FedEx Logo

Trợ Giúp Về FedEx Ship Manager®

Các Tùy Chọn FedEx Ship Manager®

Các Tùy Chọn Trợ Giúp


Menu Trợ giúp

Nhấp vào menu Trợ giúp ở đầu mỗi trang để truy cập các công cụ sau đây:

 • Trợ giúp về trang này – Bao gồm Câu hỏi thường gặp, các hướng dẫn cụ thể và thông tin bổ sung về các phần và quy trình bạn thấy trên màn hình.
 • Hướng dẫn trợ giúp tương tác – Cung cấp bản Minh họa, cho phép thực hành sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, trợ giúp trong các giao dịch thực tế, cung cấp bản Hướng dẫn người dùng có thể in được và thông tin “Có gì mới”.

 

Liên hệ FedEx

Tham khảo Hỗ trợ khách hàng của FedEx để biết cách liên hệ với FedEx qua email, thư hoặc điện thoại.

Tùy chọn


Sử dụng màn hình Tùy chọn để tùy chỉnh FedEx Ship Manager® trên fedex.com để tiện sử dụng. Bạn có thể đặt các tùy chọn và thông tin bạn sử dụng nhiều nhất làm mặc định khi vận chuyển. Không có mục nhập nào bắt buộc trên màn hình này, do đó bạn chỉ cần xác định những tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu vận chuyển của mình. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia/địa điểm gửi hàng của bạn.

Lưu ý: Trong khi tạo lô hàng, bạn có thể thay đổi các giá trị mặc định của trường cho lô hàng đó. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi các mặc định trên màn hình Tùy chọn khi tạo lô hàng, các giá trị mặc định mới sẽ không áp dụng cho lô hàng hiện tại.

Để được trợ giúp chi tiết về các phần trên màn hình này, bạn có thể tiếp tục đọc bên dưới hoặc khám phá một trong các chủ đề cụ thể sau. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết Trợ giúp nằm ở đầu mỗi phần:

Từ


Hiển thị trường ID liên hệ

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị trường ID liên hệ khi vận chuyển.

 

Kích hoạt liên kết để chọn địa chỉ từ Outlook

Chọn tùy chọn này để kích hoạt liên kết Chọn địa chỉ từ Microsoft Outlook® trong phần Từ khi vận chuyển.

 

Luôn hiển thị mở rộng phần này

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị mở rộng phần này khi tạo lô hàng.

Xem thêm thông tin

Đến


Hiển thị trường ID liên hệ

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị trường ID liên hệ khi vận chuyển.

 

Luôn lưu địa chỉ người nhận mới vào sổ địa chỉ

Chọn tùy chọn này để lưu tất cả địa chỉ mới vào Sổ địa chỉ của bạn.

 

Kích hoạt liên kết để chọn địa chỉ từ Outlook

Chọn tùy chọn này để kích hoạt liên kết Chọn địa chỉ từ Microsoft Outlook® trong phần Đến khi vận chuyển.

Xem thêm thông tin

Chi tiết hóa đơn


Lập hóa đơn vận chuyển cho

 1. Chọn tài khoản thường lập hóa đơn nhất từ menu thả xuống.
 2. Nếu bạn chọn Người nhận hoặc Bên thứ ba, nhập số tài khoản FedEx gồm 9 chữ số để lập hóa đơn.
 3. Nếu bạn chọn Người gửi, trường Số tài khoản sẽ được điền tự động.

 

Lập hóa đơn thuế hải quan/thuế/phí cho

 1. Chọn tài khoản thường lập hóa đơn nhất về thuế hải quan, thuế và phí cho lô hàng quốc tế từ menu thả xuống.
 2. Nếu bạn chọn Người nhận hoặc Bên thứ ba, nhập số tài khoản FedEx gồm 9 chữ số để lập hóa đơn.
 3. Nếu bạn chọn Người gửi, trường Số tài khoản sẽ được điền tự động.

 

Tùy chọn tham chiếu

 1. Nhấp vào tùy chọn này để hiển thị các trường tham chiếu.
 2. Chọn các tham chiếu bạn muốn được nhắc nhập. Các trường tham chiếu này sẽ xuất hiện trong phần Chi tiết lập hóa đơn khi tạo lô hàng.
 3. Nhập thông tin mặc định bạn muốn cung cấp kèm theo từng lô hàng.

 

Kích hoạt phí xử lý bổ sung

 1. Nhấp vào tùy chọn này và chỉ định Số tiền cố định và số tiền thay đổi bạn thường sử dụng nhất cho FedEx Express của mình.
 2. Chọn xem áp dụng chi phí vào mục nào từ menu thả xuống Thêm số tiền vào.

Xem thêm thông tin

Dịch vụ


Loại dịch vụ

Chọn dịch vụ FedEx bạn thường sử dụng nhất từ menu thả xuống. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về dịch vụ FedEx tại fedex.com để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ và cam kết giao hàng của FedEx.


Các dịch vụ đặc biệt

 1. Nhắc tôi về tùy chọn giao hàng vào Thứ Bảy
  Chọn tùy chọn này để luôn được nhắc về các tùy chọn giao hàng vào Thứ Bảy khi áp dụng cho lô hàng của bạn.
 2. Các tùy chọn Hiển thị FedEx InSight®
  Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị tùy chọn Hiển thị FedEx InSight® trong phần Dịch vụ đặc biệt. Bạn phải đăng ký FedEx InSight để có thể sử dụng tùy chọn này.
 3. Luôn hiển thị mở rộng phần này
  Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị mở rộng phần này khi tạo lô hàng.

Xem thêm thông tin

Chi tiết gói hàng & lô hàng


Loại gói hàng

Chọn loại gói hàng bạn thường sử dụng nhất từ menu thả xuống. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về dịch vụ FedEx tại fedex.com để biết thông tin chi tiết về dịch vụ đóng gói của FedEx.

 

Đơn vị đo

Chọn đơn vị đo mặc định cho các lô hàng quốc tế của bạn.

 

Tiền tệ

Chọn mẫu tiền tệ bạn thường sử dụng nhất từ menu thả xuống. Loại tiền tệ thường tương ứng với quốc gia/địa điểm gửi hàng.

Xem thêm thông tin

 

Nhận hàng/Bỏ hàng vào thùng nhận hàng


Lên lịch nhận hàng trực tuyến

Chọn tùy chọn này để luôn lên lịch nhận hàng khi bạn tạo lô hàng.

 

Bỏ gói hàng vào thùng nhận hàng tại địa điểm FedEx

Chọn tùy chọn này nếu bạn thường bỏ gói hàng vào thùng nhận hàng.

 

Đã lên lịch nhận hàng hoặc sẽ liên hệ với FedEx để lên lịch nhận hàng

Chọn tùy chọn này nếu bạn yêu cầu nhận lô hàng vào lần nhận hàng tiếp theo theo lịch nhận hàng thường xuyên tại địa điểm của mình.

 

Luôn hiển thị mở rộng phần này

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị mở rộng phần này khi tạo lô hàng.

Xem thêm thông tin

Thông báo qua email


Thông báo email

 1. Nhập địa chỉ email Người gửi mặc định và chọn ngôn ngữ email phù hợp.
 2. Chọn loại thông báo muốn gửi.
  • Thông báo Vận chuyển cho biết gói hàng đã được vận chuyển.
  • Thông báo Nhận hàng cho biết gói hàng đã được nhận (áp dụng khi bạn đã lên lịch nhận hàng).
  • Thông báo Ngoại lệ thông báo cho người gửi về mọi ngoại lệ có thể gây ra chậm trễ trong giao hàng.
  • Thông báo Giao hàng cho biết gói hàng đã được giao.
 3. Nhấp vào Thêm người nhận khác để đồng thời gửi thông báo qua email đến những người khác. Lặp lại các bước bên trên cho Người khác 1 và Người khác 2.
 4. Chọn loại định dạng bạn sử dụng nhiều nhất cho thông báo email của bạn: HTML, Văn bản hoặc Không dây.
  • Định dạng HTML hỗ trợ nhiều phông chữ, màu sắc và liên kết hiện hoạt khác nhau.
  • Định dạng Văn bản hỗ trợ tất cả các ứng dụng email nhưng không hỗ trợ phông chữ in đậm, có màu hoặc liên kết.
  • Định dạng Không dây là dạng email rút gọn có tối đa 110 ký tự và không hỗ trợ phông chữ in đậm, có màu hoặc liên kết.

 

Luôn hiển thị người nhận khác trong phần này

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị người nhận email khác khi tạo lô hàng.

 

Luôn hiển thị tùy chọn tin nhắn cá nhân

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị tùy chọn thư tùy chỉnh khi tạo lô hàng.

 

Luôn hiển thị mở rộng phần này

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị mở rộng phần này khi tạo lô hàng.

Xem thêm thông tin

Các Tùy Chọn Máy In Và Cân


In nhãn

Chọn In laze/in phun hoặc Máy in nhiệt làm loại máy in mặc định của bạn.

 

Thiết lập máy in nhiệt

Nếu bạn chọn Máy in nhiệt làm máy in mặc định của mình, nhấp vào Thiết lập máy in nhiệt để biết hướng dẫn thiết lập.Nếu bạn vận chuyển gói hàng quốc tế, bạn cũng cần máy in laze hoặc máy in phun có kết nối với máy tính để in chứng từ vận chuyển quốc tế.

Xem thêm thông tin

Hoàn tất lô hàng của bạn


Cho phép lưu các lô hàng đang chờ xử lý

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị nút Lưu thành lô hàng đang chờ xử lý và tab Xem các lô hàng đang chờ xử lý để xử lý các lô hàng đang chờ này. Lô hàng đang chờ xử lý là các lô hàng đã được tạo và lưu tạm thời trước khi hoàn thành.

 

Nhắc tôi in các Lô hàng đang chờ xử lý

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị lời nhắc rằng bạn có lô hàng đang chờ cần xử lý.

 

Luôn hiển thị xác nhận lô hàng

Chọn tùy chọn này để luôn hiển thị màn hình Xác nhận chi tiết lô hàng của bạn trước khi in nhãn vận chuyển.

Xem thêm thông tin


Thông tin này được cung cấp cho bạn và việc sử dụng thông tin này tuân theo Thỏa thuận tự động hóa FedEx mà bạn đã mua hoặc được ủy quyền sử dụng FedEx Ship Manager @ fedex.com. Không bảo hành nào được gia hạn và tất cả các đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn, SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ, đối với thông tin này. Mọi xung đột giữa thông tin này và Thỏa thuận tự động hóa, hay thỏa thuận vận chuyển giữa bạn và FedEx, hoặc giữa thông tin này và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx sẽ được chi phối bởi Thỏa thuận tự động hóa, thỏa thuận vận chuyển và Hướng dẫn về dịch vụ FedEx, theo thứ tự ưu tiên đó. Việc bạn sử dụng thông tin này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản này.