Belastingen en invoerrechten

Belastingen en invoerrechten

Belastingen en invoerrechten

Waarom moet ik belastingen en invoerrechten betalen?

U verwachtte mogelijk geen factuur voor belastingen en invoerrechten, en daarom hebben we een overzicht met veelgestelde vragen gemaakt, zodat u begrijpt wat er onder deze kosten valt.

Als u nog meer vragen heeft heeft, neem dan contact op met klantenservice.

Wat zijn belastingen en invoerrechten? 

Douanerechten zijn belastingen die worden geheven op alle producten die van buiten de EU worden geïmporteerd. Invoerrechten zijn een manier om landen te beschermen tegen goedkopere producten uit andere landen. Bovenop invoerrechten dient u meestal belasting toegevoegde waarde (btw) te betalen.

 

Wie moet er betalen? 

De personen of bedrijven die de zending ontvangen zijn wettelijk verplicht invoerrechten te betalen, tenzij de verzender in de verkoopovereenkomst ermee akkoord gaat deze kosten te betalen.

 

Wat is Voorschotprovisie?  

FedEx betaalt namens u de btw en invoerrechten aan de douane zodat uw goederen door de douane kunnen worden ingeklaard.

Dit brengt een Voorschotprovisie met zich mee die, afhankelijk van het bedrag aan btw en invoerrechten, als volgt wordt berekend:

Btw- en invoerrechtenbedrag Voorschotprovisie
€ 0 tot € 50,00 30% van het btw- en invoerrechtenbedrag met een minimum van €5,00
€ 50,00 tot € 600,00 Een vast bedrag van € 15,00
€600,00+ 2,5% van het btw- en invoerrechtenbedrag

Waarom ontvang ik een factuur voor btw en/of invoerrechten?

U heeft een zending geïmporteerd via FedEx. FedEx heeft de invoerrechten vooraf betaald en brengt deze kosten bij u in rekening op deze factuur.

Waarom heeft FedEx Express mij tijdens levering hier niet over geïnformeerd?

FedEx hanteert een kredietlimiet van 150 euro voor particulieren. Indien de invoerrechten dit bedrag overschrijden, geven we u een inschatting van de hoogte van de btw/invoerrechten voorafgaand aan levering van de zending.

Ik heb belasting betaald toen ik dit product kocht

De btw die u betaalt aan de leverancier van het product staat los van de btw die u betaalt wanneer u het product naar Nederland importeert. Deze belasting wordt geheven door de nationale overheid. De btw over import wordt berekend op basis van de waarde van de goederen, de totale vrachtkosten van de zending en de douanerechten.

 

Ik heb de belastingen en invoerrechten vóór levering al betaald

Ten tijde van de import brengen we mogelijk een geschat bedrag in rekening. We berekenen dit bedrag voordat uw zending wordt beoordeeld door de Nederlandse douane. Indien het geschatte bedrag lager is dan het definitieve bedrag, dan bent u verplicht het verschil te betalen. Indien het geschatte bedrag hoger is, dan betalen wij het verschil terug.

 

Indien het bedrag op uw factuur afwijkt van het bedrag dat u vooraf betaald heeft, neem dan contact op met de klantenservice via 0800 0222 333.

 

Ik denk dat de verzender alle kosten inzake deze zending betaald heeft

De btw en/of invoerrechten worden alleen betaald tijdens het importeren naar het land van bestemming. Indien uw verzender aangeeft deze kosten aan FedEx betaald te hebben, dan betekent dit meestal dat de verzender de transportkosten heeft betaald, en niet de belastingen of invoerrechten.

Ik verblijf slechts tijdelijk in Nederland 

U moet de importkosten betalen, maar hebt mogelijk recht op teruggave van deze kosten wanneer u uit Nederland vertrekt. Dit is afhankelijk van de individuele omstandigheden van uw pakket. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.  

 

Ik heb mijn goederen online gekocht 

De prijzen vermeld op websites buiten de EU zijn meestal exclusief de heffingen die van kracht zijn in Nederland en de EU. Voor een gedetailleerdere uitleg en voorbeeldberekeningen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Belastingdienst.

 

De zending is een geschenk 

Zendingen met een waarde van maximaal 45 euro zijn vrijgesteld van invoerrechten en btw mits ze aan de volgende richtlijnen voldoen:

 • De zending is verzonden door een particulier, naar een particulier.
 • De verzender moet een particulier zijn en het adres van de ontvanger moet een particulier adres zijn.
 • De zending is incidenteel van aard.
 • De aard en hoeveelheid van de zending zijn niet commercieel van karakter.
 • De verzender ontvangt geen betaling voor de goederen.
 • Het woord 'geschenk' moet vermeld staan op de luchtvrachtbrief en de pro forma-factuur.
 • Een volledige omschrijving en de waarde van de zending moeten vermeld staan op de pro forma-factuur.

Goederen waarover accijnzen geheven worden, zoals tabak en alcohol, zijn niet vrijgesteld.

 

De zending bevat monsters 

Monsters kunnen zonder belastingen en invoerrechten naar Nederland geïmporteerd worden, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Goederen moeten niet geschikt zijn voor wederverkoop.
 • Goederen moeten een verwaarloosbare waarde hebben.

De handelsfactuur en andere documenten van de zending moeten over deze informatie beschikken. Zo kan de douane de goederen correct verwerken.

 

Mijn goederen zijn tweedehands

Btw en/of invoerrechten worden geheven over goederen ongeacht de ouderdom of vorige eigenaar. Als u antiek of een origineel kunstwerk aanschaft gelden aangepaste tarieven als de goederen aan de juiste criteria voldoen.

Hoe weiger ik de zending? 

Om als geweigerde import geclassificeerd te worden, moet uw zending aan de volgende criteria voldoen:

 • De goederen zijn defect, beschadigd voordat ze ingeklaard werden of voldoen niet aan de contractuele voorwaarden van de leverancier.
 • Alle claims moeten ingediend worden voordat de goederen geretourneerd of vernietigd worden.
 • Alle claims moeten binnen 12 maanden na de oorspronkelijke invoer ingediend worden.

U moet invoerrechten en belastingen aan FedEx betalen, waarna u de claim voor het weigeren van de zending kunt indienen bij de Nederlandse douane. Klik hier voor contactinformatie of neem contact op met onze klantenservice via 800 0222 333.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over:

Nederlandse Belastingdienst;
Internetaankopen;
Voorbeeldberekeningen.

 

Ik heb een algemene vraag over facturering of mijn account

Klik hier om je gegevens online in te dienen of neem contact op met onze klantenservice via 800 0222 333.

Meer informatie over Artikel 23 en hoe u uw BTW kunt verleggen

Als uw vraag te maken heeft met btw-wijzigingen in de EU, ga dan hier naar onze specifieke pagina over dit onderwerp.

Hoe betaal ik?


Geautomatiseerd clearingsysteem van banken

Contact- en bankgegevens in Nederland:

Bankoverschrijving

Gebruik de volgende gegevens om per bankoverschrijving te betalen:

Naam: FedEx Express Netherlands B.V.
Bank: ING Bank N.V.
IBAN: NL82INGB0008237239
BIC: INGBNL2AXXX

Bij overschrijving is het belangrijk het factuurnummer te vermelden. Om bij betaling van meerdere facturen zeker te zijn van een correcte verwerking kunt u, een betalingsspecificatie e-mailen naar capsnl@fedex.com

Online betaling

Online betaling

Heeft u een e-mail of sms van ons ontvangen met het verzoek om btw en invoerrechten te betalen? Als dit zo is, gebruik dan de link in de e-mail of sms om uw betaling uit te voeren.

Heeft u een btw- en invoerrechtenfactuur die u nog moet betalen? Als dit zo is, dan kunt u deze gemakkelijk en veilig betalen via ons portaal voor Online Betalen.

Bent u een vaste klant? Meld u dan aan voor FedEx Billing Online om uw facturen in digitale vorm te ontvangen. Dit is eenvoudiger en u bespaart tijd en papier.


Per telefoon betalen

Automatisch incasso

Voor meer informatie of een automatisch incassoformulier kunt u onze klantenservice bellen via 0800 0222 333.


Alle informatie is juist ten tijde van publicatie en FedEx is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan contactgegevens van derden zonder voorafgaande kennisgeving. De douane neemt de definitieve beslissing inzake alle import. Algemene voorwaarden inzake uw FedEx-factuur zijn beschikbaar op  vervoersvoorwaarden