Изображение на Земята

Земята е с приоритет:

Земята е с приоритет:

Нашата инициатива за постигане на по-устойчиво бъдеще

Нашата инициатива за постигане на по-устойчиво бъдеще

Работим за постигането на по-устойчиво бъдеще с цел да извършваме само въглеродно неутрални дейности до 2040 г. Priority Earth е нашата инициатива да постигнем това. И това е най-важната ни доставка досега, защото е до адреса, който всички споделяме. 

жена, която се усмихва и доставя пакет

Отчетът за ESG за 2021 г. вече е наличен

Принципите за ESG – Environmental, Social, Governance (опазване на околната среда, социална насоченост, управление) – са в основата на нашия отчет, откакто тези усилия започнаха преди 13 години. Прочетете последния ни отчет, за да научите повече за нашия ангажимент да свързваме общностите, в които живеем и работим, по отговорни начини.

Нашата инициатива от три части за подобряване опазването на околната среда

Икона за идея
Икона за идея

Иновативни оперативни дейности за намаляване на въздействието върху околната среда

Намаляваме емисиите и отпадъците, заместваме по-старите технологии и превозни средства и революционизираме нашите съоръжения и опаковки. Разбираме ролята си в това да помагаме за опазването и запазването на нашата планета.

Икона за резервиране на ресурси
Икона за резервиране на ресурси

Предприемаме действия чрез изследване и развитие

Ние не само се интересуваме от устойчивостта. Ние инвестираме в нея. Обещахме 100 милиона долара за подпомагане на създаването на Център за естествено улавяне на въглерод в Йейл, където изследователите ще се съсредоточат върху начините за премахване и съхраняване на излишния въглерод на Земята. Освен това работим в екип с Brightdrop на GM, за да превърнем доставката чрез електрически превозни средства в реалност.

Икона за рециклиране
Икона за рециклиране

Вдъхновяваме другите да работят по устойчив начин

Всички ние сме част от това и всеки от нас играе своята роля. Независимо дали търсите начини да практикувате устойчивост у дома, или на работа, ние можем да помогнем. Вземете идеи за всичко – от намаляване на отпадъците до приемане на екологични опаковки. В процеса може дори да научите как да намалите разходите.

Усилията ни в действие

За да постигнем въглеродно неутрални дейности до 2040 г. ние:

 

Икона за резервиране на ресурси
Икона за резервиране на ресурси

обещаваме 100 милиона долара за подпомагане на създаването на Център за естествено улавяне на въглерод в Йейл, където изследователите ще се съсредоточат върху начините за премахване и съхраняване на излишния въглерод на Земята;

Икона за доставка
Икона за доставка

подменяме целия си автопарк за вземане и доставка на пратки с електрически превозни средства с нулеви емисии;

Икона за гориво
Икона за гориво

доразвиваме нашите инициативи Fedex® Fuel Sense, за да продължим да работим за намаляване на разхода на гориво на самолетите;

Икона за автомобил
Икона за автомобил

продължаваме да инвестираме в алтернативни горива, които биха могли да намалят емисиите от самолетите и другите превозни средства;

Икона за възобновяема енергия
Икона за възобновяема енергия

инвестираме в ефективни сгради, възобновяема енергия и други програми за управление на енергията.

Напредък за планетата

Видео за устойчивостта

Напредване към нашата цел за въглеродно неутрални дейности

Разгледайте някои от действията, които предприемаме, за да работим по-устойчиво в бъдеще.

Глобален отчет за обществеността за 2020 г.

Доверие чрез прозрачност

Вижте всички отчети за устойчивост, включително нашия отчет за опазване за околната среда, социална насоченост и управление (ESG) за 2021 г.

Група служители на FedEx, които са доброволци

Подаваме ръка за помощ на човечеството

Подаваме ръка за
помощ на човечеството

Разберете как подобряваме планетата отвъд устойчивостта чрез даряване и доброволчество.