Basisinformatie over douanedocumenten voor importeurs

Basisinformatie over douanedocumenten voor importeurs

Basisinformatie over douanedocumenten voor importeurs
 
 

Basisinformatie over douanedocumenten voor importeurs

Als importeur hoeft u meestal geen douanedocumenten voor te bereiden. Wanneer u voor het eerst importeert dient u ons echter een volmacht te geven zodat FedEx namens u kan in- en uitklaren.

Tijdens het vervoer van uw zending, controleren we de documenten en bereiden we de in- en uitklaring voor. Alleen als iets ontbreekt of onjuist is, nemen we contact met u op voor de aanvullende vereiste informatie. In dat geval ondersteunt uw snelle reactie de in- en uitklaring en levering van uw zending.

Goed om te weten: alle douanedocumenten dienen door de exporteur op het punt van herkomst ingevuld te worden, en het is zeer belangrijk dat de exporteur de douanedocumenten juist invult om te zorgen voor een snelle en nauwkeurige in- en uitklaring

Uw rol in het internationale verzendproces, stap voor stap

De rol van de exporteur

Stap 1
alt
Stap 1: De verzender bereidt de douanedocumentatie voor

Als dit uw eerste internationale zending bij FedEx is: zorg ervoor dat u Electronic Trade Documents® (ETD) heeft ingeschakeld om uw documenten elektronisch te uploaden. Geef ons uw volmacht om ons te autoriseren om namens u in- en uit te klaren.

Indien u dit type goederen voor het eerst verzendt: zorg ervoor dat de goederen die u verzendt toegestaan zijn in het land van bestemming. Identificeer de douanedocumenten die u nodig heeft op basis van het land van bestemming en het type goederen dat u verzendt.

Stap 2
De verzender bereidt de luchtvrachtbrief voor, plant een ophaling en uploadt de douanedocumentatie

Wanneer u een zending voorbereidt, dient u een kopie van uw luchtvrachtbrief en drie kopieën van de handelsfactuur aan het pakket toe te voegen.

Tip: u kunt tijd en papier besparen door uw douanedocumenten te uploaden met FedEx Ship Manager®.

Schakel ETD in in FedEx Ship Manager en upload en verzend uw documenten elektronisch (zodat u ze niet hoeft af te drukken).

alt
Stap 3
Stap 3: De verzender drukt de luchtvrachtbrief en douanedocumenten af en plakt deze op uw zending

Laat uw zending ophalen wanneer het u uitkomt.


De rol van FedEx

Stap 4
alt
Stap 4: Wij zorgen voor het uitklaren

Wij begeleiden de zending door het uitklaringsproces. We nemen alleen contact met u op indien er documenten missen of onvolledig zijn.

Goed om te weten: vertragingen tijdens het uitklaren komen maar zelden voor.

Stap 5
Stap 5: Wij zorgen dat uw zending op de juiste manier wordt vervoerd

Wij zorgen dat uw zending op de juiste manier wordt vervoerd.

Stap 6
Stap 6: Wij zorgen voor het inklaren

Wij begeleiden de zending door het inklaringsproces.

Wij nemen alleen contact op met de ontvanger inzake het betalen van btw- en invoerrechten en in het geval van ontbrekende informatie (EORI-nummer, volmacht, onvolledige productinformatie, etc.).

Tip: de ontvanger dient snel te reageren op mogelijke importproblemen om te zorgen voor een tijdige levering van de zending.


De rol van de importeur

Stap 7
Stap 7: U ontvangt uw zending

De geadresseerde ontvangt de zending op het adres vermeld op de luchtvrachtbrief.

Stap 8
Stap 8: U dient de btw- en invoerrechten te betalen

Tenzij anderzijds met u overeengekomen, betaalt de geadresseerde de btw- en invoerrechten voorgeschoten door FedEx.

Goed om te weten: afhankelijk van de waarde van de zending, moet de importeur mogelijk de btw- en invoerrechten betalen voordat hij of zij de zending kan ontvangen.


Wat is een EORI-nummer?

Een EORI-nummer is een unieke referentie toegewezen door de douaneautoriteiten om economische operators binnen de Europese Unie te identificeren. Dit nummer is verplicht voor alle bedrijven en alle soorten export- en importzendingen. Vanaf 1 juli 2009 vereist wetgeving van de Europese Unie dat alle lidstaten het EORI (Economic Operators Registration and Identification)-system hanteren.

Waarom heeft u een EORI-nummer nodig?

Het EORI-nummer is wettelijk verplicht en dient vermeld te staan op alle douanedeclaraties voor import vanuit of export naar landen buiten de EU. Goederen zonder een EORI-nummer worden door de douaneautoriteiten geweigerd.

Hoe krijgt u een EORI-nummer?

Een EORI-nummer wordt uitgegeven door de douaneautoriteiten van het land waarin u of uw bedrijf gevestigd is.

Dit is een lijst van artikelen die verboden zijn op het netwerk van FedEx.

Neem voor meer informatie over verboden artikelen in specifieke landen contact met ons op.

 • Menselijke lijken, menselijke organen of lichaamsdelen, menselijke of dierlijke embryo's, gecremeerde of opgegraven menselijke resten.
 • Explosieven *
 • Vuurwapens, wapens en hun onderdelen (geaccepteerd tussen de VS en Puerto Rico).
 • Bederfelijke levensmiddelen en voedsel en dranken die koeling of andere regeling van de omgeving vereisen.
 • Levende dieren, waaronder insecten.
 • Planten en plantaardig materiaal, waaronder snijbloemen (snijbloemen zijn geaccepteerd van de VS naar bepaalde punten in Canada en uit Colombia, Ecuador en Nederland naar de VS).
 • Loterijloten en gokapparaten indien verboden door lokale, provinciale of nationale wetgeving.
 • Geld (munten, contanten, waardepapieren, bankbiljetten, en verhandelbare stukken vergelijkbaar met geld zoals geëndosseerde effecten, obligaties en kasbonnen).
 • Pornografie en/of obsceen materiaal.
 • Zendingen** verwerkt onder:
  • Vorderingen tot teruggave van invoerrechten tenzij vooraf afgesproken.
  • Tijdelijke importgaranties - geaccepteerd onder de optie FedEx International Broker Select, uitsluitend voor initiële import.
  • Vergunningen van de U.S. State Department.
  • Carnets
  • Exportvergunning van de Amerikaanse drugsbestrijdingsinstantie (Drug Enforcement Administration)
  • Garantiebrieven. Zendingen met kredietbrieven worden in het algemeen niet aanvaard, tenzij de zending met kredietbrieven een “courier ontvangstbewijs” vraagt zoals bepaald door Artikel 25 van UCP 600 en verstuurd wordt met de FedEx Expanded Service internationale luchtvrachtbrief.
  • Certificate of Registration-zendingen (CF4455).
 • Gevaarlijk afval, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikte onderhuidse injectienaalden en/of spuiten of overig medisch afval.
 • Zendingen die materiaal, personeel of andere zendingen kunnen beschadigen of vertragen.
 • Zendingen waarvoor wij een speciale licentie of vergunning voor transport, invoer of uitvoer nodig hebben.
 • Zendingen of artikelen waarvan het vervoer, de invoer of de uitvoer bij enige wet of regeling is verboden.
 • Marihuana, inclusief marihuana voor recreatief of medicinaal gebruik, en synthetische cannabinoïden.
 • Zendingen met een aangegeven waarde voor de douane die hoger is dan de toegestane waarde voor een bepaalde bestemming.
 • Gevaarlijke goederen, behalve zoals toegestaan onder de sectie Gevaarlijke Goederen van de Federal Express vervoersvoorwaarden.
 • Verwerkte of onverwerkte dode dieren, waaronder insecten en huisdieren. Opgezette jachttroffeeën of volledig verwerkte (gedroogde) monsters of hele dieren of delen van dieren die naar de VS verzonden mogen worden.
 • Pakketten die nat zijn, lekken of stinken, van welke aard dan ook.
 • Wildproducten waarvoor een exportvergunning van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service vereist is voorafgaand aan export uit de VS.
 • Zendingen in entrepots die bestemd zijn voor of teruggetrokken worden uit een buitenlandse handelszone of douane-entrepot, tenzij de optie FedEx International Broker Select is geselecteerd voor Amerikaanse importzendingen, of de optie FedEx International Controlled Export-service voor Amerikaanse exportzendingen.
 • APO/FPO/DPO-adressen.
 • COD-zendingen.
   

* Klasse 1.4-explosieven zijn geaccepteerd voor transport naar Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. Opmerking: de Verenigde Arabische Emiraten staan alleen Klasse 1.4-explosieven toe die beschikbaar worden gehouden voor ophaling in de FedEx Express-locatie in Dubai.

** U kunt deze artikelen mogelijk verzenden met FedEx International Controlled Export, FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) of FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Voor meer informatie over FedEx International Controlled Export kunt u contact opnemen met International Customer Service op 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 (zeg "international services"). Voor informatie over de andere services kunt u contact opnemen met de klantenservice van FedEx Express Freight op 0800 0222 333.

Heeft u complexe in- uitklaringseisen? Wij kunnen u helpen!

Heeft u hulp nodig met verwerking bij andere overheidsinstanties?

Bepaalde artikelen worden gereguleerd en gecontroleerd door aparte overheidsinstanties en zijn onderhevig aan specifieke in- en uitklaringsprocessen. Om de in- en uitklaring van dergelijke zendingen te versnellen, kan FedEx de vereiste documenten leveren om de vereiste informatie (op papier of elektronisch) op te geven bij de overheidsinstantie in kwestie. Wij betalen de kosten aan externe overheidsinstanties vooraf namens u. De instantiekosten en een verwerkingstoeslag van FedEx worden vervolgens bij de betaler in rekening gebracht.
 

Heeft u vervoer tussen entrepots nodig?

Indien u ervoor kiest gebruik te maken van uw eigen inklaringsafdeling of een inklaringsagent anders dan FedEx om importzendingen in te klaren, brengen wij een servicetoeslag in rekening voor het voorbereiden van de vereiste overdrachtsdocumenten. Wij vervoeren uw importzending ook van het punt van aankomst naar een door u opgegeven locatie.

Ontdek voor meer informatie al onze aanvullende in- en uitklaringsservices of neem contact op met uw FedEx Sales contactpersoon.
 

Heeft u een oplossing op maat nodig?

Maak gebruik van onze gespecialiseerde kennis over in- en uitklaring om de juiste oplossingen te ontwikkelen die optimaal aan uw wensen voldoen.


Gerelateerde services