ผู้หญิงทำงานอยู่ที่โต๊ะ

FedEx
Reporting Online

FedEx
Reporting Online

สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อ
วิเคราะห์กิจกรรมการจัดส่งของคุณ

สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อ
วิเคราะห์กิจกรรมการจัดส่งของคุณ

แนะนำคุณสมบัติทางออนไลน์ใหม่ๆ

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้ใน FedEx Reporting Online

  • ค่าบริการเพิ่มเติมได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน รายละเอียดศุลกากร: รายงานรายละเอียดการจัดส่ง (Detail Custom: Shipment Detail) คลิกปุ่ม "รวมรายละเอียดค่าบริการเพิ่มเติม" ใหม่ เพื่อเปิดใช้งานเมื่อสร้างรายงาน
  • ตอนนี้คุณสามารถมองเห็นชื่อลำดับชั้นได้แล้ว ในตาราง Pivot ที่ได้ดาวน์โหลดแล้ว
  • รายงานการจัดส่งและรายละเอียดค่าบริการเพิ่มเติมสามารถรวมข้อมูล 3 ล้านแถวใน Excel ได้แล้ว
  • ตอนนี้มีช่องรหัสประเภทอัตราอยู่ในรายงานรายละเอียดการจัดส่งที่กำหนดเองแล้ว