FedEx-koerier loopt door een ziekenhuis

Hoe verzend ik gevaarlijke goederen?

Hoe verzend ik gevaarlijke goederen?

Het type gevaarlijke goederen dat u wilt verzenden bepaalt hoe deze verpakt en voorbereid moeten worden voor verzending. De juiste procedures volgen is belangrijk voor een geslaagde levering.

 

 

 

Het type gevaarlijke goederen dat u wilt verzenden bepaalt hoe deze verpakt en voorbereid moeten worden voor verzending. De juiste procedures volgen is belangrijk voor een geslaagde levering.

 

 

 

Gevaarlijke goederen verzenden in vijf stappen

Grijs documentenpictogram

1. Wees op de hoogte van de regels

Het is cruciaal om u aan de regels te houden wanneer u gevaarlijke goederen verzendt.

De regels bevatten een aantal bepalingen, waaronder details over soorten verpakkingen, documentatie en vereiste labels. Regels variëren aan de hand van vervoerswijze, dus overleg met uw vervoerder om te zien hoe uw gevaarlijke goederen vervoerd worden.

Grijs pictogram van open boek

2. Zorg ervoor dat u een cursus gevolgd heeft

Iedereen die gevaarlijke goederen verzendt dient de vereiste cursus(sen) gevolgd te hebben en de toepasselijke regels te begrijpen. U kunt er ook voor kiezen een andere persoon of bedrijf die de juiste cursus(sen) gevolgd heeft in te huren om de zending namens u voor te bereiden.

Grijs pictogram van uitroepteken in driehoek

3. Classificeer en geef uw zending correct aan

De verzender is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat gevaarlijke goederen correct geclassificeerd, aangegeven, verpakt en gelabeld worden met de juiste documentatie voor de landen/gebieden van herkomst, doorvoer en bestemming. Indien u twijfels heeft, neem dan contact op met uw fabrikant of leverancier voor de classificatie van uw gevaarlijke goederen.

Grijs pictogram van FedEx-doos met vallende stippen

4. Verpak uw zending op de correcte wijze

In de meeste gevallen dient u gecertificeerde verpakkingen te gebruiken met zichtbare specificatiemarkeringen van de Verenigde Naties. Deze markeringen geven aan dat de verpakking getest is op bepaalde vereiste mogelijkheden die nodig zijn om gevaarlijke goederen te vervoeren. Markeringen verschillen per classificering gevaarlijke goederen en aanvullende markeringen zijn mogelijk ook vereist – zie de huidige IATA DG Regulations om te controleren of deze vereist zijn voor uw zending.

Klanten kunnen gevaarlijke goederen niet in FedEx Express-verpakkingen versturen, met uitzondering van:

  • Biologische stof, categorie B, die verzonden kan worden in FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Boxes en FedEx TempAssure-verpakking.
  • Toegestane IATA Section II-lithiumbatterijen.
Grijs labelpictogram

5. Gebruik de correcte labels en documentatie

De meeste zendingen met gevaarlijke goederen dienen voorzien te zijn van zichtbare labels die de gevarenklasse en secundair gevaar aangeven. Klanten kunnen de goedgekeurde labels aanschaffen (of een lijst met andere labelverkopers bekijken) op de website over gevaarlijke goederen van de IATA. Oude labels op hergebruikte dozen moeten verwijderd worden.

Verzenders moeten er ook voor zorgen dat ze over de correcte documentatie beschikken:

Luchtvrachtbrief: geautomatiseerde luchtvrachtbrieven op zelfklevende labels via fedex.com, en op zelfklevende thermische labels via FedEx Ship Manager.

Verklaring verzender: de verzender moet voor de meeste zendingen met gevaarlijke goederen een afgedrukte verklaring afzender toevoegen aan het pakket dat certificeert dat ze verpakt, gelabeld en aangegeven zijn volgens de regels van de IATA omtrent gevaarlijke goederen. Dit kan elektronisch gedaan worden en vereist mogelijk de contactgegevens van een provider van informatie in geval van nood die 24 uur per dag bereikbaar is.

Douanedocumenten: voor zendingen die naar en van een bestemming buiten Europa verzonden worden, dient u ook douanedocumenten toe te voegen.

Meer dan alleen verzenden

Labtechnici kijken naar een reageerbuis

Wat zijn gevaarlijke goederen?

Meer informatie over wat gevaarlijke goederen zijn en of uw zending hieronder valt.

Vrouw verpakt item in magazijn

Waarom zou ik mijn gevaarlijke goederen met FedEx verzenden?

Hoe u met onze faciliteiten uw gevaarlijke goederen zorgeloos kunt verzenden.