ протягом суворо встановлених строків. Відправники повинні уважно ставитися до цих Умов і за потреби отримати страхове покриття для захисту своїх інтересів.

Відправлення здійснюються відповідно до місцевих тарифів і умов дочірньої компанії, філії FedEx або незалежного підрядника, який прийняв Відправлення.

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМПАНІЇ FEDERAL EXPRESS ДО ЄВРОПИ, СЕРЕДНЬОГО СХОДУ, ІНДОСТАНУ Й АФРИКИ, ЩО НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ З 6 СЕРПНЯ 2012 РОКУ (з оновленнями від 28 липня 2018 року)


1. ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Умови застосовуються до Відправлень, що перевозяться з деяких країн Європи, Середнього Сходу, Індостану й Африки (EMEA) і між ними, а також із деяких пунктів в обраних країнах EMEA та між ними, з використанням наступних послуг чи варіантів послуг компанії FedEx (якщо можливо та де можливо): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight і FedEx Standard Overnight. Час від часу компанія FedEx може змінювати ці послуги. За запитом клієнтів можуть поінформувати про регіони, які обслуговує компанія FedEx. Ці Умови не застосовуються до внутрішніх Відправлень у межах Великобританії й Індії, для яких діють інші умови перевезення. Будь ласка, ознайомтеся з умовами перевезення, що застосовуються до внутрішніх відправлень у межах Великобританії, на сайті fedex.com/in/domestic/services/terms/ та з умовами перевезення, що застосовуються до внутрішніх відправлень у межах Індії (примітка: URL-адреси сайту fedex.com можуть бути змінені). Відправлення, що походять із країни за межами EMEA для EMEA або інших міжнародних напрямків, регулюються місцевими тарифами й умовами дочірнього підприємства, філії чи незалежного підрядника FedEx, який прийняв Відправлення. Відправлення, що повертаються за допомогою послуги FedEx Global Returns, регулюються положеннями й умовами, що застосовуються до країни, з якої повертається Відправлення. Ці положення й умови обслуговування можуть відрізнятися залежно від країни. Проконсультуйтеся з fedex.com/globalreturns або зверніться в Центр обслуговування клієнтів по докладнішу інформацію.

1.2. Перевезення Відправлення повітряним транспортом може здійснюватися відповідно до Варшавської конвенції від 12 жовтня 1929 року з поправками, внесеними Гаазьким протоколом від 28 вересня 1955 року та всіма подальшими застосовними протоколами, або Монреальської конвенції від 28 травня 1999 року та всіма подальшими застосовними протоколами, а також Гвадалахарської конвенції від 18 вересня 1961 року. Відправлення, що перевозяться частково або винятково автомобільним транспортом — за явною згодою чи іншим чином — у межах країни, в неї або з країни, яка є стороною Конвенції про Договір міжнародного перевезення вантажів автотранспортом із внесеними в неї поправками, регулюються її положеннями й умовами. На Відправлення, що здійснюються з певних пунктів у межах однієї країни та між ними, поширюються обов’язкові правила, передбачені законодавством цієї країни.

1.3. Ці Умови замінюють всі попередні опубліковані положення й умови надання послуг FedEx, до яких застосовуються ці Умови. FedEx залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати або доповнювати ці Умови без попереднього повідомлення. Ці Умови публікуються в друкованому та електронному вигляді на сайті fedex.com. Електронна версія на сайті fedex.com — контрольна. Ці Умови доповнюють і деталізують загальні умови на зворотному боці (авіа)накладної. У випадку суперечності між цими Умовами та положеннями й умовами будь-якої транспортної (авіа)накладної, маніфесту, транспортної етикетки чи іншої транзитної документації компанії FedEx, ці Умови мають перевагу, доки вони не суперечать обов’язковим правилам, що стосуються відповідальності за міжнародні перевезення, згідно з Варшавською чи Монреальською конвенціями та подальшими їхніми протоколами, іншими конвенціями, що застосовуються, чи тарифами; або ж, для Відправлень, що здійснюються з указаних пунктів і між ними в межах однієї країни — відповідно до обов’язкових правил, що стосуються відповідальності за перевезення згідно з законами цієї країни.

1.4. Ці Умови (положення яких включають угоди й конвенції, про які безпосередньо згадується в цьому документі) становлять повну угоду між сторонами та з урахуванням положень розділу 1.3 мають переважну силу, виключають і замінюють будь-які інші умови чи положення, усні чи письмові, незалежно від того, де вони з’являються чи були встановлені, зокрема будь-які умови чи положення, які мають бути включені Відправником, або будь-які інші письмові чи усні заяви стосовно цих Умов. Відправник підтверджує, що не покладається на будь-які інші положення, гарантії, умови або заяви стосовно використання послуг за цією Угодою та не вимагає їх.

1.5. Ці Умови можуть бути скасовані, змінені або доповнені лише за наявності явної письмової згоди Відправника та представника компанії FedEx, який має відповідні безпосередні повноваження в письмовому вигляді.

Підпис будь-якого зі співробітників, службовців або агентів Відправника на (авіа)накладній має для Відправника обов’язкову юридичну силу.


2. ВИЗНАЧЕННЯ

«Відправлення B2C» — це відправлення відповідно до комерційної операції між підприємцем-відправником (що діє з професійних міркувань) та індивідуальним споживачем-одержувачем (що діє за межами своїх професійних цілей), а також відправлення, для яких не була надана інформація в полі «Назва підприємства» в (авіа)накладній.

«Доставка з бізнесу» — доставка до комерційних або ділових приміщень, за винятком будинків, приватних резиденцій і відправлень B2C.

«Умови» означають ці Умови перевезення, а також включають ті угоди, закони й домовленості, на які в цьому документі є прямі посилання та які періодично оновлюються компанією FedEx.

«FedEx» означає компанію Federal Express Corporation, її дочірні підприємства та філії, а також їхніх відповідних співробітників, агентів і незалежних підрядників. Договір на перевезення укладається з дочірнім підприємством, філіалом або незалежним підрядником компанії FedEx, які приймають Відправлення у Відправника.

«FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight і FedEx Standard Overnight» означають внутрішні Відправлення, що здійснюються в межах визначених країн у складі EMEA, коли Вантажовідправник і Одержувач знаходяться в межах однієї країни.

«Відправник» або «Вантажовідправник» означає особу (фізичну чи юридичну), визначену в (авіа)накладній як відправник.

«Одержувач» або «Вантажоодержувач» означає особу, визначену в (авіа)накладній як одержувач.

«Пакунок» означає посилку або вантажне місце, прийняте до перевезення FedEx, включно з будь-якими подібними одиницями, що передаються Відправником із використанням автоматизованих систем FedEx, лічильників, маніфестів або (авіа)накладних.

«Відправлення» означає одне або декілька вантажних місць, як Пакунків, так і вантажу, що перевозяться за окремою (авіа)накладною.

«(Авіа)накладна» означає будь-який транспортний документ, маніфест, маркування, штамп, електронний запис або інший аналогічний документ, який використовується в системі перевезень FedEx.

«Доставка на адресу місця проживання» означає доставку, здійснену додому або до приватного будинку, включно з місцями, де бізнес ведеться з дому, та/або доставку, для якої Відправник вказав адресу доставки як за місцем проживання.

«Транспортні витрати» означають платежі, витрати й суми, нараховані або стягнені за транспортування Відправлень компанією FedEx за цими або іншими умовами, чи платежі, накладені згодом, за винятком інших нарахованих платежів або витрат, зокрема витрат із заявленою вартістю, комісій за спеціальну обробку, митних податків та зборів, а також доплат.

«Робочий день» означає будь-який день, в який здійснюються ділові операції в країні або регіоні відправлення чи в країні або регіоні призначення. Робочі та вихідні дні в різних країнах і регіонах різняться. Клієнти повинні зв’язатися з компанією FedEx, щоб дізнатися установлений термін доставки, який може бути порушено.

«Витрати» означають Транспортні витрати, а також інші платежі або доплати, нараховані чи стягнені у зв’язку з транспортуванням Відправлень відповідно до цих Умов, і включають, окрім іншого, Додаткові збори, витрати із заявленою вартістю, плату за спеціальну обробку та інші доплати, зазначені в цих Умовах або будь-яких інших змінених Умовах, а також, якщо і де необхідно, митні податки та збори та інші видатки, розумно понесені компанією FedEx у зв’язку з транспортуванням Відправлень.


«Заявлена вартість для перевезення» означає суму (якщо така є), зазначену Відправником в (авіа)накладній, яка становить максимальну суму відповідальності компанії FedEx у зв’язку з Відправленням пакунка.

«Заявлена вартість для митниці» означає ціну продажу або вартість заміни вмісту Відправлення, якщо це необхідно для митного оформлення.

«Установлений термін доставки» означає опублікований установлений термін доставки для послуги FedEx або встановлений термін доставки, вказаний Центром обслуговування клієнтів для певного Відправлення, з урахуванням товару, що міститься у відправленні, дати відправлення, пункту призначення, ваги та вартості Відправлення.

«Номер рахунка FedEx» або «Обліковий запис FedEx» означає номер, який надається компанією FedEx клієнтові з метою підсумовування всіх операцій клієнта в системі FedEx і виставлення відповідних рахунків платнику.

«Внутрішньоєвропейські відправлення» означають Відправлення між обраними країнами в межах Європи, як визначено на сайті компанії FedEx www.fedex.com, з можливими подальшими змінами.


3. ТАРИФИ

Тарифи та ціни на послуги, що пропонуються співробітниками й агентами FedEx, визначаються на основі інформації, наданої Відправником, при цьому остаточні тарифи та ціни на послуги можуть відрізнятися в залежності від фактично переданого Відправлення та застосування цих Умов. Компанія FedEx не буде здійснювати та не несе відповідальності за будь-які коригування, відшкодування або залік коштів у зв’язку з розбіжністю тарифів і цін на послуги, зазначених до передачі Відправлення, а також тарифів та інших Витрат, виставлених у рахунок клієнту. Компанія FedEx надаватиме лише попередню оцінку митних податків і зборів із використанням функції розрахунку податків і зборів у FedEx Global Trade Manager на сайті www.fedex.com. При цьому остаточні ставки податків і зборів можуть відрізнятися.

Застосовуються тарифи, чинні на момент укладання договору перевезення.


4. ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ

4.1. Незважаючи на те, що компанія FedEx залишає за собою право вимоги попередньої оплати будь-яких Витрат відповідно до цих Умов, рахунки для оплати будь-яких неоплачених Витрат підлягають оплаті без знижки протягом 15 днів від дати виставлення рахунку. Рахунки на оплату податків і зборів сплачуються при отриманні. Компанія FedEx залишає за собою право на збільшення будь-якої невиплаченої у встановлений термін суми, за правом і без попереднього повідомлення про заходи, на 15 % (або на суму, що застосовується компанією FedEx за місцевими умовами й положеннями оплати) як компенсацію за адміністративні витрати та щорічні відсотки в розмірі 6 %, що перевищує ставку Європейського центрального банку (або таку ставку, що застосовується FedEx за місцевими чинними умовами оплати), що має розраховуватися за поточний місяць, або максимально допустиму відсоткову ставку відповідно до чинного законодавства, якщо вона нижча.

4.2. «За рахунок Відправника» або «За рахунок Вантажовідправника» означає, що Витрати буде нести Відправник.

4.3. «За рахунок Одержувача» або «За рахунок Вантажоодержувача» означає, що Витрати буде нести Одержувач. Для оплати Витрат Одержувачем останній повинен мати дійсний Номер рахунка FedEx, який необхідно вказати у відповідній графі (авіа)накладної. Відправлення за рахунок Одержувача приймаються до перевезення лише в певні пункти. За відмови Одержувача здійснити оплату Витрати будуть автоматично виставлені на рахунок Відправника.

4.4. «За рахунок третьої сторони» означає, що Витрати буде нести третя особа, яка не є ні Відправником, ні Одержувачем. У відповідній графі (авіа)накладної третій стороні необхідно вказати дійсний Номер рахунку FedEx. Якщо Номер рахунку FedEx не вказано або якщо третя особа не здійснила платіж, Транспортні витрати будуть автоматично виставлятися на рахунок Відправника, а податки та збори, за наявності, — на рахунок Одержувача.

4.5. У разі транзакцій «За рахунок Відправника», «За рахунок Одержувача» або «За рахунок третьої сторони» (див. нижче) Пакунки не прийматимуться без вказівки дійсного Номеру рахунка FedEx в (авіа)накладній. Номер рахунка FedEx забороняється передавати іншій особі. Неправомірне використання, включно з неправомірним об’єднанням Відправлень, що належать різним особам, може призвести до анулювання усіх знижок і відмови в обслуговуванні. Клієнт, якому присвоюється Обліковий запис FedEx, несе відповідальність за оплату всіх Витрат за обліковим записом, у тому числі тих, що виникли внаслідок неправомірного використання. Тримач облікового запису відповідає за конфіденційність Номеру рахунка. Номер рахунка FedEx можна повідомляти лише особам, уповноваженим на здійснення відправлень за обліковим записом. Нездатність підтримувати Обліковий запис FedEx в актуальному стані може призвести до присвоєння йому статусу «лише готівкою». Присвоєння статусу «лише готівкою» може призвести до затримки, відмови в перевезенні або повернення Пакунків назад, якщо не будуть виконані усі домовленості щодо оплати.

4.6. Якщо застосовно, податки та збори можуть обчислюватися за вмістом Відправлень. Компанія FedEx не несе зобов’язань за попередню оплату податків і зборів, а також може вимагати, щоб Відправник, Одержувач або відповідальна третя сторона здійснили оплату компанії FedEx, перш ніж FedEx виконає зобов’язання за будь-якими податками та зборами. Такі податки та збори оплачує Одержувач, за винятком випадків, коли в (авіа)накладній галочкою позначені графи «Податки та збори оплачує Відправник» або «Податки та збори оплачує третя сторона» та вказано дійсний Номер рахунка FedEx. Такі варіанти доступні лише в певних пунктах. Докладніша інформація про такі пункти надається за запитом.

4.7. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВКАЗІВОК ЩОДО ОПЛАТИ АБО СУПЕРЕЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВІДПРАВНИК ЗАВЖДИ БУДЕ НЕСТИ ОСТАТОЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИТРАТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ (ЗА НАЯВНОСТІ).

4.8. Витрати, за якими потрібно здійснювати обмін валюти, відмінної від валюти, в якій Платнику виставлений рахунок, розраховуються щодня за середньою запропонованою ціною, отриманою через OANDA, Інтернет-службу курсів обміну валют. Середня запропонована ціна — це усереднена ціна, за якою покупці пропонують купити у продавців валюту протягом зазначеного періоду. Ці курси обміну валют наведені на сайті www.oanda.com. Валюти країн-членів Європейського Союзу конвертуються за встановленим до ЄВРО курсом. Існує додатковий комісійний збір за обмін валют: 1,75 % — у випадку конвертації будь-якої валюти в долари США, 2,3 % — при конвертації доларів США в будь-яку іншу валюту, і 2,0 % — при конвертації однієї валюти в іншу, за винятком доларів США. Комісійний збір за обмін валют у ЄВРО не стягується. Витрати в валютах, за винятком доларів США, які не є вільно конвертованими, конвертуються в долари США і виставляються в рахунок Платнику або за вільним ринковим курсом обміну, або за офіційним курсом відповідної валюти, за яким компанія FedEx має право купувати долари США, виключно на наш вибір. При конвертації валют, які не є гіперінфляційними, використовується відповідний курс на дату здійснення відправлення. Однак ми залишаємо за собою право використовувати курс обміну на дату виставлення рахунка, а не на дату відправлення в країнах, де курс валют є нестійким.

4.9. Для Відправлень, створених за допомогою функції «Створити імпортне відправлення» у FedEx Ship Manager™ на сайті fedex.com, незважаючи на будь-які платіжні інструкції, надані компанією FedEx, сторона, яка ініціює операцію імпортного відправлення у FedEx, отримує рахунки на оплату, зобов’язується оплатити й несе відповідальність за всі витрати та платежі, включно з будь-якою платою за спеціальну обробку, а також будь-які податки та збори за такі Відправлення.

Відправлення, створені за допомогою функції «Створити імпортне відправлення» на сайті fedex.com, регулюються положеннями й умовами, що діють у країні, з якої походить відправлення. Ці положення й умови обслуговування можуть відрізнятися в залежності від країни. По докладнішу інформацію зверніться в наш місцевий офіс у країні походження.


5. УТОЧНЕННЯ РАХУНКА / ОБ’ЄМНА ВАГА

5.1. У кожній (авіа)накладній компанія FedEx перевіряє обрані послуги й вагу Пакунка /Відправлення. Якщо було обрано не ту послугу або введено неправильну вагу, компанія FedEx може вносити відповідні зміни до (авіа)накладної та робити уточнення в рахунку в будь-який час, а також має право стягнути плату за спеціальну обробку й за необхідність вносити ці зміни й поправки.

5.2. У разі якщо Відправник заповнює (авіа)накладну, використовуючи автоматизовану систему відправлення, за наявності пропусків або невірного зазначення ваги чи кількості Пакунків, рахунок виставляється на підставі проведеної компанією FedEx оцінки кількості перевезених Пакунків і Умов перевезення FedEx або об’ємної ваги на момент виставлення рахунку, чи стандартної ваги одного Пакунка за замовчуванням, які визначаються компанією FedEx і можуть надаватися на вимогу.

5.3. Витрати можуть встановлюватися залежно від об’ємної ваги. Об’ємна вага визначається шляхом множення довжини на ширину й на висоту Пакунка (в сантиметрах або дюймах) і ділення отриманої цифри на 5000 або інше число, яке час від часу зазначається компанією FedEx на сайті fedex.com. Якщо результат перевищує фактичну вагу, на основі об’ємної ваги розраховуються додаткові Витрати. На вимогу компанія FedEx може надати інформацію про такі додаткові Витрати, а також має право змінювати їх без попереднього повідомлення.


6. ВІДМОВА ВІД ВІДПРАВЛЕНЬ

Компанія FedEx залишає за собою право в будь-який час відхилити, затримати, скасувати, призупинити або повернути будь-яке Відправлення, якщо воно, на думку FedEx, може заподіяти шкоду іншим Відправленням, товарам або людям або викликати їх затримку, або якщо перевезення такого Відправлення заборонено законом чи порушує будь-яку з цих Умов, або якщо на Обліковому записі FedEx фізичної або юридичної особи, відповідальної за оплату, є борги. Той факт, що компанія FedEx приймає Відправлення, не означає, що таке Відправлення відповідає чинним законам і нормативам або цим Умовам.


7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Обмеження розміру та ваги Пакунка можуть відрізнятися залежно від країни та послуг FedEx. Докладніша інформація надається на вимогу.

7.2. Обмежень щодо загальної ваги Відправлення з кількох позицій немає, якщо вага окремих Пакунків у Відправленні не перевищує граничної ваги Пакунка, встановленої для пункту призначення. Якщо вага Відправлення перевищує 225 кілограм, потрібне попереднє узгодження з компанією FedEx. Докладніша інформація надається на вимогу.

7.3. Особливо габаритні Пакунки — це позиції, що важать менше 68 кг (або граничної ваги для країни призначення) та перевищують 330 см (або інший граничний розмір для країни призначення) в сумі за довжиною та обхватом. Компанія FedEx може відмовитися перевозити такі позиції чи, в разі згоди, на власний розсуд може вважати їх відправленнями FedEx International Priority Freight або FedEx International Economy Freight, і при цьому незалежно від фактичної ваги до відправлення може застосовуватися мінімальна оплачувана вага в 68 кг.

7.4. Відправлення FedEx Envelope і FedEx Pak повинні поміщатися у відповідне пакування FedEx.

7.5. В одній (авіа)накладній можна вказати лише один тип послуги, а також за однією (авіа)накладною можна здійснити лише одне відправлення FedEx Envelope, FedEx 10kg Box або FedEx 25kg Box.

7.6. Відправник може надіслати до десяти різних товарів по одній (авіа)накладній.

7.7. Відправник може відправити до 9998 Пакунків по одній (Авіа)накладній.


8. ПРЕДМЕТИ, ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

8.1. Наступні вантажі заборонено перевозити незалежно від пункту призначення, якщо інше не узгоджено з компанією FedEx:

 • ГРОШОВІ КОШТИ (монети, готівка, банкноти й обігові кредитно-грошові документи, еквівалентні готівці, такі як індосовані акції, облігації та касові доручення), КОЛЕКЦІЙНІ МОНЕТИ Й МАРКИ;
 • ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (вибухові речовини класу 1.3 заборонено перевозити компанією FedEx. У деяких країнах вибухові речовини класу 1.4 дозволено перевозити. Перед відправленням зверніться в центр обслуговування клієнтів, щоб отримати докладнішу інформацію), ФЕЄРВЕРКИ ТА ІНШІ ВИРОБИ ЗАПАЛЬНОГО АБО ЛЕГКОЗАЙМИСТОГО ХАРАКТЕРУ;
 • ЛЮДСЬКІ ТІЛА, ЇХНІ ЧАСТИНИ Й ОРГАНИ, ЕМБРІОНИ ЛЮДЕЙ АБО ТВАРИН, КРЕМОВАНІ АБО ЕКСГУМОВАНІ ЛЮДСЬКІ РЕШТКИ;
 • ВІДПРАВЛЕННЯ НА АДРЕСИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО ФЛОТУ;
 • ВІДПРАВЛЕННЯ З ПІСЛЯПЛАТОЮ;
 • ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ, БОЙОВА ТЕХНІКА, БОЄПРИПАСИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ;
 • ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ШВИДКОПСУВНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ І НАПОЇ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ ЧИ ІНШИХ УМОВ КОНТРОЛЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА;
 • РОСЛИНИ Й РОСЛИННІ МАТЕРІАЛИ, У ТОМУ ЧИСЛІ НАСІННЯ ТА ЗРІЗАНІ КВІТИ (МОЖЛИВА ДОСТАВКА ЗРІЗАНИХ КВІТІВ В ОКРЕМІ ПУНКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ; ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ЗАПИТОМ);
 • ЛОТЕРЕЙНІ КВИТКИ, ПРИСТРОЇ ДЛЯ АЗАРТНИХ ІГОР, ДЕ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ;
 • ШВИДКОПСУВНІ ВАНТАЖІ (ОКРІМ ПЕРЕРАХОВАНИХ У ПУНКТІ (7)), за винятком попередньо узгоджених випадків;
 • ПОРНОГРАФІЧНІ ТА/АБО НЕПРИСТОЙНІ МАТЕРІАЛИ;
 • ВІДПРАВЛЕННЯ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ЗА наступними документами, за винятком попередньо узгоджених випадків;

  • КАРНЕТИ (дозвіл на тимчасовий безмитний ввіз для демонстрації тощо);
  • ВИМОГИ ПОВЕРНЕННЯ МИТНОГО ЗБОРУ (вимоги повернення мит на імпорт у момент експорту);
  • ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (дозвіл на тимчасове ввезення для ремонту тощо);
  • Акредитиви. Відправлення за акредитивом, як правило, заборонені, за винятком відправлень за акредитивом, що вимагають «кур’єрської доставки» відповідно до визначення статті 25 USP 600 і надсилаються за Міжнародною авіанакладною на розширені послуги FedEx;
 • НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ, ВКЛЮЧНО З ВИКОРИСТАНИМИ ГОЛКАМИ ДЛЯ ПІДШКІРНИХ ІН’ЄКЦІЙ ТА/АБО ШПРИЦИ, А ТАКОЖ МЕДИЧНІ ВІДХОДИ;
 • ВОДНИЙ ЛІД (ЗАМОРОЖЕНА ВОДА);
 • ВІДПРАВЛЕННЯ, ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯКИХ КОМПАНІЯ FEDEX ЗОБОВ’ЯЗАНА ОТРИМАТИ СПЕЦІАЛЬНУ ЛІЦЕНЗІЮ ЧИ ДОЗВІЛ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ, ІМПОРТ АБО ЕКСПОРТ;
 • ВІДПРАВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ІМПОРТ АБО ЕКСПОРТ ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ, АКТОМ АБО НОРМАТИВОМ;
 • ВІДПРАВЛЕННЯ, ЗАЯВЛЕНА ВАРТІСТЬ ЯКИХ ДЛЯ МИТНИЦІ ПЕРЕВИЩУЄ ДОЗВОЛЕНУ ВЕЛИЧИНУ (див. розділ 18 «ЗАЯВЛЕНА ВАРТІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»);
 • НЕБЕЗПЕЧНІ ТОВАРИ, ЗА ВИНЯТКОМ ДОЗВОЛЕНИХ ЗА РОЗДІЛОМ 9 «НЕБЕЗПЕЧНІ ТОВАРИ»;
 • МЕРТВІ ТВАРИНИ АБО ОПУДАЛА ТВАРИН;
 • ПАКУНКИ, ЯКІ МОКРІЮТЬ, ПРОТІКАЮТЬ АБО ВИДІЛЯЮТЬ ЗАПАХ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ;
 • ПАКУНКИ, ЗАГОРНУТІ В КРАФТ-ПАПІР;
 • ЖИВІ ТВАРИНИ Й КОМАХИ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ УЗГОДЖЕНЕ ТА ЗАТВЕРДЖЕНЕ СЛУЖБОЮ КОМПАНІЇ FEDEX ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖИВИХ ТВАРИН. ПО ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ КЛІЄНТИ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ В МІСЦЕВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМПАНІЇ FEDEX. ДОМАШНІ ТВАРИНИ Й ЖИВА РИБА, ЯКІ ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕВОЗИТИ;
 • ВІДПРАВЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАПОДІЯТИ ШКОДУ ОБЛАДНАННЮ, ПЕРСОНАЛУ ЧИ ІНШИМ ВІДПРАВЛЕННЯМ АБО ВИКЛИКАТИ ЇХ ЗАТРИМКУ.

Компанія FedEx не несе жодної відповідальності за Відправлення таких вантажів, незалежно від умов, за якими вони приймались (помилково або з повідомленням).

8.2. Додаткові обмеження можуть застосовуватися в залежності від пункту призначення, послуги й варіанту послуги, що використовується, а також різних вимог до нормативного й митного оформлення певних товарів, що тим самим збільшує час доставки. Компанія FedEx залишає за собою право відмовитися від Пакунків на основі цих обмежень або з міркувань захисту й безпеки. Компанія FedEx має право стягувати з Відправника адміністративний збір за Пакунки, від яких вона відмовилася, а також витрати на повернення товарів, якщо застосовно. Докладніша інформація надається за запитом.

8.3. Гарантія повернення коштів (див. розділ 17) не поширюється на вантажі, заборонені для перевезення.


9. НЕБЕЗПЕЧНІ ТОВАРИ

9.1. Небезпечні товари приймаються не у всіх пунктах FedEx, у деяких пунктах FedEx не приймаються певні класи небезпечних товарів, та небезпечні товари заборонено перевозити за допомогою послуг компанії FedEx. Для перевезення Відправлень, що підпадають під дію Європейської угоди щодо міжнародних автомобільних перевезень небезпечних товарів (ADR), потрібно вжити спеціальних транспортних заходів, і Відправник повинен перед перевезенням зв’язатися з компанією FedEx, щоб вона підтвердила можливість перевезення та вжила спеціальних заходів із перевезення. Компанія FedEx залишає за собою право відмовити в перевезенні небезпечних товарів у будь-якому пункті, де прийом таких товарів заборонений чинним законодавством.

9.2. Усі Відправлення, що містять небезпечні товари, повинні відповідати Технічним інструкціям із безпечного транспортування небезпечних товарів повітряним транспортом Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Правилам перевезень небезпечних товарів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), а також усім змінам FedEx Express, зазначеним у чинній редакції тарифів IATA, або іншим застосовним нормам. Відправник несе повну відповідальність за будь-які збитки, завдані внаслідок недотримання ним будь-яких застосовних норм IATA або інших норм. Відправник надає та відповідає за повністю ефективне пакування небезпечних товарів згідно з усіма вимогами до класифікації, упакування, маркування й етикетування, документації, а також згідно з будь-якими іншими застосовними законами, нормами або правилами. Відправник також несе відповідальність за забезпечення виконання Одержувачем всіх вимог застосовних законів, норм або правил. Міжнародне перевезення небезпечних товарів можливе лише за Міжнародною (авіа)накладною на розширені послуги FedEx із використанням паперової (авіа)накладної (див. також розділ 14.5 «ВИБІР МАРШРУТУ І ДОСТАВКА»).

9.3. Відправник повинен дотримуватися всіх застосовних законів, норм або правил, що регулюють упакування, маркування й додавання етикеток Відправлень крові та препаратів крові, незалежно від того, заразні вони чи ні.

9.4. Пакування, що надається компанією FedEx, не може використовуватися для перевезення небезпечних товарів (за винятком біологічних речовин категорії B [ООН 3373], які можна перевозити в FedEx UN 3373 Pak) (див. також розділи 10.3 і 10.4 ПАКУВАННЯ Й МАРКУВАННЯ).

9.5. Для перевезення первинних неперезаряджувальних літієвих батарей (ООН 3090) потрібне попереднє схвалення. Щоб дізнатися докладнішу інформацію, зайдіть на веб-сайт www.fedex.com і введіть в пошуку слова «літієві батареї».

9.6. За необхідності кожне Відправлення повинне супроводжуватися Декларацією відправника про небезпечні товари IATA.

9.7. Примітка. За законом компанія FedEx може бути зобов’язана повідомити про невірно задекларовані або незадекларовані Надсилання небезпечних товарів до відповідних місцевих уповноважених органів. На Відправника можуть накладатися штрафи та пені відповідно до чинного законодавства. Правила перевезення небезпечних товарів вимагають, щоб кожен Відправник пройшов спеціальне навчання щодо небезпечних товарів, перш ніж передавати Відправлення з небезпечними товарами компанії FedEx або іншому авіаперевізнику. Якщо Відправлення з небезпечними товарами передається фізичною особою, воно повинне мати належну класифікацію, пакування, маркування та ідентифікацію як небезпечний товар, а також включати правильну документацію на небезпечні товари.

9.8. Компанія FedEx зобов’язана належним чином відокремлювати несумісні небезпечні товари на будь-яких транспортних засобах, включно з літаками. У зв’язку з цією необхідністю Відправлення перевозяться найближчим доступним маршрутом або рейсом, де є можливість підтримувати належне відокремлення.

9.9. Гарантія повернення коштів (див. розділ 17) не поширюється на Відправлення з небезпечними товарами.


10. ПАКУВАННЯ Й МАРКУВАННЯ

10.1. Усі Пакунки повинні бути підготовлені й запаковані Відправником для безпечного транспортування літаком й автотранспортом, якщо припустити звичайне поводження з ними в умовах термінового перевезення з дотриманням застосовних законів, норм і правил, а також тих, що регулюють пакування, маркування й додавання етикеток. Відправник несе відповідальність за належне заповнення (авіа)накладної. На кожне Відправлення повинне бути нанесене чітке та стійке маркування з поштовою адресою (іменем, вулицею, містом, країною), а також із поштовими індексами Відправника й Одержувача. У разі міжнародних Відправлень адреса Відправника повинна містити назву країни, в якій Відправлення було передано компанії FedEx.

10.2. Відправник повинен належним чином за допомогою відповідного пакування забезпечити захист товарів, які можуть бути пошкоджені внаслідок дії умов, що виникають під час авіаперевезення, наприклад при змінах температури чи атмосферного тиску. Компанія FedEx не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок зміни температури чи тиску.

10.3. Компанія FedEx не виконує перевезень транспортом із контролем температури. Компанія FedEx за жодних обставин не зобов’язана додавати у Відправлення сухий лід або надавати послуги повторного заморожування, незважаючи на наявність будь-яких усних чи письмових заяв клієнта або компанії FedEx про зворотне. Компанія FedEx не рекомендує використовувати водний лід (заморожену воду) в якості охолоджувальної речовини.

10.4. .Якщо Одержувач відмовляється від Пакунка або якщо Пакунок протікає, пошкоджений чи випускає запах (надалі разом — «Витоки»), такий Пакунок за можливості повертається Відправнику. Якщо Відправник відмовляється від Пакунка або якщо його не можна повернути через Витоки, Відправник зобов’язаний і погоджується відшкодувати або іншим чином компенсувати компанії FedEx видатки, платежі чи витрати, понесені у зв’язку з очищенням та/або утилізацією Пакунка. Компанія FedEx залишає за собою право, без виникнення будь-якої відповідальності за це, відмовитися прийняти або утилізувати Пакунок з ознаками Витоку.


11. ОГЛЯД ВІДПРАВЛЕНЬ

11.1. У будь-який час компанія FedEx може без попередження на власний розсуд або на прохання компетентних органів відкрити та перевірити будь-яке Відправлення, за що не нестиме жодної відповідальності.

11.2. Відповідно до застосовних правил компанія FedEx повинна проводити (вибірковий) рентгенівський огляд. Компанія FedEx може провести подібний рентгенівський огляд, а Відправник і Одержувач справжнім відмовляються від будь-яких претензій у зв'язку з пошкодженнями або затримками (включаючи, окрім іншого, Гарантію повернення коштів), які є результатом рентгенівського огляду.


12. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

12.1. Відправлення, що перетинають державні кордони, перед доставкою Одержувачу, можуть підлягати митному оформленню в країні призначення. У разі надання компанією FedEx послуг митного оформлення FedEx надаватиме в митний орган на підставі отриманого від нього запиту всі дані, необхідні для митного оформлення, отримані від Відправника (див. розділ 26 «ЗАХИСТ ДАНИХ»).

12.2. Відправник зобов’язаний забезпечити, щоб вантажі для перевезення входили в перелік дозволених для ввезення в країну призначення. Усі Витрати на перевезення й повернення вантажів назад із країн, куди їх ввезення не дозволене, сплачує Відправник.

12.3. В деяких випадках компанія FedEx може на власний розсуд прийняти у Відправника розпорядження скористатися послугами призначеного митного брокера, а не компанії FedEx, або брокера, призначеного Вантажовідправником. У будь-якому випадку компанія FedEx залишає за собою право провести митне оформлення Відправлення, якщо брокер не може бути встановлений, або якщо він не проводитиме митне оформлення, або якщо щодо брокера не було надано вичерпну й точну інформацію (включно з ім’ям, адресою, номером телефону та поштовим індексом).

12.4. На додаток до (авіа)накладної Відправник зобов’язаний забезпечити надання й точне заповнення будь-якої необхідної документації з дотриманням усіх застосовних законів, правил і нормативів, включно з митним законодавством, законами про ввезення й вивезення та постановами уряду будь-якої країни, в яку, з якої та через яку може здійснюватися Відправлення. Будь-які Відправлення за послугою FedEx Global Returns, що переспрямовуються у третю країну, також повинні відповідати вимогам експортного контролю, що діють у країні початкового відправлення. У разі відмови надати та/або правильно заповнити всю необхідну документацію (включно з (авіа)накладною) компанія FedEx не несе відповідальності перед Відправником або будь-якою іншою особою за будь-які збитки, витрати чи затримку через невиконання Відправником цього положення. Якщо Відправлення затримуються митницею або іншими органами через неправильно оформлену документацію або у зв’язку з її відсутністю, компанія FedEx може спочатку вжити заходів щодо повідомлення Одержувача. Якщо місцеве законодавство вимагає надання належної інформації або документації Одержувачем, і якщо Одержувач не виконує цієї вимоги в розумні, на думку компанії FedEx, терміни, Відправлення може вважатися недоставленим (див. розділ 16 «НЕДОСТАВЛЕНІ ВІДПРАВЛЕННЯ»). Якщо Одержувач не надає необхідну інформацію або документацію, а місцеве законодавство допускає надання зазначеної інформації або документації Відправником, компанія FedEx може вжити заходів щодо сповіщення Відправника. Якщо Відправник також не надає інформацію або документацію в розумні, на думку компанії FedEx, терміни, Відправлення буде вважатися недоставленим. Компанія FedEx не несе жодної відповідальності в разі неможливості виконання доставки через неправильне оформлення або відсутність документації, незалежно від того, чи робилися компанією FedEx спроби повідомити Отримувача або Відправника. Компанія FedEx має право стягувати адміністративний збір за отримання такої виправленої або повної інформації.

12.5. Якщо це застосовно, Відправник, який проживає/заснований у Європейському Союзі, може уповноважити компанію FedEx або її представників підготувати й подати (ре)експортні декларації та вжити всіх пов’язаних із цим заходів у якості безпосереднього представника Відправника, що діє від його імені, за його рахунок і під його відповідальність.

12.6. Компанія FedEx залишає за собою право нараховувати додаткові Витрати за митне оформлення або за додаткові послуги, пов’язані з митним оформленням Відправлень («Додаткова плата за митне оформлення»). Докладніша інформація про Додаткову плату за митне оформлення надається компанією FedEx клієнтам за запитом.

12.7. Компанія FedEx не несе відповідальності за Відправлення, полишені на митниці, і такі Відправлення вважаються недоставленими (див. розділ 16 «НЕДОСТАВЛЕНІ ВІДПРАВЛЕННЯ»).


13. ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

13.1. Якщо застосовно, без шкоди для положень розділів 4.6 і 4.7 компанія FedEx може прийняти рішення вносити наперед від імені сторони, відповідальної за оплату («Платника»), будь-які податки та збори, які встановлюються на митниці. Перед проведенням митного оформлення компанія FedEx може звернутися до Платника за будь-якими Відправленнями, щоб підтвердити домовленості про відшкодування авансованих сум. На власний розсуд компанія FedEx може вимагати підтвердити домовленості про відшкодування як умову проведення митного оформлення та доставки, і в тому числі доставки некредитоспроможним, на думку компанії FedEx, Одержувачам, а також Відправлення з високою заявленою вартістю.

13.2. Якщо Одержувач або третя сторона, від якої вимагається підтвердити відшкодування, відмовляється сплачувати податки та збори, необхідні для отримання Відправлення з митниці, компанія FedEx може звернутися до Відправника. Якщо Відправник відмовляється укладати задовільні домовленості про відшкодування компанії FedEx, Відправлення повертається Відправнику, або переводиться на звичайний чи приписний митний склад, або вважається недоставленим (див. розділ 16 «НЕДОСТАВЛЕНІ ВІДПРАВЛЕННЯ»). В такому випадку Відправник зобов’язаний оплатити як початкові Витрати, так і Витрати на повернення назад. Якщо компанія FedEx попередньо оплачує будь-які суми податків і зборів у вихідному пункті призначення або при поверненні, Відправник також зобов’язаний сплатити такі суми, а також усі інші платежі й доплати, пов’язані з попередньою оплатою податків і зборів компанією FedEx.

13.3. Будь-яке Відправлення може бути затримане, якщо компанія FedEx не має змоги отримати задовільне підтвердження домовленостей про відшкодування сум для попередньої сплати податків і зборів. Ці затримки або будь-які інші факти невиконання цих Умов являють собою непередбачені зобов’язання, не належать до Порушень обслуговування, і на них не поширюється Гарантія повернення коштів (див. розділ 17 «ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ» і розділ 19 «НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»).

13.4. Якщо компанія FedEx сплачує податки та збори наперед, вона залишає за собою право встановлювати доплату. Щоб отримати роз’яснення з доплати, Відправник може ознайомитися з прейскурантом FedEx, що діє на момент відправлення, або зателефонувати в компанію FedEx. Незважаючи на те, що компанія FedEx залишає за собою право публічного продажу або іншого використання товарів із метою повернення невідшкодованих Витрат, зобов’язання за такими Витратами лежать на Відправнику.

13.5. Митниця має право стягнути з компанії FedEx митні збори та/або ПДВ на імпорт або відповідні непогашені податки та збори, а також штрафи, пені та/або відсотки за прострочені платежі в разі надання неточної або неповної інформації та/або документації з митного оформлення Відправлень, а саме: рахунків, (митної) вартості, кодів валют або товарів. У разі якщо неточна або неповна інформація / документація надана безпосередньо Відправником або Одержувачем, а також від його імені, за його вказівкою або під його відповідальність у компанію FedEx, Одержувач, Відправник і, за необхідності, відповідальна третя сторона несуть солідарну відповідальність перед компанією FedEx за ці суми.


14. МАРШРУТ І ДОСТАВКА

14.1. Компанія FedEx залишає за собою право спрямовувати Відправлення будь-яким маршрутом, який вважає прийнятним. На маршруті не передбачено зупинок, узгоджених під час передачі Відправлення. Деякі Відправлення можуть бути об’єднані або спрямовані компанією FedEx на перевезення дорожнім чи повітряним транспортом третьої сторони, або чартерними чи загальними авіалініями, як визначено на власний розсуд компанії FedEx. Компанія FedEx не приймає на себе зобов’язань зі змінення маршруту Відправлення в третю країну чи з перевезення Відправлення спеціальним літаком або іншим транспортним засобом певним маршрутом або з проміжними зупинками в певних пунктах відповідно до будь-яких графіків. Компанія FedEx може без повідомлення скористатися послугами іншого перевізника, літака або вантажівки, відхилитися від маршруту чи маршрутів або ініціювати перевезення Відправлення автомобільним транспортом. Відправник надає компанії FedEx право переадресувати будь-яке Відправлення (у тому числі скористатися послугами інших перевізників) з метою полегшення його доставки.

14.2. Компанія FedEx може здійснювати доставку за адресою Одержувача, вказаною в (авіа)накладній, або іншої особи, відмінної від фізичної або юридичної особи, вказаної в (авіа)накладній, що має чіткі повноваження приймати Відправлення від імені та за дорученням Одержувача. Адреси Відправлення обов’язково повинні містити повну адресу Отримувача та номер його телефону або факсу. Вантажовідправник визнає та висловлює явну згоду з тим, що в деяких країнах призначення доставка може бути здійснена третій стороні, в поштову скриньку або будь-яке інше місце, доступне Одержувачу. (Адреси поштових скриньок можуть використовуватися в певних міжнародних пунктах, але повинні містити дійсний номер телефону, факсу або телексу на (авіа)накладній. Компанія FedEx не здійснює доставку на адреси поштових скриньок армії США, наприклад військової частини або флоту.)

14.3. Компанія FedEx за жодних обставин не несе відповідальність в разі виникнення претензій, пов’язаних із затриманням або арештом товарів митними чи іншими державними органами під час транзиту.

14.4. Відправлення, адресовані в готелі, лікарні, урядові відомства або установи, університетські містечка та інші місця, які мають власне поштове відділення чи ділянку централізованого приймання, можуть бути доставлені в таке поштове відділення або ділянку централізованого приймання, якщо інше не дозволено та не затверджено компанією FedEx перед відправленням.

14.5. Небезпечні товари не можуть бути переадресовані за іншою адресою, окрім початкової адреси Отримувача, зазначеного Відправником. (Примітка. Відправлення можуть доставлятися з умовою зберігання до забору Одержувачем або повертатися Відправнику.)

14.6. Будь-яка зміна адреси за запитом, яка не є переадресацією або виправленням неправильної адреси, вважається новим Відправленням, і за нього стягуються нові Транспортні витрати.

14.7. За доставку в суботу, якщо така послуга існує, стягується плата за спеціальну обробку в тих країнах, де субота не є звичайним робочим днем.

14.8. За доставку рано вранці за допомогою послуги FedEx Europe First (за її наявності) стягується додаткова плата за доставку («Плата за доставку FedEx Europe First»).

14.9. На власний розсуд компанія FedEx може відмовитися забирати чи доставляти Відправлення або використовувати альтернативні способи забирання та доставки в цілях забезпечення безпеки своїх працівників або у випадках, якщо компанія FedEx вважає, що її послуги можуть бути використані з порушенням застосовних законів, норм або правил.

14.10A. В Інструкціях вантажовідправника щодо доставки
компанією FedEx зазначається один або кілька варіантів підписання накладної, які Вантажовідправник може вибрати при заповненні (авіа)накладної. Варіанти підписання накладної надані не для всіх Відправлень і залежать від географічних та інших обмежень, і компанія FedEx може змінювати їх час від часу без попереднього повідомлення. Про наявність і умови використання Варіантів підписання накладної можна дізнатися на сайті fedex.com. 

Вантажовідправник і Одержувач підтверджують, що Варіанти підписання накладної, які вибрав Вантажовідправник, можуть включати, крім іншого: (i) видачу Відправлення без підписання накладної; (ii) доставку сусідові, швейцару/коменданту будівлі або аналогічній особі; (iii) видачу відправлення B2C лише повнолітній особі за адресою доставки; або (iv) будь-яку з комбінацій вищезазначених інструкцій. Обраний Вантажовідправником варіант підписання накладної матиме переважну силу перед будь-якими додатковими інструкціями щодо доставки, отриманими від Отримувача. Вантажовідправник і Отримувач повинні враховувати розділ 19.4e цих Умов перевезення. 

Доплата може стягуватися за варіанти підписання накладної. Вантажовідправник і Отримувач повинні враховувати розділ 22 цих Умов перевезення. 

Якщо Варіант підписання накладної не обрано, компанією FedEx застосовуються стандартні процедури доставки.

14.10B. В Інструкціях отримувача щодо доставки
у деяких пунктах пропонується можливість доставки Відправлень B2C відповідно до додаткових інструкцій, отриманих від Отримувача. Вантажовідправник явним чином підтверджує і погоджується, що ЦІ ІНСТРУКЦІЇ МОЖУТЬ ЗМІНИТИ СПОЧАТКУ УЗГОДЖЕНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ДОСТАВКИ ТА/АБО УСТАНОВЛЕНИЙ ТЕРМІН ДОСТАВКИ. Вантажовідправник і Одержувач визнають і підтверджують, що інструкції від Одержувача можуть включати, крім іншого: (i) призупинення часу доставки; (ii) доставку сусідові; (iii) доставку за іншою адресою та/або іншій особі, за умови що ця інша адреса відноситься до тієї самої країни, що й зазначена в (авіа)накладний; (iv) видачу інструкції про те, де залишити Відправлення B2C без підписання накладної; (v) зберігання Відправлення B2C в пункті видачі (наприклад, у місцевому магазині); або (iv) будь-яка з комбінацій вищезазначених інструкцій. Сторони домовилися, що тимчасове зберігання Відправлення B2C компанією FedEx відповідно до інструкцій Одержувача, наприклад призупинення доставки, вважається частиною договору перевезення. 

Наявні варіанти доставки для Відправлень B2C залежать від тимчасових, географічних та інших обмежень і можуть змінюватися час від часу компанією FedEx без попереднього повідомлення. Про наявність і умови використання Варіантів доставки можна дізнатися на сайті fedex.com. Гарантія повернення коштів (див. розділ 17) не поширюється на Відправлення B2C, для яких Одержувач надав додаткові інструкції щодо доставки згідно з цим положенням.

Компанія FedEx приймає лише додаткові інструкції щодо доставки Відправлень B2C. ОДНАК, ЯКЩО ОДЕРЖУВАЧ НАДАСТЬ ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ДОСТАВКИ ВІДПРАВЛЕНЬ, ВІДМІННИХ ВІД ВІДПРАВЛЕНЬ B2C, ТО ВАНТАЖОВІДПРАВНИК І ОДЕРЖУВАЧ ВИЗНАЮТЬ І ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ.


15. ПОСЛУГА ПОВТОРНОЇ ДОСТАВКИ

15.1. Доставки з бізнесу. FedEx повторно спробує здійснити доставку автоматично або за запитом, якщо: (1) за адресою Вантажоодержувача або за адресою сусіда ніхто не може розписатися за пакунок і не буде підписана накладна; (2) Вантажовідправник вибрав Варіант підписання накладної FedEx і не має уповноваженого Вантажоотримувача, здатного розписатися за пакунок; або (3) компанія FedEx на власний розсуд визначає, що передати пакунок неможливо. Якщо Доставка з бізнесу не була здійснена після трьох (3) спроб або після утримання протягом п’яти (5) робочих днів із дати першої спроби доставки і, де це можливо, здійснене митне оформлення в країні призначення, Відправлення буде вважатися недоставленим (див. розділ 16 «Недоставлені відправлення»).

15.2. Доставки на адресу місця проживання й Відправлення B2C. Якщо здійснити Доставку на адресу місця проживання або доставити Відправлення B2C з першої спроби неможливо, FedEx може на власний розсуд спробувати виконати повторну доставку, утримувати відправлення до отримання додаткових інструкцій щодо доставки від Вантажоодержувача чи здійснити доставку до пункту, який буде визначено компанією FedEx. Якщо здійснити Доставку на адресу місця проживання або доставити Відправлення B2C шляхом повторної спроби чи декількох спроб неможливо, або якщо Вантажоодержувач не надає додаткових інструкцій щодо доставки, або якщо FedEx не може здійснити доставку в інше місце, визначене FedEx, відправлення може вважатися недоставленим (див. розділ 16 «Недоставлені відправлення»).


16. НЕДОСТАВЛЕНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

16.1. Недоставлене відправлення — це відправлення, яке неможливо доставити через причини, які, крім іншого, включають такі: (i) адреса Отримувача неповна, нерозбірлива, невірна або її неможливо знайти; (ii) Відправлення адресовано в зону, що не обслуговується компанією FedEx; (iii) офіс Одержувача закритий; (iv) доставка неможлива через відсутність відповідної особи або її відмову прийняти доставку чи підписати накладну на Відправлення з першої або повторної спроби доставки; (v) неможливо провести митне оформлення Відправлення; (vi) Відправлення може завдати шкоди іншим Відправленням чи майну або спричинити затримку їх доставки, чи заподіяти тілесні ушкодження людям; (vii) Відправлення містить заборонені предмети; (viii) Одержувач не може або відмовляється оплатити Відправлення за рахунок Одержувача; (ix) Відправлення погано упаковане або (x) вміст чи пакування Відправлення пошкоджене до такого ступеня, що повторно його упакувати неможливо.

16.2. Якщо Відправлення недоставлене з якоїсь причини, компанія FedEx може зробити спробу повідомити Відправника й отримати дозвіл на повернення Відправлення без шкоди для місцевих нормативних обмежень. Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів зв’язок із Відправником встановити не вдалося, або якщо Відправник не надав жодних інструкцій протягом розумного строку, встановленого FedEx, компанія FedEx може на власний розсуд повернути Відправлення назад Відправнику, розмістити Відправлення на звичайному чи приписному митному складі або утилізувати його. Якщо Відправлення неможливо доставити, розмитнити або повернути, компанія FedEx може на власний розсуд передати або утилізувати Відправлення. Відправник несе відповідальність за оплату всіх видатків, Витрат і платежів, понесених у процесі повернення, зберігання або утилізації недоставлених Відправлень, за винятком випадків, коли Відправлення не було доставлене з вини компанії FedEx.

16.3. Відправлення, які неможливо повернути у зв’язку з місцевими нормативними обмеженнями, розміщуються на звичайному або приписному митному складі чи утилізуються, на розсуд компанії FedEx, у будь-якому пункті. Відправник надає свою згоду на оплату всіх видатків, понесених компанією FedEx у зв’язку з таким розміщенням або утилізацією.

16.4. Витрати на повернення назад нараховуються Відправнику разом із початковими Витратами, за винятком випадків, коли Відправлення стало недоставленим із вини компанії FedEx. Крім того, в суму платежу включаються будь-які інші Витрати, понесені компанією FedEx, включно зі зборами, податками та платежами за зберігання (за їх наявності). Для повернення Відправлень, що містять небезпечні товари, Відправник повинен надати повністю заповнену (авіа)накладну на повернення та всі інші необхідні документи.


17. ПОЛІТИКА ГАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

17.1. Компанія FedEx надає Гарантію повернення коштів за такими послугами або варіантами послуг (коли і якщо вони доступні): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (лише для міжконтинентальних Відправлень), FedEx International Economy Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Щоб уникнути сумнівів, Гарантія повернення коштів не поширюється на Відправлення в межах Європи з використанням послуги FedEx International Economy. За запитом компанія FedEx або відшкодовує, або (на власний розсуд) вносить на відповідний рахунок Транспортні витрати, понесені Відправником, якщо перша спроба доставки Відправлення відбувається за 60 або більше секунд після Установленого терміну доставки («Порушення обслуговування»). При цьому Політика гарантії повернення коштів дійсна лише в разі підтвердження установленого терміну доставки компанією FedEx після забору Відправлення.

Цю Гарантію повернення коштів, якщо така є (докладнішу інформацію можна отримати в компанії FedEx), компанія FedEx може на власний розсуд призупинити, змінити або скасувати без сповіщення Відправника або Одержувача.

При виборі відшкодування або заліку коштів застосовуються обмеження, зазначені нижче.

 • Якщо митне або інше нормативне оформлення затримується у зв’язку з виконанням вимог щодо проведення огляду чи відбирання зразків або через помилки чи упущення, допущені Відправником у документації, або якщо обробка Пакунка затримується у зв’язку з виконанням компанією FedEx авіаційних або інших захисних вимог, Установлений термін доставки збільшується на один робочий день за кожен день (або частину дня) затримки такого оформлення.
 • У разі Відправлень, за якими виставлено рахунки, і Відправлень, які надсилаються з використанням автоматизованої системи відправки, компанія FedEx повинна отримати сповіщення про Порушення обслуговування в письмовому вигляді протягом 15 днів від дати, зазначеної в рахунку. Відправник повинен надати докази платежу, а також номер рахунка, до якого відноситься платіж. Якщо рахунок сплачений не повністю, необхідно вказати причину несплати кожної витрати із зазначенням номера (авіа)накладної або номера відстеження Пакунка.
 • У разі Відправлень, за якими не виставлено рахунків компанією FedEx (у випадку оплати готівкою, чеком, грошовим переказом, кредитною карткою або іншим чином), Відправник повинен повідомити компанію FedEx про Порушення обслуговування в письмовому вигляді протягом 15 днів від дати Відправлення.
 • Сповіщення повинне містити номер рахунка FedEx (за наявності) номер (авіа)накладної або номер відстеження Пакунка, дату відправлення, а також повну й точну інформацію про Одержувача.
 • Порушенням обслуговування не вважаються випадки, якщо протягом 30 днів після отримання сповіщення компанією FedEx вона надає або доказ своєчасної доставки із зазначенням дати й часу доставки, а також імені особи, що розписалася в отриманні Відправлення, або інформацію про невиконання послуги із зазначенням того, що несвоєчасна доставка виникла у зв’язку з будь-якими умовами, на підставі яких збільшення терміну доставки тут було обґрунтовано, або у зв’язку з обставинами, зазначеними в розділі 19 «НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»;
 • Для кожного Пакунка дозволяється лише одне відшкодування або залік коштів. Якщо Порушення обслуговування сталося стосовно будь-якого Пакунка у Відправленні з кількох пакунків, відшкодування або залік коштів здійснюється пропорційно Транспортним витратам, що застосовуються до цього Пакунка.
 • Відшкодування або залік коштів здійснюється лише за наявності повної та точної інформації про Одержувача на момент відправлення. Вся інформація про Одержувача повинна бути вказана або в (авіа)накладній, або в автоматизованій системі відправлення.
 • Відшкодування або залік коштів не здійснюється стосовно Відправлень, затриманих через неправильні або неповні адреси, через відсутність або відмову особи, яка може прийняти доставку незалежно від того, чи повертається Пакунок згодом Відправнику, або розписатися за нього, а також через будь-які умови, на підставі яких збільшення терміну доставки було обґрунтовано в цьому розділі, або через обставини, зазначені в розділі 19 «НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ».
 • Ця Гарантія повернення коштів поширюється лише на Транспортні витрати й не поширюється на збори, податки чи витрати із заявленою вартістю, або будь-які інші Витрати та/або на збитки чи втрати, понесені Відправником або Одержувачем.
 • Відшкодування або залік коштів не надаються клієнтам, які користуються автоматизованою системою відправлення, якщо на Пакунках або Відправленнях були вказані неправильні номери відстеження Пакунків.
 • Порушенням обслуговування не вважаються випадки, якщо номер рахунка FedEx для виставлення рахунків, що був наданий на момент відправлення, належав некредитоспроможному клієнту, а Пакунок утримувався до досягнення інших домовленостей про оплату. Для цілей цього положення термін «кредитоспроможний» означає, що (1) платіж за Обліковим записом FedEx поточний; (2) Обліковий запис FedEx не має статусу «лише готівкою»; і (3) залишок на комерційних або ділових Облікових записах FedEx не перевищує кредитний ліміт, встановлений компанією FedEx.
 • Ця Гарантія повернення коштів не поширюється на недоставлені або повернені Відправлення чи на Відправлення, що містять небезпечні товари або сухий лід.
 • Ця Гарантія повернення коштів не поширюється на затримки доставки, спричинені дотриманням політики FedEx щодо виплати податків і зборів перед митним оформленням або під час доставки.
 • Залік Транспортних витрат здійснюється лише на рахунок платника, і відшкодування виплачується лише платнику.
 • Залік або відшкодування за цією Гарантією повернення коштів застосовується лише до Транспортних витрат на Відправлення, що спричинили податковий залік.
 • Щоб дізнатися точний Установлений термін доставки, зв’яжіться з Центром обслуговування клієнтів та надайте їм таку інформацію:

  • товар, що перевозиться;
  • дата відправлення;
  • точний пункт призначення;
  • вага Відправлення;
  • вартість Відправлення.

Будь-який час доставки, опублікований у Посібнику з обслуговування FedEx або в іншому місці чи запропонований Центром обслуговування клієнтів без вказування цих п’яти пунктів, лише орієнтовний та не вважається Установленим терміном доставки. Записи компанії FedEx щодо запропонованого часу доставки вважаються остаточним доказом таких запропонованих показників.

 • Ця Гарантія повернення коштів за Відправлення в розширені зони обслуговування чинна лише для частини перевезення, що здійснюється безпосередньо компанією FedEx.
 • На час доставки компанією FedEx впливають вихідні дні в пункті забору та/або в пункті призначення. Товари, графік доставки яких спливає у вихідний день, зазвичай доставляються наступного робочого дня. Установлений термін доставки подовжується на період тривалості вихідних днів.
 • При здійсненні послуги FedEx International Next Flight запропонований Установлений термін доставки може бути змінений із кількох причин, включно із затримкою або скасуванням рейсів у зв’язку з проблемами повітряного сполучення, погодними умовами або механічними несправностями. Якщо Установлений термін доставки змінюється, Гарантія повернення коштів поширюється лише на останній запропонований Установлений термін доставки.
 • Ця Гарантія повернення коштів не поширюється на Відправлення, зокрема на Відправлення B2C, для яких Одержувач надав компанії FedEx особливі інструкції щодо доставки згідно з розділом 14.10.

17.2. При здійсненні варіанту послуги FedEx Europe First компанія FedEx за запитом або відшкодовує, або (на власний розсуд) вносить на відповідний рахунок: i) Плату за доставку FedEx Europe First, сплачену Відправником, за винятком Транспортних витрат, якщо перша спроба доставлення Відправлення сталася за 60 або більше секунд після застосовного Установленого терміну доставки для варіанту послуги FedEx Europe First; та ii) Транспортні витрати, понесені Відправником (додатково до Плати за доставку FedEx Europe First), якщо перша спроба доставки Відправлення сталася за 60 або більше секунд після застосовного Установленого терміну доставки для FedEx International Priority без варіанту послуги FedEx Europe First. Всі обмеження, встановлені в розділі 17.1 тією ж мірою відносяться і до варіанту послуги FedEx Europe First.

17.3. Якщо Відправник вирішує залишити Відправлення у FedEx Authorised Ship Centre або FedEx Drop Box, Установлений термін доставки відраховується, починаючи з моменту, коли компанія FedEx забирає Відправлення з Authorised Ship Centre або FedEx Drop Box, залежно від ситуації. Докладнішу інформацію про чинний на певний момент час передачі можна знайти у FedEx Authorised Ship Centre або FedEx Drop Box залежно від ситуації.


18. ЗАЯВЛЕНА ВАРТІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

18.1. Якщо Відправник не вказує вищу Заявлену вартість для перевезення в (авіа)накладній і не платить необхідний платіж, відповідальність компанії FedEx обмежена більшою із сум: a) сумою, установленою чинною міжнародною угодою чи місцевим законодавством; або b) 22 євро за кілограм; або с) 100 доларами США за Відправлення. Для Відправлень FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight і FedEx Standard Overnight у межах Австрії, Бельгії, Данії, Люксембурга, Нідерландів, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів відповідальність компанії FedEx обмежується більшою із сум: a) сумою, установленою чинним місцевим законодавством; б) 10 євро за кілограм; c) 100 доларами США за Відправлення, якщо тільки Відправник не вкаже вищу Заявлену вартість для перевезення в (авіа)накладній і не заплатить необхідний платіж. Для Відправлень FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight і FedEx Standard Overnight у межах Німеччини відповідальність компанії FedEx обмежується більшою із сум: a) 4 євро за кілограм, відповідно до Комерційного кодексу Німеччини (HGB); b) 100 доларами США за Відправлення, якщо тільки Відправник не вкаже вищу Заявлену вартість для перевезення в (авіа)накладній і не заплатить необхідний платіж.

18.2. FedEx не передбачає відповідальності за вантажі або страхування від усіх ризиків, але Відправник може сплатити додатковий збір за Заявлену вартість для перевезення понад обмежень, зазначених вище в розділі 18.1. Щоб отримати роз’яснення щодо додаткового збору, Відправник може ознайомитися з прейскурантом FedEx, чинним на момент відправлення, або зателефонувати в компанію FedEx. Заявлена вартість для перевезення будь-якого Пакунка відображає максимальну відповідальність компанії FedEx у зв’язку з перевезенням цього Пакунка, включно з усіма втратами, пошкодженнями, затримками, помилковою доставкою, неспроможністю надати інформацію чи помилковою доставкою інформації, що стосується Відправлення. Можливі збитки, що перевищують Заявлену вартість для перевезення, несе Відправник. З питань страхування клієнти можуть звернутися до свого страхового агента або брокера. НАВІТЬ ЯКЩО ЗАЯВЛЕНА БІЛЬША ВАРТІСТЬ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ FEDEX ЗА ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВМІСТУ ВІДПРАВЛЕННЯ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ФАКТИЧНОЇ ВАРТОСТІ ВМІСТУ ВІДПРАВЛЕННЯ, І КОМПАНІЯ FEDEX МОЖЕ ВИМАГАТИ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ВМІСТУ ВІДПРАВЛЕННЯ, СТОСОВНО ЯКОГО ПОДАНО ПРЕТЕНЗІЮ.

18.3. Максимальна Заявлена вартість для митниці та перевезення обмежена й може відрізнятися залежно від регіону. Якщо застосовно, Заявлена вартість для перевезення не може перевищувати Заявлену вартість для митниці. Максимальна Заявлена вартість для митниці та для перевезення на вміст конверта FedEx Envelope або упакування FedEx Pak, незалежно від місця призначення, становить 100 доларів США за Відправлення або 9,07 долара США за фунт (залежно від того, що більше). Товари, вартість яких (фактична чи заявлена) перевищує вказані суми, НЕ повинні перевозитися в конвертах FedEx Envelope або упакуваннях FedEx Pak. Якщо інше не вказано компанією FedEx, максимальна Заявлена вартість для перевезення становить 50 000 доларів США за Відправлення, окрім випадків транспортування FedEx International Priority Freight і FedEx International Economy Freight, які мають максимальне обмеження Заявленої вартості для перевезення, що становить 100 000 доларів США за Відправлення до більшості пунктів призначення. Щоб отримати роз’яснення щодо обмежень заявленої вартості, Відправник може ознайомитися з прейскурантом FedEx, чинним на момент відправлення, або зателефонувати в компанію FedEx.

18.4. На Відправлення, що містять предмети дуже високої вартості, діють обмеження щодо максимальної Заявленої вартості для перевезення розміром 1000 доларів США за Відправлення або 9,07 долара США за фунт (залежно від того, що більше). Ввезення цих предметів в окремі країни може бути заборонено й регулюватися обмеженням Заявленої вартості для перевезення в такій країні (за наявності), зазначеним нижче.

 • Твори мистецтва, до яких відносяться будь-які роботи, створені або розроблені шляхом застосування умінь, смаку або творчого таланту для продажу, виставок або колекцій. До творів мистецтва належать, крім іншого, такі предмети (і їх частини) як: картини, малюнки, вази, гобелени, видання обмеженим тиражем, предмети образотворчого мистецтва, статуї, скульптури, колекційні предмети, музичні інструменти, виготовлені на замовлення, та інші подібні предмети.
 • Антикваріат або предмети колекціонування, а також товари, які виражають стиль або моду минулих століть, чиї історія, вік або рідкість створюють їм додаткову цінність. До подібних предметів відносяться, крім іншого, меблі, столовий посуд, фарфор, кераміка та скло. Колекційні предмети можуть бути сучасними або належати до минулих століть.
 • Плівки, фотографії (включно з негативами), фотографічні кольорові зображення й фотографічні слайди.
 • Будь-які товари, які за своєю природою дуже крихкі аж до пошкодження, або товари, ринкова вартість яких у значній мірі змінюється або насилу піддається оцінці.
 • Скло, включно з вивісками, дзеркалами, керамікою, фарфором, фаянсом, кришталем, склом у рамах та іншими подібними за своєю крихкістю товарами.
 • Плазмові панелі.
 • Ювелірні вироби, включно з прикрасами для сукні, годинниками й деталями годинників, самоцвітами або каменями (дорогоцінними та напівдорогоцінними, обробленими та необробленими), промисловими алмазами або ювелірними виробами з дорогоцінних металів.
 • Дорогоцінні метали, включно із золотом і сріблом, сріблом у злитках або срібним напиленням, цементатом або платиною (за винятком складових частин електронних пристроїв).
 • Хутро, включно з одягом із хутра, одягом зі стриженого хутра та хутряними шкурками.
 • Акції, облігації, касові доручення або еквіваленти готівки, включно з продуктовими картками, поштовими марками (не колекційними), дорожніми чеками, лотерейними квитками, платіжними дорученнями, подарунковими картами й сертифікатами, телефонними картками передоплати (за винятком тих, що активуються пін-кодом), купонами облігацій та облігаціями на пред’явника.
 • Предмети колекціонування, такі як спортивні картки, сувеніри та пам’ятні знаки (колекційні монети й марки перевезенню не підлягають, див. розділ «Предмети, заборонені для перевезення).
 • Гітари та інші музичні інструменти старше 20 років або виготовлені на замовлення.

Відправник несе відповідальність за правильне заповнення (авіа)накладної або інших транспортних документів, у тому числі за заповнення розділу про заявлену вартість. Компанія FedEx не може за запитом змінити заявлену вартість в (авіа)накладній після її передачі компанії FedEx.

18.5. Якщо Відправник не зазначив Заявлену вартість для перевезення кожного Пакунка в (авіа)накладній, а замість цього вказав загальну заявлену вартість всіх Пакунків, заявлена вартість кожного Пакунка визначається шляхом ділення загальної заявленої вартості на кількість Пакунків, зазначених в (авіа)накладній. Заявлена вартість будь-якого Пакунка у Відправлені в жодному разі не повинна перевищувати заявлену вартість Відправлення.

18.6. Компанія FedEx не несе відповідальності за втрати, пошкодження, затримку, помилкову доставку або невиконання доставки заборонених Відправлень, включно з готівковими грошами або валютою (див. розділ 8 «ПРЕДМЕТИ, ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ»).

18.7. Будь-яка декларація про заявлену вартість понад максимально дозволену компанією FedEx вважається недійсною. Якщо компанія FedEx (через неуважність, навмисно або іншим чином) приймає до перевезення Відправлення із заявленою вартістю, що перевищує максимально дозволену, це не означає відмову від будь-яких положень або обмежень, що містяться в цих Умовах, стосовно такого Відправлення.

18.8. Якщо Заявлена вартість для перевезення Відправлення перевищує дозволені обмеження (див. розділи 18.3 й 18.4), така вартість автоматично зменшується до дозволених обмежень для такого Відправлення.

18.9. Незалежно від Заявленої вартості для перевезення Пакунка відповідальність компанії FedEx за втрату, пошкодження, затримку, помилкову доставку, невиконання доставки, дезінформацію, неспроможність надати інформацію або помилкове доставлення інформації не перевищуватиме вартість ремонту Відправлення, його залишкову вартість або вартість заміни залежно від того, яка з цих сум менша.


19. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

19.1. КОМПАНІЯ FEDEX ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ (БЕЗПОСЕРЕДНІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ АБО НАСТУПНІ) У СУМІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ЗАЯВЛЕНУ ВАРТІСТЬ (З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ, ВКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ 18), АБО ОБМЕЖЕНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАСТОСОВНОЮ МІЖНАРОДНОЮ КОНВЕНЦІЄЮ З ПОПРАВКАМИ ЧИ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ ВІДПРАВЛЕНЬ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ КРАЇНИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО БІЛЬШЕ, ТА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІДОМО КОМПАНІЇ FEDEX ПРО ТЕ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПОНЕСЕНІ ТАКІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧНО З ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ.

19.2. КОМПАНІЯ FEDEX У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАКТИЧНІ, НЕПРЯМІ, НАСТУПНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧНО З ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ.

19.3. Компанія FedEx не несе відповідальність за збитки або затримки в певних випадках, зазначених у розділі 19.4. Можливі збитки або затримки бере на себе Відправник, і якщо потрібно страхове покриття, Відправник повинен звернутися до страхового агента чи брокера. КОМПАНІЯ FEDEX НЕ НАДАЄ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ.

19.4. Компанія FedEx не несе відповідальності й не здійснює жодних коригувань, відшкодувань або заліків коштів у разі втрати, пошкодження, затримки, помилкової доставки або невиконання доставки, надання помилкової інформації або ненадання інформації, включно з будь-якими такими втратами, пошкодженнями, затримками, помилковою доставкою або невиконанням доставки, наданням помилкової інформації або ненаданням інформації, що виникли внаслідок зазначених нижче обставин або у зв’язку з ними.

А. У разі дій, порушення або бездіяльності Відправника, Одержувача або будь-якої іншої сторони, зацікавленої у Відправленні.

Б. У разі наявності явних або прихованих дефектів Відправлення.

В. У разі порушення будь-яких положень і умов, зазначених в (авіа)накладній або в цих Умовах, тарифах чи інших умовах, що застосовуються до цього Відправлення, включно з неправильною декларацією на вантаж, неналежним або недостатнім пакуванням, фіксацією, маркуванням або адресацією Відправлень.

Г. У разі подій, що перебувають поза межами контролю компанії FedEx, включно з повітряними катастрофами, діями ворожих держав, діями органів державної влади за законними або фактичними повноваженнями, діями або бездіяльністю митних органів, громадськими заворушеннями, страйками або іншими місцевими конфліктами, народними хвилюваннями, небезпеками у зв’язку зі збройними конфліктами чи погодними умовами, або порушеннями в роботі мереж повітряного чи наземного транспорту на національному, міжнародному або місцевому рівнях, кримінальними діями осіб або організацій, і в тому числі з терористичними актами, страйками або передбачуваними страйками (будь-яких організацій, включно з іншими перевізниками, продавцями або постачальниками), стихійними лихами, порушеннями або відмовами систем зв’язку та інформації (включно із системами FedEx), механічними затримками або умовами, які становлять небезпеку для персоналу FedEx.

Ґ. У разі дій або бездіяльності будь-яких осіб, за винятком компанії FedEx, які стосуються дотримання усних або письмових інструкцій щодо доставки, отриманих від Відправника, Одержувача або осіб, які заявляють, що виступають представниками Відправника чи Одержувача.

Д. У разі втрати або пошкодження товарів, упакованих і запечатаних у Пакунках Відправником, за умови що їх герметичність на момент доставки не була порушена і Пакунок зберіг свою цілісність.

Е. У разі будь-якої затримки доставки або нездатності чи неможливості FedEx виконати доставку через дії або бездіяльність митних або інших контрольних органів.

Є. У разі затримок доставки, спричинених дотриманням політики FedEx щодо виплати податків і зборів.

Ж. У разі нездатності компанії FedEx надати копію звіту про доставку або копію підпису, отриманого під час доставки.

З. У разі пошкодження, стирання або неможливості отримання даних, збережених на магнітних плівках, у файлах або на інших накопичувачах, або в разі стирання чи пошкодження фотографічних зображень або звукових записів з експонованих плівок.

И. У разі пошкодження при виконанні перевезень або навантаження-розвантаження люмінесцентних ламп, неонових ламп, неонових вивісок, рентгенівських трубок, лазерних трубок і ламп розжарювання, кварцових кристалів, кварцових ламп, скляних трубок, наприклад таких, які використовуються для зберігання зразків, і скляних контейнерів, наприклад таких, які використовуються в лабораторних умовах, та інших крихких за своєю сутністю предметів.

І. У разі недотримання компанією FedEx вимог графічних позначень орієнтації пакунка (наприклад, стрілки «ВГОРУ», маркування «ЦИМ КІНЦЕМ ВГОРУ»).

Ї. У разі нездатності Відправника упакувати товари в затверджене компанією FedEx пакування перед відправленням, якщо таке попередньо затверджене пакування рекомендується або вимагається.

Й. У разі несповіщення компанією FedEx Відправника про будь-які затримки, втрати або пошкодження чи будь-які неточності в такому сповіщенні.

К. У разі відсутності підпису під час видачі Відправлень, якщо у справі є дозвіл на видачу доставки, підписаний Одержувачем.

Л. У разі відмови або нездатності компанії FedEx здійснити спробу повідомити Відправнику або Одержувачу про неточну або неповну адресу, невірну або незаповнену документацію, несплату податків і зборів, необхідних для видачі Відправлення, а також про неповну або неточну адресу митного брокера.

М. У разі втрати або пошкодження Пакунка, стосовно якого в компанії FedEx відсутній запис про отримання.

Н. У разі відправлення масштабованих моделей (включно з архітектурними моделями, ляльковими будинками тощо).

О. У разі пошкоджень портфелів, валіз, портпледів, алюмінієвих коробок, пластмасових ящиків або будь-яких інших предметів, зовнішній вигляд яких може бути пошкоджений клейкими етикетками, забрудненням або маркуванням, якщо вони не покладені в належний захисний контейнер для перевезення.

П. У разі пошкодження, затримки або втрати будь-якого Відправлення, що містить заборонений предмет.

Р. У разі пошкоджень, що виникають внаслідок нездатності Відправника належним чином упакувати вантаж, що перевозиться, аби захистити його від пошкодження, при цьому достатність упакування встановлюється компанією FedEx на її розумне визначення з урахуванням звичайних способів обробки перевізником, наприклад компанією FedEx.

С. У разі втрати будь-яких персональних або фінансових даних, включно з номером соціального страхування, датою народження, номером посвідчення водія, номером кредитної або дебетової картки та інформацією про стан фінансового рахунка.

Т. У разі нездатності Відправника видалити усі Відправлення, внесені в систему самостійного виставлення рахунків компанії FedEx, в Інтернет-систему відправки або в будь-які інші електронні бази відправлень, що використовуються під час перевезення Пакунка, якщо Відправлення не було передано компанії FedEx.

У. У разі використання неповного, неправильного або недійсного Номеру рахунка FedEx або в разі ненадання дійсного кредитоспроможного Номеру рахунка FedEx в інструкціях з виставлення рахунків за транспортною документацією.

Ф. У разі відправлення швидкопсувних продуктів або товарів, які можуть бути пошкоджені спекою або холодом, включно з відправленнями будь-яких алкогольних напоїв, рослин і рослинних матеріалів, тютюнової продукції, яєць страуса чи ему або живої аквакультури.

Х. У разі пошкодження комп’ютерів або їхніх частин чи іншого електронного обладнання під час відправлення в будь-якому пакуванні, окрім:

а. оригінального пакування виробника, яке залишилося непошкодженим і зберегло справний, жорсткий стан;

б. пакування, що відповідає рекомендаціям щодо пакування компанії FedEx, розміщеним на сайті www.fedex.com;

в. пакування для ноутбуків компанії FedEx при надсиланні ноутбуків;

г. пакування компанії FedEx для невеликих електронних пристроїв, при надсиланні мобільних телефонів, КПК, MP3-плеєрів і аналогічних пристроїв.

АА. Надання компанією FedEx пакування, консультацій, допомоги й рекомендацій щодо належного пакування Відправлень не означає прийняття компанією FedEx на себе відповідальності за них, окрім випадків, коли такі консультації, допомога чи рекомендації були в письмовому вигляді схвалені Відділом із проектування та розробки пакування компанії FedEx, і в тексті безпосередньо вказано, що компанія FedEx бере на себе відповідальність у випадку пошкодження Відправлення.

АБ. У разі пошкоджень, виявлених за допомогою індикаторів ударів, нахиломіра або приладів для вимірювання температури

АВ. У разі недотриманням Установленого терміну доставки будь-яких Відправлень із неповною або неправильною адресою (див. розділ «Недоставлені відправлення»).

АГ. У разі втрати або пошкодження Відправлень алкоголю, окрім випадків використання схваленого типу пакування або попереднього схвалення такого пакування перед відправленням Відділом із проектування та розробки пакування компанії FedEx.

АҐ. У разі Відправлень небезпечних товарів, які Відправник належним чином не задекларував, включно з належною документацією, маркуванням, етикетками й пакуванням. Компанія FedEx не виплачує компенсації за претензіями щодо незадекларованих або захованих небезпечних товарів, при цьому Гарантія повернення коштів компанії FedEx на них також не поширюється.

АД. Компанія FedEx не несе відповідальності за ненадання послуг або варіантів послуг, якщо в записах компанії FedEx не відображається те, що Відправник вибрав ці послуги або варіанти послуг.

19.5. За винятком випадків навмисних дій компанії FedEx Відправник несе відповідальність за збитки, завдані Відправленням компанії FedEx або третім особам. Відправник гарантує компанії FedEx відшкодування й захист від будь-яких претензій із боку третіх осіб, зокрема Відправника, з будь-яких зобов’язань, сума яких перевищує суму відповідальності згідно з цими Умовами.

19.6. Платежі, здійснені компанією FedEx у зв’язку з претензіями Відправника або третьої сторони, не вважаються прийняттям відповідальності.


20. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ

Компанія FedEx не надає інших гарантій, безпосередніх або опосередкованих, окрім прямо зазначених у цих Умовах.


21. ПРЕТЕНЗІЇ

21.1. Претензії щодо пошкоджень, затримок або недостачі

Всі претензії щодо пошкодження (явного чи прихованого), затримки (включно з претензіями про псування) або недостачі слід направляти компанії FedEx у письмовому вигляді протягом 21 календарного дня після доставки Відправлення. У випадку невиконання цієї вимоги претензії до компанії FedEx щодо пошкодження не приймаються (див. також розділ 17 «ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ» про термін подачі вимог про відшкодування або залік транспортних витрат у зв’язку з порушенням обслуговування). Прийом Відправлення Одержувачем без письмового сповіщення про пошкодження у квитанції про доставку вважається явним доказом того, що Відправлення було доставлено в належному стані. Компанія FedEx розглядає претензії щодо пошкоджень лише в разі надання Одержувачем вмісту, оригінальної транспортної картонної коробки й пакування для огляду представниками компанії FedEx.

Компанія FedEx залишає за собою право оглядати пошкоджені Відправлення на території клієнта, а також право вимагати доставки пошкодженого Пакунка для огляду на територію компанії FedEx.

Всі оригінальні транспортні картонні коробки, пакування та вміст необхідно надати для огляду представникам компанії FedEx і зберігати до врегулювання претензії.

21.2. Інші претензії (в разі втрати, невиконання доставки, помилкової доставки...)

Будь-які інші претензії, включно з претензіями щодо втрати, невиконання доставки або помилкової доставки, необхідно спрямувати в компанію FedEx протягом дев’яти місяців після передачі Пакунка компанії FedEx.

21.3 Подача претензії та термін позовної давності

Протягом дев’яти місяців після передачі Пакунка компанії FedEx претензію необхідно підтвердити документами, спрямувавши всю відповідну інформацію компанії FedEx. Компанія FedEx не зобов’язана вживати будь-яких заходів щодо претензії, доки не будуть оплачені всі Витрати; сума претензії не повинна відніматися від таких Витрат. Право на відшкодування збитків компанією FedEx закінчується, якщо судовий позов не збуджений протягом 2 (двох) років від дати доставки (в разі пошкодження) або від дати прогнозованої доставки Відправлення (в разі втрати, невиконання доставки, помилкової доставки чи затримки доставки).

Узгодженою датою доставки для обчислення термінів вважається наступний день після дня Відправлення. Закон про позовну давність, що передбачає коротший термін дії положень, визначених законом або договором, має переважну силу в порівнянні з цим положенням.

За одним Відправленням може бути подана лише одна претензія. Ухвалення платежу за претензією анулює право вимоги відшкодування додаткових збитків або право вимоги додаткового відшкодування за цим Відправленням.


22. ДОПЛАТА

Компанія FedEx залишає за собою право на оцінювання пального й інших доплат за Відправлення без повідомлення. Суму та тривалість компанія FedEx визначатиме виключно на власний розсуд. Відправник, передаючи Відправлення компанії FedEx, погоджується сплатити доплату, що діє на дату замовлення або стягнення залежно від того, що наступить пізніше, при цьому такі Витрати визначаються на власний розсуд компанії FedEx. Докладніша інформація про чинні доплати розміщена на сайті www.fedex.com.


23. ВІДСУТНІСТЬ ВІДМОВИ ВІД ПРАВА

Нездатність FedEx забезпечити дотримання або застосування положень цих Умов не вважається відмовою від цього положення й жодним чином не применшує право FedEx на виконання такого положення.


24. ОБОВ’ЯЗКОВА СИЛА ЗАКОНУ

Ці Умови не звільняють від жодної відповідальності тією мірою, в якою звільнення від такої відповідальності заборонене законом.

Оскільки будь-яке положення, що міститься або згадується в цих Умовах, може суперечити будь-яким застосовним міжнародним угодам, законам, постановам уряду, розпорядженням або вимогам, тому що таке положення обмежується максимально дозволеними рамками й у такому вигляді залишається чинним як частина договору, укладеного між компанією FedEx і Відправником. Недійсність або нездійсненність будь-якого положення не впливає на інші частини цих Умов.


25. МЕДІАЦІЯ

Бельгійське право передбачає для користувачів поштових послуг право вимагати втручання уповноваженого з розгляду скарг (омбудсмена) в сектор поштових послуг (адреса: Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (Франція); Koningsstraat 97 bus 15 B -1000 Brussel (Нідерланди)), за умови, що користувач попередньо ознайомить зі своєю скаргою компанію FedEx. Таке втручання не обмежує дію положень цих Умов.


26. ЗАХИСТ ДАНИХ.

26.1. Компанія FedEx як оператор даних несе відповідальність за дотримання всіх застосовних обов’язкових законів, нормативів або правил про захист даних стосовно обробки персональних даних (також: «дані») при здійсненні Відправлення чи іншої доставки. Для отримання додаткової інформації компанія FedEx посилається на повідомлення про конфіденційність, розміщене на сайті fedex.com. 

26.2. Щодо персональних даних, які надаються Вантажовідправником про його співробітників, Вантажоодержувача або третю сторону у зв’язку з Відправленням або іншим, то Вантажовідправник гарантує, запевняє та зобов’язується, що він дотримується застосовних законів про захист даних, і в тому числі має всі необхідні законні підстави для надання таких даних компанії FedEx, а також для обробки цих даних компанією FedEx, як описано в цих Умовах або інших положеннях, і надає відповідному суб’єкту даних усю інформацію у зв’язку зі збиранням, передачею та обробкою таких даних, включно з:

 • найменуванням компанії FedEx як оператора даних; 
 • цілями (тобто ефективністю Відправлення) та умовами обробки даних; 
 • категоріями даних, переданих Вантажовідправником компанії FedEx; 
 • підтвердженням передачі персональних даних компанії FedEx, її філіям або афілійованим особам, розташованим у Європейській економічній зоні та/або за її межами, в тому числі США, у зв’язку зі здійсненням Відправлення, включно з іншими інструкціями щодо доставки, отриманими від Отримувача, й ідентифікаційною інформацією вповноваженого персоналу й обробників даних, що мають доступ до персональних даних; 
 • обов’язковим або необов’язковим наданням персональних даних і наслідками у випадку відмови від надання даних; 
 • правами суб’єкта даних на доступ до персональних даних і запит на виправлення, видалення, блокування або виключення неточних даних або на заперечення проти їх обробки в законних цілях, а також контактною інформацією, яка може використовуватися для реалізації таких прав. 

26.3. Вантажовідправник відшкодує компанії FedEx усі видатки, позивні вимоги, збитки або витрати, нараховані чи стягнені компанією FedEx у зв’язку з недотриманням Вантажовідправником цього розділу 26.