404 Not Found

Not Found

The requested URL /tr/mainheader.html was not found on this server.

lerimiz hakknda daha fazla bilgi

lerimiz hakknda daha fazla bilgi


FedEx kadar büyük bir irketten bekleyebileceiniz gibi, çeitli kariyer yollar sunan bir çok farkl i yapan çalanlara sahibiz.

irketin hedeflerini gerçekletirmesinde destekleyen çeitli dier görevler bulunuyor olsa da (Biliim Teknolojisi, Pazarlama, Finans, Planlama ve Mühendislik ve K) i pozisyonlarnn büyük ksm, müteri ile kar karya gelen türdendir (Kuryeler, Müteri Hizmetleri Temsilcileri, Sat Profesyonelleri vs.).

irketimizde bir i aramaya balamadan önce, aadaki kategorilerden istediinizi tklatarak sk personel alm yaptmz görevler hakknda daha fazla bilgi almak isteyebilirsiniz. FedEx'in müterilerimize kar karya gelen yüzü olarak, paketlerin alnmasn ve teslim edilmesini düzenleyecek ve gerçekletireceksiniz.

Size atanm bir bölgede çalacaksnz ve iiniz yalnzca araba kullanmak olmayacak. Müterilerinizle güçlü ilikiler kurarak, mükemmel bir müteri deneyimi salamaya devam etmemizi salamakla görevli olacaksnz. Verdiiniz hizmet, giydiiniz üniforma ve kullandnz araçla, bu onuru tayacaksnz.
 

Uygun bir sürücü ehliyetine sahip olmann yan sra düzenli, esnek, iini tam doru yapan ve tamamen müteri odakl olmanz gerekmektedir.


Baa Dön


Müteri Hizmetleri ekiplerimiz, her bir müterinin gereksinimini anlamak ve daha sonra onlara yardmc olmak için gereken hereyi yapmakla yükümlüdürler.

yi bir dinleyici, sabrl ve kibar olmann yan sra, bakalarna gerçekten yardm etme isteine sahip olmalsnz. Sorun çözmedeki becerilerinizi, doru çalmanz ve ayrntlara gösterdiiniz dikkatle desteklenmelidir. Daha önce bir Çar Merkezi'nde çalm olmanz gerekli deildir ancak dorudan müteriyle ilikili bir görevden keyif aldysanz ve hzl hareket eden, teknolojik olarak gelimi ortamlarda çalmakta kendinizi rahat hissediyorsanz bu, sizin için bir avantaj olacaktr.


Baa Dön


Tayclarmz, müterilerin tüm paketlerinin doru yere ve doru zamanda teslim edilmesini salarlar. Paketleri ve kargolar sralayarak ve tayarak bunun gerçeklemesini salamakla yükümlü olacaksnz. Doru var yerlerinin belirtildiinden emin olmak için etiketleri kontrol etmenin yan sra, Gümrüe tabi paketleri tespit etmeniz ve müterilerin paketlerini takip edebilmesine olanak salamak için gelimi tarama teknolojileri kullanmanz gerekecektir.  

Rampa Tayc pozisyonlar (yalnzca uçak operasyonlarnn bulunduu yerler içindir), uçakla ilgili bir kariyer isteyen kiiler için harika bir frsattr. Müteri paketlerinin uçaa yüklenmesi ve indirilmesi ilemlerinin hzl ve güvenli biçimde yaplmasn salamanz gerekmektedir. Güvenlik kontrolörlüü ve yerdeyken uçaklarmz yönlendirmek dahil olmak üzere çok çeitli donanm kullanma becerisini elde etmeniz için sizi eitime alacaz. Her iki pozisyon da ayrntlara dikkat eden, esnek bak açl ve güvenlie tam önem veren ve ekip çalmasnda baarl kiiler için idealdir.


Baa Dön


Uluslararas paket teslimat ilemimizin bu kritik bölümünde, uygun kontrollerin ve süreçlerin tamamlandndan emin olmak için Gümrük memurlaryla yakn biçimde çalmanz gerekecektir. irket-içi bilgisayar sistemlerimizi kullanarak Gümrük ilemleri için resmi belgeleri hazrlayacaksnz. Doal olarak uzmanlk düzeyindeki becerilerinizin gelitirilmesi için gereken eitimleri de alacaksnz.

Daha önceden idari konumda çalmann olmann yan sra, mükemmel iletiim becerilerine, ayrnt dikkatine ve makul saysal kararlar verebilme becerisine sahip olmanz gerekmektedir.


Baa Dön


Müterilerle lgili Finansal Hizmetler ekibinin bir parças olarak göreviniz, müterilerin hesaplarna yanstlan ücretleri anlamalarn salamak ve çkacak sorunlar çözmek olacaktr. Dorudan müterilerle konuarak ödemelerle ilgili bilgi ve açklamalar salayacaksnz.

Mükemmel iletiim becerilerinizi ve ayrntlara olan dikkatinizi kullanarak, standart ve özel çözümlerle sorunlar çözmeniz beklenecektir. Makul karar verme becerisi ve saduyu, i yapmay sürdürmek istediimiz müterilerimizle anlamaya varmanz salayacaktr.


Baa Dön


FedEx, her endüstri sektöründen müterilerine sunabilecek etkileyici bir ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Bu gelimi çözümlerin yapsnda bulunan karmaklk ve yüksek deer, yetenekli ve enerjik bir sat gücünü gerektirmektedir. Yere bal olarak Saha Sat Yöneticileri (belirlenen bölgeyi yöneten) ve ç Sat Temsilcileri (telefon üzerinden i yapan) i olanaklar bulunmaktadr.

Bu ekibin bir parças olarak, ayrntl i gereksinimlerini profesyonel biçimde deerlendirip, hizmetler için uzman önerileri vererek müterilerimizi eiteceksiniz.

Tabi ki hedefleri gerçekletirmeye odakl çalmay seven ve bu tür hedefleri saladnzda ya da atnzda alacanz takdirlerle gerçekten motive olabilecek bir kii olmanz gerekmektedir.


Baa Dön


Yönetici olarak FedEx'in en önemli varl olan çalanlardan sorumlu olacaksnz. Hizmet mükemmellii alanndaki global öhretimiz, ekibimizdeki çalanlarmzn performansna dayanmaktadr. Güven oluturabilecek ve her müteri deneyiminin harika olmas hedefimize sayg gösterecek ve gerçekletirecek gerçek bir lider olmanz gerekmektedir. Ekibiniz için çalmanz gerekecektir; onlar yönlendirecek, tevik edecek ve onlarla sürekli iletiim içinde olacaksnz
 

imiz, kendi departmannza bal olarak çalmak için çok yönlüdür. Dier yöneticilerle ilikiler kurmanz, organizasyonun baka alanlar hakknda bilgi edinmeniz ve herkesin katksn nasl gelitirebileceinizi kefetmeniz gerekmektedir.


Baa Dön

404 Not Found

Not Found

The requested URL /tr/mainfooter.html was not found on this server.