Умови перевезення

Умови перевезення

Умови перевезення


ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Ці Умови перевезення ЗНІМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ з компанії FedEx і її працівників чи агентів за втрати, пошкодження та затримку за деяких обставин; ОБМЕЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ до вказаних обсягів у випадках, де відповідальність приймається, і ВИМАГАЮТЬ НАДСИЛАТИ СПОВІЩЕННЯ ПРО ВИСУВАННЯ ПРЕТЕНЗІЇ протягом суворо встановлених строків. Відправники повинні уважно ставитися до цих Умов і за потреби отримати страхове покриття для захисту своїх інтересів.

Відправлення здійснюються відповідно до місцевих тарифів і умов дочірньої компанії, філії FedEx або незалежного підрядника, який прийняв Відправлення.

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМПАНІЇ FEDERAL EXPRESS ДЛЯ ЄВРОПИ, БЛИЗЬКОГО СХОДУ, ІНДОСТАНУ Й АФРИКИ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ З 6 СЕРПНЯ 2012 РОКУ (Документ оновлено в квітні 2020 року.)


1. ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Умови застосовуються до Відправлень, що перевозяться з деяких країн Європи, Середнього Сходу, Індостану й Африки (EMEA) і між ними, а також із деяких пунктів в обраних країнах EMEA та між ними, з використанням наступних послуг чи варіантів послуг компанії FedEx (якщо можливо та де можливо): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight, FedEx International First, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx International Economy, FedEx International Economy Freight, FedEx International MailService, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight і FedEx Standard Overnight. Час від часу компанія FedEx може змінювати ці послуги. За запитом клієнтів можуть поінформувати про регіони, які обслуговує компанія FedEx. Ці Умови не застосовуються до внутрішніх Відправлень у межах Великобританії й Індії, для яких діють інші умови перевезення. Будь ласка, ознайомтеся з умовами перевезення, що застосовуються до внутрішніх відправлень у межах Великобританії, на сайті fedex.com/in/domestic/services/terms/ та з умовами перевезення, що застосовуються до внутрішніх відправлень у межах Індії (примітка: URL-адреси сайту fedex.com можуть бути змінені). Відправлення, що походять із країни за межами EMEA для EMEA або інших міжнародних напрямків, регулюються місцевими тарифами й умовами дочірнього підприємства, філії чи незалежного підрядника FedEx, який прийняв Відправлення. Відправлення, що повертаються за допомогою послуги FedEx Global Returns, регулюються положеннями й умовами, що застосовуються до країни, з якої повертається Відправлення. Ці положення й умови обслуговування можуть відрізнятися залежно від країни. Проконсультуйтеся з fedex.com/globalreturns або зверніться в Центр обслуговування клієнтів по докладнішу інформацію.

1.2. Перевезення Відправлення повітряним транспортом може здійснюватися відповідно до Варшавської конвенції від 12 жовтня 1929 року з поправками, внесеними Гаазьким протоколом від 28 вересня 1955 року та всіма подальшими застосовними протоколами, або Монреальської конвенції від 28 травня 1999 року та всіма подальшими застосовними протоколами, а також Гвадалахарської конвенції від 18 вересня 1961 року. Відправлення, що перевозяться частково або винятково автомобільним транспортом — за явною згодою чи іншим чином — у межах країни, в неї або з країни, яка є стороною Конвенції про Договір міжнародного перевезення вантажів автотранспортом із внесеними в неї поправками, регулюються її положеннями й умовами. На Відправлення, що здійснюються з певних пунктів у межах однієї країни та між ними, поширюються обов’язкові правила, передбачені законодавством цієї країни.

1.3. Ці Умови замінюють всі попередні опубліковані положення й умови надання послуг FedEx, до яких застосовуються ці Умови. FedEx залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати або доповнювати ці Умови без попереднього повідомлення. Ці Умови публікуються в друкованому та електронному вигляді на сайті fedex.com. Електронна версія на сайті fedex.com — контрольна. Ці Умови доповнюють і деталізують загальні умови на зворотному боці (авіа)накладної. У випадку суперечності між цими Умовами та положеннями й умовами будь-якої транспортної (авіа)накладної, маніфесту, транспортної етикетки чи іншої транзитної документації компанії FedEx, ці Умови мають перевагу, доки вони не суперечать обов’язковим правилам, що стосуються відповідальності за міжнародні перевезення, згідно з Варшавською чи Монреальською конвенціями та подальшими їхніми протоколами, іншими конвенціями, що застосовуються, чи тарифами; або ж, для Відправлень, що здійснюються з указаних пунктів і між ними в межах однієї країни — відповідно до обов’язкових правил, що стосуються відповідальності за перевезення згідно з законами цієї країни.

1.4. Ці Умови (положення яких включають угоди й конвенції, про які безпосередньо згадується в цьому документі) становлять повну угоду між сторонами та з урахуванням положень розділу 1.3 мають переважну силу, виключають і замінюють будь-які інші умови чи положення, усні чи письмові, незалежно від того, де вони з’являються чи були встановлені, зокрема будь-які умови чи положення, які мають бути включені Відправником, або будь-які інші письмові чи усні заяви стосовно цих Умов. Відправник підтверджує, що не покладається на будь-які інші положення, гарантії, умови або заяви стосовно використання послуг за цією Угодою та не вимагає їх.

1.5. Ці Умови можуть бути скасовані, змінені або доповнені лише за наявності явної письмової згоди Відправника та представника компанії FedEx, який має відповідні безпосередні повноваження в письмовому вигляді.

1.6 Підпис будь-якого зі співробітників, службовців або агентів Відправника на (авіа)накладній має для Відправника обов’язкову юридичну силу.


2. ВИЗНАЧЕННЯ

«Відправлення B2C» — це відправлення відповідно до комерційної операції між підприємцем-відправником (що діє з професійних міркувань) та індивідуальним споживачем-одержувачем (що діє за межами своїх професійних цілей), а також відправлення, для яких не була надана інформація в полі «Назва підприємства» в (авіа)накладній.

«Доставка з бізнесу» — доставка до комерційних або ділових приміщень, за винятком будинків, приватних резиденцій і відправлень B2C.

«Умови» означають ці Умови перевезення, а також включають ті угоди, закони й домовленості, на які в цьому документі є прямі посилання та які періодично оновлюються компанією FedEx.

«FedEx» означає компанію Federal Express Corporation, її дочірні підприємства та філії, а також їхніх відповідних співробітників, агентів і незалежних підрядників. Договір на перевезення укладається з дочірнім підприємством, філіалом або незалежним підрядником компанії FedEx, які приймають Відправлення у Відправника.

«FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight і FedEx Standard Overnight» означають внутрішні Відправлення, що здійснюються в межах визначених країн у складі EMEA, коли Вантажовідправник і Одержувач знаходяться в межах однієї країни.

«Відправник» або «Вантажовідправник» означає особу (фізичну чи юридичну), визначену в (авіа)накладній як відправник.

«Одержувач» або «Вантажоодержувач» означає особу, визначену в (авіа)накладній як одержувач.

«Пакунок» означає посилку або вантажне місце, прийняте до перевезення FedEx, включно з будь-якими подібними одиницями, що передаються Відправником із використанням автоматизованих систем FedEx, лічильників, маніфестів або (авіа)накладних.

«Відправлення» означає одне або декілька вантажних місць, як Пакунків, так і вантажу, що перевозяться за окремою (авіа)накладною.

«(Авіа)накладна» означає будь-який транспортний документ, маніфест, маркування, штамп, електронний запис або інший аналогічний документ, який використовується в системі перевезень FedEx.

«Доставка на адресу місця проживання» означає доставку, здійснену додому або до приватного будинку, включно з місцями, де бізнес ведеться з дому, та/або доставку, для якої Відправник вказав адресу доставки як за місцем проживання.

«Транспортні витрати» означають платежі, витрати й суми, нараховані або стягнені за транспортування Відправлення компанією FedEx відповідно до цих чи інших Умов, або платежі, накладені згодом, але в які не входять інші платежі або витрати, що можуть бути нараховані, як-от (серед іншого) витрати, пов’язані із заявленою вартістю, платежі за спеціальні послуги, митні податки та збори, а також доплати.

«Робочий день» означає будь-який день, у який здійснюються ділові операції в країні чи регіоні відправлення або в країні чи регіоні призначення. Робочі та святкові дні в різних країнах або регіонах можуть відрізнятися. Клієнтам слід звернутися до представників компанії FedEx і отримати інформацію щодо можливого порушення установленого терміну доставки.

«Витрати» означають Транспортні витрати, а також інші платежі або доплати, нараховані чи стягнені у зв’язку з транспортуванням Відправлення відповідно до цих Умов, і включають у себе, серед іншого, Додаткові збори, витрати, пов’язані із заявленою вартістю, платежі за спеціальні послуги й інші доплати, докладно описані в цих Умовах чи будь-яких інших оновлених Умовах, а також, якщо застосовно, митні податки та збори й інші видатки, розумно понесені компанією FedEx у зв’язку з транспортуванням Відправлення.

«Заявлена вартість для перевезення» означає суму (якщо така є), зазначену Відправником в (Авіа)накладній, яка становить максимальну суму відповідальності компанії FedEx у зв’язку з Відправленням.

«Заявлена вартість для митниці» означає ціну продажу або вартість заміни вмісту Відправлення для цілей митного оформлення.

«Установлений термін доставки» означає опублікований установлений термін доставки для послуги FedEx або встановлений термін доставки, указаний Центром обслуговування клієнтів для конкретного Відправлення, з урахуванням товару, що міститься у відправленні, дати відправлення, пункту призначення, ваги й вартості Відправлення.

«Номер рахунка FedEx» або «Обліковий запис FedEx» означає номер, виданий компанією FedEx клієнтові з метою підсумовування всіх операцій клієнта в системі FedEx і виставлення відповідних рахунків платнику.

«Внутрішньоєвропейські відправлення» означають Відправлення між певними країнами в межах Європи, указаними на сайті компанії FedEx www.fedex.com, із можливими подальшими змінами.

«Заборонені предмети» означають товари й типи Відправлень, визначені в Розділі 8 «Заборонені предмети» поточних Умов.


3. ТАРИФИ

Тарифи, застосовні до Відправлення, указуються в списку стандартних тарифів FedEx на сайті fedex.com або явним чином узгоджуються у відповідному Договорі FedEx про надання послуг перевезення. Тарифи компанії FedEx не включають мита, податки, митні збори, а також будь-які інші Витрати на імпорт або експорт, застосовні до Відправлення. Тарифи й вартість послуг, пропоновані співробітниками й агентами компанії FedEx, визначаються на основі інформації, наданої Відправником, однак остаточні тарифи та вартість послуг можуть відрізнятися залежно від фактичного Відправлення й застосування цих Умов. Компанія FedEx не несе відповідальності й не робитиме жодного коригування, відшкодування або заліку коштів у зв’язку з розбіжністю тарифів і вартості послуг, указаних до передачі Відправлення, а також тарифів та інших Витрат, включених у виставлений клієнтові рахунок. Компанія FedEx надає лише орієнтовну суму податків і митних зборів за допомогою функції розрахунку Приблизних розмірів податків і зборів у своїй системі Global Trade Manager на сайті www.fedex.com, але остаточні ставки податків і зборів можуть відрізнятися.

Застосовуються тарифи, чинні на момент укладання договору перевезення. Компанія FedEx залишає за собою право час від часу без попереднього повідомлення коригувати Витрати, зазначені в списку стандартних тарифів компанії FedEx або на будь-якій іншій сторінці сайту fedex.com.


4. ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ

4.1. Незважаючи на те, що компанія FedEx залишає за собою право вимоги попередньої оплати будь-яких Витрат відповідно до цих Умов, рахунки для оплати будь-яких неоплачених Витрат підлягають оплаті без знижки протягом 15 днів від дати виставлення рахунку. Рахунки на оплату податків і зборів сплачуються при отриманні. Компанія FedEx залишає за собою право на збільшення будь-якої невиплаченої у встановлений термін суми, за правом і без попереднього повідомлення про заходи, на 15 % (або на суму, що застосовується компанією FedEx за місцевими умовами й положеннями оплати) як компенсацію за адміністративні витрати та щорічні відсотки в розмірі 6 %, що перевищує ставку Європейського центрального банку (або таку ставку, що застосовується FedEx за місцевими чинними умовами оплати), що має розраховуватися за поточний місяць, або максимально допустиму відсоткову ставку відповідно до чинного законодавства, якщо вона нижча.

4.2. «За рахунок Відправника» або «За рахунок Вантажовідправника» означає, що Витрати буде нести Відправник.

4.3. «За рахунок Одержувача» або «За рахунок Вантажоодержувача» означає, що Витрати буде нести Одержувач. Для оплати Витрат Одержувачем останній повинен мати дійсний Номер рахунка FedEx, який необхідно вказати у відповідній графі (авіа)накладної. Відправлення за рахунок Одержувача приймаються до перевезення лише в певні пункти. За відмови Одержувача здійснити оплату Витрати будуть автоматично виставлені на рахунок Відправника.

4.4. «За рахунок третьої сторони» означає, що Витрати буде нести третя особа, яка не є ні Відправником, ні Одержувачем. У відповідній графі (авіа)накладної третій стороні необхідно вказати дійсний Номер рахунку FedEx. Якщо Номер рахунку FedEx не вказано або якщо третя особа не здійснила платіж, Транспортні витрати будуть автоматично виставлятися на рахунок Відправника, а податки та збори, за наявності, — на рахунок Одержувача.

4.5. У разі транзакцій «За рахунок Відправника», «За рахунок Одержувача» або «За рахунок третьої сторони» (див. нижче) Пакунки не прийматимуться без вказівки дійсного Номеру рахунка FedEx в (авіа)накладній. Номер рахунка FedEx забороняється передавати іншій особі. Неправомірне використання, включно з неправомірним об’єднанням Відправлень, що належать різним особам, може призвести до анулювання усіх знижок і відмови в обслуговуванні. Клієнт, якому присвоюється Обліковий запис FedEx, несе відповідальність за оплату всіх Витрат за обліковим записом, у тому числі тих, що виникли внаслідок неправомірного використання. Тримач облікового запису відповідає за конфіденційність Номеру рахунка. Номер рахунка FedEx можна повідомляти лише особам, уповноваженим на здійснення відправлень за обліковим записом. Нездатність підтримувати Обліковий запис FedEx в актуальному стані може призвести до присвоєння йому статусу «лише готівкою». Присвоєння статусу «лише готівкою» може призвести до затримки, відмови в перевезенні або повернення Пакунків назад, якщо не будуть виконані усі домовленості щодо оплати.

4.6. Якщо застосовно, податки та збори можуть обчислюватися за вмістом Відправлень. Компанія FedEx не несе зобов’язань за попередню оплату податків і зборів, а також може вимагати, щоб Відправник, Одержувач або відповідальна третя сторона здійснили оплату компанії FedEx, перш ніж FedEx виконає зобов’язання за будь-якими податками та зборами. Такі податки та збори оплачує Одержувач, за винятком випадків, коли в (авіа)накладній галочкою позначені графи «Податки та збори оплачує Відправник» або «Податки та збори оплачує третя сторона» та вказано дійсний Номер рахунка FedEx. Такі варіанти доступні лише в певних пунктах. Докладніша інформація про такі пункти надається за запитом.

4.7 НЕЗАЛЕЖНО ВІД БУДЬ-ЯКИХ ДОРУЧЕНЬ НА ОПЛАТУ АБО БУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗВОРОТНЕ, ВІДПРАВНИК ЗАВЖДИ НЕСЕ ОСТАТОЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИТРАТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОДАТКИ Й МИТА, ЯКЩО ТАКІ Є.

4.8 Витрати, що вимагають конвертації з валюти, відмінної від валюти, у якій виставляється рахунок Платнику, обчислюватимуться щодня з використанням середньої запропонованої ціни, отриманої через OANDA, інтернет-служби курсів обміну валют. Середня запропонована ціна — це усереднена ціна, за якою покупці пропонують купити в продавців валюту протягом указаного періоду. Ці курси обміну валют наведено на сайті www.oanda.com. Валюти країн-членів Європейського Союзу конвертуються за установленим курсом до ЄВРО. Передбачено додатковий комісійний збір за конвертацію валют: 1,75 % — за конвертацію будь-якої валюти в долари США, 2,3 % — за конвертацію доларів США в будь-яку іншу валюту та 2,0 % — за конвертацію будь-яких валют, окрім доларів США. Комісійного збору за конвертацію валют у ЄВРО немає. Витрати у валютах, за винятком доларів США, які не є вільно конвертованими, конвертуються в долари США та включаються в рахунок Платника за вільним ринковим курсом обміну або за офіційним курсом відповідної валюти, за яким компанії FedEx було дозволено купити долари США, виключно на наш вибір. Валюти, які не належать до гіперінфляційних, конвертуються за курсом, що діє на дату здійснення відправлення. Однак ми залишаємо за собою право використовувати курс обміну на дату виставлення рахунка, а не на дату оформлення відправлення в країнах із нестійким валютним курсом.

Для Відправлень, створених за допомогою функції «Створити імпортне відправлення» у FedEx Ship Manager™ на сайті fedex.com, незважаючи на будь-які платіжні інструкції, надані компанією FedEx, сторона, яка ініціює операцію імпортного відправлення у FedEx, отримує рахунки на оплату, зобов’язується оплатити й несе відповідальність за всі витрати та платежі, включно з будь-якою платою за спеціальну обробку, а також будь-які податки та збори за такі Відправлення.

4.9 Відправлення, створені за допомогою функції «Створити імпортне відправлення» на сайті fedex.com, регулюються положеннями й умовами, що діють у країні, з якої походить відправлення. Ці положення й умови обслуговування можуть відрізнятися залежно від країни. По докладнішу інформацію зверніться в наш місцевий офіс у країні походження.

4.10 У країнах, де це дозволено законом, компанія FedEx може надавати електронні рахунки як стандартні, окрім випадків, коли платник явно просить про зворотне.


5. УТОЧНЕННЯ РАХУНКА / ОБ’ЄМНА ВАГА

5.1. У кожній (авіа)накладній компанія FedEx перевіряє обрані послуги й вагу Пакунка /Відправлення. Якщо було обрано не ту послугу або введено неправильну вагу, компанія FedEx може вносити відповідні зміни до (авіа)накладної та робити уточнення в рахунку в будь-який час, а також має право стягнути плату за спеціальну обробку й за необхідність вносити ці зміни й поправки.

5.2. У разі якщо Відправник заповнює (авіа)накладну, використовуючи автоматизовану систему відправлення, за наявності пропусків або невірного зазначення ваги чи кількості Пакунків, рахунок виставляється на підставі проведеної компанією FedEx оцінки кількості перевезених Пакунків і Умов перевезення FedEx або об’ємної ваги на момент виставлення рахунку, чи стандартної ваги одного Пакунка за замовчуванням, які визначаються компанією FedEx і можуть надаватися на вимогу.

5.3. Витрати можуть встановлюватися залежно від об’ємної ваги. Об’ємна вага визначається шляхом множення довжини на ширину й на висоту Пакунка (в сантиметрах або дюймах) і ділення отриманої цифри на 5000 або інше число, яке час від часу зазначається компанією FedEx на сайті fedex.com. Якщо результат перевищує фактичну вагу, на основі об’ємної ваги розраховуються додаткові Витрати. На вимогу компанія FedEx може надати інформацію про такі додаткові Витрати, а також має право змінювати їх без попереднього повідомлення.


6. ВІДМОВА ВІД ВІДПРАВЛЕНЬ

Компанія FedEx залишає за собою право в будь-який час відхилити, затримати, скасувати, призупинити або повернути будь-яке Відправлення, якщо воно, на думку FedEx, може заподіяти шкоду іншим Відправленням, товарам або людям або викликати їх затримку, або якщо перевезення такого Відправлення заборонено законом чи порушує будь-яку з цих Умов, або якщо на Обліковому записі FedEx фізичної або юридичної особи, відповідальної за оплату, є борги. Той факт, що компанія FedEx приймає Відправлення, не означає, що таке Відправлення відповідає чинним законам і нормативам або цим Умовам.


7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Обмеження розміру та ваги Пакунка можуть відрізнятися залежно від країни та послуг FedEx. Докладніша інформація надається на вимогу.

7.2. Обмежень щодо загальної ваги Відправлення з кількох позицій немає, якщо вага окремих Пакунків у Відправленні не перевищує граничної ваги Пакунка, встановленої для пункту призначення. Якщо вага Відправлення перевищує 225 кілограм, потрібне попереднє узгодження з компанією FedEx. Докладніша інформація надається на вимогу.

7.3. Особливо габаритні Пакунки — це позиції, що важать менше 68 кг (або граничної ваги для країни призначення) та перевищують 330 см (або інший граничний розмір для країни призначення) в сумі за довжиною та обхватом. Компанія FedEx може відмовитися перевозити такі позиції чи, в разі згоди, на власний розсуд може вважати їх відправленнями FedEx International Priority Freight або FedEx International Economy Freight, і при цьому незалежно від фактичної ваги до відправлення може застосовуватися мінімальна оплачувана вага в 68 кг.

7.4. Відправлення FedEx Envelope і FedEx Pak повинні поміщатися у відповідне пакування FedEx.

7.5. В одній (авіа)накладній можна вказати лише один тип послуги, а також за однією (авіа)накладною можна здійснити лише одне відправлення FedEx Envelope, FedEx 10kg Box або FedEx 25kg Box.

7.6. Відправник може надіслати до десяти різних товарів по одній (авіа)накладній.

7.7. Відправник може відправити до 9998 Пакунків по одній (Авіа)накладній.


8. ЗАБОРОНЕНІ ПРЕДМЕТИ

8.1 Компанія FedEx забороняє такі вантажі до перевезення в будь-які пункти призначення, і Відправник погоджується не перевозити такі вантажі, за винятком випадків, коли зворотне явно погоджено з компанією FedEx (залежно від пункту призначення можуть застосовуватися додаткові обмеження):

a. вогнепальна зброя, бойова техніка, боєприпаси та їхні частини;

b. верстати для 3D-друку, призначені для виробництва вогнепальної зброї або використовуються виключно для цієї цілі;

c. вибухові речовини (вибухові речовини класу 1.4 можуть бути прийняті для завезення до/вивезення з деяких країн; більше інформації можна отримати за запитом), феєрверки й інші запальні чи займисті вантажі;

d. вантажі, що нагадують бомбу, ручну гранату або інший вибуховий пристрій. До них належать, серед іншого, нейтральні продукти, як-от точні копії, елементи новизни, тренувально-навчальне приладдя й витвори мистецтва;

e. предмети військового призначення, що походять із будь-якої країни, у якій потрібна ліцензія на експортний контроль;

f. людські тіла, органи або частини тіл, людські ембріони, а також ембріони тварин, людські рештки після ексгумації або кремації;

g. живі тварини, у тому числі комахи й домашні тварини;

h. рештки тварин, трупи або опудала тварин;

i. рослини й рослинні матеріали, включно зі зрізаними квітами (зрізані квіти можуть бути прийняті для завезення до/вивезення з деяких країн, зокрема з Нідерландів до США й усіх країн Латинської Америки; більше інформації можна отримати за запитом);

j. швидкопсувні продукти харчування, а також продукти харчування й напої, що вимагають охолодження чи інших спеціальних умов зберігання;

k. матеріали порнографічного та (або) непристойного змісту;

l. грошові кошти, які включають, серед іншого, готівку та її еквіваленти (наприклад, оборотні фінансові документи на пред’явника, індосовані акції, облігації й касові доручення), колекційні монети й марки;

m. небезпечні відходи, які включають, серед іншого, використані голки для підшкірних ін’єкцій і (або) шприци, а також інші медичні, органічні та промислові відходи;

n. рідкий лід (заморожена вода);

o. контрафактна продукція, яка включає, серед іншого, товари під товарним знаком, який є ідентичним до зареєстрованого товарного знака або практично нерозрізненним від нього, без схвалення або контролю з боку власника зареєстрованого товарного знака (такі товари також часто називають «підробками» або «фальшивками»);

p. марихуана, включно з марихуаною, призначеною для використання в рекреаційних або медичних цілях, і отримуваний із марихуани канабідіол, будь-який продукт із концентрацією тетрагідроканабінолу (ТГК) вищою за 0,3 відсотка по відношенню до сухої ваги, а також синтетичні канабіноїди;

q. конопляна сировина або нерафінована конопля чи її складові частини (які включають, серед іншого, стебла, листя, квіти й насіння конопель);

r. тютюн і тютюнові вироби, які включають, серед іншого, сигарети, сигари, розсипний тютюн, бездимний тютюн або кальян; і

s. Електронні сигарети.

8.2 Компанія FedEx забороняє наведені нижче типи Відправлень до будь-яких пунктів призначення, і Відправник погоджується не відправляти їх (залежно від пункту призначення можуть застосовуватися додаткові обмеження):

a. посилки або товари, перевезення, імпорт або експорт яких заборонені законодавством, розпорядженнями або нормативними документами;

b. посилки, для перевезення, імпорту або експорту яких компанії FedEx необхідно отримувати будь-яку спеціальну ліцензію або дозвіл;

c. незадекларовані підакцизні відправлення або товари, які вимагають офіційного дозволу регуляторних органів і митного оформлення;

d. відправлення із заявленою вартістю для митниці, яка перевищує вартість, дозволену для ввезення в конкретний пункт призначення;

e. небезпечні товари, за винятком дозволених у розділі «Небезпечні товари» поточних Умов; і

f. вологі пакування, пакунки, які мають витікання рідини або будь-який запах.

8.3 Компанія FedEx не несе жодної відповідальності за Заборонені предмети, незважаючи на умови, за яких вони були прийняті (помилково або з повідомленням). Компанія FedEx залишає за собою право не приймати Пакунки через ці обмеження або в цілях забезпечення захисту чи безпеки. Компанія FedEx має право стягувати з Відправника адміністративний збір за Пакунки, які не були прийняті, а також витрати, пов’язані з поверненням товарів, якщо це застосовно. Докладніша інформація надається за запитом.

8.4 Гарантія повернення коштів (див. Розділ 18) не застосовується до Заборонених предметів.


9. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

9.1 Компанія FedEx не перевозить Відправлення, які порушують закони про експортний контроль. Відправник несе відповідальність і гарантує дотримання всіх застосовних законів, розпоряджень і нормативних документів, які включають, серед іншого, Правила експортного контролю США, Міжнародні правила торгівлі зброєю США, Правила контролю за іноземними активами США, а також застосовних експортних законів і державних нормативних документів будь-якої країни, пов’язаної з перевезенням Відправлення. Відправник погоджується й гарантує дотримання всіх чинних санкцій уряду США, що забороняють експорт або повторний експорт товарів, послуг чи технологій у країни та регіони, додані до відповідного списку урядом США в односторонньому порядку або за погодженням із санкціями інших країн. Крім того, компанія FedEx не перевозить, а Відправник погоджується не передавати для перевезення товари, торгівля якими обмежена чи заборонена економічними санкціями та законами про ембарго. Поточний список країн і територій, які не обслуговуються компанією FedEx, див. на сайті fedex.com.

9.2 Крім того, компанія FedEx не перевозить, а Відправник гарантує, що не передаватиме компанії FedEx будь-які Відправлення, якщо Відправник або будь-які сторони, залучені до перевезення Відправлення, входять до санкційного списку Міністерства торгівлі США або до будь-якого переліку експортного контролю чи санкційного списку, які опубліковані й ведуться: Управлінням із контролю за іноземними активами Департаменту казначейства США; Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США; Директоратом із контролю оборонної торгівлі Державного департаменту США; Комітетами із санкцій Ради безпеки ООН; Радою Європейського Союзу; і будь-яким іншим компетентним органом. Відправник також погоджується й гарантує, що не намагатиметься відправляти посилки суб’єктам, право спільної власності на які, за відомостями компетентних органів, які ведуть відповідні переліки, належить будь-яким сторонам, які перебувають під економічними санкціями.

9.3 Відправник повинен визначити Відправлення, що вимагають ліцензій на експорт, дозволів або підлягають попередньому експортному контролю, і надати компанії FedEx інформацію й усю необхідну документацію відповідно до застосовних законів і нормативних вимог. Відправник повинен власним коштом визначити необхідність отримання застосовних ліцензій і дозволів на експорт Відправлень, отримати необхідні ліцензії та дозволи й гарантувати, що Одержувач має належні повноваження, які вимагаються застосовними законами й нормативними документами країни походження, країни призначення й будь-якої країни, яка здійснює юрисдикцію щодо цих товарів. Крім того, Відправник повинен гарантувати, що кінцеве використання або кінцевий користувач відправлених товарів не порушують будь-яких конкретних політик, що обмежують певні типи експорту, повторного експорту й перевезення спеціально перелічених товарів відповідно до Правил експортного контролю США.

9.4 Компанія FedEx не несе відповідальності перед Відправником або будь-якою іншою особою за будь-які збитки або витрати, які включають, серед іншого, штрафи й пені, що виникли через недотримання Відправником будь-яких експортних законів, правил чи нормативних вимог або були спричинені діями, які компанія FedEx ужила в цілях забезпечення відповідності застосовним законам і нормативним документам. Відправник також погоджується відшкодовувати компанії FedEx будь-які збитки або витрати, які включають, серед іншого, штрафи й пені, що виникли через недотримання Відправником будь-яких експортних законів, правил чи нормативних вимог або були спричинені діями, які компанія FedEx ужила в цілях забезпечення відповідності застосовним законам і нормативним документам.


10. НЕБЕЗПЕЧНІ ТОВАРИ

10.1. Небезпечні товари приймаються не у всіх пунктах FedEx, у деяких пунктах FedEx не приймаються певні класи небезпечних товарів, та небезпечні товари заборонено перевозити за допомогою послуг компанії FedEx. Для перевезення Відправлень, що підпадають під дію Європейської угоди щодо міжнародних автомобільних перевезень небезпечних товарів (ADR), потрібно вжити спеціальних транспортних заходів, і Відправник повинен перед перевезенням зв’язатися з компанією FedEx, щоб вона підтвердила можливість перевезення та вжила спеціальних заходів із перевезення. Компанія FedEx залишає за собою право відмовити в перевезенні небезпечних товарів у будь-якому пункті, де прийом таких товарів заборонений чинним законодавством.

10.2. Усі Відправлення, що містять небезпечні товари, повинні відповідати Технічним інструкціям із безпечного транспортування небезпечних товарів повітряним транспортом Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Правилам перевезень небезпечних товарів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), а також усім змінам FedEx Express, зазначеним у чинній редакції тарифів IATA, або іншим застосовним нормам. Відправник несе повну відповідальність за будь-які збитки, завдані внаслідок недотримання ним будь-яких застосовних норм IATA або інших норм. Відправник надає та відповідає за повністю ефективне пакування небезпечних товарів згідно з усіма вимогами до класифікації, упакування, маркування й етикетування, документації, а також згідно з будь-якими іншими застосовними законами, нормами або правилами. Відправник також несе відповідальність за забезпечення виконання Одержувачем всіх вимог застосовних законів, норм або правил. Міжнародне перевезення небезпечних товарів можливе лише за Міжнародною (авіа)накладною на розширені послуги FedEx із використанням паперової (авіа)накладної (див. також розділ 15.5 «ВИБІР МАРШРУТУ І ДОСТАВКА»).

10.3. Відправник повинен дотримуватися всіх застосовних законів, норм або правил, що регулюють упакування, маркування й додавання етикеток Відправлень крові та препаратів крові, незалежно від того, заразні вони чи ні.

10.4. Пакування, що надається компанією FedEx, не може використовуватися для перевезення небезпечних товарів (за винятком біологічних речовин категорії B [ООН 3373], які можна перевозити в FedEx UN 3373 Pak) (див. також розділи 11.3 і 11.4 ПАКУВАННЯ Й МАРКУВАННЯ).

10.5. Для перевезення первинних неперезаряджувальних літієвих батарей (ООН 3090) потрібне попереднє схвалення. Щоб дізнатися докладнішу інформацію, зайдіть на веб-сайт www.fedex.com і введіть в пошуку слова «літієві батареї».

10.6. За необхідності кожне Відправлення повинне супроводжуватися Декларацією відправника про небезпечні товари IATA.

10.7. Примітка. За законом компанія FedEx може бути зобов’язана повідомити про невірно задекларовані або незадекларовані Надсилання небезпечних товарів до відповідних місцевих уповноважених органів. На Відправника можуть накладатися штрафи та пені відповідно до чинного законодавства. Правила перевезення небезпечних товарів вимагають, щоб кожен Відправник пройшов спеціальне навчання щодо небезпечних товарів, перш ніж передавати Відправлення з небезпечними товарами компанії FedEx або іншому авіаперевізнику. Якщо Відправлення з небезпечними товарами передається фізичною особою, воно повинне мати належну класифікацію, пакування, маркування та ідентифікацію як небезпечний товар, а також включати правильну документацію на небезпечні товари.

10.8. Компанія FedEx зобов’язана належним чином відокремлювати несумісні небезпечні товари на будь-яких транспортних засобах, включно з літаками. У зв’язку з цією необхідністю Відправлення перевозяться найближчим доступним маршрутом або рейсом, де є можливість підтримувати належне відокремлення.

10.9. Гарантія повернення коштів (див. розділ 18) не поширюється на Відправлення з небезпечними товарами.


11. ПАКУВАННЯ Й МАРКУВАННЯ

10.1. Усі Пакунки повинні бути підготовлені й запаковані Відправником для безпечного транспортування літаком й автотранспортом, якщо припустити звичайне поводження з ними в умовах термінового перевезення з дотриманням застосовних законів, норм і правил, а також тих, що регулюють пакування, маркування й додавання етикеток. Відправник несе відповідальність за належне заповнення (авіа)накладної. На кожне Відправлення повинне бути нанесене чітке та стійке маркування з поштовою адресою (іменем, вулицею, містом, країною), а також із поштовими індексами Відправника й Одержувача. У разі міжнародних Відправлень адреса Відправника повинна містити назву країни, в якій Відправлення було передано компанії FedEx.

11.2. Відправник повинен належним чином за допомогою відповідного пакування забезпечити захист товарів, які можуть бути пошкоджені внаслідок дії умов, що виникають під час авіаперевезення, наприклад при змінах температури чи атмосферного тиску. Компанія FedEx не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок зміни температури чи тиску.

11.3 Компанія FedEx не виконує перевезень транспортом із контролем температури. Компанія FedEx за жодних обставин не зобов’язана додавати у Відправлення сухий лід або надавати послуги повторного заморожування, незважаючи на наявність будь-яких усних чи письмових заяв клієнта або компанії FedEx про зворотне. Компанія FedEx не рекомендує використовувати водний лід (заморожену воду) в якості охолоджувальної речовини.

11.4. .Якщо Одержувач відмовляється від Пакунка або якщо Пакунок протікає, пошкоджений чи випускає запах (надалі разом — «Витоки»), такий Пакунок за можливості повертається Відправнику. Якщо Відправник відмовляється від Пакунка або якщо його не можна повернути через Витоки, Відправник зобов’язаний і погоджується відшкодувати або іншим чином компенсувати компанії FedEx видатки, платежі чи витрати, понесені у зв’язку з очищенням та/або утилізацією Пакунка. Компанія FedEx залишає за собою право, без виникнення будь-якої відповідальності за це, відмовитися прийняти або утилізувати Пакунок з ознаками Витоку.


12. ОГЛЯД ВІДПРАВЛЕНЬ

12.1. У будь-який час компанія FedEx може без попередження на власний розсуд або на прохання компетентних органів відкрити та перевірити будь-яке Відправлення, за що не нестиме жодної відповідальності.

12.2. Відповідно до застосовних правил компанія FedEx повинна проводити (вибірковий) рентгенівський огляд. Компанія FedEx може провести подібний рентгенівський огляд, а Відправник і Одержувач справжнім відмовляються від будь-яких претензій у зв'язку з пошкодженнями або затримками (включаючи, окрім іншого, Гарантію повернення коштів), які є результатом рентгенівського огляду.


13. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

13.1 Відправлення, що перетинають державні кордони, можуть підлягати митному оформленню. Відправник несе відповідальність за забезпечення перевезення вантажів із дотриманням усіх митних нормативних вимог, за надання всієї документації та інформації, необхідної для митного оформлення, а також за засвідчення й гарантування достовірності, точності й повноти (у момент відправлення й надалі) всіх свідоцтв і відомостей, що стосуються товарів і митного оформлення Відправлення, включно з кодом Гармонізованої системи. Час доставки Відправлень, для яких потрібна додаткова документація (наприклад, комерційний рахунок), на додаток до (Авіа)накладної, може бути збільшений. МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД СТЯГУВАТИ З ВАС БУДЬ-ЯКІ ШТРАФИ, ПЕНІ, ВТРАТИ ЧИ ІНШІ ВИТРАТИ АБО ВИДАТКИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ, СЕРЕД ІНШОГО, ПЛАТУ ЗА ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖУ ВНАСЛІДОК ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ІЗ БОКУ БУДЬ-ЯКОГО КОМПЕТЕНТНОГО ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ АБО НЕДОТРИМАННЯ ВАМИ ВИКЛАДЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

13.2 Відправник несе відповідальність за забезпечення відповідності міжнародних відправлень вимогам для ввезення в країну призначення згідно із застосовними законами, а також за виконання всіх вимог у зв’язку з отриманням ліцензій і дозволів, коли це потрібно, і виконує всі належні дії у зв’язку з цим власним коштом.

13.3 Відправник також може бути зобов’язаний надати додаткову інформацію для отримання дозволу на ввезення від інших регуляторних органів у країні призначення, перш ніж Відправлення буде доставлено Одержувачу. Митне оформлення Відправлень, які містять товари або продукти, що регулюються декількома державними органами в інших країнах призначення (зокрема, національними установами, відповідальними за безпеку харчової продукції, охорону здоров’я населення, фармацевтичні препарати, медичні вироби, рослини та тварин, продукти дикої природи, стандарти телекомунікаційного й іншого електронного обладнання, а також аналогічними органами), може вимагати більше часу. Усі витрати на відправлення й повернення вантажів назад, якщо їхнє ввезення не було дозволено, будуть стягнуті з Відправника.

13.4 Якщо Відправлення затримано митницею або іншими органами через неправильне оформлення або відсутність документації, компанія FedEx може спробувати зв’язатися з Одержувачем. Якщо місцеве законодавство вимагає від Одержувача надати правильну інформацію або документацію й Одержувач не робить цього в розумний термін, визначений компанією FedEx, Відправлення може вважатися таким, що не підлягає доставці, відповідно до застосовних законів (див. Розділ 17 «Відправлення, що не підлягають доставці»). Якщо Одержувач не надає необхідну інформацію або документацію й місцеве законодавство дозволяє Відправнику їх надати, компанія FedEx може спробувати зв’язатися з Відправником. Якщо Відправник також не надає інформацію або документацію в розумний термін, визначений компанією FedEx, Відправлення буде вважатися таким, що не підлягає доставці, відповідно до застосовних законів. Компанія FedEx не несе жодної відповідальності за неможливість доставити відправлення через неправильне оформлення або відсутність документації, незважаючи на те, чи намагається компанія FedEx зв’язатися з Одержувачем або Відправником.

13.5 Якщо дозволено місцевим законодавством або відсутні інші вказівки (наприклад, через послугу FedEx International Broker Select, описану нижче), компанія FedEx надає митне оформлення міжнародних Відправлень. Компанія FedEx передає інформацію про Відправлення митним та іншим регуляторним органам для оформлення. Компанія FedEx може стягувати, якщо застосовно, збір за супутні послуги з митного оформлення міжнародних Відправлень за послуги, запитані Відправником, Одержувачем або третьою стороною, або для відшкодування витрат, перекладених на компанію FedEx регуляторним органом за обробку поданої документації. Типи й розміри зборів залежать від країни. (Відвідайте вебсторінку fedex.com/ancillary/go/service, щоб переглянути список зборів за супутні послуги з митного оформлення для країни призначення вашого відправлення.)

13.6 Компанія FedEx виступає як представник Відправника або Одержувача (залежно від обставин) виключно для цілей митного оформлення та ввезення Відправлення. Коли це застосовно та прийнятно, Відправник може вповноважити компанію FedEx або брокера, призначеного компанією FedEx, підготувати й подати митні декларації та виконати всі пов’язані з цим дії як прямий представник Відправника або Одержувача, що діє від його імені, за його дорученням і під його відповідальність. Відправник гарантує, що Одержувач уповноважує компанію FedEx відповідно до цього положення, коли застосовно.

13.7 Якщо під час бронювання була вибрана послуга «Вибір брокера», компанія FedEx не буде оплачувати авансом або стягувати будь-які податки та збори. Допустимість товарів і обмеження, пов’язані з використанням послуги International Broker Select, залежать від країни.

13.8 У деяких випадках компанія FedEx може на власний розсуд прийняти розпорядження скористатися послугами певного митного брокера, який не є брокером компанії FedEx (або брокером, вибраним компанією FedEx), або брокера, призначеного Відправником. У будь-якому випадку компанія FedEx (або брокер, вибраний компанією FedEx) залишає за собою право провести митне оформлення Відправлення, якщо брокер не може бути встановлений, якщо брокер не бажає проводити митне оформлення або якщо компанія FedEx не отримала повну інформацію щодо брокера (зокрема, ім’я, адресу, номер телефону й поштовий індекс).

13.9 Для Відправлень, митне оформлення яких повинен провести Одержувач, компанія FedEx доставить Одержувачу документи для митного оформлення, і доставка документів вважатиметься своєчасною доставкою.


14. ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

14.1 З метою проведення митного оформлення певних вантажів компанія FedEx може авансом оплачувати податки та збори, нараховані митними чиновниками, від імені платника та стягувати за це додаткову плату. Щодо всіх Відправлень компанія FedEx може зв’язатися з платником і вимагати підтвердження домовленостей про відшкодування як умови проведення митного оформлення та здійснення доставки, а також на розсуд компанії FedEx вимагати сплату податків і зборів до випуску Відправлення для доставки Одержувачу. Додаткову інформацію можна отримати в центрі обслуговування клієнтів FedEx.

14.2 Компанія FedEx надає лише орієнтовну суму податків і митних зборів за допомогою функції розрахунку Приблизних розмірів податків і зборів у своїй системі Global Trade Manager на сайті www.fedex.com. Остаточні ставки податків і зборів можуть відрізнятися.

14.3 Якщо точність або обґрунтованість податків і зборів, нарахованих за Відправлення, оскаржується, компанія FedEx або призначений нею брокер може вивчити транспортні документи, передані разом із Відправленням. Якщо компанія FedEx дійде висновку, що податки та збори нараховано належним чином, Відправник зобов’язується сплатити податки та збори або забезпечити сплату податків і зборів Одержувачем (залежно від обставин).

14.4 У разі, якщо компанія FedEx авансом сплачує податки, збори або інші внески від імені платника, платнику нараховується збір за супутні послуги з митного оформлення на основі єдиного тарифу або відсотка від загальної суми авансу. Розмір збору за супутні послуги з митного оформлення залежить від країни призначення. Щоб дізнатися більше про збори за супутні послуги з митного оформлення, відвідайте вебсторінку https://www.fedex.com/uk-ua/ancillary-clearance-service.html

14.5 Якщо Відправник не призначив платника в (Авіа)накладній, податки та збори автоматично нараховуватимуться Одержувачу в дозволених випадках. Пункти «Податки та збори оплачує Відправник» і «Податки та збори оплачує третя сторона» доступні тільки для доставок у певні пункти. По додаткову інформацію звертайтеся в центр обслуговування клієнтів FedEx.

14.6 НЕЗАЛЕЖНО ВІД БУДЬ-ЯКИХ ДОРУЧЕНЬ НА ОПЛАТУ, ЩО МОЖУТЬ СУПЕРЕЧИТИ ЦЬОМУ ПУНКТУ, ВІДПРАВНИК ЗАВЖДИ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СПЛАТУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, А ТАКОЖ УСІХ КОМІСІЙ І ДОПЛАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАНОЮ НАМИ АВАНСОВОЮ ОПЛАТОЮ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, У РАЗІ, ЯКЩО ПЛАТІЖ НЕ ОТРИМАНО. Якщо Одержувач або третя сторона, від яких вимагається підтвердження відшкодування, відмовляється на вимогу оплачувати податки та збори, ми можемо звернутися до Відправника з таким самим запитом. Якщо Відправник відмовляється виконувати відповідні домовленості стосовно відшкодування витрат компанії FedEx, Відправлення може бути повернено Відправнику (у такому разі Відправник буде зобов’язаний сплатити початкові витрати та витрати на повернення) або поміщено на звичайний склад чи приписний митний склад, або вважатиметься таким, що не підлягає доставці. Якщо рахунок за Транспортні витрати, пов’язані з Відправленням, виставляється на кредитну картку, компанія FedEx залишає за собою право також виставити рахунок на оплату податків і зборів, пов’язаних із цим Відправленням, на ту саму кредитну картку.

14.7 Залежно від варіантів, доступних у певних пунктах, доставка Відправлення може бути затримана, якщо компанія FedEx не отримала належного підтвердження домовленостей щодо відшкодування їй сум податків і зборів, що підлягають сплаті авансом. Такі затримки й будь-яке інше невиконання цих Умов уводять у дію відмову від зобов’язань і не вважаються порушенням умов обслуговування. Отже, на них не поширюється Гарантія повернення коштів. (Див. розділ 18 «Гарантія повернення коштів» і розділ 20 «Відмова від зобов’язань».)

14.8 Оплата податків і зборів буде здійснена одним із таких способів виключно за рішенням компанії FedEx: готівкою, чеком (персональним чеком або чеком компанії, за умови, що надано дійсну ідентифікаційну інформацію), кредитною карткою, поштовим переказом, дорожнім чеком, дебетуванням або списанням коштів із рахунку з відтермінуванням платежу. Компанія FedEx не приймає попередню оплату податків і зборів під час оформлення Відправлення.

14.9 Ми не несемо відповідальності за Відправлення, кинуті на митниці, і ці Відправлення вважаються такими, що не підлягають доставці.


15. МАРШРУТ І ДОСТАВКА

15.1. Компанія FedEx залишає за собою право спрямовувати Відправлення будь-яким маршрутом, який вважає прийнятним. На маршруті не передбачено зупинок, узгоджених під час передачі Відправлення. Деякі Відправлення можуть бути об’єднані або спрямовані компанією FedEx на перевезення дорожнім чи повітряним транспортом третьої сторони, або чартерними чи загальними авіалініями, як визначено на власний розсуд компанії FedEx. Компанія FedEx не приймає на себе зобов’язань зі змінення маршруту Відправлення в третю країну чи з перевезення Відправлення спеціальним літаком або іншим транспортним засобом певним маршрутом або з проміжними зупинками в певних пунктах відповідно до будь-яких графіків. Компанія FedEx може без повідомлення скористатися послугами іншого перевізника, літака або вантажівки, відхилитися від маршруту чи маршрутів або ініціювати перевезення Відправлення автомобільним транспортом. Відправник надає компанії FedEx право переадресувати будь-яке Відправлення (у тому числі скористатися послугами інших перевізників) з метою полегшення його доставки.

15.2. Компанія FedEx може здійснювати доставку за адресою Одержувача, вказаною в (авіа)накладній, або іншої особи, відмінної від фізичної або юридичної особи, вказаної в (авіа)накладній, що має чіткі повноваження приймати Відправлення від імені та за дорученням Одержувача. Адреси Відправлення обов’язково повинні містити повну адресу Отримувача та номер його телефону або факсу. Вантажовідправник визнає та висловлює явну згоду з тим, що в деяких країнах призначення доставка може бути здійснена третій стороні, в поштову скриньку або будь-яке інше місце, доступне Одержувачу. (Адреси поштових скриньок можуть використовуватися в певних міжнародних пунктах, але повинні містити дійсний номер телефону, факсу або телексу на (авіа)накладній. Компанія FedEx не здійснює доставку на адреси поштових скриньок армії США, наприклад військової частини або флоту.)

15.3. Компанія FedEx за жодних обставин не несе відповідальність в разі виникнення претензій, пов’язаних із затриманням або арештом товарів митними чи іншими державними органами під час транзиту.

15.4. Відправлення, адресовані в готелі, лікарні, урядові відомства або установи, університетські містечка та інші місця, які мають власне поштове відділення чи ділянку централізованого приймання, можуть бути доставлені в таке поштове відділення або ділянку централізованого приймання, якщо інше не дозволено та не затверджено компанією FedEx перед відправленням.

15.5. Небезпечні товари не можуть бути переспрямовані на іншу адресу, яка відрізняється від початкової адреси Одержувача, зазначеної Відправником. (Примітка. Відправлення можуть бути доставлені з умовою самовивозу або повернені Відправнику.)

15.6. Будь-яка зміна адреси за запитом, яка не є переадресацією або виправленням неправильної адреси, вважається новим Відправленням, і за нього стягуються нові Транспортні витрати.

15.7. За доставку в суботу, якщо така послуга є, стягується плата за спеціальні послуги в тих країнах, де субота не є звичайним Робочим днем.

15.8. За доставку рано вранці за допомогою додаткової послуги FedEx Europe First (за її наявності) стягується додаткова плата за доставку («Плата за доставку FedEx Europe First»).

15.9. На власний розсуд компанія FedEx може відмовитися забирати чи доставляти Відправлення або використовувати альтернативні способи забирання й доставки в цілях забезпечення безпеки своїх працівників або у випадках, якщо компанія FedEx вважає, що її послуги можуть бути використані з порушенням застосовних законів, нормативних документів або правил.

15.10A. Інструкції щодо доставки від Вантажовідправника
Компанія FedEx пропонує один або кілька Варіантів підписання накладної, які Вантажовідправник може вибрати під час заповнення (Авіа)накладної. Варіанти підписання накладної доступні не для всіх Відправлень і залежать від географічних та інших обмежень, і компанія FedEx може змінювати їх час від часу без попереднього повідомлення. Про наявність і умови використання Варіантів підписання накладної можна дізнатися на сайті fedex.com.

Вантажовідправник і Одержувач підтверджують, що Варіанти підписання накладної, які вибрав Вантажовідправник, можуть включати, серед іншого: (i) видачу Відправлення без підписання накладної; (ii) доставку сусідові, швейцару або коменданту будівлі чи подібній особі; (iii) видачу Відправлення B2C лише повнолітній особі за адресою доставки; або (iv) будь-яку з комбінацій вищезазначених інструкцій. Вибраний Вантажовідправником Варіант підписання накладної матиме переважну силу над будь-якими додатковими інструкціями щодо доставки, отриманими від Одержувача. Вантажовідправник і Одержувач повинні враховувати Розділ 20.4e цих Умов перевезення.

Додаткові доплати можуть стягуватися у зв’язку з Варіантами підписання накладної. Вантажовідправник і Одержувач повинні враховувати Розділ 23 цих Умов перевезення.

Якщо Варіант підписання накладної не обрано, компанією FedEx застосовуються стандартні процедури доставки.

15.10B. Інструкції щодо доставки від Одержувача
У деяких пунктах Відправлення B2C можуть бути доставлені відповідно до додаткових інструкцій, отриманих від Одержувача. Вантажовідправник явним чином підтверджує і погоджується, що ЦІ ІНСТРУКЦІЇ МОЖУТЬ ЗМІНИТИ ВИХІДНІ УЗГОДЖЕНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ДОСТАВКИ ТА (АБО) УСТАНОВЛЕНИЙ ТЕРМІН ДОСТАВКИ. Вантажовідправник і Одержувач визнають і підтверджують, що інструкції від Одержувача можуть включати, серед іншого: (i) перенесення доставки на інший час; (ii) доставку на адресу сусіда; (iii) доставку за іншою адресою та (або) іншій особі, за умови, що ця інша адреса розташована в тій самій країні, яка вказана в (Авіа)накладній; (iv) надання інструкцій щодо місця, де потрібно залишити Відправлення B2C без отримання підпису під час доставки; (v) доручення залишити Відправлення B2C у пункті видачі (наприклад, у місцевому магазині); або (vi) будь-яку комбінацію вищевказаних інструкцій. Сторони домовилися, що тимчасове зберігання Відправлення B2C компанією FedEx відповідно до інструкцій Одержувача, наприклад перенесення доставки, вважається частиною договору на перевезення.

Наявні варіанти доставки для Відправлень B2C залежать від тимчасових, географічних та інших обмежень і можуть змінюватися час від часу компанією FedEx без попереднього повідомлення. Про наявність і умови використання Варіантів доставки можна дізнатися на сайті fedex.com. Гарантія повернення коштів (див. Розділ 18) не поширюється на Відправлення B2C, для яких Одержувач надав додаткові інструкції щодо доставки згідно з цим положенням.

Компанія FedEx приймає лише додаткові інструкції щодо доставки Відправлень B2C. ОДНАК, ЯКЩО ОДЕРЖУВАЧ НАДАСТЬ ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ДОСТАВКИ ВІДПРАВЛЕНЬ, ВІДМІННИХ ВІД ВІДПРАВЛЕНЬ B2C, ТО ВАНТАЖОВІДПРАВНИК І ОДЕРЖУВАЧ ВИЗНАЮТЬ І ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ.


16. ПОСЛУГА ПОВТОРНОЇ ДОСТАВКИ

16.1 Комерційні доставки. Компанія FedEx спробує здійснити повторну доставку автоматично або за запитом, якщо: (1) за адресою Вантажоодержувача або за адресою сусіда ніхто не може розписатися за пакунок, а також відсутня зафіксована відмова від підпису; (2) вантажовідправник вибрав Варіант підписання накладної FedEx, але Вантажоодержувач, який має право розписатися за пакунок, відсутній; або (3) компанія FedEx на власний розсуд визначає, що пакунок не може бути переданий. Якщо Комерційна доставка не була здійснена після 3 (трьох) спроб або після зберігання протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати першої спроби доставки і, якщо застосовно, проведено митне оформлення в країні призначення, Відправлення буде вважатися таким, що не підлягає доставці (див. Розділ 17 «Відправлення, що не підлягають доставці»).

16.2 Доставка за місцем проживання та Відправлення B2C. Якщо Доставку за місцем проживання або доставку Відправлення B2C не вдалося здійснити з першої спроби, компанія FedEx може (виключно на свій розсуд) спробувати виконати повторну доставку, зберігати відправлення до отримання подальших інструкцій щодо доставки від Вантажоодержувача або доставити відправлення до пункту, визначеного самою компанією FedEx. Якщо Доставку за місцем проживання або доставку Відправлення B2C не вдалося здійснити після однієї або декількох повторних спроб, якщо Вантажоодержувач не надає подальших інструкцій щодо доставки або якщо компанії FedEx не вдається виконати доставку до іншого визначеного нею пункту, відправлення може вважатися таким, що не підлягає доставці (див. Розділ 17 «Відправлення, що не підлягають доставці»).


17. ВІДПРАВЛЕННЯ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОСТАВЦІ

17.1 Відправлення, що не підлягає доставці — це відправлення, що не може бути доставлено через причини, які включають, серед іншого, такі: (i) адреса Одержувача неповна, нерозбірлива, невірна або її неможливо знайти; (ii) адресат Відправлення перебуває в регіоні, який не обслуговується компанією FedEx; (iii) офіс Одержувача зачинений; (iv) доставка неможлива через відсутність або відмову відповідної особи прийняти доставку чи підписати накладну на Відправлення під час першої чи подальшої спроби доставки; (v) Відправлення не може пройти митне оформлення; (vi) Відправлення може спричинити пошкодження або затримку інших Відправлень чи майна або заподіяти тілесні ушкодження людям; (vii) Відправлення містить заборонені предмети; (viii) Одержувач не може або відмовляється оплатити Відправлення за рахунок Одержувача; (ix) Відправлення було неправильно упаковано або (x) вміст чи пакування Відправлення пошкоджені такою мірою, що повторне упакування не є можливим.

17.2 Якщо Відправлення є таким, що не підлягає доставці з будь-якої причини, компанія FedEx може спробувати зв’язатися з Відправником для організації повернення Відправлення, але без шкоди для будь-яких місцевих нормативних обмежень. Якщо не вдалося зв’язатися з Відправником протягом 5 (п’яти) робочих днів або Відправник не надав інструкції в розумний термін, визначений компанією FedEx, компанія FedEx може на власний розсуд повернути Відправлення назад Відправнику, помістити Відправлення на звичайний склад чи приписний митний склад або утилізувати його. Якщо Відправлення неможливо доставити, розмитнити або повернути, компанія FedEx може на власний розсуд передати або утилізувати Відправлення. Відправник несе відповідальність за оплату всіх видатків, Витрат і платежів, понесених у процесі повернення, зберігання або утилізації Відправлень, які не підлягають доставці, окрім випадків, якщо Відправлення не підлягало доставці з вини компанії FedEx.

17.3. Відправлення, які неможливо повернути у зв’язку з місцевими нормативними обмеженнями, поміщаються на звичайний склад або приписний митний склад чи утилізуються (на розсуд компанії FedEx) у будь-якому пункті. Відправник надає свою згоду на оплату всіх витрат, понесених компанією FedEx у зв’язку з таким поміщенням або утилізацією.

17.4 Витрати на повернення Відправлення будуть нараховані Відправнику разом із початковими Витратами, окрім випадків, коли неможливість доставки Відправлення трапилася з вини компанії FedEx. Крім того, будуть включені будь-які інші Витрати, понесені компанією FedEx, які включають, серед іншого, податки та платежі за зберігання (за наявності). Для повернутих Відправлень із небезпечними товарами Відправник повинен надати заповнену (Авіа)накладну на повернення й усі інші необхідні документи.


18. ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

18.1. Компанія FedEx надає Гарантію повернення коштів за такими послугами або додатковими послугами (якщо вони доступні): FedEx Europe First, FedEx International First, FedEx International Next Flight, FedEx International Priority, FedEx International Priority Freight, FedEx International Economy (за винятком відправлень у межах Європи), FedEx International Economy Freight (за винятком відправлень у межах Європи), FedEx International Priority Plus, FedEx International Broker Select, FedEx International Priority DirectDistribution, FedEx Standard Overnight, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight. Щоб уникнути сумнівів, Гарантія повернення коштів не поширюється на Відправлення в межах Європи з використанням послуги FedEx International Economy. За запитом компанія FedEx відшкодовує або (на власний розсуд) вносить на відповідний рахунок Транспортні витрати, понесені Відправником, якщо перша спроба доставки Відправлення відбувається принаймні на 60 секунд пізніше Установленого терміну доставки («Порушення умов обслуговування»). Слід зауважити, що Гарантія повернення коштів застосовуватиметься лише в разі, якщо установлений термін доставки був підтверджений компанією FedEx після забирання Відправлення.

Цю Гарантію повернення коштів, якщо така є (докладнішу інформацію можна отримати в компанії FedEx), компанія FedEx може на власний розсуд призупинити, змінити або скасувати без сповіщення Відправника або Одержувача.

При виборі відшкодування або заліку коштів застосовуються обмеження, зазначені нижче.

а. Якщо митне або інше нормативне оформлення затримується у зв’язку з виконанням вимог щодо проведення огляду чи відбирання зразків або через помилки чи упущення, допущені Відправником у документації, або якщо обробка Пакунка затримується у зв’язку з виконанням компанією FedEx авіаційних або інших захисних вимог, Установлений термін доставки збільшується на один робочий день за кожен день (або частину дня) затримки такого оформлення.

b. Для Відправлень, за якими виставлено рахунки, і Відправлень, які надіслано через автоматизовану систему, компанія FedEx повинна отримати сповіщення про Порушення умов обслуговування в письмовому вигляді протягом 15 днів від дати, зазначеної в рахунку. Відправник повинен надати докази платежу із зазначенням номера рахунка, до якого належить платіж. Якщо рахунок сплачено не повністю, необхідно вказати причину несплати конкретних позицій рахунка із зазначенням номера (Авіа)накладної або номера відстеження Пакунка.

c. Для Відправлень, для яких компанія FedEx не виставила рахунки (оплата готівкою, чеком, грошовим переказом, кредитною карткою або іншим чином), Відправник повинен повідомити компанію FedEx про Порушення умов обслуговування в письмовому вигляді протягом 15 днів від дати оформлення Відправлення.

d. Сповіщення має містити номер рахунка FedEx (за наявності), номер (Авіа)накладної або номер відстеження Пакунка, дату відправлення, а також повну й точну інформацію про Одержувача.

e. Порушенням умов обслуговування не вважаються випадки, якщо протягом 30 днів після отримання сповіщення компанією FedEx вона надає або доказ своєчасної доставки із зазначенням дати й часу доставки, а також імені особи, що розписалася в отриманні Відправлення, або інформацію про невиконання послуги із зазначенням того, що несвоєчасна доставка виникла у зв’язку з будь-якими умовами, на підставі яких збільшення терміну доставки було обґрунтовано в цьому розділі, або у зв’язку з обставинами, зазначеними в Розділі 20 «ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ».

f. Для кожного Пакунка дозволяється лише одне відшкодування або залік коштів. Якщо Порушення умов обслуговування сталося стосовно будь-якого Пакунка у Відправленні з кількома пакунками, відшкодування або залік коштів здійснюється пропорційно Транспортним витратам, що застосовуються до цього Пакунка.

g. Відшкодування або залік коштів здійснюється лише за наявності повної й точної інформації про Одержувача, наданої під час оформлення відправлення. Повна інформація про Одержувача має бути вказана в (Авіа)накладній або в автоматизованій системі оформлення відправлень.

h. Відшкодування або залік коштів не здійснюється стосовно Відправлень, затриманих через неправильні або неповні адреси, через відсутність або відмову особи, яка може прийняти доставку, незалежно від того, чи повертається Пакунок згодом Відправнику, або розписатися за нього, а також через будь-які умови, на підставі яких збільшення терміну доставки було обґрунтовано в цьому розділі, або через обставини, зазначені в Розділі 20 «ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ».

i. Ця Гарантія повернення коштів поширюється лише на Транспортні витрати й не поширюється на збори, податки чи витрати, пов’язані із заявленою вартістю, або будь-які інші Витрати та (або) збитки чи втрати, понесені Відправником або Одержувачем.

j. Відшкодування або залік коштів не надається клієнтам, які користуються автоматизованою системою відправлення, якщо на Пакунках або Відправленнях були вказані неправильні номери відстеження Пакунків.

k. Порушенням умов обслуговування не вважаються випадки, якщо номер рахунка FedEx для виставлення рахунків, що був наданий на момент відправлення, належав некредитоспроможному клієнту, а Пакунок утримувався до досягнення інших домовленостей щодо оплати. Для цілей цього положення термін «кредитоспроможний» означає, що (1) платіж для Облікового запису FedEx є дійсним; (2) Обліковий запис FedEx не має статусу «лише готівкою»; і (3) залишок на комерційних або ділових Облікових записах FedEx не перевищує кредитний ліміт, установлений компанією FedEx.

l. Ця Гарантія повернення коштів не поширюється на Відправлення, що не підлягають доставці, на повернуті Відправлення або на Відправлення, які містять небезпечні товари або сухий лід.

m. Ця Гарантія повернення коштів не поширюється на затримки доставки, спричинені дотриманням політики FedEx щодо виплати податків і зборів перед митним оформленням або під час доставки.

n. Залік Транспортних витрат здійснюється лише на рахунок платника, і відшкодування виплачується лише платнику.

o. Залік або відшкодування за цією Гарантією повернення коштів застосовується лише до Транспортних витрат на Відправлення, що спричинили виплату коштів.

p. Щоб дізнатися точний Установлений термін доставки, зв’яжіться із Центром обслуговування клієнтів і надайте таку інформацію:

1) товар, що відправляється;

2) дату відправлення;

3) точний пункт призначення;

4) вагу Відправлення;

5) вартість Відправлення.

Будь-який час доставки, опублікований у Посібнику з обслуговування FedEx або в іншому місці чи запропонований Центром обслуговування клієнтів без вказування цих п’яти пунктів, лише орієнтовний та не вважається Установленим терміном доставки. Записи компанії FedEx щодо запропонованого часу доставки вважаються остаточним доказом таких запропонованих показників.

q. Ця Гарантія повернення коштів за Відправлення в зони обслуговування підрядниками поширюється тільки на частину перевезення, що здійснюється безпосередньо компанією FedEx.

r. На час доставки компанією FedEx впливають вихідні дні в пункті забору та (або) в пункті призначення. Товари, графік доставки яких спливає у вихідний день, зазвичай доставляються наступного робочого дня. Установлений термін доставки подовжується на період тривалості вихідних днів.

s. Для послуги FedEx International Next Flight запропонований Установлений термін доставки може бути змінений із багатьох причин, які включають, серед іншого, затримку чи скасування рейсів у зв’язку з проблемами повітряного сполучення, погодними умовами або механічними несправностями. Якщо Установлений термін доставки змінюється, Гарантія повернення коштів поширюється лише на останній запропонований Установлений термін доставки.

t. Ця Гарантія повернення коштів не поширюється на Відправлення, зокрема на Відправлення B2C, для яких Одержувач надав компанії FedEx особливі інструкції щодо доставки згідно з розділом 15.10.

18.2 Для додаткової послуги FedEx Europe First компанія FedEx, отримавши відповідний запит, відшкодовує або (виключно за рішенням компанії FedEx) вносить на відповідний рахунок: i) Плату за доставку FedEx Europe First, сплачену Відправником, окрім Транспортних витрат, якщо перша спроба доставки Відправлення відбувається принаймні на 60 секунд пізніше відповідного Установленого терміну доставки для додаткової послуги FedEx Europe First; і ii) Транспортні витрати, понесені Відправником (на додаток до Плати за доставку FedEx Europe First), якщо перша спроба доставки Відправлення відбувається принаймні на 60 секунд пізніше відповідного Установленого терміну доставки для послуги FedEx International Priority без додаткової послуги FedEx Europe First. Усі обмеження, викладені в Розділі 18.1, тією ж мірою застосовуються й до додаткової послуги FedEx Europe First.

18.3. Якщо Відправник вирішує залишити Відправлення в центрі FedEx Authorised Ship Centre або в пункті FedEx Drop Box, Установлений термін доставки починає рахуватися від моменту, коли компанія FedEx забирає Відправлення із центру Authorised Ship Centre або пункту FedEx Drop Box (залежно від обставин). Докладнішу інформацію про діючі на певний момент терміни, протягом яких компанія FedEx збирає Відправлення, можна отримати в центрі FedEx Authorised Ship Centre або в пункті FedEx Drop Box (залежно від обставин).


19. ЗАЯВЛЕНА ВАРТІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

19.1. КОМПАНІЯ FEDEX ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ (БЕЗПОСЕРЕДНІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ АБО НАСТУПНІ) У СУМІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ЗАЯВЛЕНУ ВАРТІСТЬ (З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ, ВКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ 18), АБО ОБМЕЖЕНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАСТОСОВНОЮ МІЖНАРОДНОЮ КОНВЕНЦІЄЮ З ПОПРАВКАМИ ЧИ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ ВІДПРАВЛЕНЬ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ КРАЇНИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО БІЛЬШЕ, ТА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІДОМО КОМПАНІЇ FEDEX ПРО ТЕ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПОНЕСЕНІ ТАКІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧНО З ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ.

19.2. КОМПАНІЯ FEDEX У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАКТИЧНІ, НЕПРЯМІ, НАСТУПНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧНО З ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ.

19.3. Компанія FedEx не несе відповідальність за збитки або затримки в певних випадках, зазначених у розділі 19.4. Можливі збитки або затримки бере на себе Відправник, і якщо потрібно страхове покриття, Відправник повинен звернутися до страхового агента чи брокера. КОМПАНІЯ FEDEX НЕ НАДАЄ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ.

19.4. Компанія FedEx не несе відповідальності й не здійснює жодних коригувань, відшкодувань або заліків коштів у разі втрати, пошкодження, затримки, помилкової доставки або невиконання доставки, надання помилкової інформації або ненадання інформації, включно з будь-якими такими втратами, пошкодженнями, затримками, помилковою доставкою або невиконанням доставки, наданням помилкової інформації або ненаданням інформації, що виникли внаслідок зазначених нижче обставин або у зв’язку з ними.

А. У разі дій, порушення або бездіяльності Відправника, Одержувача або будь-якої іншої сторони, зацікавленої у Відправленні.

Б. У разі наявності явних або прихованих дефектів Відправлення.

В. У разі порушення будь-яких положень і умов, зазначених в (авіа)накладній або в цих Умовах, тарифах чи інших умовах, що застосовуються до цього Відправлення, включно з неправильною декларацією на вантаж, неналежним або недостатнім пакуванням, фіксацією, маркуванням або адресацією Відправлень.

Г. У разі подій, що перебувають поза межами контролю компанії FedEx, включно з повітряними катастрофами, діями ворожих держав, діями органів державної влади за законними або фактичними повноваженнями, діями або бездіяльністю митних органів, громадськими заворушеннями, страйками або іншими місцевими конфліктами, народними хвилюваннями, небезпеками у зв’язку зі збройними конфліктами чи погодними умовами, або порушеннями в роботі мереж повітряного чи наземного транспорту на національному, міжнародному або місцевому рівнях, кримінальними діями осіб або організацій, і в тому числі з терористичними актами, страйками або передбачуваними страйками (будь-яких організацій, включно з іншими перевізниками, продавцями або постачальниками), стихійними лихами, порушеннями або відмовами систем зв’язку та інформації (включно із системами FedEx), механічними затримками або умовами, які становлять небезпеку для персоналу FedEx.

Ґ. У разі дій або бездіяльності будь-яких осіб, за винятком компанії FedEx, які стосуються дотримання усних або письмових інструкцій щодо доставки, отриманих від Відправника, Одержувача або осіб, які заявляють, що виступають представниками Відправника чи Одержувача.

Д. У разі втрати або пошкодження товарів, упакованих і запечатаних у Пакунках Відправником, за умови що їх герметичність на момент доставки не була порушена і Пакунок зберіг свою цілісність.

Е. У разі будь-якої затримки доставки або нездатності чи неможливості FedEx виконати доставку через дії або бездіяльність митних або інших контрольних органів.

Є. У разі затримок доставки, спричинених дотриманням політики FedEx щодо виплати податків і зборів.

Ж. У разі нездатності компанії FedEx надати копію звіту про доставку або копію підпису, отриманого під час доставки.

З. У разі пошкодження, стирання або неможливості отримання даних, збережених на магнітних плівках, у файлах або на інших накопичувачах, або в разі стирання чи пошкодження фотографічних зображень або звукових записів з експонованих плівок.

И. У разі пошкодження при виконанні перевезень або навантаження-розвантаження люмінесцентних ламп, неонових ламп, неонових вивісок, рентгенівських трубок, лазерних трубок і ламп розжарювання, кварцових кристалів, кварцових ламп, скляних трубок, наприклад таких, які використовуються для зберігання зразків, і скляних контейнерів, наприклад таких, які використовуються в лабораторних умовах, та інших крихких за своєю сутністю предметів.

І. У разі недотримання компанією FedEx вимог графічних позначень орієнтації пакунка (наприклад, стрілки «ВГОРУ», маркування «ЦИМ КІНЦЕМ ВГОРУ»).

Ї. У разі нездатності Відправника упакувати товари в затверджене компанією FedEx пакування перед відправленням, якщо таке попередньо затверджене пакування рекомендується або вимагається.

Й. У разі несповіщення компанією FedEx Відправника про будь-які затримки, втрати або пошкодження чи будь-які неточності в такому сповіщенні.

К. У разі відсутності підпису під час видачі Відправлень, якщо у справі є дозвіл на видачу доставки, підписаний Одержувачем.

Л. У разі відмови або нездатності компанії FedEx здійснити спробу повідомити Відправнику або Одержувачу про неточну або неповну адресу, невірну або незаповнену документацію, несплату податків і зборів, необхідних для видачі Відправлення, а також про неповну або неточну адресу митного брокера.

М. У разі втрати або пошкодження Пакунка, стосовно якого в компанії FedEx відсутній запис про отримання.

Н. У разі відправлення масштабованих моделей (включно з архітектурними моделями, ляльковими будинками тощо).

О. У разі пошкоджень портфелів, валіз, портпледів, алюмінієвих коробок, пластмасових ящиків або будь-яких інших предметів, зовнішній вигляд яких може бути пошкоджений клейкими етикетками, забрудненням або маркуванням, якщо вони не покладені в належний захисний контейнер для перевезення.

П. У разі пошкодження, затримки або втрати будь-якого Відправлення, що містить заборонений предмет.

Р. У разі пошкоджень, що виникають внаслідок нездатності Відправника належним чином упакувати вантаж, що перевозиться, аби захистити його від пошкодження, при цьому достатність упакування встановлюється компанією FedEx на її розумне визначення з урахуванням звичайних способів обробки перевізником, наприклад компанією FedEx.

С. У разі втрати будь-яких персональних або фінансових даних, включно з номером соціального страхування, датою народження, номером посвідчення водія, номером кредитної або дебетової картки та інформацією про стан фінансового рахунка.

Т. У разі нездатності Відправника видалити усі Відправлення, внесені в систему самостійного виставлення рахунків компанії FedEx, в Інтернет-систему відправки або в будь-які інші електронні бази відправлень, що використовуються під час перевезення Пакунка, якщо Відправлення не було передано компанії FedEx.

У. У разі використання неповного, неправильного або недійсного Номеру рахунка FedEx або в разі ненадання дійсного кредитоспроможного Номеру рахунка FedEx в інструкціях з виставлення рахунків за транспортною документацією.

Ф. У разі відправлення швидкопсувних продуктів або товарів, які можуть бути пошкоджені спекою або холодом, включно з відправленнями будь-яких алкогольних напоїв, рослин і рослинних матеріалів, тютюнової продукції, яєць страуса чи ему або живої аквакультури.

Х. У разі пошкодження комп’ютерів або їхніх частин чи іншого електронного обладнання під час відправлення в будь-якому пакуванні, окрім:

а. оригінального пакування виробника, яке залишилося непошкодженим і зберегло справний, жорсткий стан;

б. пакування, що відповідає рекомендаціям щодо пакування компанії FedEx, розміщеним на сайті www.fedex.com;

в. пакування для ноутбуків компанії FedEx при надсиланні ноутбуків;

г. пакування компанії FedEx для невеликих електронних пристроїв, при надсиланні мобільних телефонів, КПК, MP3-плеєрів і аналогічних пристроїв.

АА. Надання компанією FedEx пакування, консультацій, допомоги й рекомендацій щодо належного пакування Відправлень не означає прийняття компанією FedEx на себе відповідальності за них, окрім випадків, коли такі консультації, допомога чи рекомендації були в письмовому вигляді схвалені Відділом із проектування та розробки пакування компанії FedEx, і в тексті безпосередньо вказано, що компанія FedEx бере на себе відповідальність у випадку пошкодження Відправлення.

АБ. У разі пошкоджень, виявлених за допомогою індикаторів ударів, нахиломіра або приладів для вимірювання температури

АВ. У разі недотриманням Установленого терміну доставки будь-яких Відправлень із неповною або неправильною адресою (див. розділ «Недоставлені відправлення»).

АГ. У разі втрати або пошкодження Відправлень алкоголю, окрім випадків використання схваленого типу пакування або попереднього схвалення такого пакування перед відправленням Відділом із проектування та розробки пакування компанії FedEx.

АҐ. У разі Відправлень небезпечних товарів, які Відправник належним чином не задекларував, включно з належною документацією, маркуванням, етикетками й пакуванням. Компанія FedEx не виплачує компенсації за претензіями щодо незадекларованих або захованих небезпечних товарів, при цьому Гарантія повернення коштів компанії FedEx на них також не поширюється.

АД. Компанія FedEx не несе відповідальності за ненадання послуг або варіантів послуг, якщо в записах компанії FedEx не відображається те, що Відправник вибрав ці послуги або варіанти послуг.

19.5. За винятком випадків навмисних дій компанії FedEx Відправник несе відповідальність за збитки, завдані Відправленням компанії FedEx або третім особам. Відправник гарантує компанії FedEx відшкодування й захист від будь-яких претензій із боку третіх осіб, зокрема Відправника, з будь-яких зобов’язань, сума яких перевищує суму відповідальності згідно з цими Умовами.

19.6. Платежі, здійснені компанією FedEx у зв’язку з претензіями Відправника або третьої сторони, не вважаються прийняттям відповідальності.


20. ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

20.1 КОМПАНІЯ FEDEX ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ (БЕЗПОСЕРЕДНІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ АБО СУПУТНІ) У СУМІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ЗАЯВЛЕНУ ВАРТІСТЬ (З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ, УКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ 19), АБО ОБМЕЖЕНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАСТОСОВНОЮ МІЖНАРОДНОЮ КОНВЕНЦІЄЮ З ПОПРАВКАМИ ЧИ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ ВІДПРАВЛЕНЬ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬСЯ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ КРАЇНИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО БІЛЬШЕ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІДОМО КОМПАНІЇ FEDEX ПРО ТЕ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПОНЕСЕНІ ТАКІ ЗБИТКИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ, СЕРЕД ІНШОГО, ВТРАТУ ДОХОДУ ЧИ ПРИБУТКУ.

20.2. КОМПАНІЯ FEDEX У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, СУПУТНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ, СЕРЕД ІНШОГО, ВТРАТУ ДОХОДУ ЧИ ПРИБУТКУ.

20.3. Компанія FedEx не несе відповідальності за збитки або затримки в певних випадках, зазначених у Розділі 20.4. Можливі збитки або затримки відносяться на рахунок Відправника; і якщо Відправник бажає застрахувати своє Відправлення, він повинен звернутися до страхового агента чи брокера. КОМПАНІЯ FEDEX НЕ НАДАЄ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ.

20.4. Компанія FedEx не несе відповідальності й не здійснює жодних коригувань, відшкодувань або заліків коштів у разі втрати, пошкодження, затримки, помилкової доставки або невиконання доставки, надання хибної інформації або ненадання інформації, що включає, серед іншого, будь-які такі втрати, пошкодження, затримки, помилкову доставку або невиконання доставки, надання хибної інформації або ненадання інформації, що виникли внаслідок перелічених далі обставин або у зв’язку з ними.

а. У разі дій, порушення або бездіяльності Відправника, Одержувача або будь-якої іншої сторони, зацікавленої у Відправленні.

b. Наявність пошкоджень, явних або прихованих дефектів Відправлення.

c. Порушення будь-яких положень і умов, зазначених в (Авіа)накладній або в цих Умовах, у тарифних планах або інших умовах, застосовних до Відправлення, які включають, серед іншого, неправильний опис вантажу, неналежне чи недостатнє пакування, закріплення, маркування або адресацію Відправлень.

d. Будь-які події, що перебувають поза межами контролю компанії FedEx, які включають, серед іншого, повітряні катастрофи, дії ворожих держав, дії органів державної влади за законними або фактичними повноваженнями, дії або бездіяльність митних органів, громадські заворушення, страйки або інші місцеві конфлікти, народні хвилювання, небезпеки у зв’язку зі збройними конфліктами чи погодними умовами, або порушення в роботі мереж повітряного чи наземного транспорту на національному, міжнародному або місцевому рівнях, кримінальні дії осіб або організацій, включно з терористичними актами, страйками або передбачуваними страйками (будь-яких організацій, які включають, серед іншого, перевізників, продавців або постачальників), стихійні лиха, порушення або відмови систем зв’язку й інформаційних систем (включно із системами FedEx), механічні затримки або умови, які становлять небезпеку для персоналу FedEx.

e. Дії або бездіяльність будь-яких осіб, за винятком компанії FedEx, які стосуються дотримання усних чи письмових інструкцій щодо доставки, отриманих від Відправника, Одержувача або осіб, які заявляють, що виступають представниками Відправника чи Одержувача.

f. Втрата або пошкодження товарів, упакованих і запечатаних у Пакунках Відправником, за умови що їхня герметичність на момент доставки не була порушена й Пакунок зберіг свою цілісність.

g. Будь-яка затримка доставки або нездатність чи неможливість компанії FedEx виконати доставку через дії або бездіяльність митних чи інших регуляторних органів.

h. Затримки доставки, спричинені дотриманням політики компанії FedEx щодо виплати податків і зборів.

i. Нездатність компанії FedEx надати копію звіту про доставку або копію підпису, отриманого під час доставки.

j. Пошкодження, стирання або неможливість отримання даних, збережених на магнітних плівках, у файлах або на інших накопичувачах, або в разі стирання чи пошкодження фотографічних зображень або звукових записів з експонованих плівок.

k. Пошкодження під час перевезення або завантаження-розвантаження люмінесцентних ламп, неонових ламп, неонових вивісок, рентгенівських трубок, лазерних трубок і ламп розжарювання, кварцових кристалів, кварцових ламп, скляних трубок, наприклад таких, що використовуються для зберігання зразків, і скляних контейнерів, наприклад таких, що використовуються в лабораторних умовах, та інших крихких предметів.

l. Недотримання компанією FedEx вимог графічних позначень орієнтації пакунка (наприклад, стрілки «УГОРУ», маркування «ЦИМ КІНЦЕМ УГОРУ»).

m. Відмова Відправника упакувати товари в затверджене компанією FedEx пакування перед відправленням, якщо таке попередньо затверджене пакування рекомендується або вимагається.

n. Несповіщення Відправника компанією FedEx про будь-які затримки, втрати чи пошкодження або будь-які неточності в такому сповіщенні.

o. Неотримання підпису під час доставки Відправлень, якщо у справі є дозвіл на доставку Відправлень, підписаний Одержувачем.

p. Відмова або нездатність компанії FedEx спробувати повідомити Відправника або Одержувача про неточну або неповну адресу, невірну або незаповнену документацію, несплату податків і зборів, необхідних для видачі Відправлення, а також про неповну або неточну адресу митного брокера.

q. Втрата або пошкодження Пакунка, стосовно якого в компанії FedEx відсутній запис про отримання.

r. Відправлення масштабованих моделей (які включають, серед іншого, архітектурні моделі, лялькові будинки тощо).

s. Пошкодження портфелів, валіз, портпледів, алюмінієвих коробок, пластмасових ящиків або будь-яких інших предметів, зовнішній вигляд яких може бути зіпсований клейкими етикетками, забрудненням або маркуванням, якщо вони не перевозяться належному захисному контейнері.

t. Пошкодження, затримка або втрата будь-якого Відправлення, що містить заборонений предмет.

u. Пошкодження, що виникають унаслідок недотримання Відправником правил пакування вантажу, що перевозиться, з метою забезпечення адекватного захисту вантажу від пошкодження; адекватність пакування встановлюється компанією FedEx за її обґрунтованим визначенням з урахуванням звичайних способів перевезення компанією-перевізником, зокрема компанією FedEx.

v. Втрата будь-яких персональних або фінансових даних, які включають, серед іншого, номер соціального страхування, дату народження, номер посвідчення водія, номер кредитної або дебетової картки й інформацію про стан фінансового рахунка.

w. Невидалення Відправником всієї інформації про Відправлення, внесеної в систему самостійного виставлення рахунків компанії FedEx, в онлайн-систему доставки або в будь-які інші електронні бази доставки, що використовуються під час перевезення Пакунка, якщо Відправлення не було передано компанії FedEx.

x. Використання неповного, неправильного або недійсного Номера рахунка FedEx або ненадання дійсного та кредитоспроможного Номера рахунка FedEx під час зазначення платіжних інструкцій у транспортній документації.

y. Відправлення швидкопсувних продуктів або товарів, що можуть бути пошкоджені спекою або холодом, які включають, серед іншого, відправлення будь-яких алкогольних напоїв, рослин і рослинних матеріалів, тютюнової продукції, яєць страуса чи ему або живої аквакультури.

z. Пошкодження комп’ютерів або їхніх частин чи іншого електронного обладнання під час доставки в будь-якому пакуванні, окрім:

а. оригінального пакування виробника, яке залишилося непошкодженим і зберегло справний, жорсткий стан;

б. пакування, що відповідає рекомендаціям щодо пакування компанії FedEx, розміщеним на сайті www.fedex.com;

в. пакування для ноутбуків компанії FedEx при надсиланні ноутбуків;

г. пакування компанії FedEx для невеликих електронних пристроїв, при надсиланні мобільних телефонів, КПК, MP3-плеєрів і аналогічних пристроїв.

e. надання компанією FedEx пакування, консультацій, допомоги й рекомендацій щодо належного пакування Відправлень не означає прийняття компанією FedEx на себе відповідальності, окрім випадків, коли такі консультації, допомога чи рекомендації були в письмовому вигляді схвалені Відділом із проєктування й розробки пакування компанії FedEx і в тексті було прямо вказано, що компанія FedEx бере на себе відповідальність у разі пошкодження Відправлення;

f. пошкодження, виявлені за допомогою індикаторів ударів, нахиломіра або приладів для вимірювання температури;

g. недотримання Установленого терміну доставки будь-яких Відправлень із неповною або неправильною адресою. (Див. розділ «Відправлення, що не підлягають доставці»);

h. втрата або пошкодження Відправлень алкоголю, окрім випадків використання схваленого типу пакування або попереднього схвалення такого пакування перед відправленням Відділом із проєктування й розробки пакування компанії FedEx;

i. відправлення небезпечних товарів, які Відправник належним чином не задекларував, включно з належною документацією, маркуванням, етикетками й пакуванням. Компанія FedEx не виплачує компенсації за претензіями щодо незадекларованих або прихованих небезпечних товарів, і Гарантія повернення коштів компанії FedEx на них також не поширюється;

j. компанія FedEx не несе відповідальності за ненадання послуг або додаткових послуг, якщо в системі компанії FedEx немає записів про те, що Відправник вибрав ці послуги або додаткові послуги.

20.5 За винятком випадків навмисних дій компанії FedEx Відправник несе відповідальність за збитки, завдані Відправленням компанії FedEx або третім особам. Відправник гарантує компанії FedEx відшкодування й захист від будь-яких претензій із боку третіх осіб, у першу чергу з боку Одержувача, стосовно будь-яких зобов’язань, сума яких перевищує суму відповідальності за цими Умовами.

20.6 Платежі, здійснені компанією FedEx у зв’язку з претензіями Відправника або третьої сторони, не вважаються прийняттям відповідальності.


21. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ

Компанія FedEx не надає інших гарантій, безпосередніх або опосередкованих, окрім прямо зазначених у цих Умовах.


22. ПРЕТЕНЗІЇ

22.1 Претензії щодо пошкоджень, затримок або недостачі
Усі претензії щодо пошкодження (явного чи прихованого), затримки (включно з претензіями щодо псування) або недостачі слід направляти компанії FedEx у письмовому вигляді протягом 21 календарного дня від моменту доставки Відправлення. У випадку невиконання цієї вимоги претензії до компанії FedEx щодо пошкодження не приймаються (див. також Розділ 17.18 «ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ», щоб дізнатися термін подачі вимоги про відшкодування або залік Транспортних витрат у зв’язку з Порушенням умов обслуговування). Прийом Відправлення Одержувачем без письмового сповіщення про пошкодження у квитанції про доставку вважається явним доказом того, що Відправлення було доставлено в належному стані. Компанія FedEx розглядає претензії щодо пошкоджень лише в разі надання Одержувачем вмісту, оригінальної транспортної картонної коробки й пакування для огляду представниками компанії FedEx.

Компанія FedEx залишає за собою право оглядати пошкоджені Відправлення на території клієнта, а також право вимагати доставки пошкодженого Пакунка для огляду на територію компанії FedEx.

Всі оригінальні транспортні картонні коробки, пакування та вміст необхідно надати для огляду представникам компанії FedEx і зберігати до врегулювання претензії.

22.2 Інші претензії (у разі втрати, невиконання доставки, помилкової доставки)
Будь-які інші претензії, які включають, серед іншого, претензії щодо втрати, невиконання доставки або помилкової доставки, необхідно доручити компанії FedEx протягом дев’яти місяців після передачі Пакунка компанії FedEx.

22.3 Подача претензії та термін позовної давності
Протягом дев’яти місяців після передачі Пакунка компанії FedEx претензію необхідно підтвердити документами, спрямувавши всю відповідну інформацію компанії FedEx. Компанія FedEx не зобов’язана вживати будь-яких заходів щодо претензії, доки не будуть оплачені всі Витрати; сума претензії не повинна вираховуватися з таких Витрат. Право на відшкодування збитків компанією FedEx спливає, якщо судовий позов не подано протягом 2 (двох) років від дати доставки (в разі пошкодження) або від дати прогнозованої доставки Відправлення (в разі втрати, невиконання доставки, помилкової доставки чи затримки доставки).

Узгодженою датою доставки для обчислення термінів вважається наступний день після дня Відправлення. Закон про позовну давність, що передбачає коротший термін дії положень, визначених законом або договором, має переважну силу в порівнянні з цим положенням.

За одним Відправленням може бути подана лише одна претензія. Ухвалення платежу за претензією анулює право вимоги відшкодування додаткових збитків або право вимоги додаткового відшкодування за цим Відправленням.


23. ДОПЛАТИ

Компанія FedEx залишає за собою право на оцінювання пального й інших доплат за Відправлення без повідомлення. Суму та тривалість компанія FedEx визначатиме виключно на власний розсуд. Відправник, передаючи Відправлення компанії FedEx, погоджується сплатити доплату, що діє на дату замовлення або стягнення залежно від того, що наступить пізніше, при цьому такі Витрати визначаються на власний розсуд компанії FedEx. Докладніша інформація про чинні доплати розміщена на сайті www.fedex.com.


24. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ

Нездатність FedEx забезпечити дотримання або застосування положень цих Умов не вважається відмовою від цього положення й жодним чином не применшує право FedEx на виконання такого положення.


25. ОБОВ’ЯЗКОВА СИЛА ЗАКОНУ

25.1 Ці Умови не звільняють від жодної відповідальності тією мірою, якою звільнення від такої відповідальності заборонено законом.

25.2 Оскільки будь-яке положення, що міститься або згадується в цих Умовах, може суперечити будь-яким застосовним міжнародним угодам, законам, урядовим постановам, розпорядженням або вимогам, застосування такого положення обмежується максимально дозволеними рамками й у такому вигляді залишається чинним як частина договору, укладеного між компанією FedEx і Відправником. Недійсність або нездійсненність будь-якого положення не впливає на інші частини цих Умов.


26. МЕДІАЦІЯ

Бельгійське право передбачає для користувачів поштових послуг право вимагати втручання уповноваженого з розгляду скарг (омбудсмена) в сектор поштових послуг (адреса: Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruxelles (Франція); Koningsstraat 97 bus 15 B -1000 Brussel (Нідерланди)), за умови, що користувач попередньо ознайомить зі своєю скаргою компанію FedEx. Таке втручання не обмежує дію положень цих Умов.


27. ЗАХИСТ ДАНИХ.

27.1 Терміни, як-от «контролер», «персональні дані», «суб’єкт даних» і «обробка», мають значення, призначені їм у Генеральному регламенті про захист персональних даних (ЄС) 2016/679 («GDPR») і в будь-яких застосовних (місцевих) законах і нормативних положеннях про захист даних (усе разом — «Закон про захист даних»).

27.2 Компанія FedEx і Відправник підтверджують, що обидві сторони є повноправними контролерами стосовно обробки будь-яких персональних даних («Персональні дані») сторонами або між сторонами з дотриманням цих Умов.

27.3 У зв’язку з обробкою будь-яких Персональних даних за цими умовами Відправник засвідчує, що дотримувався Закону про захист даних, що включає, серед іншого, отримання правової підстави відповідно до статті 6 GDPR і надання суб’єктам даних інформації відповідно до статей 12–14 GDPR, включно з інформацією, що міститься в Повідомленні про конфіденційність FedEx на сайті fedex.com.

27.4 Відправник відшкодує компанії FedEx усі витрати, претензії, збитки та видатки, понесені компанією FedEx у зв’язку з недотриманням Відправником цього Розділу 27.

27.5 Будь-яка передача Персональних даних від Відправника компанії FedEx або навпаки з Європейської економічної зони (далі — «ЄЕЗ») або Швейцарії до країни за межами ЄЕЗ або Швейцарії регулюється стандартними договірними положеннями між контролерами (Рішення 2004/915/ЕС, далі — «SCC-CC») у такому самому значенні, що й у статті 46(2)(C) GDPR, із якою можна ознайомитися за цим посиланням: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. З цією метою угоди SCC-CC повністю включені в ці Умови за допомогою посилання. Приймаючи ці Умови, сторони (a) вважаються такими, що підписали угоди SCC-CC, (b) повною мірою приймають положення угод SCC-CC і (c) зобов’язуються дотримуватися викладених у них умов. Відповідно до угод SCC-CC компанія FedEx як контролер виступає в ролі експортера даних, у тому числі й від імені своїх дочірніх компаній, а Відправник як контролер виступає в ролі імпортера даних (або навпаки, якщо застосовно). Наведені вище положення не обмежують право компанії FedEx приймати одноосібне рішення про використання іншого належного механізму передачі відповідно до Закону про захист даних. До Персональних даних, що передаються, може належати індивідуальна контактна інформація відправників і одержувачів, як-от імена й адреси, необхідна для ефективного надання послуг компанією FedEx, зокрема доставки посилок і забезпечення можливостей відстеження, як докладніше або іншим чином викладено в Угоді й відповідно до Додатку B угод SCC-CC.

27.6 Якщо Судова палата Європейського Союзу, місцевий орган із нагляду або аналогічний урядовий орган визначить, що ці Умови та (або) угоди SCC-CC припиняють бути законним методом сприяння передачі Персональних даних за межі ЄЕЗ або Швейцарії, сторони проведуть добросовісні переговори й визначать альтернативний метод сприяння такій передачі в законний спосіб.