FedEx Express Europa 'Meer verzenden, meer besparen' Algemene actievoorwaarden

1. Toepassing. 'Deelnemers' aan de actie zijn bestaande FedEx-klanten die via de e-mail 'meer verzenden, meer besparen' zijn uitgenodigd door FedEx. Door te blijven verzenden met FedEx gaan deelnemers akkoord met de Algemene actievoorwaarden.

2. Duur. De actie begint op de datum waarop de deelnemer de uitnodigingsmail heeft ontvangen en blijft naar goeddunken van FedEx en tot nadere kennisgeving gelden.

3. Drie maanden actiekorting.

a. Vanaf de start van de actie tot drie maanden daarna ('Eerste periode') krijgen alle deelnemers een korting van 50% ('Actiekorting') op de tarievenlijst van FedEx Express voor 'Voor de actie in aanmerking komende zendingen' (zoals hieronder gedefinieerd), ongeacht het volume van de verzending. De Actiekorting is van toepassing op transportkosten van 'Voor de actie in aanmerking komende zendingen' en is niet van toepassingen op andere kosten, waaronder maar niet beperkt tot brandstoftoeslagen, btw en invoerrechten en andere toeslagen.

b. 'Voor de actie in aanmerking komende zendingen' zijn importen of exporten (uitgezonderd zendingen met Facturering aan derden) via diensten van FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International Priority Freight (IPF) of FedEx International Economy Freight (IEF). Eén luchtvrachtbrief staat gelijk aan één zending en een enkele zending met meerdere stukken is één zending.

c. Voor alle duidelijkheid is de Actiekorting niet van toepassing op de volgende diensten van FedEx: FedEx 10 kg of 25 kg box, Spot-tarief, FedEx International Priority Direct Distribution (IPD), FedEx International Economy Direct Distribution (IED) en FedEx International First (INF).

d. De Actiekorting is niet van toepassing op deelnemers met openstaande facturen.

4. Kortingsniveau's bij grote volumes.

a. Na de eerste periode komen deelnemers in aanmerking voor een 'Volumekorting', afhankelijk van de gemiddelde maandelijkse uitgaven van de deelnemer (zoals hieronder gedefinieerd). De Volumekorting verschilt afhankelijk van de gemiddelde maandelijkse uitgaven van de deelnemer. De kortingspercentages staan vermeld in de uitnodigingsmail die aan de deelnemer is verstuurd.

b. De Volumekorting is van toepassing op de door de deelnemer betaalde transportkosten voor 'Voor Volumekorting in aanmerking komende zendingen' (zoals hieronder gedefinieerd) en is niet van toepassing op andere kosten, waaronder maar niet beperkt tot brandstoftoeslagen, btw en invoerrechten en andere toeslagen.

c. De Volumekorting is niet van toepassing op deelnemers met openstaande facturen.

d. FedEx berekent de 'Gemiddelde maandelijkse uitgaven' als volgt:

i. Voor de eerste maand na de eerste periode wordt de gemiddelde maandelijkse uitgaven berekend op basis van de bruto uitgaven van de deelnemer aan transportkosten tijdens de eerste periode; en

ii. daarna worden de gemiddelde maandelijkse uitgaven gebaseerd op de totale bruto uitgaven van de deelnemer aan transportkosten vanaf het begin van de actie, tot en met de voorafgaande 12 maanden op voortschrijdende basis.

e. 'Voor Volumekorting in aanmerking komende zendingen' zijn import- en exportzendingen die door de deelnemer verstuurd zijn via de diensten International Priority (tot 15 kg) en International Economy (tot 15 kg). Deze diensten komen in aanmerking voor de bereikte Verdiende kortingsniveau's.

f. De Volumekorting is van toepassing op de tarievenlijst van FedEx Express die geldt op de datum van verzending voor 'Voor Volumekorting in aanmerking komende zendingen'. Deelnemers kunnen de Volumekorting die op hun zending(en) worden toegepast inzien op hun FedEx-factuur of, als ze ingelogd zijn bij hun FedEx-verzendaccount, in de FedEx Rate Sheet Tool.

5. Algemeen

a. De Actiekorting en de Volumekorting zijn alleen van toepassing op in aanmerking komende zendingen die met één FedEx-verzendaccount van de deelnemer verzonden zijn. Het samenvoegen van zendingen uit meerdere accounts is niet toegestaan en zulke samengevoegde zendingen komen niet in aanmerking voor de Actiekorting en de Volumekorting.

b. De Actiekorting en de Volumekorting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere zendingskorting(en) of actie(s) van FedEx.

c. De Vervoersvoorwaarden van FedEx Express die op de dag van verzending gelden, zoals beschreven in de toepasselijke FedEx Express-luchtvrachtbrief en gepubliceerd op fedex.com, zijn van toepassing op de zending. In het geval van strijdigheid tussen de Vervoersvoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, hebben de Vervoersvoorwaarden voorrang.

d. Als er onregelmatigheden zijn met betrekking tot deze actie, ligt de uiteindelijke beslissing, naar eigen inzicht, bij FedEx, zoals wettelijk toegestaan. FedEx is niet verplicht een hierin beschreven voordeel te geven aan de deelnemers als er in strijd met toepasselijke wetten of regelgeving wordt gehandeld.

e. FedEx behoudt zich het recht voor om de kortingen aangeboden via deze actie aan te passen, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en om de tarievenlijst van FedEx Express die op fedex.com gepubliceerd is, aan te passen en op elk moment om welke reden dan ook, zonder kennisgeving, toeslagen in rekening te brengen (waaronder maar niet beperkt tot brandstoftoeslagen), zoals wettelijk toegestaan.

f. FedEx behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving te wijzigen, zoals wettelijk toegestaan.