Condiții de utilizare fedex.com

Condiții de utilizare

Condiții de utilizare

FedEx.com

FedEx.com

TERMENII ȘI CONDIȚIILE URMĂTOARE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI FEDEX.COM, INCLUSIV FEDEX SHIP MANAGER® DE PE FEDEX.COM ȘI FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (DENUMITE COLECTIV „SHIP MANAGER”), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER („GTM”), FEDEX® MOBILE ȘI FEDEX® BILLING ONLINE. VIZUALIZAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE IMPLICĂ ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ, ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI AL ENTITĂȚII PE CARE O REPREZENTAȚI (DENUMITE ÎN CONTINUARE „DUMNEAVOASTRĂ” SAU „A DUMNEAVOASTRĂ”), CU TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE FURNIZATE MAI JOS.

FEDEX POATE MODIFICA ÎN VIITOR TERMENII ȘI CONDIȚIILE, ORICÂND ȘI FĂRĂ NOTIFICARE, IAR VIZUALIZAREA SAU UTILIZAREA ULTERIOARĂ A SITE-ULUI FEDEX.COM VA CONSTITUI ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CE PRIVEȘTE MODIFICĂRILE RESPECTIVE. ESTE POSIBIL SĂ EXISTE TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE, FURNIZATE PRIN FEDEX.COM, CARE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ANUMITE FUNCȚII, CARACTERISTICI, INFORMAȚII ȘI APLICAȚII DISPONIBILE PRIN FEDEX.COM.


Secțiunea 1. Definiții
 

Conținut: informații, grafice, produse, caracteristici, funcționalități, servicii și linkuri de pe fedex.com, inclusiv FedEx Ship Manager de pe fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager și FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, grupul de companii și companiile locale.

Dumneavoastră: dumneavoastră și entitatea pe care o reprezentați.


Secțiunea 2. Utilizarea site-ului fedex.com

fedex.com este furnizat exclusiv pentru a fi utilizat de către clienții FedEx actuali și potențiali, pentru a interacționa cu FedEx și nu poate fi utilizat de către nicio altă persoană sau entitate, în niciun alt scop. În mod special, toate expedierile, procesul de urmărire a unei expedieri, tarifele, primirea facturilor FedEx și efectuarea plăților prin transfer electronic de fonduri („EFT”), locațiile de predare, identificarea și pregătirea documentelor internaționale, estimarea taxelor și a impozitelor, precum și alte informații și servicii pot fi utilizate numai de către clienții FedEx actuali și potențiali, pentru propriile lor expedieri. Cu excepția cazului în care se indică altfel în termenii de utilizare a unei aplicații interactive specifice, integrate în fedex.com, utilizarea site-ului fedex.com pentru a furniza informații sau pentru a pregăti expedieri de către sau pentru expeditori terți este interzisă în mod expres. Utilizarea sistemelor de apelare automată sau a unor dispozitive de interogare prin fedex.com este strict interzisă.

FedEx nu acceptă idei, concepte sau tehnici pentru servicii sau produse noi prin intermediul fedex.com. Dacă se transmit astfel de informații, acestea nu vor fi considerate confidențiale, iar FedEx va fi în măsură să poată utiliza, comunica și exploata aceste informații în modul dorit.


Secțiunea 3. Înregistrarea pentru conectare la fedex.com

Puteți alege să vă înregistrați la fedex.com pentru a accesa diferite aplicații, disponibile pe fedex.com. Utilizând datele de conectare la fedex.com, veți avea acces la FedEx Ship Manager, de pe site-ul fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile , precum și la alte soluții online. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/teritoriu. În viitor, este posibil ca FedEx să adauge și alte aplicații, care pot fi accesate cu ajutorul datelor de conectare la fedex.com. În acest caz, nu va fi necesar ca utilizatorii înregistrați anterior să se înregistreze din nou.

Înregistrându-vă la fedex.com, sunteți de acord să oferiți informații exacte și actualizate despre dumneavoastră, atunci când vi se solicită acest lucru pe paginile de înregistrare pentru conectarea la fedex.com, și să vă actualizați prompt informațiile asociate profilului dumneavoastră, pentru a-l menține exact și actualizat.

Unele servicii oferite de fedex.com sunt puse la dispoziția clienților din unele țări/teritorii, dar nu le sunt disponibile altora. Sunteți de acord să vă înregistrați pentru a avea acces exclusiv la serviciile fedex.com furnizate pe site-ul fedex.com din țara/teritoriul în care a fost creat contul dumneavoastră FedEx. De exemplu, în cazul în care contul FedEx a fost creat pentru Regatul Unit, vă veți înregistra pentru a beneficia de serviciile oferite pe fedex.com/gb,și nu de serviciile oferite pe fedex.com/us.

Atunci când vă înregistrați pentru conectarea la fedex.com, veți selecta un ID de utilizator și o parolă. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a ID-ului de utilizator, precum și pentru toate activitățile care presupun utilizarea parolei și ID-ului dumneavoastră de utilizator. Sunteți de acord (a) să notificați imediat FedEx cu privire la orice utilizare neautorizată a ID-ului de utilizator și a parolei dumneavoastră și (b) să vă asigurați că vă deconectați la sfârșitul fiecărei vizite pe site-ul fedex.com.


Secțiunea 4. Modificările site-ului fedex.com

fedex.com și conținutul acestuia se pot modifica, șterge sau actualiza oricând, fără notificare.


Secțiunea 5. Încheierea utilizării

FedEx poate să întrerupă, să suspende sau să modifice site-ul fedex.com oricând, fără notificare, și poate să blocheze, să încheie sau să suspende accesul dumneavoastră și al oricărui utilizator la fedex.com oricând, fără niciun motiv, după cum consideră necesar, chiar dacă accesul le este acordat în continuare altor persoane.


Secțiunea 6. Dreptul de proprietate

fedex.com și conținutul acestuia sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și legi din Statele Unite ale Americii și de la nivel internațional. © 1995-2008 FedEx. Toate drepturile rezervate FedEx nu transmite nimănui în mod special, prin permiterea accesului la fedex.com, niciun drept de proprietate asupra fedex.com sau asupra oricărui conținut care apare pe site sau care este pus la dispoziție prin fedex.com. Clienții nu au dreptul să copieze, modifice, traducă, transmită, distribuie, adapteze, reproducă, decodifice sau refacă sursa sau să dezasambleze nicio parte din fedex.com sau din conținutul său.


Secțiunea 7. Exonerarea de răspundere pentru garanție

FEDEX.COM ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. FEDEX ȘI LICENȚIATORII SĂI DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONȚINUTUL RESPECTIV ȘI POSIBILITATEA SAU IMPOSIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA FEDEX.COM ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA.

FEDEX DECLINĂ ȘI EXCLUDE ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE REFERITOARE LA FEDEX.COM, SHIP MANAGER ȘI FUNCȚIONAREA INTERNETULUI, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP. FEDEX NU GARANTEAZĂ CĂ SHIP MANAGER VA ÎNDEPLINI TOATE CERINȚELE CLIENȚILOR SAU CĂ FUNCȚIONAREA ACESTUI INSTRUMENT VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI ORI CĂ TOATE DEFECTELE DIN SHIP MANAGER VOR FI CORECTATE. MAI MULT, FEDEX NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE NICIO DECLARAȚIE PRIVIND REZULTATELE MODULUI ÎN CARE CLIENTUL UTILIZEAZĂ SHIP MANAGER SAU GLOBAL TRADE MANAGER, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FUNCȚIONALITATEA, CORECTITUDINEA, EXACTITATEA, FIABILITATEA SAU ALTE CARACTERISTICI. NICIO INFORMAȚIE ORALĂ SAU SCRISĂ, NICIO DECLARAȚIE SAU CONSILIERE OFERITĂ DE FEDEX SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL FEDEX NU VA CREA O GARANȚIE.


Secțiunea 8. Limitarea răspunderii

UTILIZAREA FEDEX.COM ȘI A CONȚINUTULUI ACESTUIA ESTE EFECTUATĂ PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV. ÎN NICIUN CAZ, FEDEX NU VA RĂSPUNDE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SAU PENTRU ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU ENTITATE CARE PRETINDE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ORICE DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, DE CONSECINȚĂ, ACCIDENTALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, CONFORM ORICĂREI DOCTRINE JURIDICE PENTRU NICIO EROARE ÎN CADRUL SAU DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A FEDEX.COM ȘI CONȚINUTULUI SĂU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE REZULTATE DIN PIERDEREA PROFITULUI, A AFACERII, A DATELOR SAU DETERIORAREA ORICĂRUI SISTEM COMPUTERIZAT, CHIAR DACĂ AȚI INFORMAT FEDEX ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE.


Secțiunea 9. Despăgubiri

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să considerați nevinovată compania FedEx și companiile afiliate, precum și managerii, directorii, angajații, agenții și reprezentanții acestora, împotriva oricăror pretenții (i) provenite din încălcarea de către dumneavoastră a oricăror termeni și condiții din prezenta și din activitățile efectuate de către dumneavoastră, în legătură cu acest site.


Secțiunea 10. Ghidul de servicii FedEx

Termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor de livrare FedEx și a serviciilor conexe pot fi obținute la cerere, contactând echipa locală - reprezentantul echipei de vânzări sau echipa Asistență clienți. Documentul cuprinzând informațiile despre serviciile FedEx va prevala în cazul unui conflict între livrarea FedEx sau informațiile conexe despre servicii, disponibile pe fedex.com, și livrarea sau informațiile conexe despre servicii, care se regăsesc în documentul de prezentare a serviciilor FedEx.


Secțiunea 11. Linkuri la alte site-uri web

Pe site-ul fedex.com, există linkuri care vă permit să accesați site-urile unor terți. Nici site-urile, nici companiile cărora le aparțin nu sunt controlate de FedEx. Fedex nu face nicio declarație referitoare la informațiile furnizate sau puse la dispoziție pe aceste site-uri sau la calitatea ori acceptabilitatea produselor sau serviciilor oferite de orice persoană sau entitate la care se referă site-urile respective.

FedEx nu a testat și nu face nicio declarație referitoare la corectitudinea, performanța sau calitatea oricărui software care se găsește pe oricare dintre aceste site-uri. Dumneavoastră ar trebui să căutați și să evaluați riscurile pe care le implică accesarea și utilizarea oricărui software de pe internet, înainte de a-l utiliza.


Secțiunea 12. Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate FedEx reglementează utilizarea informațiilor dobândite de către dumneavoastră prin fedex.com.


Secțiunea 13. Exportul

Dumneavoastră vă asumați toată responsabilitatea pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor din Statele Unite ale Americii și din orice altă țară/teritoriu din care accesați fedex.com, în ceea ce privește accesarea, utilizarea, exportul, repetarea exportului și importul oricărui conținut care apare sau este disponibil prin fedex.com.

Dumneavoastră confirmați și acceptați că nu veți exporta sau importa niciun conținut în nicio țară/teritoriu în care exportul sau importul este restricționat conform legilor din Statele Unite, că nu sunteți cetățean al unei asemenea țări/teritoriu, că nu sunteți o parte refuzată, din cele care se regăsesc pe Lista de părți aparținând S.U.A., că nu sunteți un cetățean special desemnat de pe lista neagră a cetățenilor special desemnați, a Departamentului de Trezorerie al S.U.A. și că acest conținut nu va fi utilizat pentru proiectarea, dezvoltarea sau producerea de arme nucleare, chimice sau biologice.


Secțiunea 14. Legislația de control și separabilitatea

Prezentul acord și utilizarea de către dumneavoastră a site-ului fedex.com sunt reglementate de și interpretate în conformitate cu legile din Statele Unite ale Americii și cele din statul Tennessee, cu excepția cazului în care intră în conflict cu prevederile legii. În cazul în care, din orice motiv, o instanță competentă consideră că orice dispoziție a prezentului acord sau o parte a acestuia nu poate fi aplicată, dispoziția respectivă va fi aplicată în măsura maximă admisibilă.

Orice cerere de chemare în judecată, legată de fedex.com sau de prezentul acord, trebuie înaintată în termen de un an după ce revendicarea sau cererea de chemare în judecată a apărut sau va fi prescrisă și trebuie înaintată către o instanță competentă din Shelby County, Tennessee. Prezentul acord nu poate fi schimbat sau modificat fără consimțământul scris al FedEx.


Secțiunea 15. Condiții de transport

(i) Clientul acceptă faptul că transportul național și internațional efectuat de FedEx, asociat oricărei expedieri oferite de FedEx prin SHIP MANAGER trebuie să respecte termenii, condițiile și limitările de răspundere stabilite în documentul de transport NENEGOCIABIL, eticheta, manifestul sau înregistrarea de preluare (denumite colectiv „documentație de expediere”) și, după caz, în orice acord de transport între client și FedEx, care acoperă expedierea respectivă și în orice tarif, ghid de servicii sau condiții generale de transport standard aplicabile, ale căror copii sunt disponibile la cerere și care sunt încorporate în prezentul acord prin referire. Dacă există un conflict între documentația de expediere și orice astfel de document în vigoare în acel moment sau prezentul acord, atunci acordul de transport, tariful, ghidul de servicii, condițiile generale de transport standard sau prezentul acord va prevala, în această ordine de prioritate. Dacă o expediere provine din afara Statelor Unite ale Americii, contractul de transport este semnat cu subsidiara, filiala sau contractantul independent FedEx care a acceptat inițial expedierea. Utilizarea de către dumneavoastră a Global Trade Manager nu va modifica responsabilitatea dumneavoastră privind pregătirea și acuratețea documentației de transport, inclusiv ale formularelor de import/export.

(ii) În cazul în care clientul utilizează SHIP MANAGER pentru a procesa expedieri oferite către FedEx pentru livrare în locații din afara Statelor Unite ale Americii sau a țării/teritoriului de origine al expedierii, clientul, pe cheltuiala sa, se va asigura că termenii și condițiile generale de transport furnizate de FedEx din când în când (care pot fi amendate sau modificate din când în când, la discreția FedEx) sunt plasate pe documentația de expediere, conform instrucțiunilor FedEx, pentru toate aceste expedieri internaționale. Clientul va apăra, va despăgubi și va considera nevinovată compania FedEx, managerii, directorii, angajații și agenții acesteia de și împotriva tuturor pierderilor, daunelor, pretențiilor și altor elemente implicând costuri și cheltuieli ce rezultă din neaplicarea de către client a condițiilor generale de transport internațional la documentația de expediere pentru asemenea expedieri internaționale, inclusiv, dar fără limitare, pretenții de la destinatarul oricărei expedieri, precum și din nerespectarea de către client a instrucțiunilor FedEx, referitoare la plasarea termenilor pe documentația de expediere pentru aceste expedieri internaționale.

(iii) Semnătura imprimată Clientul confirmă că, dacă se utilizează SHIP MANAGER pentru procesarea expedierilor către locații din afara Statelor Unite ale Americii sau țării/teritoriului de origine a expedierii, acesta trebuie să introducă numele persoanei care completează documentația de expediere pentru a fi tipărit pe documentația de expediere în locul semnăturii sale manuale, după caz, pentru toate expedierile efectuate de către client către FedEx, prin intermediul SHIP MANAGER. Clientul mai confirmă că acest nume tipărit va fi suficient pentru a constitui semnătura clientului și acceptarea de către client a termenilor și condițiilor generale de transport FedEx din acordurile de transport, tarifele, ghidul de servicii, condițiile standard sau documentația de expediere aplicabile, în baza cărora expedierea este acceptată de FedEx sau de contractantul său independent.

(iv) Cu excepția cazului în care se indică altfel, adresa expeditorului, indicată pe fața oricărei documentații de expediere este locul de execuție și locul de plecare, iar adresa destinatarului, listată de asemenea pe fața documentației de expediere, este locul de destinație. Cu excepția cazului în care se indică altfel pe documentația de transport, primul transportator al tuturor expedierilor este FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Adresa pentru FedEx Ground este P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Secțiunea 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx vă oferă, prin SHIP MANAGER, posibilitatea de a utiliza FedEx ShipAlert pentru a trimite un mesaj către destinatar, anunțându-l astfel despre expedierea dumneavoastră. Această funcționalitate este gratuită. FedEx poate modifica sau elimina oricând utilizarea funcționalității FedEx ShipAlert.

FedEx nu se angajează să păstreze confidențialitatea mesajului dumneavoastră. Utilizând FedEx ShipAlert, sunteți de acord cu faptul că FedEx furnizează numai funcționalitatea tehnică și că sunteți singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dumneavoastră. FedEx nu se angajează să monitorizeze niciun mesaj trimis de către dumneavoastră. Totuși, FedEx, la discreția sa, poate decide, dar nu este obligată, să vă vizualizeze mesajele, pentru protecția sa.

Nu utilizați FedExShipAlert pentru niciun alt scop decât comunicarea informațiilor despre expedierea dumneavoastră. Nu aveți dreptul să utilizați FedEx ShipAlert pentru a disemina informații instigatoare, obscene, care încalcă regulile sau alt conținut ilegal sau pentru a amenința, hărțui, insulta sau încălca în alt mod drepturile legale ale celorlalți ori pentru a efectua orice acțiune care contravine legii. Dacă FedEx constată sau află despre mesaje trimise prin FedEx ShipAlert, care încalcă prezentele prevederi sau care pot dăuna companiei FedEx, poate lua măsurile necesare pentru a se proteja, inclusiv prin dezvăluirea oricărui mesaj către autorități.

Nu este necesar să utilizați FedEx ShipAlerts pentru a expedia un colet prin SHIP MANAGER. FedEx nu va răspunde pentru nicio eroare sau întârziere, din orice motiv, în transmiterea, primirea sau confirmarea oricărui mesaj trimis de sau către dumneavoastră.


Secțiunea 17. Agendă

Sub rezerva condițiilor indicate aici, adresele vor rămâne în agenda dumneavoastră atâta timp cât utilizați SHIP MANAGER. Dacă nu utilizați SHIP MANAGER pentru o perioadă de 6 luni, FedEx va șterge adresele dumneavoastră.

Totuși, FedEx nu va șterge contul dumneavoastră SHIP MANAGER. Pentru orice problemă, trimiteți un e-mail către FedEx, la adresa webmaster@fedex.com. Agenda este o funcționalitate oferită gratuit de FedEx. Este necesar să păstrați o copie de rezervă a Agendei, deoarece FedEx nu va răspunde pentru pierderea adreselor aflate în Agendă. FedEx poate modifica sau elimina această funcționalitate oricând și din orice motiv.


Secțiunea 18. Calcularea tarifului

Tarifele reflectate de calcularea tarifului din FedEx Ship Manager, dacă sunt afișate, pot fi diferite de taxele reale, aferente expedierii dumneavoastră. Diferențele pot fi determinate de greutatea sau dimensiunile efective, precum și de alți factori. Consultați ghidul de servicii FedEx sau listele de tarife FedEx pentru detalii referitoare la modul de calculare a taxelor de expediere.


Secțiunea 19. Formulare de vămuire și accizare pentru Regatul Unit

Formularele de vămuire și accizare pentru Regatul Unit fac obiectul drepturilor de autor regale și sunt reproduse în cadrul Global Trade Manager sub licența operatorului de la Her Majesty's Stationery Office. Persoanele care accesează acest site pot reproduce și utiliza formularele, dar nu au dreptul să autorizeze utilizarea acestora de către terți.Secțiunea 20. FedEx® Documente comerciale electronice

TERMENII ȘI CONDIȚIILE URMĂTOARE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A DOCUMENTELOR COMERCIALE ELECTRONICE FEDEX®. VIZUALIZAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE CONSTITUIE ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ, ÎN NUMELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI AL ENTITĂȚII PE CARE O REPREZENTAȚI (DENUMITE ÎN CONTINUARE „DUMNEAVOASTRĂ” SAU „A DUMNEAVOASTRĂ”), REFERITOR LA TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE FURNIZATE MAI JOS.

FEDEX POATE MODIFICA ÎN VIITOR TERMENII ȘI CONDIȚIILE, ORICÂND ȘI FĂRĂ NOTIFICARE, IAR VIZUALIZAREA SAU UTILIZAREA ULTERIOARĂ A ACESTUI SITE VA CONSTITUI ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CE PRIVEȘTE MODIFICĂRILE RESPECTIVE.

1. Acceptarea Acordului de licență pentru utilizatorul final, referitor la software-ul sau platforma web de expediere FedEx sau a Condițiilor de utilizare și a Condițiilor generale de transport. Înainte de a accesa Documentele comerciale electronice FedEx®, este necesar să confirmați că ați acceptați Condițiile de utilizare sau Acordul de licență pentru utilizatorul final, privind instrumentul online de expediere FedEx sau software-ul de expediere FedEx, inclusiv, dar fără limitare la FedEx Ship Manager Software, FedEx Ship Manager Server, FedEx Ship Manager, la adresa fedex.com și FedEx Web Services, și că sunteți de acord cu Condițiile de utilizare și Acordul de licență pentru utilizatorul final, menționate anterior. De asemenea, sunteți de acord că toate expedierile sunt supuse Condițiilor generale de transport, așa cum au fost publicate de FedEx în Ghidul serviciului sau în Condițiile generale de transport, pe www.fedex.com sau în altă parte, și cum au fost enunțate în Documentul de expediere.

2. Acordul de utilizare a Documentelor comerciale electronice, în schimbul documentelor imprimate. Prin utilizarea Documentelor comerciale electronice FedEx®, autorizați FedEx să vă transporte expedierile internaționale utilizând documentele electronice în locul celor imprimate, inclusiv, dar fără limitare la facturile comerciale aplicabile, facturile proforme și certificatele de origine pentru export.

3. Acord de furnizare a informațiilor, antetelor și imaginilor semnăturilor. Utilizând Documentele comerciale electronice FedEx®, sunteți de acord să furnizați către FedEx toate informațiile necesare pentru expedierea internațională a coletelor dumneavoastră, inclusiv, dar fără limitare la informații detaliate la nivel de colet, antetul companiei dumneavoastră și imaginea semnăturii dumneavoastră sau a unui reprezentant autorizat al companiei dumneavoastră.

4. Corectitudinea informațiilor. Declarați, garantați și vă angajați că toate informațiile pe care le furnizați către FedEx să fie adevărate, corecte și complete.

5. Validitatea antetului Declarați, garantați și vă angajați că antetul pe care îl furnizați către FedEx pentru a fi utilizat în vederea semnării documentelor comerciale electronice în numele dumneavoastră este un antet valid și că aveți toate drepturile, titlurile și interesele privind antetul, pentru a autoriza FedEx să îl utilizeze în vederea semnării documentelor comerciale electronice în numele dumneavoastră.

6. Validitatea imaginii semnăturii. Declarați, garantați și vă angajați că toate imaginile semnăturilor furnizate de către dumneavoastră către FedEx pentru a fi utilizare în vederea semnării documentelor comerciale electronice în numele dumneavoastră vor fi ale unor semnături valide, ce aparțin unor persoane autorizate de către dumneavoastră sau de compania dumneavoastră pentru a expedia cu FedEx și a semna documentele referitoare la expediere în numele dumneavoastră și trebuie să fie suficiente pentru a reprezenta semnătura dumneavoastră.

7. Autorizarea FedEx de a utiliza informații. Pentru toate documentele comerciale electronice completate de FedEx® în numele companiei dumneavoastră, autorizați FedEx să utilizeze informațiile furnizate de către dumneavoastră pentru expedierea coletelor dumneavoastră internaționale, inclusiv, dar fără limitare la informații detaliate la nivel de colet, antetul companiei dumneavoastră și imaginea semnăturii dumneavoastră sau a unui reprezentant autorizat al companiei dumneavoastră.

8. Pentru anumite expedieri, pot fi necesare documente suplimentare. Acceptați că, în conformitate cu legile, regulile și reglementările vamale în vigoare, pot fi necesare documente suplimentare pentru anumite mărfuri, valori și cantități și/sau pot fi necesare copii tipărite ale facturilor comerciale, licențelor, permiselor, declarațiilor, formularelor, certificatelor și ale altor documente care însoțesc expedierea. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să includeți toate documentele necesare (inclusiv, dar fără limitare la documente tipărite originale) în toate expedierile pe care le trimiteți utilizând Documentele comerciale electronice FedEx.

9. Despăgubirea. Pe cheltuiala dumneavoastră exclusivă, veți apăra, despăgubi și exonera FedEx, compania-mamă, filialele, companiile afiliate, precum și pe responsabilii, directorii, angajații, agenții, succesorii acestora și vă veți asuma toate reclamațiile, procesele, pierderile, costurile, cheltuielile, amenzile și hotărârile judecătorești, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților (denumite în continuare „Reclamații”) rezultate din faptul că FedEx a utilizat informațiile furnizate de către dumneavoastră, inclusiv, dar fără limitare la informațiile detaliate la nivel de colet, antetul companiei dumneavoastră și imaginea semnăturii dumneavoastră sau a unui reprezentant autorizat al companiei dumneavoastră. FedEX poate să intervină și să își asume apărarea pentru astfel de plângeri, pe cheltuiala proprie și exclusiv când dorește. Nu veți soluționa nicio acțiune referitoare la o Reclamație care implică FedEx fără a obține în prealabil consimțământul scris al companiei FedEx.