FedEx® Reporting Online

FedEx® Reporting Online

Rapporten maken, uitvoeren, beheren en downloaden - allemaal op één plek.

Rapporten maken, uitvoeren, beheren en downloaden - allemaal op één plek.

Standaardrapporten

Gedetailleerd rapport adrescorrectie

Biedt gedetailleerde informatie over alle zendingen
waarvoor kosten van een adrescorrectie in rekening zijn gebracht.
Dit rapport kan gebruikt worden om verzendfouten
en aanvullende toeslagen te reduceren door onjuiste adressen bij te werken.

Details afmeting pakket — factuurdetails

Biedt gedetailleerde informatie op zendingsniveau voor alle zendingen waarbij een pakket is gefactureerd met een dimensionaal of te hoog gewicht.

Kosten- en volumeoverzicht (USD en in rekening gebrachte valuta)

Krijg een overzicht van de verzendvolumes, kosten en gewichten verdeeld over drie betalingsclassificaties:

 • Prepaid – betaald en verzonden met hetzelfde klantnummer.
 • Betaling bij ontvangst: zendingen waarbij u de ontvanger bent. Betaal alleen voor de zending – het account van de verzender is niet
  hetzelfde als het account van de betaler.
 • Rekening derde partij: zendingen door u betaald waarbij u niet de verzender of ontvanger bent.

Afzenderssamenvatting — factuurdatum (USD)

Krijg een overzicht van de verzendvolumes, kosten en gewichten per klantnummer en verdeeld over drie betalingsclassificaties (zie hierboven voor definities):

 • Prepaid
 • Betaling bij ontvangst
 • Rekening derde partij

Verzendgegevens — Factuur (USD)

Biedt gedetailleerde informatie op zendingsniveau over alle zendingen gefactureerd gedurende een bepaalde periode.

Beheer uw rapporten

Als verzender van vrachtzendingen heeft u toegang tot de beheermogelijkheden van Fedex Reporting Online. Hiermee kunt u:

 • E-mailmeldingen ontvangen wanneer rapporten voltooid zijn.
 • Gebruikers binnen uw organisatie uitnodigen om hun eigen rapporten op te stellen.

Organiseer rapporten op de manier die u wilt en krijg een grondige weergave van uw gegevens. Met FedEx Reporting Online kunt u:

 • Uw eigen overzichtsrapporten ontwerpen.
 • Aangepaste accountgroepen aanmaken en bewaren.
 • Rapporten exporteren in Excel-, CSV-, PowerPoint- en PDF-formaten.
 • Accounts zoeken op basis van klantnummer, bedrijf of adres.
 • Uw kosten en volumes
  jaar op jaar (gemiddeld
  en totale kosten per pond, stuk, etc.) bekijken
 • Kiezen tussen Amerikaanse dollars en in rekening gebrachte valuta of kilogrammen en ponden.
 • Rapporten op zendingsniveau opstellen op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis.
 • Aangepaste interactieve rapporten opstellen om trends te bekijken, data te filteren en tabellen, grafieken en meer te maken. Bovendien kunt u deze templates opslaan zodat u deze vaker kunt gebruiken.

Kies uit twee rapportageniveaus:

Overzicht

 • Kies uit eenmalige en terugkerende wekelijkse en maandelijkse opties.
 • Krijg toegang tot maximaal 24 maanden aan gegevens (met
  wekelijkse en maandelijkse optie)
 • Bekijk jaarlijkse trendgrafieken.
 • Filter rapporten die in uitvoering zijn.

Gedetailleerd

 • Stel datumbereiken in van maximaal twee jaar voor eenmalige rapporten.
 • Kies uit dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse opties.
 • Stel meerdere rapporten tegelijk op.
 • Pas het rapport aan en ontwerp uw eigen rapportopties.

Bekijk de algemene voorwaarden van FedEx Reporting Online voor meer informatie over het gebruik van FedEx Reporting Online.