• Lithium Batteries

Lees hoe u lithiumbatterijen veilig verzendt

FedEx neemt het vervoer van zendingen met lithiumbatterijen zeer serieus en werkt volgens de regels van de International Air Transport Association (IATA) en de International Civil Aviation Organization (ICAO) voor het vervoeren van deze producten. We willen ervoor zorgen dat u als verzender op de hoogte bent van alle eisen die worden gesteld aan het verzenden van deze batterijen – en we helpen u graag eventuele obstakels die u bij de verzending tegenkomt weg te nemen.

Lithiumbatterijen worden veel gebruikt in apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PDA's, horloges, camera's en kinderspeelgoed. Ze worden in de IATA DG Regulations geclassificeerd als gevaarlijke goederen, omdat opgeladen batterijen onder bepaalde omstandigheden oververhit kunnen raken en vlam kunnen vatten. Bij FedEx nemen we maatregelen, zodat uw zendingen met lithiumbatterijen correct worden behandeld vanaf het moment dat ze in het land/gebied van oorsprong bij FedEx worden aangeboden tot het moment van aflevering op de plek van bestemming.

Omdat lithiumbatterijen bij verzending worden beschouwd als gevaarlijke goederen, moeten ze correct worden geïdentificeerd en geclassificeerd. Daarnaast moeten ze in sommige gevallen speciaal worden verpakt, gemerkt, gelabeld en moeten ze volgens de IATA DG Regulations worden voorzien van een ‘Shipper’s Declaration for Dangerous Goods’. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met uw lokale FedEx klantenservice.

Belangrijk: Vanaf 1 januari 2017 aanvaardt FedEx niet langer UN 3090 en UN 3480 lithiumbatterijen die ons worden aangeboden als IATA Sectie II. In plaats daarvan moeten deze zendingen worden aangeboden als volledig gereguleerde Sectie IA of Sectie IB. Verzenders die op de vooraf goedgekeurde UN 3090 en UN 3480 Sectie II lijst staan, worden automatisch geplaatst op de UN 3090 en UN 3480 Sectie I lijst. U hoeft hiervoor niet opnieuw goedkeuring aan te vragen. Voor meer informatie over deze beleidswijziging kunt u hier klikken.

Hoe kunt u lithiumbatterijen verpakken en verzenden?

Bij het verzenden van een pakket dat lithiumbatterijen bevat, moet een stevige buitenverpakking worden gebruikt. Afhankelijk van het type lithiumbatterijen kunnen aanvullende markeringen en labels vereist zijn. FedEx Paks kunnen niet worden gebruikt als buitenverpakking voor lithiumbatterijen. FedEx dozen of kokers kunnen wél worden gebruikt als buitenverpakking voor lithiumbatterijen die volgens Sectie II van de desbetreffende verpakkingsinstructie van de IATA DG Regulations worden verpakt. Hieronder vindt u meer informatie en richtlijnen over de voorbereiding en verpakking van zendingen die lithiumbatterijen bevatten.

Richtlijnen voor verpakking en verzending van Sectie II IATA lithiumbatterijen

Alle pakketten die lithiumbatterijen bevatten worden geclassificeerd als Klasse 9 — Miscellaneous Dangerous Goods. Pakketten met kleine lithiumbatterijen kunnen echter worden vrijgesteld van de meeste IATA- en ICAO-eisen als zij voldoen aan de eisen van de Sectie II IATA Packing Instructions (PI) 966 en 967 voor lithium-ion batterijen en 969 en 970 voor lithium-metaal batterijen.

Zendingen van lithium-metaal batterijen verpakt bij apparatuur en lithium-metaal batterijen in apparatuur kunnen worden verpakt in overeenstemming met de Sectie II IATA verpakkingseisen op voorwaarde dat de lithiuminhoud van de cel niet meer is dan 1 gram en de totale lithium hoeveelheid niet meer is dan 2 gram per batterij.

Lithium-ion cellen en batterijen die voldoen aan de eisen van Sectie II moeten voldoen aan de algemene eisen van de verpakkingsinstructie. Van lithium-ion of polymeer cellen mag de capaciteit niet hoger zijn dan 20 Wh (watt uur) en 100 Wh per batterij.

Voor elk van de omschreven verzendcategorieën zoals gedefinieerd in Sectie II IATA kunnen aanvullende eisen gelden voor de soorten goedgekeurde buitenverpakking, beperkingen voor het gewicht en bestendigheid van het pakket tegen een val van 1,2 meter.

Om te voldoen aan de Sectie II IATA verzendeisen moeten zendingen met lithiumbatterijen en cellen voldoen aan specifieke verpakkingsrichtlijnen.

 • Zorg ervoor dat lithiumbatterijen individueel zijn verpakt in een volledig afgesloten binnenverpakking, zoals een plastic blisterverpakking of karton om elke batterij afzonderlijk te beschermen.
 • Bescherm lithiumbatterijen om kortsluiting te voorkomen of om contact te voorkomen met geleidende materialen binnen de verpakking die kortsluiting kunnen veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat de verpakking bewezen voldoet (dat wil zeggen is getest) aan de vereisten van elke test in het UN Manual of Tests and Criteria deel III, subsectie 38.3.
 • Zorg ervoor dat lithiumbatterijen volledig zijn omsloten (in apparatuur of omgeven door kunststof waarbij de lege ruimte is opgevuld om verplaatsing te voorkomen), behalve wanneer de correcte categorieomschrijving eindigt met ‘contained in equipment’.
 • Plaats de inhoud in een stevige buitendoos.
 • Zorg voor de correcte labels en documentatie.
 • U dient het United Nations (UN) nummer op het Lithium Battery Mark te vermelden (IATA figuur 7.1.C) dat u vanaf 1 januari 2017 kunt gebruiken.. Als u al gelabelde verpakkingen of de Lithium Battery Labels (IATA figuur 7.4.H) die u nog op voorraad heeft eerst wilt opmaken, kan dat nog tot 31 december 2018. Daarna wordt het Lithium Battery Mark verplicht. Let op: als u het Lithium Battery Label gebruikt, verzoekt FedEx u het UN nummer toe te voegen op de verpakking naast dit label [FX-05]. Dit wordt vanaf 1 juli 2017 een vereiste van FedEx.

  Lithium Battery Mark
  (geldig vanaf 1 januari 2017)

  Lithium Battery Mark

  *Plaats voor UN nummer(s)
  **Plaats voor telefoonnummer voor aanvullende informatie

  Lithium Battery Label
  (geldig tot 31 december 2018)

  Lithium Battery Label

  Verpakking en verzending van Sectie I IATA lithiumbatterijen

  Lithiumbatterijen, zowel lithium-ion als lithium-metaal, zijn volledig gereguleerde gevaarlijke goederen op grond van Sectie IA IATA regelgeving. Deze goederen moeten correct worden geïdentificeerd, geclassificeerd, verpakt, gemerkt en gelabeld. Bovendien moet bij het pakket een door een getrainde verzender ingevulde en ondertekende Shipper’s Declaration for Dangerous Goods worden gevoegd.

  Sectie IB eisen gelden voor lithium-metaal cellen met een lithium-metaal gehalte van niet meer dan 1 gram en lithium-metaal batterijen met een lithium-metaal gehalte van niet meer dan 2 gram - verpakt in hoeveelheden die de toegestane hoeveelheid in Sectie II, Tabel 968-II overschrijden. Voor alle Sectie IB zendingen is een Shipper’s Declaration for Dangerous Goods verplicht en moet ‘IB’ worden vermeld na ‘Packing Instruction’ in de ‘Packing Instruction’ sectie of in de ‘Authorization’.

  UN 3480 lithium-ion batterijen sectie IA en IB kunnen worden verzonden met een laadstatus (‘state of charge’) (SoC) van maximaal 30% zonder goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van zowel het land/gebied van herkomst als van bestemming. UN 3480 lithium-ion batterijen en UN 3090 lithium-metaal batterijen moeten als Cargo Aircraft Only worden aangeboden in pakketten die zijn voorzien van het IATA Cargo Aircraft Only label.

  U moet het United Nations (UN) nummer op het Lithium Battery Mark vermelden (IATA figuur 7.1.C) dat u kunt gebruiken vanaf 1 januari 2017. Als u al gelabelde verpakkingen of de Lithium Battery Labels (IATA figuur 7.4.H) die u nog op voorraad heeft eerst wilt opmaken, kan dat nog tot 31 december 2018. Daarna wordt het Lithium Battery Mark verplicht. Let op: als u het Lithium Battery Label gebruikt, verzoekt FedEx u het UN nummer toe te voegen op de verpakking naast dit label [FX-05]. Dit wordt vanaf 1 juli 2017 een vereiste van FedEx.

  Lithium Battery Mark
  (geldig vanaf 1 januari 2017)

  Lithium Battery Mark

  *Plaats voor UN nummer(s)
  **Plaats voor telefoonnummer voor aanvullende informatie

  Lithium Battery Label
  (geldig tot 31 december 2018)

  Lithium Battery Label

  Bij FedEx doen we er alles aan om uw zendingen met lithiumbatterijen veilig op de eindbestemming af te leveren. Om dit te doen, is het belangrijk dat u u er bij de voorbereiding van uw zendingen van verzekert dat de lithiumbatterijen niet defect of beschadigd zijn - of op enige manier hitte, brand of kortsluiting kunnen veroorzaken.

  Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met uw relatiemanager of met uw lokale klantenservice.