За FedEx

За FedEx

За FedEx

Нашите решения свързват хората и възможностите.

Свързването на хората със стоки, услуги и идеи създава възможности и подобрява живота им. Ние във FedEx вярваме, че свързаността прави света по-добър, и тази вяра ръководи всяка наша стъпка.

Фирмена информация

Фирмена информация

Европейската мрежа на FedEx предлага услугата за доставка на следващия ден на стотици пазари.

Нашите служители

Нашите служители

FedEx е компания от световна класа и в самата си същност е създадена с мисъл за хората.

Устойчивост

Устойчивост

FedEx спазва своя ангажимент да предоставя връзки в глобален мащаб, свеждайки до минимум влиянието си върху околната среда.

Социална отговорност

Социална отговорност

Като част от глобалната си програма за дарения FedEx Cares, FedEx пое ангажимента да инвестира 200 милиона щ.д. в 200 общности до 2020 г.

Спонсорство за спорта

Спонсорство за спорта

FedEx си партнира с едни от най-значимите спортни турнири в света. Заедно сме поели ангажимент за високи постижения на и извън терена.

Ресурси

Ресурси

Тук можете да намерите готови за изтегляне публикации, отчети, акредитации по стандартите за качество и други полезни документи.

Брекзит

Брекзит

Искаме нашите клиенти да знаят, че FedEx и TNT са в състояние да изпълняват всичко нужно за транспортирането на техните трансгранични пратки – днес и занапред.