EarthSmart

EarthSmart is een programma dat de toewijding van FedEx aan milieuduurzaamheid onderstreept. Het programma bundelt initiatieven die tot tastbare zakelijke resultaten en milieuvoordelen leiden. EarthSmart heeft betrekking op alles waar FedEx invloed op uitoefent: zakelijke oplossingen, bedrijfscultuur en leefgemeenschappen. Eventuele projecten moeten voldoen aan hoge, meetbare eisen om voor EarthSmart in aanmerking te komen.

FedEx probeert via EarthSmart tot slimme, milieuvriendelijke innovaties te komen die helpen bij de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen. We hopen dat het initiatief uiteindelijk zal leiden tot een baanbrekend milieubeheerprogramma dat met anderen gedeeld kan worden.

EarthSmart omvat drie pijlers:

  • EarthSmart Innovations – FedEx-diensten en -middelen, zoals vrachtwagens, diensten en faciliteiten die aan strikte, kwantificeerbare normen op het vlak van innovatie en duurzaamheid voldoen. Voorbeelden van wereldwijde 'FedEx EarthSmart'-oplossingen zijn o.a. de elektrisch aangedreven trikes in Parijs; hybride vrachtwagens en alle elektrische voertuigen waar FedEx in grote stedelijke gebieden als Parijs en Londen gebruik van maakt; en het geautomatiseerde verzendtool 'Electronic Trade Documents'.
  • EarthSmart Outreach – FedEx is toegewijd aan schonere, gezondere en meer efficiënte leefgemeenschappen door inzet van duurzame vervoersoplossingen, groene ruimtes in steden en veerkrachtige ecosystemen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij grootscheepse wereldwijde en lokale vrijwilligerssteun waarbij teamleden hun tijd en vaardigheden inzetten bij de door FedEx gesteunde duurzaamheidsprojecten.
  • EarthSmart@Work – Programma's die onze teamleden betrekken bij duurzaamheidskwesties en hen helpen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de milieuduurzaamheid van ons bedrijf, komen in aanmerking om als 'EarthSmart@Work'-initiatief te worden gezien.

 

Wanneer komt een project in aanmerking voor EarthSmart?

FedEx heeft een aantal transparante criteria in het leven geroepen waaraan projecten moeten voldoen om als 'EarthSmart Innovations'- of 'EarthSmart Outreach'-initiatief overwogen te worden. Het bedrijf heeft deze criteria opgesteld in samenwerking met Etsy Environmental Partners, een toonaangevend milieuadviesbureau. Alle aanvragen worden door 'FedEx EarthSmart'-comités beoordeeld.

'EarthSmart Outreach'-initiatieven moeten aantoonbare voordelen voor het milieu opleveren, de gemeenschap mobiliseren en teamleden betrekken. Denk daarbij aan projecten op het vlak van duurzaam vervoer, duurzame steden of duurzame ecosystemen.