Geschenken verzenden naar de VS?

 • Holiday Shipping Tips

Geschenken verzenden naar de VS?

Lees onze tips!

Voedingsmiddelen exporteren naar de VS
Voor zendingen met voedingsmiddelen moet correct worden aangegeven of een of beide van de volgende opmerkingen van toepassing is:

 1. Voor eigen consumptie en niet voor wederverkoop
 2. Geschenk

De U.S. Food and Drug Administration (FDA) definieert een zending met voedingsmiddelen als een zending die voedsel, dranken, kauwgom, vitaminen en voedingssupplementen voor consumptie door mensen of dieren bevat. Bestaat uw zending uit meerdere items en is één daarvan een voedingsmiddel, dan moet uw zending al voldoen aan de eisen die gelden voor het verzenden van voedingsmiddelen.

Verboden goederen

 • Bederfelijke voedingsmiddelen
 • Privé-zendingen met alcoholische dranken

Eisen aan ZELFGEMAAKTE goederen:

 • Op de luchtvrachtbrief en de handelsfactuur moet de naam van een persoon als afzender en als geadresseerde worden vermeld.
 • Op de luchtvrachtbrief en de handelsfactuur moet de tekst ‘Homemade - For personal use’ (Zelfgemaakt - voor eigen gebruik) zijn vermeld met daarbij de productomschrijving.
 • Voorbeeld van een goede beschrijving: Homemade Chocolate Cookies, for personal use (zelfgemaakte chocolade koekjes, voor eigen gebruik)
 • Het is noodzakelijk uw zending vooraf door te geven (Prior Notice) aan de FDA (Food and Drug Administration) als uw zending een waarde heeft van meer dan $200.
 • Aangifte via de FDA is noodzakelijk als uw zending een waarde heeft van meer dan $200.

Eisen voor zendingen van privé-personen naar privé-personen:

 • Op de luchtvrachtbrief en de handelsfactuur moet de naam van een persoon als afzender en als geadresseerde worden vermeld
 • Als ergens op de luchtvrachtbrief of handelsfactuur een bedrijfsnaam is vermeld, is voorafgaande kennisgeving (Prior Notice - PN) verplicht bij iedere waarde
 • ‘Personal use’ –persoonlijk gebruik- en een beschrijving van het product moeten op de luchtvrachtbrief en handelsfactuur worden vermeld
 • Voorbeeld van een goede beschrijving: Personal use – not for resale – cookies (persoonlijk gebruik – niet voor doorverkoop – koekjes)
 • Het is noodzakelijk uw zending vooraf door te geven (Prior Notice) aan de FDA (Food and Drug Administration) als uw zending een aangegeven waarde heeft van meer dan $200.

Voedingsmiddelen die in het buitenland online of in een winkel zijn gekocht:

 • Geschenkmanden en goederen die online zijn gekocht en naar een privé-persoon worden gestuurd, zijn NIET gevrijwaard van Prior Notice (PN) - het vooraf opgeven van de zending - als ergens op de luchtvrachtbrief een bedrijfsnaam staat vermeld
 • Op de luchtvrachtbrief en de handelsfactuur moet de naam van een persoon als afzender en als geadresseerde worden vermeld
 • Als op de luchtvrachtbrief of handelsfactuur een bedrijfsnaam is vermeld als verzender of ontvanger, is voorafgaande kennisgeving (Prior Notice) verplicht bij iedere waarde
 • Een goede beschrijving bestaat uit: wat het is, hoe de items uit de zending zijn verpakt (bijvoorbeeld in een glazen fles of in plastic folie), de meeteenheid (zoals kilo, gram of ounce) de hoeveelheid en hoe of waarvoor het wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor consumptie door mensen of dieren of voor gebruik in laboratoriumtesten).

Meer informatie vindt u op de website van de Amerikaanse inspectie voor voedings- en geneesmiddelen (FDA): www.fda.gov 

Geschenken verzenden naar de VS (uitgezonderd voedingsmiddelen of andere goederen onderworpen aan FDA)

 • De Amerikaanse douane stelt geschenken met een waarde tot $100 per persoon vrij van belastingen en invoerrechten
 • Aangifte van een geschenk: Alle geschenken moeten per stuk worden ingepakt en aan de buitenkant als geschenk worden gemarkeerd
 • Samengestelde zendingen: Geschenken bedoeld voor meer dan één persoon mogen verzonden worden in hetzelfde pakket als ze duidelijk kunnen geïdentificeerd worden per ontvanger en waarde is aangegeven per ontvanger (i.e. John, June and Julie Stone)
 • Op de luchtvrachtbrief of factuur moet staan vermeld dat het om een ongevraagd geschenk gaat met de naam van iedere persoon die het geschenk ontvangt en een waardeverdeling die niet hoger is dan $100 per persoon
 • Normaal gesproken komen zendingen van geschenken gericht aan een privé-persoon van een buitenlands bedrijf niet in aanmerking om als geschenk behandeld te worden. Dit is eventueel alsnog mogelijk als de zending voldoet aan de waarde-eisen en als op het pakket en op de luchtvrachtbrief of factuur staat vermeld dat het een geschenk is (voedingsmiddelen uitgezonderd)
 • Op de factuur of luchtvrachtbrief mag ook een persoons- en bedrijfsnaam worden vermeld (zoals Cindy Jones bij Bedrijf ABC), zolang op de documenten maar staat vermeld dat het om een geschenk gaat
 • Uitzonderingen: Alcoholische dranken, parfums die alcohol bevatten en sigaren of sigaretten kunnen niet vrij van belastingen en invoerrechten ingevoerd worden. Sigaren van Cubaanse herkomst mogen niet in de VS worden geïmporteerd.
 • Als het product (gedeeltelijk) uit wild bestaat, is een speciale ‘fish and wildlife clearance’ mogelijk noodzakelijk

Textielquota zijn niet van toepassing op de import van geschenken. Voor handelswaar gelden geen quota als de handelswaar wordt geïmporteerd als een geschenk.

Import voor eigen gebruik
Definitie van eigen gebruik: Een zending bestaande uit artikelen die uitsluitend zijn bestemd voor eigen gebruik van een privé-persoon en niet voor handelsdoeleinden of wederverkoop. NB: Als u uw eigen bezittingen apart verzendt, is dit geen import voor eigen gebruik maar import van privé-artikelen en huishoudartikelen.

 • Zendingen voor eigen gebruik met een aangegeven waarde van $200 of minder hoeven niet formeel te worden ingevoerd (met uitzondering van maatkleding uit Hongkong).

Verplichte documenten:Luchtvrachtbrief van FedEx, handelsfactuur, specifieke informatie over verplichte aangiftes.

Bijzonderheden:

 • Op de luchtvrachtbrief moet een beschrijving zijn vermeld van de inhoud, plus een verklaring over eigen gebruik, Bijvoorbeeld “Personal use, Not for Resale, Ladies’ cotton shirt” (Voor eigen gebruik, niet voor handelsdoeleinden, katoenen damesbloes).
 • De afzender moet een verklaring over eigen gebruik vermelden op de handelsfactuur.
 • Zendingen voor eigen gebruik zijn vrijgesteld van quota- en visumregelingen.
 • Voor textielproducten is geen informatie over de fabrikant nodig wanneer deze niet formeel worden ingevoerd.
 • Voor producten voor eigen gebruik zijn nog wel aangiften vereist die door andere instanties, zoals de Amerikaanse inspectie voor voedings- en geneesmiddelen (FDA), verplicht worden gesteld.
 • Aangiftes voor bepaalde instanties kunnen aanvullende kosten met zich meebrengen.

Gegevens bij import:

 • Zendingen voor eigen gebruik met een waarde lager dan $200  kunnen  worden vrijgegeven zonder dat belastingen en invoerrechten opgelegd worden.
 • Zendingen met een waarde hoger dan $200 zijn onderhevig aan belastingen en invoerrechten zoals bepaald door de tariefindeling.
 • n geval van informele import is het importeurnummer niet verplicht.
 • Er wordt geen Merchandise Processing Fee (MPF) geheven in het geval van informele import die wordt aangegeven door een expresservice.
 • Bij zendingen met een waarde hoger dan $200 zijn belastingen en invoerrechten verschuldigd zoals bepaald door de tariefindeling.

Klantprofiel:
Klanten van FedEx die via internet goederen verkopen aan kopers in de VS moeten bij FedEx een klantprofiel laten registreren om zo de nodige achtergrondinformatie te verschaffen ten behoeve van de naleving van de relevante regelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van FedEx of u kunt bellen naar het Klantprofielcentrum op 001-888-251-9637.