Btw en invoerrechten

Waarom moet ik btw en/of invoerrechten betalen?

Omdat u wellicht onbekend bent met een btw- en/of invoerrechten factuur hebben we de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen voor u verzameld. Hierin leest u meer over wat deze heffingen inhouden.
Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard altijd onze klantenservice bellen op 0800 0222 333.

Wat zijn btw, invoerrechten en voorschotprovisie en waarom moet ik deze kosten betalen?

Wat is btw en wat zijn invoerrechten?
Btw en invoerrechten zijn heffingen die van toepassing kunnen zijn op producten die ingevoerd worden vanuit landen/gebieden buiten de Europese Unie.
Invoerrechten zijn een manier om landen/gebieden te beschermen tegen goedkopere producten uit derde landen/gebieden.
Naast invoerrechten moet u meestal belasting over de toegevoegde waarde (btw) betalen.

Wie betaalt deze heffingen?
Btw en invoerrechten zijn voor rekening van de ontvanger, tenzij de verzender op de vrachtbrief heeft aangegeven dat hij de kosten accepteert.

Wat is voorschotprovisie?
Als bij invoer rechten of btw worden geheven, betaalt FedEx deze wettelijk vastgelegde kosten namens de klant vooruit aan de Nederlandse douane. Op deze manier kunnen wij de zending zo snel mogelijk bij u afleveren. FedEx brengt u hiervoor 2,5% van het voorgeschoten bedrag in rekening (met een minimum van
€ 12,50).

Waarom ontvang ik een factuur voor btw en/of invoerrechten?
U heeft een zending via FedEx geïmporteerd. FedEx heeft de rechten voorschoten en belast u deze door via een factuur.

Waarom was ik niet op de hoogte van deze heffingen?

Waarom heeft FedEx Express mij hierover niet geïnformeerd bij het afleveren van de zending?
FedEx hanteert een krediet limiet van 150 euro voor particulieren. Mochten de rechten hoger uitvallen dan zullen wij u vóór aflevering van de zending een schatting geven van de hoogte van de btw en/of invoerrechten.

Wat moet ik doen als ik al btw en/of invoerrechten heb betaald?

Ik heb al btw betaald toen ik het product van de leverancier kocht.
De btw die u betaalt aan de leverancier van het product staat los van de btw die u betaalt bij invoer van het product in Nederland. Deze belasting wordt geheven door de nationale overheid. De btw bij invoer wordt berekend op basis van de waarde van de goederen, de totale vrachtkosten van de zending en de douanerechten.

Ik heb de btw en/of invoerrechten vooruitbetaald.
U heeft voor uw zending een geschat bedrag aan btw en/of invoerrechten betaald. Deze schatting is gedaan voordat de zending daadwerkelijk was ingevoerd. Als het geschatte bedrag lager is dan de daadwerkelijke heffingen, verzoeken wij u het verschil bij te betalen. Als de schatting hoger was dan de daadwerkelijke heffingen, storten wij het verschil aan u terug.

Volgens mij heeft de verzender alle kosten voor deze zending al betaald.
De btw en/of invoerrechten worden pas bepaald bij invoer in het land/gebied van bestemming. Als de verzender aangeeft de kosten te hebben voldaan, worden daar gewoonlijk de transportkosten mee bedoeld - en niet de heffingen voor btw en/of invoerrechten.

Ik denk dat heffingen op mijn zending niet van toepassing zijn.

Ik ben een tijdelijke bezoeker in Nederland.
U dient de heffingen toch te voldoen, maar u kunt de kosten mogelijk terugvorderen zodra u Nederland verlaat. Dit hangt af van de specifieke zending.
Voor meer informatie kunt u onze klantenservice bellen op 0800 0222 333.

Ik heb de goederen online aangekocht.
De prijzen waarmee op websites buiten de EU wordt geadverteerd, zijn meestal exclusief de heffingen die voor Nederland en de EU zijn vastgesteld. Ga naar de website van de Douane Belastingdienst voor meer uitleg en rekenvoorbeelden.

De zending is een geschenk.
Zendingen met een waarde tot 45 euro zijn vrijgesteld van invoerrechten en btw als ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De zending wordt gestuurd van een privépersoon naar een privépersoon.
 • De afzender dient een privépersoon te zijn en het adres van de ontvanger moet een privéadres zijn.
 • De zending heeft een incidenteel karakter.
 • De aard en hoeveelheid is zodanig, dat de zending geen commercieel karakter heeft.
 • De goederen worden verzonden door de afzender, zonder dat daar betaling tegenover staat.
 • Op de vrachtbrief en de pro forma factuur moet het woord ‘gift’ staan.
 • Op de pro forma factuur moet een volledige beschrijving en de waarde van de zending staan.

Goederen waarvoor accijnzen gelden, zoals tabak en alcohol, zijn uitgesloten van de vrijstelling tot 45 euro.

De zending bevat samples.
Samples kunnen in Nederland worden ingevoerd zonder heffing van btw en/of invoerrechten als ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De inhoud van de zending is ongeschikt voor verkoop;
 • De inhoud van de zending heeft een te verwaarlozen waarde;

Deze informatie moet op de handelsfactuur en op al het andere papierwerk behorende bij de zending worden vermeld. Daarmee kan de douane de zending op basis van de correcte gegevens inklaren.

Mijn goederen zijn tweedehands.
Btw en/of invoerrechten worden geheven over goederen ongeacht de ouderdom of vorige eigenaar. Als u antiek of een origineel kunstwerk aanschaft gelden aangepaste tarieven als de goederen aan de juiste criteria voldoen.

Wat moet ik doen als ik een zending wil weigeren?

Hoe weiger ik een zending?
Om geclassificeerd te worden als ‘geweigerde zending’ moet de zending aan de volgende criteria voldoen:

 • De goederen zijn defect of beschadigd voordat de zending was ingeklaard of de goederen voldoen niet aan de voorwaarden of contractbepalingen van de leverancier.
 • Alle claims moeten worden gedaan voordat de zendingen worden geretourneerd of vernietigd.
 • Alle claims moeten gedaan zijn binnen 12 maanden nadat de invoer heeft plaatsgevonden.

U betaalt de btw en/of invoerrechten aan FedEx, waarna u de claim voor het weigeren van de zending rechtstreeks bij de Nederlandse douane kunt indienen. Klik hier voor contactinformatie of bel onze klantenservice op 0800 0222 333.

Waar vind ik meer informatie?

Klik op onderstaande links voor meer informatie over:

Ik heb een algemene vraag over mijn factuur of over mijn account.
Klik hier voor contactinformatie of bel onze klantenservice op 0800 0222 333.

Meer informatie over Artikel 23 en hoe u uw BTW kunt verleggen

Klik hier

Hoe betaal ik mijn factuur?

 • BACS

Contact- en bankgegevens Nederland:

Overschrijving
Om via een overschrijving te betalen, kunt u de volgende gegevens gebruiken:
Naam: FedEx Express Netherlands B.V.
Bank: ING Bank N.V.
IBAN: NL82INGB0008237239
BIC: INGBNL2AXXX

Bij overschrijving is het belangrijk het factuurnummer te vermelden. Om bij betaling van meerdere facturen zeker te zijn van een correcte verwerking kunt u, een betalingsspecificatie e-mailen naar capsnl@fedex.com

 • Credit Card

Creditcard

FedEx accepteert alle gangbare creditcards. U kunt bellen naar 0800 0222 333 om een creditcard betaling te doen.

 • Direct Debit

Automatische incasso

Voor meer informatie of een machtigingsformulier voor automatische incasso kunt u onze klantenservice bellen op 0800 0222 333.

Alle informatie is correct vanaf de datum van bekendmaking en Federal Express Europe Inc. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van informatie over derde partij contact gegevens zonder voorafgaande kennisgeving. De douane maakt de finale beslissing voor alle import zendingen. De algemene voorwaarden met betrekking tot uw FedEx factuur kunt u hier terugvinden.