Ван на FedEx Express на фона на живописен каньон

Отчети за околната среда, обществото и управлението

Отчети за околната среда, обществото и управлението
Глобален доклад за обществеността за 2020 г.

ESG доклад за 2021 г.

Прочетете нашия последен Доклад за околната среда, обществото и управлението (ESG) за напредъка и представянето по съществени теми от ESG през нашата финансова 2020 година, която приключи на 31 май 2020 г. Докладът се позовава на показатели от стандартите на Глобалната инициатива за докладване (GRI), Съвета за счетоводни стандарти за устойчивост (SASB) и Работната група по финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD).

Графика на нашите заинтересовани страни

Теми за същественост на ESG

Нашата оценка на съществеността очертава нашите екологични, социални и управленски приоритети (ESG) за нашите клиенти, служители, акционери, бизнес и други заинтересовани страни. Последната ни оценка през 2019 г. преоцени темите, идентифицирани по-рано като най-важни от гледна точка на бизнеса, заинтересованите страни и обществото, и идентифицира нови и нововъзникващи теми.

Лого на CDP

Отговор на CDP за 2020 г.

CDP е глобалната платформа за оповестяване на въздействието върху околната среда, на която докладваме ежегодно. През 2020 г. спечелихме оценка B (ниво на управление) в класацията на CDP за разкриване на климатичните промени за устойчивост и усилията за управление на емисиите.


Архив на докладите

Глобален отчет за обществеността за 2019 г.

Глобален отчет за обществеността за 2020 г.

Глобален отчет за обществеността за 2019 г.

Глобален отчет за обществеността за 2019 г.

Глобален отчет за обществеността за 2017 г.

Глобален отчет за обществеността за 2017 г.

Глобален отчет за обществеността за 2016 г.

Глобален отчет за обществеността за 2016 г.

Глобален отчет за обществеността за 2014 г.

Глобален отчет за обществеността за 2014 г.

Глобален отчет за обществеността за 2013 г.

Глобален отчет за обществеността за 2013 г.

Глобален отчет за обществеността за 2012 г.

Глобален отчет за обществеността за 2012 г.

Глобален отчет за обществеността за 2011 г.

Глобален отчет за обществеността за 2011 г.

Глобален отчет за обществеността за 2010 г.

Глобален отчет за обществеността за 2010 г.

Глобален отчет за обществеността за 2009 г.

Глобален отчет за обществеността за 2009 г.

Глобален отчет за обществеността за 2008 г.

Глобален отчет за обществеността за 2008 г.