PRIVACYVERKLARING


Lees onze privacyverklaring ("Privacyverklaring"), die van toepassing is op het gebruik van Uw gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) door FedEx Express Nederland B.V., hierna "FedEx" of "wij" genoemd. Deze Privacyverklaring legt uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens verkregen door het invullen van het online formulier op fedex.com. Wij respecteren uw privacy en nemen uw wettelijke rechten in acht, inclusief wetten die de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU implementeren.

 

1. WELKE INFORMATIE WORDT VERWERKT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Uw contactinformatie (zoals (bedrijfs)naam, zakelijk adres, telefoonnummer) worden verzameld, die we in deze Verklaring "Uw gegevens" noemen. We gebruiken Uw gegevens mogelijk voor de volgende doeleinden:

A) wij gebruiken Uw gegevens voor informatie- en zakelijke doeleinden, waaronder het u informeren over de FedEx-bestelwagen, en

B) wij gebruiken Uw gegevens om contact met u op te nemen voor promotionele activiteiten.

 

2. MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij delen Uw gegevens mogelijk met onze gelieerde ondernemingen over de hele wereld en derde partijen voor de bovenstaande doeleinden. Indien wij derde partijen toegang verlenen tot Uw gegevens, vereisen wij dat dergelijke partijen Uw gegevens vertrouwelijk beheren, met uitzondering van gevallen waarin openbaarmaking noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld onder 1.

We maken Uw gegevens mogelijk ook openbaar indien wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking wettelijk vereist is, of na een juridisch verzoek.

 

3. OVERDRACHT EN BEVEILIGING

Uw Gegevens kunnen overgedragen worden naar alle landen waarin FedEx gevestigd is en waar wetgeving mogelijk niet overeenkomt met het land waarin u woonachtig bent; we nemen echter maatregelen om uw privacy te beschermen.

We vereisen dat onze serviceproviders en leveranciers uw privacy beschermen. Echter, geen enkele methode is 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om toereikende maatregelen te nemen om Uw gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat zij volledig veilig zijn.

 

4. TOEGANGSRECHTEN EN VOORKEUREN

Waar toegestaan door lokale wet- en regelgeving en na identificatie, kunt u altijd contact met ons opnemen om Uw gegevens in te zien, bij te werken, verwijderen of om verdere verzameling of gebruik van Uw gegevens te beëindigen. We reageren op dergelijke verzoeken in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving.

 

5. NEEM CONTACT OP

Indien u vragen of klachten heeft, neem dan gerust contact met ons op!

FedEx Express Netherlands B.V.
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Postbus 13000
1100KG Amsterdam
Nederland
E-mail: dataprivacy@fedex.com