laptop

Wijzigingen aan EU btw-regels

Wijzigingen aan EU btw-regels

De Europese Unie brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in de btw-regels. Deze veranderingen zullen in werking treden op 1 juli 2021

De Europese Unie brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in de btw-regels. Deze veranderingen zullen in werking treden op 1 juli 2021

Welke bedrijven worden door deze wijzigingen beïnvloed?

Alle bedrijven worden beïnvloed, maar de wijzigingen hebben met name betrekking op business-to-consumer (B2C)-verkopen en online marktplaatsen, inclusief bedrijven binnen en buiten de EU die verkopen aan klanten binnen de EU.*

Deze wijzigingen vereenvoudigen procedures en zorgen voor minder papierwerk. Er kunnen ook bredere gevolgen zijn voor de manier waarop u zakendoet binnen de EU.

De drie grootste veranderingen zijn:


Pondpictogram

Het Verenigd Koninkrijk heeft de wijzigingen aan zijn btw-regels al in januari 2021 geïntroduceerd, na uittreding uit de EU. Download onze overzichtsgids voor meer informatie over deze wijzigingen. 


1. Opheffing van de btw-vrijstelling op import van € 22,-

Wat betekent dit?

Vanaf 1 juli 2021 wordt er BTW geheven op alle commerciële goederen die in de EU worden ingevoerd, ongeacht de waarde. Voor zendingen met een waarde van 150 euro of minder kan dit ofwel in rekening gebracht worden op het moment van de verkoop door gebruik te maken van de nieuwe Import One-Stop Shop (IOSS), ofwel geïnd worden bij de eindklant door de douane-aangever (FedEx). 

EU-bedrijven die online goederen verkopen die zich buiten de EU bevinden aan klanten binnen de EU, kunnen ervoor kiezen om gebruik temaken van IOSS. Indien u meer wilt weten over de Import One-Stop Shop (IOSS), ga dan naar de website van de Europese Commissie.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

EU-bedrijven die goederen verkopen binnen EU-lidstaten zullen geen hinder ondervinden van de afschaffing van de drempelwaarde van € 22. EU-bedrijven die goederen verkopen die in de EU worden ingevoerd, zullen echter niet langer zendingen ter waarde van minder dan € 22 vrij van btw kunnen importeren.

Ideepictogram

Hoe werkt dit in de praktijk?

Voorbeeld

Een online bedrijf in Duitsland verkoopt een paar sokken van € 10 aan een EU-klant in Duitsland. Dit paar sokken wordt vanuit China naar de klant verzonden.

Vóór 1 juli 2021

De zending kan btw-vrij naar de EU geïmporteerd worden omdat de waarde van de goederen lager is dan € 22.

Na 1 juli 2021

Over alle zendingen wordt btw in rekening gebracht, ongeacht de waarde. Het btw-tarief van het land waarin de klant woont wordt toegepast.

2. Invoering van een One-Stop Shop (OSS)

Wat betekent dit?

Bedrijven hoeven zich niet meer in elk land waarin ze verkopen te registreren voor btw indien ze zich aanmelden voor OSS. Maar samen met introductie van het OSS, beëindigt de EU ook het systeem van btw-drempelwaarden voor kopen of afstand. Dit betekent dat bedrijven vanaf de eerste verkoop het btw-tarief van het EU-land waarin de klant woont in rekening moeten brengen, in plaats van wanneer een bepaalde drempelwaarde bereikt wordt.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

In plaats van dat bedrijven zich in meerdere landen in de EU voor btw moeten registreren, hebben ze de optie om ieder kwartaal een OSS-aangifte te doen met daarin al hun verkopen binnen de EU aan consumenten. De btw wordt aan hun lokale belastingdienst betaald, die het vervolgens doorstuurt naar de landen in kwestie.

Dit reduceert de complexiteit en de kosten van het voldoen aan internationale btw-regels voor online verkopers, en vereenvoudigt dus de internationale handel.

Een uitzondering op de regel: EU-bedrijven die minder dan € 10.000,00 per jaar internationaal verkopen (aan B2C-goederen en bepaalde diensten) kunnen hun binnenlandse btw-tarief in rekening brengen en deze verkopen vermelden op hun binnenlandse btw-aangifte.

Ideepictogram
Hoe werkt dit in de praktijk?
Voorbeeld

Een Frans e-commercebedrijf verkoopt elektronica aan klanten in vijf andere EU-landen met een verkoopwaarde van meer dan €10.000,00.

Vóór 1 juli 2021

Het bedrijf is verplicht btw te registeren en aan te geven in elk EU-land en klanten hun lokale btw-tarief in rekening te brengen indien de verkopen in het land een bepaalde lokale drempelwaarde overschrijden.

Na 1 juli 2021

Het bedrijf kan ervoor kiezen zijn buitenlandse btw-registraties af te sluiten en in aanmerking komende intra-EU-verkopen aan consumenten in te dienen via één OSS-btw-aangifte in eigen land. Het bedrijf moet het btw-tarief van het land waarin de klant woont in rekening brengen, ongeacht de totale omzet in dat land.


Informatiepictogram

Om zich aan te melden door de One-Stop Shop (OSS), moeten bedrijven zich vanaf 1 april 2021 registreren op het OSS-portaal van hun EU-lidstaat.


3. Bepaalde online marktplaatsen worden btw-ontvanger

Wat betekent dit?

Marktplaatsen die binnen de nieuwe EU btw-regels vallen zijn, bijvoorbeeld, online platforms die de verkooptransactie faciliteren. Zij maken het mogelijk voor verkopers om hun goederen rechtstreeks aan klanten te verkopen.

Bepaalde marktplaatsen zullen nu verantwoordelijk zijn voor het innen, aangeven en afdragen van de btw, in plaats van de verkopers. Het innen van btw door marktplaatsen is van toepassing op de volgende transacties:

  • B2C-invoer van zendingen met een waarde van € 150 of lager naar de EU (als de marktplaats zich heeft aangemeld voor IOSS).
  • Verkoop binnen de EU en binnenlandse verkoop aan klanten binnen de EU door verkopers die zich buiten de EU bevinden.
Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Bij de import van B2C-zendingen met een waarde van € 150, waarbij de marktplaats zich heeft aangemeld voor IOSS, moeten bedrijven die via deze marktplaats verkopen het IOSS-nummer van de marktplaats gebruiken en deze doorgeven aan de partij die verantwoordelijk is voor de douane-afhandeling (bijv. FedEx).

Bedrijven die via verschillende marktplaatsen verkopen, moeten goed bijhouden wat ze via welke marktplaats verkopen. Ze moeten ook voor iedere verkoop het bijbehorende IOSS-nummer doorgeven bij de douane-aangifte.

Bedrijven van buiten de EU die gebruik maken van online marktplaatsen voor verkoop binnen de EU en binnenlandse verkoop aan klanten binnen de EU kunnen zich wellicht uitschrijven voor de btw in de EU-lidstaten, aangezien het de marktplaats zal zijn die geacht wordt de leverancier van de goederen te zijn en dus verantwoordelijk is voor de inning van de btw. Dit verlaagt de administratieve druk voor verkopers van buiten de EU.

Ideepictogram
Hoe werkt dit in de praktijk?
Voorbeeld

Een e-commercebedrijf van buiten de EU verkoopt een vaas van € 90 aan een EU-klant vanuit zijn warenhuis binnen de EU, via een in aanmerking komende online marktplaats.

Vóór 1 juli 2021

Het bedrijf van buiten de EU dat de vaas verkoopt is verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de btw en het betalen van de btw aan de autoriteiten.

Na 1 juli 2021

De marktplaats waarop de vaas verkocht wordt is verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de btw en het betalen van de btw aan de autoriteiten.


Informatiepictogram

Meer informatie over het gebruik van de OSS is te verkrijgen bij het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Informatie voor verkopers vindt u hier, en informatie voor elektronische marktplaatsen vindt u hier.


*EU-landen zijn: België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Slowakije; Slovenië; Spanje; Tsjechië; Zweden.

Opmerking: onder de voorwaarden van het EU-UK Joint Protocol, blijft Noord-Ierland onderdeel uitmaken van het EU btw-gebied voor goederen. Dit betekent dat deze nieuwe bepalingen ook gelden voor goederen geïmporteerd naar Noord-Ierland uit de rest van de wereld.

De gegeven informatie is geen juridisch en/of belastingadvies, maar heeft tot doel om algemene informatie te geven. Deze informatie is mogelijk niet de meest up-to-date juridische of andersoortige informatie. Lezers van deze informatie dienen contact op te nemen met hun eigen adviseur om advies in te winnen over bepaalde juridische en/of belastingzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor genomen of niet genomen maatregelen op basis van de inhoud van deze site. De inhoud van deze site is "zoals het is", en we beloven niet dat deze inhoud foutloos is.