Камион на FedEx, движещ се по живописна планинска магистрала

Нашият подход към иновативните оперативни дейности

Нашият подход към иновативните оперативни дейности

Работим за постигане на по-устойчиво бъдеще

Нашият подход към устойчивостта се фокусира върху три ключови идеи: намаляване, заместване и революционизиране. Фокусирани сме върху намаляване на емисиите и отпадъците, заместване на по-старите технологии и превозни средства и революционизиране на нашите автопаркове и сгради. Този подход ни позволява да използваме ресурсите си ефективно и отговорно.  


Вижте как напредваме към устойчивостта във всяка от тези ключови области:


Икона на самолет (излитане)

В небето: модернизираме и обновяваме нашите самолети

С почти 700 самолета използваме много реактивно гориво. То представлява около 61% от нашия отпечатък от емисии.

Поемане на отговорност

Икона на капчица
 • Намаляване на горивото чрез FedEx® Fuel Sense

Намаляване на горивото чрез FedEx® Fuel Sense

Икона на самолет (излитане)
 • Заместване с по-ефективни самолети

Заместване с по-ефективни самолети

Икона за идея
 • Иновации с биогорива

Иновации с биогорива

Преглед на резултатите*

Икона на отметка
 • Спестени около 255 милиона галона гориво

Спестени около 255 милиона галона гориво

Икона на отметка
 • Избегнати повече от 2,38 милиона метрични тона CO2 емисии

Избегнати повече от 2,38 милиона метрични тона CO2 емисии

Тези резултати са еквивалентни на едногодишните емисии на парникови газове от 516 976 пътнически превозни средства.

Иновацията в действие

Икона за доставка

На земята: Обновяваме и оптимизираме превозните средства

Нашият автопарк за наземно транспортиране включва над 200 000 превозни средства, а над 100 000 от тях са собственост на компанията.

Поемане на отговорност

Намаляване на изминатите километри и използваното гориво чрез:

Икона за шофиране
 • Най-добри практики за поведение при шофиране

Най-добри практики за поведение при шофиране

икона за доставка
 • Въвеждане на електрически превозни средства

Въвеждане на електрически превозни средства

Икона за интегриране
 • Автономни превозни средства и роботи

Автономни превозни средства и роботи

Икона за интермодален железопътен транспорт
 • Използване на интермодален железопътен транспорт

Използване на интермодален железопътен транспорт

икона за обслужване на клиенти
 • Мобилни командни центрове

Мобилни командни центрове

икона на карта
 • Оптимизирани маршрути

Оптимизирани маршрути

икона за съобщение
 • Застъпване за чиста технология

Застъпване за чиста технология

Преглед на резултатите*

икона на отметка
 • Спестени 53,2 милиона галона гориво

Спестени 53,2 милиона галона гориво

икона на отметка
 • Избегнати 548 076 метрични тона CO2 емисии

Избегнати 548 076 метрични тона CO2 емисии

икона на отметка
 • Използвани 4091 електрически превозни средства и превозни средства на алтернативно гориво

Използвани 4091 електрически превозни средства и превозни средства на алтернативно гориво

Тези резултати са еквивалентни на едногодишните емисии от 119 196 пътнически превозни средства и едногодишните емисии от електроенергия от 99 554 домове.

Иновацията в действие

Изображение на Roxo

Проучване на нов начин за доставка на същия ден

Автономен последен етап на доставка може да звучи като нещо от научнофантастичен филм. Но това е възможно с Roxo, нашия робот за доставка, който маневрира по стълби, качва бордюри и дори използва мигачи за сигнализиране.

Куриер, който бута специализирана ръчна количка

Иновация за намаляване на отпечатъка ни

Градовете в цяла Европа въвеждат нови транспортни правила и разпоредби за борба със замърсяването на въздуха. Научете как реагираме ние с екологични възможности за доставка, като електрически велосипеди и специализирани ръчни колички.

Икона за търговия на дребно

В нашите помещения: проектирани за пестене на енергия

С повече от 5000 въздушни и наземни центрове, местни станции, центрове за товарни услуги и пунктове за продажба на дребно, ние трябва да работим ефективно, за да намалим въздействието им върху околната среда.

Поемане на отговорност

Икона за управление на проекти
 • Проектиране и изграждане на съоръжения за ефективност

Проектиране и изграждане на съоръжения за ефективност

Икона за идея
 • Подобряване на осветлението

Подобряване на осветлението

Икона за възобновяема енергия
 • Стремеж към възобновяема енергия на местно ниво 

Стремеж към възобновяема енергия на местно ниво 

Преглед на резултатите*

икона на отметка
 • Производство на соларна електроенергия на място:
  • 26 соларни съоръжения генерират повече от 24,5 милиона киловатчаса чиста енергия

Производство на соларна електроенергия на място:

 • 26 соларни съоръжения генерират повече от 24,5 милиона киловатчаса чиста енергия

Този резултат е равен на въглерода, уловен от над 21 000 декара гора за една година.

икона на отметка
 • Модернизиране на осветлението и системи за управление на енергията:
  • Спестени над 238 милиона киловатчаса електроенергия през 2020 г.
  • Избегнати 193 462 метрични тона CO2 емисии

Модернизиране на осветлението и системи за управление на енергията:

 • Спестени над 238 милиона киловатчаса електроенергия през 2020 г.
 • Избегнати 193 462 метрични тона CO2 емисии

Тези резултати са равни на спестените CO2 емисии от използването на електроенергия от над 35 000 домакинства за една година.

Иновацията в действие

Изображение на термостати

Нов вид контрол на климата

Вижте как FedEx Office спести 22 милиона киловатчаса енергия за една година със система за управление на енергията.

Изображение на слънчев панел в пункт на FedEx Ground във Флорида

Поддържаме да ни е хладно

Научете за пункта на FedEx Ground във Флорида, който използва светлината и топлината на слънцето, за да поддържа температурите ниски. 

Изображение на соларни панели в обект на FedEx Ground в Мауи

Приветстване на слънчевата енергия

Открийте как захранваме един обект на FedEx Ground в Мауи със соларни панели и батерии.

Икона на имейл

С нашите опаковки: използваме материали, които могат да се използват многократно, могат да се рециклират и са направени от рециклирано съдържание

Доставяме средно над 15 милиона пратки всеки работен ден. Опаковките с марката на FedEx представляват 72% от закупения от нас материал – най-голямата категория по обем. 

Поемане на отговорност

Икона на опаковка (Версия 1)
 • Минимизиране на използваните материали в нашите опаковки

Минимизиране на използваните материали в нашите опаковки

Икона за тегло във фунтове
 • Работа с клиенти за оптимизиране на размера и теглото на опаковката

Работа с клиенти за оптимизиране на размера и теглото на опаковката

Икона за рециклиране
 • Максимално увеличаване на рециклирането за запазване на ресурсите и намаляване на отпадъците

Максимално увеличаване на рециклирането за запазване на ресурсите и намаляване на отпадъците

Преглед на резултатите*

Икона на отметка
 • Картонените опаковки с марката на FedEx са 100% рециклируеми и съставени от 45% рециклирано съдържание.

Картонените опаковки с марката на FedEx са 100% рециклируеми и съставени от 45% рециклирано съдържание.

Ръка, отваряща опаковка на FedEx

Повече факти за хартията и опаковките

Опаковката с марката на FedEx е:

 • 80% сертифицирана от трети страни, което насърчава отговорното управление на горите, предпазва от обезлесяване и поддържа биологичното разнообразие.

Избираме сертифицирана хартия.

 • 99,8% от цялата хартия, закупена от офиси на FedEx през FY20, е сертифицирана от трети страни.

Активно рециклираме.

 • 69% от твърдите отпадъци, генерирани при нашите дейности, са изпратени за рециклиране.

Иновацията в действие

Купчина стари униформи за рециклиране и повторно използване

От „носено“ до „топло“

Прочетете за членовете на екипа в Сао Пауло, Бразилия, които работиха с местна фирма, за да преработят старите униформи в одеяла.

Двойка в кухня, която отваря опаковъчна кутия на Liviri

Опаковки, които оказват влияние и са здрави

Вижте как този търговец на дребно работи с лабораторията за опаковки на FedEx за разработване на иновативни опаковки за вино, които предпазват и са устойчиви.

икона за международен

Пет области с един фокус

Нашето съсредоточаване върху устойчивостта не се колебае в зависимост от това къде работим. Ето поглед как работим по целия свят, за да защитим планетата.

Карта, на която е маркирана Канада

Канада

Гарантираме, че нашите шофьори използват практики за „екологично шофиране“, което спестява гориво и намалява емисиите, като помага за опазването на въздуха, който дишаме. В Канада нашите шофьори постигат това, като ускоряват бавно, освобождават газта преди спиране и не работят на празен ход. Прочетете повече за това, което правим в Канада

Карта, на която са маркирани Латинска Америка и Карибите

Латинска Америка и Карибите

Трафикът в големите градове може да бъде ужасен, а камионите допринасят за лошото качество на въздуха. Използваме електрически превозни средства и коли с алтернативни горива в Бразилия и Чили и подобряваме нашите ремаркета, камиони и влекачи в Бразилия за по-голяма ефективност по отношение на горивото и по-ниски емисии. Вижте повече подробности за други инициативи в Латинска Америка и Карибите

Карта, на която е маркирана Европа

Европа

В Амстердам, Франкфурт, Лондон, Милано, Мадрид и Париж ограничаваме нашите превозни средства и емисии в оживените градски центрове. Най-новите ни подходи, като товарни велосипеди, ще ни помогнат да се преборим със задръстванията, да ограничим въздействията и да се движим по тесни улички в до 600 европейски града. Научете за тези и други екологични стратегии в Европа

Карта, на която са маркирани Близкият Изток, Индия и Африка

Близкия Изток, Индия и Африка

Проектираме сградите така, че да ограничим до минимум използването на енергия, вода и материали. Нашата централа на FedEx Express в Мумбай, Индия е сертифицирана с LEED Gold. Имаме сертификати по ISO 14001 в девет страни. И дори имаме сграда със соларна система в Южна Африка. Вижте какво още правим в Близкия Изток, Индия и Африка.  

Карта, на която е маркиран Азиатско-тихоокеанският регион

Азиатско-тихоокеански регион

Нашата разрастваща се мрежа за търговия на дребно в тази област намалява въздействията като емисии и задръствания. Освен това използваме алтернативни горива, внедряваме електрически превозни средства и строим сгради със соларни системи, за да сведем до минимум въздействието върху околната среда в повече от 30 страни и територии в този регион. Научете за други инициативи за устойчивост в Азиатско-тихоокеанския регион.  

*Източник: Отчет за опазване за околната среда, социална насоченост и управление за 2021 г. (Освен ако не е отбелязано друго, данните обхващат всяка от нашите работещи компании и всички географски местоположения през нашата финансова 2020 г., приключила на 31 май 2020 г.)