Умови перевезення

Умови перевезення

Умови перевезення


ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Ці Умови перевезення ЗНІМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ з компанії FedEx і її працівників чи агентів за втрати, пошкодження та затримку за деяких обставин; ОБМЕЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ до вказаних обсягів у випадках, де відповідальність приймається, і ВИМАГАЮТЬ НАДСИЛАТИ СПОВІЩЕННЯ ПРО ВИСУВАННЯ ПРЕТЕНЗІЇ протягом суворо встановлених строків. Відправники повинні уважно ставитися до цих Умов і за потреби отримати страхове покриття для захисту своїх інтересів.

Відправлення здійснюються відповідно до місцевих тарифів і умов дочірньої компанії, філії FedEx або незалежного підрядника, який прийняв Відправлення.

Умови перевезення FedEx Express для Європи (вступають в дію 1 червня 2021 року)


1. Застосування

1.1 Ці Умови поширюються на пересилання відправлень з Європи, а також між країнами і територіями в Європі та в їхніх межах. Ці Умови не поширюються на відправлення в межах Франції та Польщі, для яких діють окремі внутрішні генеральні умови перевезення. На деяких ринках можуть діяти місцеві умови або правила поштових пересилань, що замінюють або доповнюють ці Умови (завжди доступні на сайті fedex.com у відповідних країнах і територіях). Відправлення з неєвропейських країн регулюються місцевими тарифами й умовами, встановленими афілійованим підприємством чи філією FedEx або незалежним підрядником, який прийняв відправлення. Відправлення, що повертаються, регулюються положеннями й умовами, що діють в країні або на території, з якої повертається відправлення. Див. сайт fedex.com для отримання додаткової інформації про будь-які послуги компанії FedEx.

1.2 На міжнародні повітряні перевезення поширюється дія Монреальської конвенції або Варшавської конвенції залежно від того, що може бути застосовано. На міжнародні перевезення автомобільним транспортом поширюється дія CMR, якщо це може бути застосовано. Внутрішні відправлення (між певними пунктами всередині однієї країни) регулюються законодавчими нормами відповідної країни, цими Умовами, а також будь-якими застосовними внутрішніми умовами перевезення компанії FedEx.

1.3 Остання онлайн-версія цих Умов, яка опублікована і зберігається на відповідному місцевому сайті fedex.com, має переважну силу та замінює собою попередні або інші версії Умов. Передаючи відправлення FedEx, відправник погоджується з Умовами, що діють на момент передачі. FedEx залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати або доповнювати ці Умови.  

1.4 У випадку суперечності між цими Умовами та будь-якими іншими документами FedEx на перевезення, зокрема умовами перевезень, зазначеними в авіанакладній, подорожньому листі або транспортної етикетці FedEx, ці Умови мають пріоритет, якщо вони не суперечать застосовним конвенціям чи іншим обов'язковим застосовним законам, зокрема застосовним місцевим правилам поштових пересилань.

1.5 FedEx може іноді змінювати або припиняти доступні послуги. Такі зміни чи припинення поширюються на відправлення, передані в компанію FedEx після відповідної дати. Докладніша інформація про чинні послуги розміщена на сайті fedex.com. 

1.6 У рамках цих Умов усі рішення компанії FedEx приймаються на власний розсуд FedEx, а «зокрема» означає «зокрема, серед іншого», якщо явно не вказано інше.


2. Визначення

«Авіанакладна» або «Накладна» означає будь-який транспортний документ, подорожній лист, транспортну накладну, маркування, штамп, електронний запис або інший аналогічний документ, який використовується в системі перевезень FedEx Express, щоб ініціювати пересилання. 

«Додаткові послуги» означають усі послуги, які не належать до транспортних послуг.

«Відправлення B2C» означають відправлення в рамках комерційної угоди між компанією‑відправником (що діє в рамках своєї професійної діяльності) і споживачем‑одержувачем (що діє поза рамками своєї професійної діяльності).

«Робочий день» означає будь-який день, у який здійснюються ділові операції в країні, території чи регіоні відправлення або в країні чи регіоні призначення. Робочі та вихідні дні в різних країнах, територіях або регіонах різняться. Зверніться до представників компанії FedEx для отримання інформації щодо можливого порушення установленого терміну доставки.

«Комерційна доставка» означає доставку на комерційні або службові об'єкти, за винятком (a) житлових будинків або приватного житла; (b) місць здійснення підприємницької діяльності з дому або приватного житла, визначеного відправником як житлове приміщення; (с) відправлень В2С.

«Збори» означають транспортні збори й будь-які інші збори або доплати, що періодично нараховуються або стягуються відповідно до цих Умов, зокрема паливні й інші збори, додаткові збори при митному оформленні, додаткові збори, збори за заявлену вартість для перевезення, збори за повернення, збори за спеціальні послуги, податки та збори, імпортні та експортні збори, а також інші обґрунтовані витрати, понесені компанією FedEx у зв'язку із транспортуванням відправлення. Докладніша інформація про будь-які інші збори та доплати розміщена на сайті fedex.com.

«CMR» означає Конвенцію про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 року з поправками, внесеними в 1978 році. 

«Умови» означають ці умови перевезення, періодично оновлювані на сайті fedex.com. 

«Конвенції» означають Варшавську конвенцію, Монреальську конвенцію та CMR в сукупності.

«Заявлена вартість для перевезення» означає суму (за наявності), зазначену відправником в авіанакладній, яка становить максимальну суму відповідальності компанії FedEx у зв'язку з відправленням, за яке відправник заплатив необхідну суму.

«Заявлена вартість для митниці» означає ціну продажу або вартість заміни вмісту відправлення для цілей митного оформлення.

«Установлений термін доставки» означає опублікований установлений термін доставки для послуги FedEx або установлений термін доставки, указаний центром обслуговування клієнтів для конкретного відправлення, з урахуванням товару, що міститься у відправленні, дати, точного пункту призначення, ваги й вартості відправлення.

«Європа» означає наступні країни: Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швейцарія та Швеція у сукупності. 

«FedEx» або «FedEx Express» означає компанію Federal Express Corporation, її дочірні й афілійовані підприємства та філії, а також їх відповідних співробітників і представників (наскільки це застосовно).

«Номер рахунка FedEx» або «Рахунок FedEx» означає номер, виданий компанією FedEx клієнтові з метою підсумовування всіх операцій клієнта в системі FedEx і виставлення відповідних рахунків платнику.

«Вантаж» означає будь-яку одиницю вантажу, піддон або позицію, що вимагає обробки, з оплачуваною вагою не менше 68 кг (дробові числа округляються у бік збільшення) і довжиною більше 274 см або 330 см + обхват.  

Значення слова «Витоки» викладено в розділі 7 («Підготовка відправлення»).

«Монреальська конвенція» означає Монреальську конвенцію від 28 травня 1999 року, а також усі наступні застосовні Протоколи. 

«Пакунок» означає будь-яку посилку або відправлення, що передаються відправником FedEx для транспортування і приймаються FedEx від відправника.

«Заборонені предмети» означають предмети й типи відправлень, визначені в розділі 10 («Заборонені предмети») цих Умов.

«Одержувач» означає фізичну або юридичну особу, вказану в авіанакладній як одержувач відправлення.

«Доставка на адресу місця проживання» означає доставку, здійснену до будинку або приватного житла, включно з місцями, де бізнес ведеться з дому, або доставку, для якої відправник вказав адресу доставки як за місцем проживання.

«Відправник» означає фізичну або юридичну особу, вказану в авіанакладній як відправник відправлення.

«Порушення термінів обслуговування» означає, що перша спроба доставки відправлення була виконана через 60 секунд або більше після закінчення встановленого терміну доставки, за винятком випадків, явно зазначених у цих Умовах. Час доставки, опублікований онлайн, в іншому місці або вказаний центром обслуговування клієнтів FedEx на підставі неповної інформації, наданої відправником, є приблизним і не вважається встановленим терміном доставки. Записи компанії FedEx щодо запропонованого часу доставки вважаються остаточним доказом таких запропонованих термінів.

«Послуги» означають додаткові послуги й транспортні послуги в сукупності. 

«Відправлення» означає один або декілька пакунків чи вантажів, що перевозяться по одній авіанакладній.

«Транспортні збори» означають тарифи, що періодично нараховуються компанією FedEx за транспортування відправлень відповідно до цих Умов, за винятком інших зборів або доплат, які можуть нараховуватися або стягуватися, таких як паливні збори, додаткові збори під час митного оформлення, додаткові збори, збори за заявлену вартість для перевезення, збори за спеціальні послуги, податки та збори, імпортні та експортні збори та інші збори.

«Транспортні послуги» означають послуги з перевезення відправлень, що запропоновані й надаються компанією FedEx відповідно до авіанакладної FedEx Express, за винятком накладних TNT. Інформація про всі подібні послуги, зокрема назви продуктів, доступність і час доставки, наведена на сайті fedex.com або в ціновій угоді чи угоді про надання послуг з перевезення, в залежності від конкретної ситуації.  

«Унікальні предмети» означають предмети, для яких діють додаткові умови (див. розділ 20.3 («Максимальна відповідальність: заявлена вартість для перевезення») у зв'язку з їх властивостями, зокрема дорогоцінні камені, дорогоцінні метали, ювелірні вироби, незахищені предмети меблів, скло, фарфор, предмети мистецтва, антикваріат, хутряні вироби, колекційні предмети, музичні інструменти, важливі документи (зокрема паспорти), смартфони, смарт‑годинники, планшети, ноутбуки, електронні екрани, плазмові екрани, плівки, касети, диски, карти пам'яті або будь-які інші носії даних чи зображень. 

«Варшавська конвенція» означає Варшавську конвенцію від 12 жовтня 1929 року з урахуванням поправок, внесених Гаазьким протоколом 28 вересня 1955 року й усіма подальшими застосовними Протоколами, а також Гвадалахарською конвенцією від 18 вересня 1961 року. 


3. Збори

Транспортні збори, що діють для відправлення, викладені в списку стандартних тарифів FedEx на сайті fedex.com або явним чином узгоджуються у відповідному договорі FedEx про надання послуг перевезення. Розцінки на збори та послуги, надані компанією FedEx, є приблизними й засновані на інформації, що надається відправником. Остаточний розмір зборів та вартість послуг можуть відрізнятися залежно від фактично переданого відправлення та застосування цих Умов. Компанія FedEx не несе відповідальності й не робитиме жодного коригування, відшкодування або заліку коштів у зв’язку з розбіжністю між розміром зборів та вартістю послуг, вказаних до передачі відправлення, і тарифами, вказаними у виставленому клієнтові рахунку. Збори стягуються у розмірі, що є застосовним і чинним на момент укладення відповідного договору FedEx про надання послуг перевезення, і компанія FedEx має право періодично та без повідомлення міняти розмір зборів, зокрема розмір транспортних зборів, викладений в списку стандартних тарифів на сайті fedex.com.


4. Паливний збір та інші збори

Компанія FedEx залишає за собою право визначати й періодично та без повідомлення міняти розміри паливного збору та інших зборів, зазначені на сайті fedex.com. Термін дії та розмір таких зборів визначається FedEx. Передаючи відправлення FedEx, відправник погоджується сплатити доплати, що діють на момент передачі. Докладніша інформація про чинні доплати розміщена на сайті fedex.com.


5. Уточнення рахунка й об’ємна вага

5.1 Розцінки за відправлення по об'ємній вазі діють для всіх відправлень. Якщо об'ємна вага перевищує фактичну вагу, вартість відправлення буде перерахована на підставі об'ємної ваги й можуть стягуватися додаткові збори. 

5.2 Об'ємна вага визначається шляхом помноження довжини пакунку на його висоту й ширину (усі дані в сантиметрах) і ділення отриманого значення на стандартний коефіцієнт‑дільник або на інше число, чинне на момент передачі відправлення компанії FedEx, яке час від часу зазначається компанією FedEx на сайті fedex.com. 

5.3 FedEx може провести аудит кожної авіанакладної, щоб перевірити обрану транспортну послугу, фактичну або об'ємну вагу відправлення або пакунку або кількість пакунків у відправленні. Якщо в авіанакладній невірно вказані обрана транспортна послуга, фактична або об'ємна вага або кількість пакунків, FedEx може внести виправлення в авіанакладну.

5.4 FedEx може внести виправлення в рахунок‑фактуру й матиме право на стягнення збору за спеціальні послуги з внесення виправлень і доповнень в авіанакладну. Використовувані методи й збори за внесення таких виправлень або коригувань можна дізнатися за запитом.


6. Виставлення рахунка

6.1 Рахунки-фактури за транспортні та інші відповідні збори підлягають оплаті без утримання або взаємозаліку протягом 30 днів з дати виставлення рахунка. Для деяких країн можуть діяти інші умови оплати; детальну інформацію можна отримати за запитом. Рахунки‑фактури для оплати податків, зборів та інших відповідних витрат підлягають оплаті після отримання. Незважаючи на це, компанія FedEx залишає за собою право вимагати оплати будь-яких витрат авансом. 

6.2 У країнах, де це дозволено законом, компанія FedEx може надавати електронні рахунки як стандартні, окрім випадків, коли платник явно просить про інше. 

6.3 FedEx залишає за собою право спочатку направити платежі на оплату найстаріших рахунків‑фактур, у разі якщо кращі методи грошових переказів не використовуються або відомості про грошовий переказ не вказані разом з платежем.

6.4 У випадку несвоєчасної оплати FedEx залишає за собою право стягувати збір за несвоєчасну оплату з урахуванням відсотків й адміністративних витрат. У такому випадку FedEx може утримати відповідні збори, витрати й відсотки на свій розсуд відповідно до чинних законів ЄС або місцевих законів щодо несвоєчасної оплати. 

6.5 Якщо оплата буде виконана з рахунка FedEx, сторона‑ініціатор відправлення повинна вказати чинний номер рахунка FedEx в авіанакладній, щоб компанія FedEx могла прийняти відправлення. Списання коштів з рахунка FedEx може виконуватися в такий спосіб: 

a. «За рахунок відправника»: FedEx спише кошти з рахунка FedEx відправника. 

b. «За рахунок одержувача»: FedEx спише кошти з рахунка FedEx одержувача. Застосовується тільки для перевезень в певні пункти.

c. «За рахунок третьої сторони» означає, що FedEx спише кошти з рахунка FedEx третьої особи, яка не є ані відправником, ані одержувачем. 

6.6 Незалежно від будь-яких платіжних інструкцій або положень про інше відправник або сторона‑ініціатор імпортного відправлення (по ситуації) завжди буде нести кінцеву відповідальність за оплату зборів, а також в ситуації, якщо одержувач або третя особа відмовиться платити.

6.7 Заяви про оскарження рахунків‑фактур повинні бути відправлені в FedEx відправником або одержувачем відповідно не пізніше ніж (a) через 30 днів з дати виставлення рахунка‑фактури або (b) дати оплати рахунка‑фактури, залежно від того, що станеться пізніше. FedEx прийме заяву про оскарження, тільки якщо в ній буде зазначено наступне: (a) номер рахунка-фактури; (b) номер авіанакладної; (c) причина оскарження.

6.8 Податки та збори. Якщо це застосовно, на вміст відправлень можуть нараховуватися податки, збори та інші відповідні витрати. У разі якщо FedEx сплачує митні платежі, податки, збори або інші витрати від імені платника, з платника стягується збір за додаткові послуги з митного оформлення, що розраховується за фіксованою ставкою або у вигляді відсотка від загальної суми платежів (залежно від того, що більше). Відвідайте веб-сторінку fedex.com/ancillary/go/service, щоб переглянути список зборів за додаткові послуги з митного оформлення для країни призначення. Компанія FedEx не несе зобов'язань за сплату податків, зборів та інших відповідних витрат, а також може вимагати, щоб відправник, одержувач або відповідальна третя сторона заплатили компанії FedEx, до того як FedEx виконає зобов’язання за будь-якими податками та зборами або іншими відповідними витратами. Такі податки та збори сплачує одержувач, за винятком випадків, коли в авіанакладній відмічені графи «Податки та збори за рахунок відправника» або «Податки та збори за рахунок третьої сторони» та вказано дійсний номер рахунка FedEx. Такі варіанти доступні лише в певних пунктах. За певних обставин рахунки за такі податки та збори можуть бути виставлені відправнику, зокрема в разі якщо відправлення направляється в країну третьої сторони, в якій відправник або третя особа, якій виставляється рахунок, не є резидентами. Рахунки‑фактури для оплати податків, зборів та інших відповідних витрат підлягають оплаті після отримання. Додаткову інформацію можна отримати в розділі 13 («Митне оформлення») і за запитом.

6.9 Конвертація валюти. Рахунки-фактури FedEx повинні оплачуватися у валюті, яка в них вказана, або в місцевій валюті за обмінним курсом, який періодично надається компанією FedEx.


7. Підготовка відправлення

7.1 Обмеження за розміром і вагою. Обмеження за розміром і вагою пакунків та відправлень відрізняються залежно від країни походження та країни призначення, а також від послуги. 

7.2 Відправлення з кількох позицій. Обмежень щодо загальної ваги відправлення з кількох позицій немає, якщо вага окремих пакунків у відправленні не перевищує граничної ваги пакунка, встановленої для пункту призначення. 

7.3 Особливо великий вантаж. Відправлення, вага яких перевищує обмеження для певної послуги, зазначені в інструкції щодо пакування на сайті fedex.com, мають бути попередньо узгоджені з FedEx. Компанія FedEx залишає за собою право не прийняти пакунки або відправлення, які вона вважає непридатними для транспортування або особливо великими, як пояснено в інструкції щодо пакування на сайті fedex.com. Компанія FedEx може на власний розсуд вважати такі непридатні для транспортування або особливо великі пакунки чи відправлення перевезенням вантажу й вимагати оплати за вагу не менше ніж за 68 кг незалежно від фактичної ваги. Відправлення, передані FedEx в якості вантажних, мають мінімальну оплачувану вагу 68 кг незалежно від фактичної ваги. 

7.4. В одній авіанакладній можна вказати лише один тип послуги, а також за однією авіанакладною можна здійснити лише одне відправлення FedEx Envelope, FedEx 10kg Box або FedEx 25kg Box. 

7.5 Пакування. Усі пакунки повинні бути підготовлені й запаковані відправником для безпечного перевезення відповідно до властивостей і розміру товарів, з урахуванням стандартного поводження з ними під час транспортування і в сортувальному центрі та відповідно до всіх застосовних угод, законів, норм і правил, зокрема тих, що регулюють пакування, маркування й позначення. 

7.6. Відправник повинен належним чином за допомогою відповідного пакування забезпечити захист предметів, які можуть бути пошкоджені внаслідок дії умов, що виникають під час перевезення, наприклад при змінах температури чи атмосферного тиску. Компанія FedEx не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок зміни температури чи тиску.

7.7 Компанія FedEx не виконує перевезень транспортом з контролем температури, якщо явно не узгоджено інше. Компанія FedEx не зобов'язана додавати у відправлення сухий лід або надавати послуги повторного заморожування, якщо явно не узгоджено інше, незалежно від наявності будь-яких усних або односторонніх письмових заяв клієнта або компанії FedEx про зворотне. Якщо одержувач відмовляється від пакунка або якщо пакунок протікає, пошкоджений чи випускає запах (надалі разом — «Витоки»), такий пакунок за можливості повертається відправнику. Якщо відправник відмовляється від пакунка або якщо його неможливо повернути через витоки, відправник зобов’язаний і погоджується відшкодувати або іншим чином компенсувати компанії FedEx усі видатки, платежі чи витрати, понесені у зв’язку з очищенням та утилізацією пакунка. Див. додаткову інформацію в розділі 8 («Відмова від відправлень»).

7.8. Маркування. Відправник несе відповідальність за належне надання всієї необхідної інформації в авіанакладній. На кожне відправлення повинне бути нанесене чітке та стійке маркування з поштовою адресою (повне ім'я, вулиця, місто, країна), а також з поштовими індексами відправника й одержувача. У разі міжнародних відправлень адреса відправника повинна містити назву країни, в якій відправлення було передано компанії FedEx. Відправник повинен прикріпити авіанакладну й нанести будь-які інші необхідні позначення (наприклад, важкий вантаж) на видному місці на зовнішній поверхні відправлення. 

Докладніша інформація про підготовку посилок доступна на сайті fedex.com або за запитом.


8. Відмова від відправлень

Компанія FedEx залишає за собою право відмовити у прийнятті, затримати, скасувати, відкласти або повернути відправлення в будь-який час, якщо це відправлення, на думку компанії FedEx, може завдати шкоди іншим відправленням, товарам або людям, або викликати їх затримку; якщо перевезення цього відправлення заборонено законом або порушує будь-яке з цих Умов; якщо за рахунком FedEx фізичної або юридичної особи, відповідальної за оплату, є заборгованості; якщо обсяг або тип відправлення істотно відрізняється від обсягу або типу відправлення, спочатку зазначеного відправником; або з будь-якої іншої причини. Той факт, що компанія FedEx приймає відправлення, не означає, що таке відправлення, зокрема його зміст і якість, відповідає чинному законодавству та нормативним документам або цим Умовам.


9. Огляд відправлень

9.1 Компанія FedEx може відкрити й оглянути будь-яке відправлення на вимогу уповноважених органів або на власний розсуд відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. 

9.2 Відповідно до застосовних законів і нормативних документів компанія FedEx може бути зобов'язана проводити різні види огляду відправлень. Одержувач відмовляється від будь-яких претензій у зв'язку з пошкодженнями або затримками (зокрема від гарантії повернення коштів, як описано в розділі 19) в результаті огляду.


10. Заборонені предмети

10.1 Компанія FedEx забороняє перевезення наступних предметів в будь-які пункти призначення, і відправник погоджується не відправляти такі вантажі, за винятком випадків, коли з компанією FedEx чітко узгоджено інше (залежно від пунктів відправлення та призначення можуть застосовуватися додаткові обмеження):

a. Вогнепальна зброя, бойова техніка, боєприпаси та їхні частини. 

b. верстати для 3D-друку, призначені для виробництва вогнепальної зброї або використовуються виключно для цієї цілі;

c. вибухові речовини (вибухові речовини класу 1.4 можуть бути прийняті для завезення до/вивезення з деяких країн; більше інформації можна отримати за запитом), феєрверки й інші запальні чи займисті вантажі;

d. Вантажі, що нагадують бомбу, ручну гранату або інший вибуховий пристрій. До них належать, серед іншого, нейтральні вироби, такі як муляжі, високореалістичні копії, тренувально-навчальне приладдя й витвори мистецтва. 

e. Предмети військового призначення, що походять з будь-якої країни, у якій потрібна ліцензія на експортний контроль. 

f. Людські тіла, органи або частини тіл, людські ембріони, а також ембріони тварин, людські рештки після ексгумації або кремації. 

g. Живі тварини, у тому числі комахи й домашні тварини.  

h. Рештки тварин, трупи або опудала тварин.  

i. Рослини й рослинні матеріали, у тому числі зрізані квіти (зрізані квіти можуть бути прийняті для завезення до та вивезення з деяких країн та територій, зокрема з Нідерландів до США й усіх країн Латинської Америки; більше інформації можна отримати за запитом).  

j. Швидкопсувні продукти харчування, а також продукти харчування й напої, що вимагають охолодження чи інших спеціальних умов зберігання. 

k. Матеріали порнографічного та непристойного змісту. 

l. Грошові кошти, які включають готівку та її еквіваленти (наприклад, оборотні фінансові документи на пред’явника, індексовані акції, облігації й касові доручення), колекційні монети й марки.  

m. Небезпечні відходи, які включають використані голки для підшкірних ін’єкцій і шприци, а також інші медичні, органічні та промислові відходи.  

n. Рідкий лід (заморожена вода). 

o. Контрафактна продукція, яка включає товари під товарним знаком, ідентичним до зареєстрованого товарного знака або таким, що практично не відрізняється від нього, без схвалення або контролю з боку власника зареєстрованого товарного знака (такі товари також часто називають «підробками» або «фальшивками»). 

p. Марихуана, включно з марихуаною, призначеною для використання в рекреаційних або медичних цілях, і отримуваний з марихуани канабідіол (КБД), будь-який продукт з вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК), а також синтетичні канабіноїди.

q. Конопляна сировина або нерафінована конопля чи її складові частини (які включають стебла, листя, квіти й насіння конопель). 

r. тютюн і тютюнові вироби, які включають, серед іншого, сигарети, сигари, розсипний тютюн, бездимний тютюн або кальян; і

s. Електронні сигарети та їх компоненти, будь-які інші подібні пристрої, засновані на принципі випаровування або аерозолю, а також будь-які негорючі рідини або гелі, незалежно від вмісту нікотину, які можуть використовуватися з подібними пристроями.  

10.2 Компанія FedEx забороняє наведені нижче типи відправлень до будь-яких пунктів призначення, і відправник погоджується не відправляти їх (залежно від пункту відправлення та призначення можуть застосовуватися додаткові обмеження):

a. Посилки або товари, перевезення, імпорт або експорт яких заборонені законодавством, розпорядженнями або нормативними документами. 

b. Відправлення, для перевезення, імпорту або експорту яких компанії FedEx необхідно отримувати будь-яку спеціальну ліцензію або дозвіл, якщо явно не узгоджено інше. 

c. Незадекларовані підакцизні відправлення або товари, які вимагають офіційного дозволу регуляторних органів і митного оформлення.  

d. Відправлення із заявленою вартістю для митниці, яка перевищує вартість, дозволену для ввезення в конкретний пункт призначення. 

e. Небезпечні товари, за винятком дозволених у розділі 12 («Небезпечні товари») цих Умов. 

f. Вологі пакування, пакунки, які мають витікання або будь-який запах.  

10.3 Компанія FedEx не несе жодної відповідальності за заборонені предмети, незважаючи на умови, на яких вони були прийняті (у тому числі помилково або з повідомленням). Компанія FedEx залишає за собою право не приймати пакунки через ці обмеження або в цілях забезпечення захисту чи безпеки. Компанія FedEx може стягувати з відправника адміністративний збір за пакунки, які не були прийняті, а також витрати, пов’язані з поверненням товарів, якщо це застосовно. Докладніша інформація надається за запитом.

10.4 Розділ 19  («Гарантія повернення коштів») не застосовується до відправлень, що містять заборонені предмети. 


11. Експортний контроль

11.1 Компанія FedEx не перевозить відправлення, які порушують закони про експортний контроль. Відправник несе відповідальність і гарантує дотримання всіх застосовних законів, розпоряджень і нормативних документів, включаючи Правила експортного контролю США, Правила міжнародної торгівлі зброєю США, Правила контролю за іноземними активами США, а також застосовних експортних законів і державних нормативних документів будь-якої країни, пов’язаної з перевезенням відправлення. Відправник погоджується й гарантує дотримання всіх чинних санкцій уряду США, що забороняють експорт або повторний експорт товарів, послуг чи технологій у країни та території, включені до відповідного списку урядом США в односторонньому порядку або за погодженням із санкціями інших країн. Крім того, компанія FedEx не перевозить, а відправник погоджується не передавати для перевезення товари, торгівля якими обмежена чи заборонена економічними санкціями та законами про ембарго. Поточний список країн і територій, які не обслуговуються компанією FedEx, див. на сайті fedex.com.

11.2 Крім того, компанія FedEx не перевозить, а відправник гарантує, що не передаватиме компанії FedEx будь-які відправлення, якщо відправник або будь-які сторони, залучені до перевезення відправлення, входять до санкційного списку Міністерства торгівлі США або до будь‑якого переліку експортного контролю чи санкційних списків, які опубліковані й ведуться: Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США; Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США; Управлінням з контролю торгівлі товарами оборонного призначення Державного департаменту США; комітетами із санкцій ООН; Радою Європейського Союзу; і будь-яким іншим компетентним органом. Відправник також погоджується й гарантує, що не намагатиметься відправляти посилки суб’єктам, які знаходяться у власності або спільній власності будь-якої сторони, яка перебуває під економічними санкціями за рішенням відповідного компетентного органу.

11.3 Відправник повинен визначити відправлення, що вимагають ліцензій на експорт, дозволів або підлягають попередньому експортному контролю, і надати компанії FedEx інформацію й усю необхідну документацію відповідно до застосовних законів і нормативних вимог. Відправник повинен за власні кошти визначити необхідність отримання застосовних ліцензій і дозволів на експорт відправлень, отримати необхідні ліцензії та дозволи й гарантувати, що одержувач має належні повноваження, які вимагаються застосовними законами й нормативними документами країни походження, країни призначення й будь-якої країни, яка здійснює юрисдикцію щодо цих товарів. Крім того, відправник повинен гарантувати, що кінцеве використання або кінцевий користувач відправлених товарів не порушують будь-яких конкретних політик, що обмежують певні типи експорту, повторного експорту й перевезення спеціально перелічених товарів відповідно до Правил експортного контролю США.

11.4 Компанія FedEx не несе відповідальності перед відправником або будь-якою іншою особою за будь-які збитки або витрати, які включають штрафи й пені, що виникли через недотримання відправником будь-яких експортних законів, правил чи нормативних вимог або були спричинені діями, які компанія FedEx ужила в цілях забезпечення відповідності застосовним законам і нормативним документам. Відправник також погоджується відшкодовувати компанії FedEx будь-які збитки або витрати, які включають штрафи й пені, що виникли через недотримання відправником будь-яких експортних законів, правил чи нормативних вимог або були спричинені діями, які компанія FedEx ужила в цілях забезпечення відповідності застосовним законам і нормативним документам.


12. Небезпечні товари

12.1 Виявлення небезпечних товарів. «Небезпечні товари» — це товари, які при перевезенні можуть поставити під загрозу людей, тварин, навколишнє середовище або перевізника. Відправник зобов'язаний вказати, чи містить відправлення небезпечні товари відповідно до Рекомендацій ООН з перевезення небезпечних товарів, класифікації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних товарів (ADR), класифікації Міжнародної асоціації авіатранспорту (IATA) й чинних законів і нормативних документів.

12.2 Обмеження щодо пунктів призначення. В багатьох пунктах призначення існують обмеження щодо відправлення небезпечних товарів. Якщо у відправника є питання про обслуговувані країни, товарні обмеження по країнах або доступні послуги, зверніться до центру обслуговування клієнтів компанії FedEx. 

12.3 Доступні послуги. Певні відправлення, що містять небезпечні товари, повинні бути доступними під час авіаперевезення і належати до категорії «доступні небезпечні товари». «Недоступні небезпечні товари» необов'язково вантажити на борт так, щоб вони були доступні під час перевезення. Категорія небезпечних товарів може вплинути на те, яка послуга використовується для перевезення. Компанія FedEx також зобов’язана належним чином відокремлювати несумісні небезпечні товари на будь-яких транспортних засобах, включно з літаками. У зв’язку з цією необхідністю відправлення перевозяться найближчим доступним маршрутом або рейсом, де є можливість підтримувати належне відокремлення.

12.4 Додаткові платежі. За перевезення відправлень, що містять небезпечні товари, стягуються збори за спеціальні послуги. Розмір зборів залежить від класифікації та типу необхідних спеціальних послуг, зокрема від того, чи повинні товари бути доступними під час перевезення.

12.5 Нормативні документи щодо небезпечних товарів. Усі відправлення, що містять небезпечні товари, повинні відповідати всім застосовним законам і нормативним документам, зокрема Технічнім інструкціям з безпечного транспортування небезпечних товарів повітряним транспортом Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та Правилам перевезень небезпечних товарів Міжнародної асоціації авіатранспорту (IATA). Відправники небезпечних товарів повинні відповідати всім варіаціям FedEx, вказаним в поточній редакції Правил перевезень небезпечних товарів Міжнародної асоціації авіатранспорту (IATA). Для перевезення відправлень з небезпечними товарами, що підпадають під дію Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних товарів (ADR), потрібно вжити спеціальних транспортних заходів, у зв'язку з чим відправник повинен зв'язатися з компанією FedEx перед перевезенням. 

12.6 Літієві батареї. Для перевезення первинних неперезаряджуваних літієвих батарей (UN 3090) потрібне попереднє схвалення. Це відноситься до літієвих батарей, зазначених в розділах IА та IB Правил IATA. FedEx не приймає до перевезення літієві батареї UN 3090 та UN 3480, передані як відправлення відповідно до розділу II Правил IATA; вони повинні бути передані як повністю регульовані відправлення відповідно до розділів IА чи IB Правил IATA. Крім того, FedEx Express не приймає використані батареї або батареї, що направляються на переробку або утилізацію, зокрема пошкоджені чи дефектні батареї (див. варіацію IATA FX–04).

12.7 Підготовка відправлення. Відправник несе відповідальність за ідентифікацію, класифікацію, пакування, маркування, позначення та заповнення документації на відправлення, що містять небезпечні товари, згідно з усіма відповідними міжнародними договорами, законами та нормативними документами. Відправник також несе відповідальність за забезпечення виконання одержувачем всіх вимог застосовних договорів, законодавчих актів і нормативних документів. За необхідності кожне відправлення повинне супроводжуватися відповідною документацією про небезпечні товари (наприклад, Декларацією відправника про небезпечні товари IATA). Оскільки FedEx не пропонує рішень з пакування та перевезення відправлень, що містять небезпечні товари, відправнику може знадобитися найняти кваліфікованого постачальника послуг з пакування та перевезення для вирішення проблеми з відправленням небезпечних товарів, щоб компанія FedEx могла виконати доставку безпечним чином. Нездатність відправника забезпечити підготовку небезпечних товарів відповідно до цього розділу може привести до неможливості доставки відправлення. Відправник повинен вказати всю необхідну інформацію і заповнити всі поля авіанакладної, що стосуються небезпечних товарів. Відправники, які використовують електронні системи для відправлення небезпечних товарів, повинні вибрати (згідно з електронною системою) спеціальні послуги або зазначити, що відправлення містить небезпечні товари. У разі використання паперової авіанакладної замість електронного варіанту міжнародне перевезення небезпечних товарів допускається тільки через розширений сервіс FedEx з міжнародною авіанакладною.

12.8 Пакування. Пакування FedEx не може використовуватися для відправлення небезпечних товарів (зокрема сухого льоду), за винятком (a) літієвих батарей, дозволених розділом II Правил IATA, які можуть перевозитися в коробках або тубусах FedEx, і (b) біологічних речовин категорії B (UN 3373), які можуть перевозитися в пакуванні FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box або в будь-якому пакуванні FedEx TempAssure.

12.9 Передача й доставка небезпечних товарів. Небезпечні товари приймаються не в усіх пунктах FedEx. У деяких пунктах FedEx не приймаються певні класи небезпечних товарів; небезпечні товари заборонено перевозити за допомогою транспортних послуг компанії FedEx. Компанія FedEx залишає за собою право відмовити в перевезенні небезпечних товарів у будь-якому пункті, де прийом таких товарів заборонений чинним законодавством, або на розсуд компанії FedEx. Якщо відправлення не може бути доставлене в пункт, який приймає небезпечні товари, воно повинно бути передане FedEx за адресою клієнта.  

12.10 Заборона на зміну маршруту доставки. Небезпечні товари не можуть бути переспрямовані на іншу адресу, яка відрізняється від початкової адреси одержувача, зазначеної відправником. 

12.11 Потенційна відповідальність відправника. Відповідно до законодавства або нормативних документів компанія FedEx може бути зобов'язана повідомити про невірно задекларовані або незадекларовані відправлення небезпечних товарів у відповідні регуляторні або державні органи. На відправника можуть накладатися штрафи та пені відповідно до чинного законодавства. 

12.12 Розділ 19 («Гарантія повернення коштів») не застосовується до відправлень, що містять небезпечні товари. 


13. Митне оформлення

13.1 Відправлення, що перетинають державні кордони, можуть підлягати митному оформленню. Відправник несе відповідальність за забезпечення перевезення вантажів з дотриманням усіх митних нормативних вимог, за надання всієї документації та інформації, необхідної для митного оформлення, а також за засвідчення й гарантування достовірності, точності й повноти (у момент відправлення й надалі) всіх свідоцтв і відомостей, що стосуються товарів і митного оформлення відправлення, включно з кодом Гармонізованої системи. Час доставки відправлень, для яких потрібна додаткова документація на додаток до авіанакладної (наприклад, комерційний рахунок), може бути збільшений. Компанія FedEx залишає за собою право на свій розсуд стягувати з відправника штрафи, пені, компенсацію за ті чи інші витрати, зокрема плату за зберігання, що виникають в результаті правозастосовних дій з боку компетентних державних органів або в результаті невиконання відправником своїх зобов'язань, викладених у цьому документі. 

13.2 Відправник несе відповідальність за забезпечення відповідності міжнародних відправлень вимогам для ввезення в країну призначення згідно із застосовними законами, а також за виконання всіх вимог у зв’язку з отриманням ліцензій і дозволів, коли це потрібно, і виконує всі належні дії у зв’язку з цим власним коштом.

13.3 Відправник також може бути зобов’язаний надати додаткову інформацію для отримання дозволу на ввезення від інших регуляторних органів у країні призначення, перш ніж Відправлення буде доставлено Одержувачу. Митне оформлення Відправлень, які містять товари або продукти, що регулюються декількома державними органами в інших країнах призначення (зокрема, національними установами, відповідальними за безпеку харчової продукції, охорону здоров’я населення, фармацевтичні препарати, медичні вироби, рослини та тварин, продукти дикої природи, стандарти телекомунікаційного й іншого електронного обладнання, а також аналогічними органами), може вимагати більше часу. Усі витрати на відправлення й повернення вантажів назад, якщо їхнє ввезення не було дозволено, будуть стягнуті з Відправника.

13.4 Якщо відправлення затримано митницею або іншими органами через неправильне оформлення або відсутність документації, компанія FedEx може спробувати зв’язатися з одержувачем. Якщо місцеве законодавство вимагає від одержувача надати правильну інформацію або документацію й одержувач не робить цього в розумний термін, визначений компанією FedEx, відправлення може вважатися таким, що не підлягає доставці, відповідно до застосовних законів (див. розділ 18 [«Відправлення, що не підлягають доставці»]) Якщо одержувач не надає необхідну інформацію або документацію й місцеве законодавство дозволяє відправнику їх надати, компанія FedEx може спробувати зв’язатися з відправником. Якщо відправник також не надає інформацію або документацію в розумний термін, визначений компанією FedEx, відправлення буде вважатися таким, що не підлягає доставці, відповідно до застосовних законів. Компанія FedEx не несе жодної відповідальності за неможливість доставити відправлення через неправильне оформлення або відсутність документації, незважаючи на те, чи намагається компанія FedEx зв’язатися з одержувачем або відправником. 

13.5 Якщо це дозволено місцевим законодавством або відсутні інші вказівки (наприклад, через послугу FedEx International Broker Select, описану нижче), компанія FedEx забезпечить митне оформлення міжнародних відправлень. Компанія FedEx передає інформацію про відправлення митним та іншим регуляторним органам для оформлення. У відповідних випадках компанія FedEx може стягувати збір за супутні послуги з митного оформлення міжнародних відправлень, за сплату податків та зборів від імені платника, за послуги, що надаються на запит відправника, одержувача або третьої сторони, або для відшкодування витрат, перекладених на компанію FedEx регуляторним органом за обробку поданої документації. Типи й розміри зборів залежать від країни. Відвідайте веб-сторінку fedex.com/ancillary/go/service, щоб переглянути список зборів за супутні послуги з митного оформлення для країни призначення відправлення.

13.6 Компанія FedEx виступає як представник відправника або одержувача (залежно від обставин) виключно для цілей митного оформлення та ввезення відправлення. Коли це застосовно та прийнятно, відправник може вповноважити компанію FedEx або брокера, призначеного компанією FedEx, підготувати й подати митні декларації та виконати всі пов’язані з цим дії як прямий представник відправника або одержувача, що діє від його імені, за його дорученням і під його відповідальність. Відправник гарантує, що одержувач уповноважує компанію FedEx відповідно до цього положення, коли застосовно. 

13.7 Якщо під час бронювання була вибрана послуга «Вибір брокера», компанія FedEx не буде оплачувати або стягувати будь-які податки та збори. Допустимість товарів і обмеження, пов’язані з використанням послуги International Broker Select, залежать від країни.

13.8 У деяких випадках компанія FedEx може на власний розсуд прийняти розпорядження скористатися послугами певного митного брокера, який не є брокером компанії FedEx (або брокером, вибраним компанією FedEx), або брокера, призначеного Відправником. У будь-якому випадку компанія FedEx (або брокер, вибраний компанією FedEx) залишає за собою право провести митне оформлення Відправлення, якщо брокер не може бути встановлений, якщо брокер не бажає проводити митне оформлення або якщо компанія FedEx не отримала повну інформацію щодо брокера (зокрема, ім’я, адресу, номер телефону й поштовий індекс).

13.9 Для Відправлень, митне оформлення яких повинен провести Одержувач, компанія FedEx доставить Одержувачу документи для митного оформлення, і доставка документів вважатиметься своєчасною доставкою.


14. Податки та збори

14.1 З метою проведення митного оформлення певних вантажів компанія FedEx може сплачувати податки та збори, нараховані митними чиновниками, від імені платника та стягувати за це додаткову плату. Щодо всіх відправлень компанія FedEx може зв’язатися з платником і вимагати підтвердження домовленостей про відшкодування як умови проведення митного оформлення та здійснення доставки, а також, на розсуд компанії FedEx, вимагати сплату податків та зборів до видачі відправлення для доставки одержувачу. Додаткову інформацію можна отримати в центрі обслуговування клієнтів FedEx. 

14.2 Компанія FedEx надає лише орієнтовну суму податків і митних зборів за допомогою функції розрахунку приблизних розмірів податків і зборів на сайті fedex.com. Остаточні ставки податків і зборів можуть відрізнятися.

14.3 Якщо точність або обґрунтованість податків і зборів, нарахованих за Відправлення, оскаржується, компанія FedEx або призначений нею брокер може вивчити транспортні документи, передані разом із Відправленням. Якщо компанія FedEx дійде висновку, що податки та збори нараховано належним чином, Відправник зобов’язується сплатити податки та збори або забезпечити сплату податків і зборів Одержувачем (залежно від обставин).

14.4 У разі якщо компанія FedEx сплачує податки, збори або інші митні платежі від імені платника, платнику нараховується збір за супутні послуги з митного оформлення на основі єдиного тарифу або відсотка від загальної суми авансу. Розмір збору за супутні послуги з митного оформлення залежить від країни призначення. Щоб дізнатися більше про збори за супутні послуги з митного оформлення, відвідайте веб-сторінку fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Якщо відправник не призначив платника в авіанакладній, податки та збори автоматично нараховуватимуться одержувачу в дозволених випадках. Варіанти «Податки та збори за рахунок відправника» і «Податки та збори за рахунок третьої сторони» доступні тільки для доставок у певні пункти. По додаткову інформацію звертайтеся в центр обслуговування клієнтів FedEx.

14.6 Незалежно від будь-яких платіжних інструкцій про інше, відправник завжди несе повну відповідальність за сплату податків та зборів, а також усіх комісій і доплат, пов’язаних із виконаною FedEx сплатою податків та зборів, у разі якщо платіж не отримано. Якщо одержувач або третя сторона, від яких вимагається підтвердження відшкодування, відмовляється сплачувати податки та збори на вимогу, FedEx можемо звернутися до відправника з таким самим запитом. Якщо відправник відмовляється вжити достатніх заходів для відшкодування витрат компанії FedEx, відправлення може бути повернено відправнику (у такому разі відправник буде зобов’язаний сплатити початкові витрати та витрати за повернення) або поміщено на тимчасове зберігання, звичайний склад чи приписний митний склад, або вважатиметься таким, що не підлягає доставці. Якщо рахунок за транспортні збори, пов’язані з відправленням, виставляється на кредитну картку, компанія FedEx залишає за собою право також виставити рахунок на оплату податків та зборів, пов’язаних із цим відправленням, на цю кредитну картку. 

14.7 Залежно від варіантів, доступних у певних пунктах, доставка відправлення може бути затримана, якщо компанія FedEx не отримає належного підтвердження домовленостей щодо відшкодування їй податків та зборів, що підлягають сплаті. Такі затримки й будь-яке інше невиконання цих Умов вважаються відмовою від зобов’язань і не вважаються порушенням умов обслуговування. У зв'язку з цим на них не поширюється Гарантія повернення коштів (див. розділ 19 [«Гарантія повернення коштів»] і розділ 21 [«Відмова від зобов’язань»]). 

14.8 Сплата податків і зборів буде здійснена одним з таких способів виключно за рішенням компанії FedEx: готівкою, чеком (персональним чеком або чеком компанії, за умови, що надано дійсну ідентифікаційну інформацію), кредитною карткою, поштовим переказом, дорожнім чеком, дебетуванням або списанням коштів з рахунку з відтермінуванням платежу. FedEx не приймає попередню сплату податків та зборів. 

14.9 FedEx не несе відповідальності за відправлення, залишені на митниці, й ці відправлення можуть вважатися такими, що не підлягають доставці. 


15. Вибір маршруту

FedEx визначає маршрут усіх відправлень. Маршрут може періодично змінюватися без попереднього повідомлення. FedEx не розголошує інформацію про маршрут або заходи мережевої безпеки для захисту вантажів, що перевозяться. У зв'язку з цим перевірки мережі компанії FedEx або її транспортних засобів не допускаються, якщо відсутня відповідна законодавча або юридична вимога. 


16. Доставка

16.1 Доставка відправлень здійснюється за адресою одержувача відповідно до розділів 16.7, 16.8 і 16.9 нижче. Компанія не зобов’язана доставляти відправлення одержувачу особисто. FedEx може доставити відправлення одержувачу або іншій особі, яка, як видається, має право на отримання відправлень від імені одержувача. Адреси відправлення обов’язково повинні містити повну адресу одержувача, номер його телефону та адресу електронної пошти. 

16.2 Для деяких міжнародних пунктів призначення можливе використання абонентських скриньок, якщо відправник надасть FedEx номер телефону одержувача для забезпечення доставки. 

16.3. Компанія FedEx за жодних обставин не несе відповідальність у разі виникнення претензій, пов’язаних із затриманням або арештом товарів митними чи іншими державними органами під час транзиту.

16.4. Відправлення, адресовані в готелі, лікарні, урядові відомства або установи, університетські містечка та інші місця, які мають власне поштове відділення чи ділянку централізованого приймання, можуть бути доставлені в таке поштове відділення або ділянку централізованого приймання, якщо компанією FedEx не обумовлено інше перед відправленням.

16.5. Будь-яка зміна адреси за запитом, яка не є переадресацією або виправленням адреси, вважається компанією FedEx новим відправленням, і за нього стягуються нові транспортні збори.

16.6. За доставку в суботу, якщо така можливість існує, стягується плата за спеціальну обробку в тих країнах, де субота не є звичайним робочим днем.

16.7. Компанія FedEx може відмовитися забирати чи доставляти відправлення або використовувати альтернативні способи забирання й доставки в цілях забезпечення безпеки своїх працівників або у випадках, якщо компанія FedEx вважає, що її послуги можуть бути використані з порушенням застосовних законів, нормативних документів або правил.

16.8 Інструкції щодо доставки від відправника: варіанти підписання накладної  

a. Компанія FedEx пропонує «Варіанти підписання накладної», які може вибрати відправник під час заповнення авіанакладної, для доставки з і в певні країни й території, а також для певних транспортних послуг (див. сайт fedex.com або зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів FedEx для отримання додаткової інформації). 

b. Відправник підтверджує, що варіанти підписання накладної, які вибрав відправник, можуть включати, серед іншого: (i) видачу відправлення без підписання накладної; (ii) доставку сусідові, швейцару або коменданту будівлі чи подібній особі; (iii) видачу відправлення лише повнолітній особі за адресою доставки; або (iv) будь-яку комбінацію вищезазначених інструкцій. Обраний відправником варіант підписання накладної матиме переважну силу перед будь-якими додатковими інструкціями щодо доставки, отриманими від одержувача. 

c. У зв’язку з варіантами підписання накладної може стягуватися додаткова доплата. Див. розділ 4 («Паливний збір та інші збори»).

d. Якщо відправник не вибрав варіант підписання накладної, компанією FedEx застосовуються стандартні процедури доставки.

16.9 Інструкції щодо доставки від одержувача: відправлення В2С  

a. У деяких пунктах відправлення B2C можуть бути доставлені відповідно до додаткових інструкцій, отриманих FedEx від одержувача. Відправник явно визнає і погоджується з тим, що такі інструкції можуть привести до зміни інструкцій щодо доставки або установленого терміну доставки, узгоджених компанією FedEx з відправником. 

b. Відправник визнає і підтверджує, що інструкції від одержувача можуть включати, серед іншого: (i) перенесення доставки на інший час; (ii) доставку сусідові, швейцару або адміністратору; (iii) доставку за іншою адресою або іншій особі, за умови, що ця інша адреса розташована в тій самій країні, яка вказана в авіанакладній; (iv) надання інструкцій щодо місця, де потрібно залишити відправлення B2C без отримання підпису під час доставки; (v) доручення залишити відправлення B2C у пункті видачі (наприклад, у магазині); або (vi) будь-яку комбінацію вищевказаних інструкцій. У разі анулювання відправником та (або) одержувачем усього перевезення або його частини до доставки всі збори компанії FedEx все одно підлягають сплаті.  

c. FedEx може періодично змінювати доступні варіанти доставки відправлень В2С залежно від географічних та інших обмежень. Див. сайт fedex.com для отримання додаткової інформації про доступні варіанти доставки й умови. 

d. Розділ 19 («Гарантія повернення коштів») не поширюється на відправлення B2C, для яких одержувач надав додаткові інструкції щодо доставки згідно з цим положенням. 

е. Якщо одержувач надав додаткові інструкції щодо доставки відправлень іншого типу, відправник погоджується дотримуватися вимог розділу 16.


17. Повторна доставка

17.1 Комерційні доставки.  Компанія FedEx спробує здійснити повторну доставку автоматично або за запитом, якщо: (a) за адресою одержувача або по сусідству немає осіб, які можуть розписатися за відправлення, а також відсутня зафіксована відмова від підпису; (b) відправник вибрав варіант підписання накладної FedEx, але одержувач, який має право розписатися за доставку, відсутній; або (с) компанія FedEx визначила, що може залишити відправлення на зберіганні. Якщо комерційна доставка не була здійснена після трьох спроб або після зберігання протягом п’яти робочих днів з дати першої спроби доставки і, якщо застосовно, проведено митне оформлення в країні призначення, відправлення буде вважатися таким, що не підлягає доставці (див. розділ 18 [«Відправлення, що не підлягають доставці»]).

17.2. Доставки на адресу місця проживання й відправлення B2C.  Якщо доставку на адресу місця проживання не вдалося здійснити на адресу одержувача або на сусідню адресу з першої спроби, компанія FedEx може (на свій розсуд) спробувати виконати повторну доставку, зберігати відправлення до отримання подальших інструкцій щодо доставки від відправника чи одержувача або доставити відправлення до пункту, визначеного самою компанією FedEx. Якщо здійснити доставку на адресу місця проживання шляхом повторної спроби чи декількох спроб неможливо, або якщо відправник чи одержувач не надає додаткових інструкцій щодо доставки, або якщо FedEx не може здійснити доставку в інше місце, визначене FedEx, відправлення може вважатися таким, що не підлягає доставці (див. розділ 18 [«Відправлення, що не підлягають доставці»]).


18. Відправлення, що не підлягають доставці

18.1 Відправлення, що не підлягає доставці — це відправлення, що не може бути доставлене через причини, які включають, серед іншого, такі: (a) адреса одержувача неповна, нерозбірлива, невірна або її неможливо знайти; (b) не вдалося зв'язатися з одержувачем відправлення або одержувач не зміг одержати відправлення; (c) адресат відправлення перебуває в регіоні, який не обслуговується компанією FedEx; (d) офіс одержувача зачинений; (e) доставка неможлива через відсутність або відмову відповідної особи прийняти доставку чи підписати накладну на відправлення; (f) відправлення не може пройти митне оформлення; (g) відправлення може спричинити пошкодження або затримку інших відправлень чи майна або заподіяти тілесні ушкодження людям; (h) відправлення містить заборонені предмети; (i) одержувач не може або відмовляється оплатити відправлення за рахунок одержувача; (j) відправлення було неправильно упаковано; (k) вміст чи упаковка відправлення пошкоджені такою мірою, що повторне упакування не є можливим; (l) з інших причин, вказаних в розділі 17 («Повторна доставка»).

18.2 Якщо відправлення є таким, що не підлягає доставці з будь-якої причини, компанія FedEx може спробувати зв’язатися з відправником для організації повернення відправлення з урахуванням будь-яких місцевих нормативних обмежень. Якщо не вдалося зв’язатися з відправником протягом п’яти робочих днів або відправник не надав інструкцій в прийнятний термін, компанія FedEx може повернути відправлення відправнику, відправити його на тимчасове зберігання, помістити відправлення на звичайний склад чи приписний митний склад або утилізувати його. Якщо відправлення неможливо доставити, розмитнити або повернути, компанія FedEx може передати або утилізувати відправлення. Відправник несе відповідальність за оплату всіх видатків, витрат і платежів, понесених у процесі повернення, зберігання або утилізації недоставлених відправлень, за винятком випадків, коли відправлення не було доставлене з вини компанії FedEx.

18.3. Відправлення, які неможливо повернути у зв’язку з місцевими нормативними обмеженнями, відправляються на тимчасове зберігання, поміщаються на звичайний склад або приписний митний склад чи утилізуються відповідно до місцевого законодавства. Відправник надає свою згоду на оплату всіх витрат, понесених компанією FedEx у зв’язку з таким розміщенням або утилізацією.

18.4 Збори за повернення відправлення будуть нараховані відправнику разом з початковими зборами, окрім випадків, коли неможливість доставки відправлення трапилася з вини компанії FedEx. Крім того, будуть включені будь-які інші витрати, понесені компанією FedEx в процесі повернення. Для повернення відправлень з небезпечними товарами, що не підлягають доставці, відправник повинен надати заповнену авіанакладну на повернення й усі інші необхідні документи.


19. Гарантія повернення коштів

Компанія FedEx надає гарантію повернення коштів за деякі транспортні послуги відповідно до цих Умов. Гарантію повернення коштів може бути призупинено, змінено або скасовано компанією FedEx в будь-який час без попереднього повідомлення відправника або одержувача. Таке призупинення, зміна чи скасування поширюється на відправлення, передані в компанію FedEx після відповідної дати. Детальну інформацію про поточний статус гарантії повернення коштів можна отримати на сайті fedex.com.

19.1 Гарантія повернення коштів.

a. У разі порушення умов обслуговування і за запитом компанія FedEx на свій розсуд відшкодує або зарахує на застосовний рахунок-фактуру сплачені платником транспортні збори з урахуванням нижчевикладених обмежень.  

b. Гарантія повернення коштів компанії FedEx поширюється на транспортні послуги, за винятком внутрішньоєвропейських відправлень за тарифом Economy або FedEx International Connect Plus. 

c. Якщо відправник передасть пакунки, кількість, тип, розмір або вага яких перевищує середнє значення для пакунків, переданих відправником в офіс компанії протягом року, компанія FedEx може прийняти такі пакунки, але призупинити дію гарантії повернення коштів або змінити встановлені терміни доставки.

d. У разі порушення умов обслуговування ця гарантія повернення коштів є для відправника єдиним засобом правового захисту з метою відшкодування всіх або частини транспортних зборів за відправлення. У разі призупинення дії гарантії повернення коштів для відповідних відправлень не буде установлених термінів доставки, в зв'язку з чим не буде засобів правового захисту або відшкодування транспортних зборів за те, що в іншому випадку вважалося б порушенням умов обслуговування. 

19.2 Обмеження. Застосовуються наступні обмеження:

a. Для кожного пакунка дозволяється лише одне відшкодування або залік коштів. У разі відправлень з кількома позиціями гарантія повернення коштів поширюється на кожен пакунок у відправленні. Якщо порушення умов обслуговування сталося стосовно будь-якого пакунка у відправленні, відшкодування або залік коштів здійснюється лише за частину транспортних зборів, що застосовуються до цього пакунка. 

b. Залік або відшкодування за цією гарантією повернення коштів розповсюджується лише на транспортні збори за відправлення, що спричинило виплату коштів. Гарантія повернення коштів не поширюється на збори, податки або будь-які інші витрати, які не відносяться до транспортних зборів.

c. Якщо відправник попросив доставити відправлення пізніше початкового встановленого терміну до першої спроби доставки, встановлений термін доставки для застосування гарантії повернення коштів буде змінений з урахуванням запитаної дати або часу доставки. 

d. На час доставки можуть вплинути національні чи державні свята в пункті відправлення та пункті призначення. Установлений термін доставки для застосування гарантії повернення коштів подовжується на період тривалості вихідних днів. Міжнародний календар свят FedEx доступний на сайті fedex.com; однак на час доставки також можуть вплинути місцеві або регіональні свята.

e. Для відправлень, доставка яких планується протягом семи календарних днів до Різдва, встановлений термін доставки для застосування гарантії повернення коштів подовжується до кінця дня в опубліковану дату встановленого терміну доставки для обраної послуги та пункту призначення. 

f. Для послуг FedEx International Next Flight зазначений встановлений термін доставки може бути змінений з багатьох причин, які включають затримку чи скасування рейсів у зв’язку з проблемами повітряного сполучення, погодними умовами або технічними несправностями. Якщо встановлений термін доставки змінюється, гарантія повернення коштів поширюється лише на останній зазначений встановлений термін доставки. 

g. Для відправлень за тарифом FedEx Europe First (за які стягується збір за доставку на додаток до вартості тарифу FedEx International Priority) компанія FedEx за запитом відшкодує або зарахує на застосовний рахунок-фактуру такі витрати: 

i. збір за доставку для послуги FedEx Europe First, але не транспортні збори в разі порушення умов обслуговування для послуги FedEx Europe First; або 

ii. транспортні збори на додаток до збору за доставку для послуги FedEx Europe First в разі порушення умов обслуговування для послуги FedEx International Priority.

Усі обмеження, встановлені в цьому розділі про гарантію повернення коштів, тією ж мірою застосовуються і до послуги FedEx Europe First.

h. Якщо відправник вирішує залишити відправлення в центрі FedEx Authorized Ship Center або в пункті FedEx Drop Box, установлений термін доставки починається з моменту, коли компанія FedEx забирає відправлення із центру FedEx Authorized Ship Center або пункту FedEx Drop Box (залежно від обставин). Докладнішу інформацію про діючі терміни, протягом яких компанія FedEx забирає відправлення, можна отримати в центрі FedEx Authorized Ship Center або в пункті FedEx Drop Box (залежно від обставин). 

19.3 Винятки. Гарантія повернення коштів не буде діяти й компанія FedEx не зобов'язана відшкодовувати або зараховувати транспортні збори в наступних випадках:

a. Компанія FedEx надала доказ своєчасної доставки з зазначенням дати, часу доставки й, у відповідних випадках, повного імені та прізвища особи, що розписалася в отриманні відправлення.

b. Порушення умов обслуговування повністю або частково викликано обставинами, описаними в розділі 21 («Відмова від зобов'язань»).

c. За номером рахунка FedEx платника є заборгованості або були вказані недійсні платіжні інструкції.

d. Клієнти присвоїли пакунку або відправленню невірні номери відстеження FedEx за допомогою електронних пристроїв відправки FedEx.

e. Відправлення містило заборонені предмети, небезпечні товари або сухий лід, навіть якщо таке відправлення було явно прийнято компанією FedEx. 

f. Відправлення було затримано на вимогу митниці або інших контрольних органів.

g. Затримка доставки була спричинена дотриманням політики FedEx щодо виплати податків та зборів перед митним оформленням або під час доставки.

h. Відправлення було відправлено на абонентську скриньку, доступну для доставки.

i. Відправник надав компанії FedEx інструкції щодо доставки згідно з розділом 16.9 («Інструкції щодо доставки від одержувача: відправлення В2С»)

j. Відправлення було затримане в зв'язку з зазначенням невірної, неповної або неточної інформації про одержувача або в зв'язку з недоступністю або відмовою відповідної особи прийняти доставку або розписатися в отриманні пакунку.

k. Відправлення було визнане таким, що не підлягає доставці (див. розділ 18 [«Відправлення, що не підлягають доставці»]), або повернене.

l. Гарантія повернення коштів не поширюється на коригування рахунків-фактур на підставі завищеної ціни. 

m. Якщо відправник або одержувач вказав митним брокером для відправлень FedEx International Broker Select не компанію FedEx або призначеного нею брокера. 

19.4 Запити на відшкодування або залік витрат. Недотримання будь-яких з перерахованих нижче умов, зокрема про повідомлення зазначеним чином і в межах зазначеного терміну, призведе до відхилення запиту відправника на відшкодування або залік витрат, в результаті чого відправник не зможе отримати компенсацію за порушення умов обслуговування:

a. Термін повідомлень про запит.Компанія FedEx повинна отримати повідомлення про запит на відшкодування або залік транспортних зборів по одному із затверджених каналів протягом 15 днів з дати виставлення рахунка‑фактури (або дати відправлення в разі авансового платежу). 

b. Необхідна інформація. Усі повідомлення про порушення умов обслуговування мають містити номер рахунка FedEx відправника (за наявності), номер авіанакладної або номер відстеження FedEx, дату відправлення, а також повну й точну інформацію про одержувача.

c. Способи подання запиту. Платник може подати запит про відшкодування або залік транспортних зборів у зв'язку з порушенням умов обслуговування по електронній пошті, на сайті fedex.com або зателефонувавши в центр обслуговування клієнтів FedEx. Способи можуть відрізнятися залежно від місцезнаходження відправлення. Запити, подані будь-яким іншим способом, будуть вважатися недійсними. Наприклад, часткова оплата за рахунком‑фактурою не вважається запитом на коригування рахунка‑фактури або повідомленням про запит на відшкодування витрат.


20. Обмеження відповідальності

20.1 Стандартні обмеження відповідальності за транспортні послуги. Максимальна сума відповідальності компанії FedEx за втрату, пошкодження або затримку в зв'язку з наданням транспортних послуг обмежена (залежно від того, що вище): (a) сумою, передбаченою застосовними конвенціями; або (b) сумою в розмірі 100 доларів США за відправлення (якщо відправник не задекларував більшу вартість для перевезення і не сплатив необхідний збір, як описано в розділі 20.3). Вищевказані обмеження також поширюються на всі претензії, пов'язані з наданням внутрішніх транспортних послуг, у разі відсутності обов'язкових або менш суворих обмежень відповідальності у чинному національному транспортному законодавстві (якщо відправник не задекларував більшу вартість для перевезення і не сплатив необхідний збір, як описано в розділі 20.3).

20.2 Обмеження відповідальності за іншими претензіями. У випадках, на які не поширюється дія розділу 20.1 («Стандартні обмеження відповідальності за транспортні послуги»), максимальна сума відповідальності компанії FedEx за втрату, пошкодження або затримку або будь-які інші претензії в зв'язку з наданням додаткових послуг або в зв'язку з іншими порушеннями договору становить 3,40 євро за кілограм і ні в якому разі не може перевищувати 10 000 євро за подію або серію взаємопов'язаних подій.  

20.3 Максимальна сума відповідальності: заявлена вартість для перевезення. FedEx не передбачає відповідальності за вантаж або страхування від усіх ризиків, але відправник може сплатити додатковий збір, щоб вказати в авіанакладній заявлену вартість для перевезення понад обмеження, зазначені в попередніх розділах 20.1 та 20.2. Якщо відправник прийме рішення сплатити такий збір, діятимуть наступні умови:  

a. Заявлена вартість для перевезення являє собою максимальну суму відповідальності компанії FedEx в зв'язку з відправленням і не може перевищувати заявлену вартість для митниці, зазначену в авіанакладній. 

b. Можливі збитки, що перевищують заявлену вартість для перевезення, несе відправник.

c. Буде розрахований збір за кожні 100 доларів США (або частку цієї суми), на які заявлена вартість для перевезення перевищує чинні стандартні обмеження відповідальності, зазначені вище, аж до нижчезазначених максимальних меж. Щоб отримати більше інформації про додатковий збір, відправник повинен ознайомитися з прейскурантом FedEx, чинним на момент відправлення, або зателефонувати в компанію FedEx. 

d. Незалежно від заявленої вартості для перевезення, відповідальність компанії FedEx за доведену втрату, пошкодження, затримку або будь-які інші претензії у зв'язку з відправленням не може перевищувати вартість ремонту відправлення, його залишкову вартість або вартість заміни залежно від того, яка з цих сум менша. Компанія FedEx має право вимагати незалежного підтвердження вартості вмісту відправлення, за яким подана претензія. 

e. Максимальна заявлена вартість для митниці та перевезення обмежена, може відрізнятися залежно від регіону і діє не в усіх країнах і територіях. Максимальна заявлена вартість для митниці на вміст конверта FedEx Envelope або упакування FedEx Pak, незалежно від місця призначення, становить 500 доларів США за відправлення. Максимальна заявлена вартість для перевезення на вміст конверта FedEx Envelope або упакування FedEx Pak, незалежно від місця призначення, становить 100 доларів США за відправлення. Товари, фактична чи заявлена вартість яких перевищує вказані суми, не повинні перевозитися в конвертах FedEx Envelope або упакуваннях FedEx Pak. 

f. Якщо інше не вказано компанією FedEx, максимальна заявлена вартість для перевезення становить 50 000 доларів США за відправлення, за винятком вантажних перевезень, які мають обмеження максимальної заявленої вартості для перевезення, що становить 100 000 доларів США за відправлення. 

g. Компенсація не надається за (i) непрямі збитки; (ii) затримки або збитки, викликані порушенням відправником своїх зобов'язань відповідно до цих Умов.

h. Компенсація за збитки, пов'язані з додатковими послугами, не надається. 

i. Заявлена вартість для перевезення або для митниці, що перевищує максимальні суми, передбачені цими Умовами, вважається недійсною. Така заявлена вартість автоматично буде знижена до дозволених меж для відправлення. Якщо компанія FedEx приймає до перевезення відправлення із заявленою вартістю, що перевищує максимально дозволену, це не означає відмову від будь-яких положень цих Умов. Компанія FedEx не може за запитом змінити заявлену вартість в авіанакладній після її передачі компанії FedEx. 

j. Якщо відправник не зазначив заявлену вартість для перевезення кожного окремого пакунка в авіанакладній, а замість цього вказав загальну заявлену вартість відправлення в цілому, заявлена вартість кожного пакунка визначається шляхом ділення загальної заявленої вартості на кількість пакунків, зазначену в авіанакладній. Заявлена вартість будь-якого пакунка у відправлені в жодному разі не повинна перевищувати заявлену вартість відправлення.

20.4 Унікальні предмети. Сума відповідальності компанії FedEx за відправлення, що містять унікальні предмети (повністю або частково), не може перевищувати максимальну заявлену вартість для перевезення розміром 1000 доларів США за відправлення або ліміт, встановлений відповідною конвенцією з перевезення товарів, залежно від того, що більше.


21. Відмова від зобов'язань

21.1 Компанія FedEx не несе жодної відповідальності за наступне:

a. Будь-які збитки (з додатковими обмеженнями, викладеними в цих Умовах), сума яких перевищує заявлену вартість для перевезення (відповідно до обмежень, зазначених в розділі 20.3 [«Максимальна сума відповідальності: заявлена вартість для перевезення»]), або обмеження відповідальності, зазначене в застосовній конвенції, або (для відправлень з і між зазначеними пунктами в межах однієї країни) передбачене чинними й обов'язковими до виконання місцевими законами, залежно від того, що більше, навіть якщо компанія FedEx знала або повинна була знати про можливість таких збитків. 

b. Фактичні, випадкові, супутні або непрямі втрати чи збитки, включно з витратами на альтернативні способи транспортування, втратою вигоди, доходів чи прибутку, експлуатаційних якостей, очікуваної економії, репутації або можливостей. 

с. Втрати або затримки в певних обставинах, викладених в розділі 19.3 («Гарантія повернення коштів – виключення»).

21.2 Відправник приймає на себе всі можливі ризики втрати, пошкодження або затримки за винятком тих, які компанія FedEx явно прийняла згідно з цими Умовами. За бажанням відправник може оформити страховку самостійно. FedEx не надає страхове покриття.

21.3 Компанія FedEx не бере на себе ніяких зобов'язань і відмовляється від будь-яких коригувань, відшкодувань або заліків за втрату, пошкодження, затримку, помилкову доставку, недоставку, надання помилкової інформації або ненадання інформації, викликані будь-якими із зазначених нижче подій (список не є вичерпним):

а. Дії, порушення або бездіяльність відправника, одержувача або будь-якої іншої сторони, зацікавленої у відправленні.

b. Характер відправлення або наявність пошкоджень, явних або прихованих дефектів чи крихкості відправлення.

c. Порушення цих Умов або інших умов або положень, які застосовуються до відправлення, зокрема перевезення заборонених предметів, небезпечних товарів, неправильний опис вантажу, неналежна фіксація, маркування або адресація відправлень.

d. Штрафи, неустойки та інші фінансові стягнення з відправника або одержувача будь‑яким регуляторним органом або третьою особою.

е. Будь-які події, що перебувають поза межами контролю компанії FedEx, зокрема пандемія або епідемія, повітряні катастрофи, дії соціально небезпечних елементів, дії органів державної влади або контрольних органів, що володіють законними або фактичними повноваженнями, дії або бездіяльність митних органів, бунти, страйки, що відбулися, або очікувані страйки чи інші місцеві конфлікти, громадянські заворушення, небезпеки в зв'язку зі збройними конфліктами або погодними умовами, порушення в роботі повітряних мереж або мереж наземного транспортування на місцевому рівні, на рівні держави або на міждержавному рівні, кримінальні дії осіб або організацій, зокрема терористичні акти, стихійні лиха, порушення або відмови мереж зв'язку або інформаційних систем (зокрема систем FedEx), механічні затримки або умови, що становлять небезпеку для персоналу FedEx.

f. Неналежне або недостатнє пакування, зокрема відмова відправника використовувати пакування, схвалене компанією FedEx, у випадках коли таке схвалення запитане, рекомендоване або необхідне. Зокрема, комп'ютери, електроніка, крихкі предмети й спиртні напої повинні бути упаковані відповідно до інструкцій FedEx, доступних на сайті fedex.com. Надання компанією FedEx пакування, консультацій, допомоги та інструкцій щодо належного пакування відправлень не означає прийняття компанією FedEx на себе відповідальності, за винятком випадків, коли компанією FedEx явно зазначено інше в письмовій формі.

g. Дотримання усних чи письмових інструкцій щодо доставки, отриманих від відправника, одержувача або осіб, які заявляють, що виступають представниками відправника чи одержувача.

h. Затримка доставки, спричинена дотриманням політики компанії FedEx щодо виплати зборів. 

i. Нездатність компанії FedEx надати копію звіту про доставку або копію підпису, отриманого під час доставки.

j. Пошкодження, стирання або неможливість отримання даних, збережених на магнітних плівках, у файлах або на інших накопичувачах, або стирання чи пошкодження фотографічних зображень або звукових записів з експонованих плівок.

k. Недотримання компанією FedEx вимог графічних позначень орієнтації пакунка (наприклад, стрілки «УГОРУ», маркування «ЦИМ КІНЦЕМ УГОРУ»).

l. Неповідомлення або затримка при повідомленні компанією FedEx відправника або одержувача про будь-які затримки, втрату або пошкодження відправлення, неповну, невірну або неточну адресу одержувача або митного брокера, невірну, неповну або відсутню документацію або несплату податків та зборів, необхідних для пропуску відправлення.

m. Втрата або пошкодження окремого предмету, документально підтверджені відомості про отримання якого у компанії FedEx відсутні, зокрема у випадках, коли при передачі відправлення компанії FedEx товари були попередньо завантажені на причіп, встановлені на піддон або упаковані так, що кількість предметів або вміст відправлення неможливо було перевірити.

n. Втрата будь-яких персональних або фінансових даних, які включають номер соціального страхування, дату народження, номер посвідчення водія, номер кредитної або дебетової картки й інформацію про фінансовий рахунок.

о. Невидалення відправником інформації про відправлення, внесеної в систему або пристрій доставки компанії FedEx, якщо відправлення не було передано компанії FedEx.

p. Пошкодження, виявлені за допомогою індикатора ударів, нахиломіра або приладів для вимірювання температури.  

q. Недотримання встановленого терміну доставки будь‑яких відправлень з неповною або неправильною адресою (див. розділ 18 [«Відправлення, що не підлягають доставці»]).

21.4 Якщо компанія FedEx не бере на себе зобов'язання, зокрема зобов'язання, що перевищують ті, які компанія FedEx явно взяла на себе відповідно до цих Умов, відправник бере на себе зобов'язання і дає згоду відшкодувати компанії FedEx і звільнити її від відповідальності за будь-які збитки, заподіяні відправленням компанії FedEx чи третій особі, або від відповідальності за будь-які претензії третіх осіб, зокрема одержувача. 

21.5 Платежі, здійснені компанією FedEx у зв’язку з претензією відправника або третьої особи, не вважаються прийняттям відповідальності або відмовою від положень, викладених у розділі 21.


22. Відсутність гарантій

Компанія FedEx не надає інших гарантій, безпосередніх або опосередкованих, окрім прямо зазначених у цих Умовах.


23. Претензії

Компанія FedEx приймає до розгляду претензії, які відносяться до відправлення, за винятком претензій про порушення умов обслуговування (див. розділ 19 [«Гарантія повернення коштів»]), тільки якщо заявник дотримується застосовних конвенцій і наступної процедури; в іншому випадку жодні претензії до компанії FedEx прийняті не будуть. 

23.1 Повідомлення про претензію. Компанію FedEx необхідно повідомити про всі претензії в нижченаведені терміни: 

a. Претензії у зв'язку з пошкодженнями (явними або прихованими), затримками (зокрема претензії в зв'язку із псуванням швидкопсувних товарів) або відсутнім вмістом приймаються протягом 21 дня з дати доставки відправлення. Прийом відправлення одержувачем без такого повідомлення про пошкодження у квитанції про доставку вважається явним доказом того, що відправлення було доставлено в належному стані. 

b. Будь-які інші претензії, включно з претензіями щодо втрати, невиконання доставки або помилкової доставки, приймаються протягом дев’яти місяців після передачі відправлення компанії FedEx.

Про всі подібні претензії слід повідомляти під час доставки у відповідному документі про доставку, на сайті fedex.com або звернувшись до центру обслуговування клієнтів компанії FedEx. 

23.2 Необхідна інформація. Усі повідомлення про претензії повинні включати повну інформацію про відправника та одержувача, а також номер відстеження FedEx, дату відправлення, кількість місць і вагу відправлення.  Протягом дев’яти місяців після передачі відправлення компанії FedEx претензію необхідно повністю підтвердити документами, спрямувавши всю відповідну підтверджувальну документацію в компанію FedEx (наприклад, рахунки‑фактури про придбання, оцінена вартість ремонтних робіт). Компанія FedEx розглядає претензії про наявність пошкоджень тільки в разі надання одержувачем вмісту, оригінальної транспортної картонної коробки й пакування для огляду представниками компанії FedEx у відправника або в офісі компанії FedEx перед винесенням рішення по претензії. 

23.3 Обмеження. Компанія FedEx не зобов’язана вживати будь-яких заходів щодо претензії, доки не будуть оплачені всі збори; сума претензії не може вираховуватися з таких зборів. За одним відправленням може бути подана лише одна претензія. Ухвалення платежу за претензією анулює право вимоги відшкодування додаткових збитків або право вимоги додаткового відшкодування за цим відправленням. Відправники або одержувачі, пакунки яких були передані компанії FedEx через експедитора, не мають прав на використання будь-яких засобів правового захисту або судового захисту за правом справедливості проти компанії FedEx. 

23.4 Судові позови. Стягнення з компанії FedEx шкоди у зв'язку з перевезенням можливе тільки в разі розгляду позову повноважним судом протягом двох років з фактичної дати доставки (у разі пошкодження, недостачі або затримки) або очікуваної дати доставки (у разі втрати, недоставки чи помилкової доставки), або відповідно до застосовуваного закону про позовну давність, залежно від того, який термін коротший.


24. Субпідряди

Компанія FedEx залишає за собою право доручити субпідряднику всі послуги або їх частину.


25. Захист даних

25.1 Такі терміни, як «контролер», «персональні дані», «суб'єкт даних» й «обробка», мають значення, присвоєне їм Загальним регламентом про захист даних (ЄС) 2016/679 («GDPR») і будь-якими іншими законодавчими актами і нормативними документами, які відносяться до обробки персональних даних («Персональні дані») згідно з цими Умовами (усе разом — «Законодавство в сфері захисту даних»).

25.2 Компанія FedEx і відправник підтверджують, що обидві сторони є повноправними контролерами стосовно обробки будь-яких Персональних даних сторонами або між сторонами з дотриманням цих Умов.

25.3 У зв'язку з обробкою Персональних даних відповідно до цих Умов відправник гарантує дотримання Законодавства в сфері захисту даних, зокрема надання інформації суб'єктам даних відповідно до Законодавства в сфері захисту даних, надання інформації, яка міститься в повідомленні про конфіденційність компанії Fedex на сайті fedex.com, і отримання законних підстав відповідно до Законодавства в сфері захисту даних, наприклад виконання договору, законні інтереси чи згода.

25.4 Відправник відшкодує компанії FedEx усі витрати, претензії, збитки та видатки, понесені компанією FedEx у зв’язку з недотриманням відправником цього розділу 25.

25.5 Відправник гарантує, що законні підстави, зазначені в розділі 25.3, також дозволяють здійснювати передачу Персональних даних компанії FedEx, її афілійованим особам, філіям, консультантам, аудиторам і будь-яким третім особам, задіяним компанією FedEx для виконання своїх зобов'язань перед відправником відповідно до цих Умов у будь-якій країні в Європейській економічній зоні («ЄЕЗ»)та за її межами.

25.6 Будь-яка передача Персональних даних від відправника компанії FedEx або навпаки з ЄЕЗ або Швейцарії до країни за межами ЄЕЗ або Швейцарії регулюється стандартними договірними положеннями між контролерами (Рішення 2004/915/ЕС, далі — «SCC-CC») у такому самому значенні, що й у статті 46(2)(C) GDPR, з якою можна ознайомитися за цим посиланням: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. З цією метою положення SCC-CC повністю включені в ці Умови за допомогою посилання. Приймаючи ці Умови, сторони (a) вважаються такими, що підписали угоди SCC-CC, (b) повною мірою приймають положення угод SCC-CC, (c) зобов’язуються дотримуватися викладених у них умов і (d) погоджуються з тим, що будь-які зміни, внесені в це або подальше Рішення та (або) URL-адресу, поширюються на Рішення та (або) URL-адресу, зазначені в розділі 25.6, і замінюють їх. Відповідно до угод SCC-CC компанія FedEx як контролер виступає в ролі експортера даних, у тому числі й від імені своїх дочірніх компаній, а відправник як контролер виступає в ролі імпортера даних (або навпаки, якщо застосовно). Наведені вище положення не обмежують право компанії FedEx приймати одноосібне рішення про використання іншого належного механізму передачі відповідно до Законодавства в сфері захисту даних. До Персональних даних, що передаються, може належати індивідуальна контактна інформація відправників і одержувачів, як-от імена й адреси, необхідна для ефективного надання послуг компанією FedEx, зокрема доставки посилок і забезпечення можливостей відстеження, як докладніше або іншим чином викладено в цих Умовах і відповідно до Додатків угод SCC-CC.

25.7 Якщо Суд Європейського союзу, місцевий наглядовий орган або аналогічний урядовий орган визначить, що Умови цього розділу 25 та (або) угоди SCC-CC не є законним методом передачі Персональних даних за межі ЄЕЗ або Швейцарії, сторони проведуть добросовісні переговори й визначать альтернативний метод такої передачі в законний спосіб.


26. Повнота угоди

Ці Умови являють собою повний текст угоди між сторонами та, відповідно до розділу 1 («Застосування»), мають пріоритет над будь-якими іншими усними або письмовими умовами та положеннями. Ці Умови можна анулювати тільки шляхом явної письмової угоди між сторонами. 


27. Переуступлення

Ані права, ані обов'язки будь-якої зі сторін відповідно до цих Умов не можуть бути призначені або передані без попередньої письмової згоди іншої сторони, однак компанія FedEx може призначити всі або деякі свої права й делегувати свої обов'язки за цими Умовами будь-якій афільованій особі. Без обмеження вищенаведеного, ці Умови є обов'язковими до виконання і діють в інтересах сторін, їх наступників і призначених осіб.


28. Збереження прав

Нездатність FedEx забезпечити дотримання або застосування будь-якого положення цих Умов не вважається відмовою від цього положення й жодним чином не применшує право FedEx на застосування такого положення.


29. Обов'язкова сила закону

Ці Умови не звільняють від жодної відповідальності, якщо звільнення від такої відповідальності заборонене законом. Якщо будь-яке положення, що міститься або згадується в цих Умовах, суперечить будь-яким застосовним обов'язковим міжнародним угодам, місцевим законам, постановам уряду, розпорядженням або вимогам, таке положення обмежується максимально дозволеними рамками й у такому вигляді залишається чинним як частина договору, укладеного між компанією FedEx і відправником. Недійсність чи неможливість виконання будь-якого положення не впливає на інші частини цих Умов.


30. Медіація

Бельгійське право передбачає для користувачів бельгійських вхідних чи вихідних поштових послуг право вимагати втручання уповноваженого з розгляду скарг (омбудсмена) в секторі поштових послуг (адреса: Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES [фр.]; Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL [нідерл.]), за умови, що користувач попередньо ознайомить зі своєю скаргою компанію FedEx. Таке втручання не обмежує дію положень цих Умов.


31. Регулююче право та юрисдикція

За винятком випадків, передбачених будь-якою застосовною конвенцію, ці Умови й усі суперечки, що виникають у зв'язку з послугами компанії FedEx за цими Умовами, регулюються нормами й судами країни або території, в якій відправлення було прийнято компанією FedEx для надання послуг.