Център за ресурси

Ресурси

Ресурси

Корпоративни отчети

FedEx спазва своя ангажимент за пълна прозрачност и надеждно корпоративно управление. Затова често разпространяваме свързана с компанията информация, така че заинтересованите лица да са напълно информирани и осведомени.


Доклад на FedEx за износа на малките и средни фирми в Европа

Докладът на FedEx за износа на малките и средни фирми в Европа анализира стойността на износа за европейски малки и средни фирми, заедно с влиянието на иновативните технологии върху растежа на бизнеса. Докладът на FedEx за износа на малките и средни фирми в Европа демонстрира, че европейските малки и средни фирми, които са готови да правят иновации, са начело на растежа и международната експанзия, и все по-често се насочват към богатите възможности, които се намират в задграничните пазари.