Мъж и жена се усмихват и говорят на бизнес среща

Предприемаме действия чрез изследване и развитие

Предприемаме действия чрез изследване и развитие

Устойчивост: напредък в миналото, фокус в бъдещето

Устойчивостта и управлението на въздействието върху околната среда винаги са били приоритети за нас. Пътят беше дълъг. 

Между нашите финансови 2009 г. и 2020 г. (FY09 – FY20), нашият среден дневен обем пратки е нараснал със 110%. Дори с този невероятен растеж, ние намалихме интензивността на нашите емисии на CO2 с близо 40% на база приходи през същото време.  

Сега нашата цел е въглеродна неутралност до 2040 г. Ето как се обединяваме
с лидерите в бранша, за да ускорим напредъка си. 

Между нашите финансови 2009 г. и 2020 г. (FY09 – FY20), нашият среден дневен обем пратки е нараснал със 110%. Дори с този невероятен растеж, ние намалихме нашите CO2 емисии с близо 40% на база приходи през същото време. 

Сега нашата цел е въглеродна неутралност до 2040 г. Ето как се обединяваме
с лидерите в бранша, за да ускорим напредъка си. 

Графика за обема пакети за 2009 и 2020 г. и статистика на CO2 емисиите
Графика за обема пакети за 2009 и 2020 г. и статистика на CO2 емисиите

                                                   *на база приходи

Подпомагаме създаването на Център за естествено улавяне на въглерод в Йейл

Като част от нашата инвестиция от 2 милиарда долара за въглеродно неутрални дейности, ние обещахме 100 милиона долара на университета в Йейл, за да помогнем за създаването на Центъра за естествено улавяне на въглерод в Йейл. Там изследователите ще се съсредоточат върху компенсирането на емисиите на парникови газове чрез премахване и съхраняване на излишния въглерод на Земята. Те ще проучат комбинация от краткосрочни и дългосрочни подходи, работейки с други експерти в областта на природните науки и инженерството. В крайна сметка целта е да се създаде портфолио от стратегии за премахване на въглерода, които ще повлияят на глобалните емисии в авиационния сектор.


чат икона
чат икона

„Справянето с изменението на климата е сложно предизвикателство, което изисква спешни действия, а стратегиите за естествено улавяне на въглерод ще бъдат една ключова част от тези действия.“

Д-р Ингрид К. „Инди“ Бърк
Карл У. Кноблох младши, декан във

Факултета по околна среда към Университета в Йейл


Партнираме си с BrightDrop, за да предложим системи за електрически превозни средства

BrightDrop, най-новата фирма в семейството на General Motors, предлага електрически системи за доставка, включително моторизирани палети и ванове. Те позволяват доставки без емисии, като същевременно намаляват точките на допир с пратката и физическото натоварване на шофьорите за доставка.


чат икона
Чат икона

„С този нов пакет от продукти [BrightDrop] ще помогнем да подобрим безопасността, сигурността и навременността на доставките на FedEx Express, като същевременно намалим въздействието върху околната среда и защитим здравето на нашите куриери.“

Ричард Смит
Регионален президент на FedEx Express за Америка


Благотворителното сътрудничество има за цел да накара европейските граждани да се качат на товарни велосипеди

Товарните велосипеди могат да се определят като вид устойчив транспорт с неизползван потенциал. В много европейски градове те представляват реалистична алтернатива на личните превозни средства за кратки ежедневни пътувания.

Работим със Световния алианс на неправителствените организации за пътна безопасност и Европейската федерация по колоездене по проект, целящ да популяризира използването на велосипеди като безопасна и устойчива алтернатива на автомобила.

Сега навлизайки в третата си година, сътрудничеството ще пусне малки паркове от товарни велосипеди за обществено ползване в Познан (Полша), Валенсия (Испания) и региона Пулия (Италия) по-късно тази година. Чрез възможности като тези, ние помагаме за оформянето на общественото поведение и даваме възможност на гражданите да правят устойчив избор.


Сътрудничеството с холандска НПО проправя пътя за по-устойчив транспортен сектор в Европа

Наред с нашето собствено пътуване за постигане на целта ни за въглеродно неутрални дейности до 2040 г., ние формираме взаимоотношения, за да ускорим устойчивите решения в нашия отрасъл. Заедно с природозащитната благотворителна организация Natuur & Milieu (Nature & Environment) разработихме три проекта, които имат за цел да открият устойчиви решения и да намалят въглеродния отпечатък на логистиката по отношение на пътната инфраструктура, съоръженията и авиацията.

Стремим се да помогнем на операторите на малки и средни автопаркове да електрифицират своите операции, насърчаваме използването на възобновяема енергия и инфраструктура за зареждане в разпределителните центрове и подпомагаме въвеждането на синтетични авиационни горива в Европа.