• Culture of Safety

Over FedEx > Onze mensen > Veiligheidscultuur

 

Veiligheidscultuur

FedEx is toegewijd aan doorlopende verbetering van veilige werkmethoden. We zetten ons actief in voor het bevorderen en ondersteunen van een gezonde en veilige werkomgeving ten behoeve van onze werknemers, onderaannemers, stakeholders, het bedrijf en de gemeenschap.

Het beheer van een wereldwijd netwerk van mensen, vestigingen, vrachtwagens, vliegtuigen en technologie vraagt erom dat alle aspecten van veiligheid en gezondheid in alle facetten van onze bedrijfsvoering worden opgenomen. De kritieke focus die we op veiligheid plaatsen, wordt op mooie wijze verwoord door Frederick W. Smith, de oprichter en CEO van ons bedrijf. 'Net zoals we doorlopend bezig zijn met verbetering van de dienstverlening aan onze klanten, moeten we ook werken aan verbetering van de methodieken en procedures die voor een nog veiliger werkplek voor onze werknemers zorgen.'

  • Culture of Safety

Veilige werkplaats

Onze opleidingsprogramma's besteden dan ook uitgebreid aandacht aan veiligheid op de werkplek en gaan daarin vaak verder dan wettelijk vereist is. Een wereldwijd netwerk van professionals op het gebied van veiligheid werkt nauw samen met het management en personeelsafgevaardigden aan de ontwikkeling van nieuwe methoden om letsel en ongelukken te voorkomen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat onze veiligheidsregels en -procedures worden nageleefd. Ze voeren ook uitgebreid onderzoek uit naar de hoofdoorzaak van ongelukken zodat onveilige handelingen kunnen worden beperkt of voorkomen.

Best practices

FedEx gelooft in een 'best practice'-benadering van veiligheid. Werknemers die zitting hebben in 'Safety Continuous Improvement'-teams zijn bijvoorbeeld constant op zoek naar mogelijke hiaten en stellen verbeteringen in veiligheidsprocedures voor. En voor de chauffeurs die dagelijks voor FedEx onderweg zijn, is het voorkomen van ongelukken natuurlijk erg belangrijk. Om die reden zijn er 'defensive driving'-cursussen waar chauffeurs leren hoe ze onveilige situaties kunnen vermijden.

FedEx investeert miljoenen in apparatuur en technologie om letsel en ongelukken te voorkomen, zowel op de grond als in de lucht. De vliegtuigen van het bedrijf profiteren bijvoorbeeld van het agressieve strategische ontwikkelingsprogramma dat tot een groot aantal innovatieve veiligheidstoepassingen heeft geleid. Ook de training van de piloten vormt een essentieel onderdeel van het allesomvattende veiligheidsprogramma waarbij de vaardigheden van de mannen en vrouwen die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor veilig vervoer van de goederen en diensten worden aangescherpt.

Download ons Mondiaal burgerschap rapport voor meer informatie over onze inzet op het gebied van veiligheid.

  • Culture of Safety